ลำพูนหางานลำพูน สมัครงานลำพูน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ลำพูน หางานลำพูน รับสมัครงานลำพูน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลำพูนหางานลำพูน สมัครงานลำพูน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ลำพูน หางานลำพูน รับสมัครงานลำพูน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ลำพูน Ø
หางานลำพูน สมัครงานลำพูน รับสมัครพนักงานลำพูน

เลขที่ประกาศ : 036986

พนักงานสายส่ง

พนักงานสายส่ง

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 12,000

ลำพูน เมืองลำพูน ต้นธง
ขับรถยนต์ เพื่อส่งไอศกรีม ตามร้านต่างๆ ที่กำหนด
จัดเรียงสินค้า เก็บเงิน และตกแต่งร้านค้า
จัดทำรายงานส่งของ, เก็บเงิน

หางานลำพูน รับสมัครงานลำพูน : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034593

พนักงานบัญชี และ ธุรการทั่วไป

พนักงานบัญชี และ ธุรการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

ลำพูน เมืองลำพูน อุโมงค์
งานด้านบัญชี และ ธุรการทั่วไป
หางานลำพูน รับสมัครงานลำพูน : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017204

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer)

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 35,000

ลำพูน บ้านธิ บ้านธิ
1. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด ให้กับบริษัท
2. ลดโอกาสผิดพลาดในกระบวนการผลิต สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้
3. พัฒนาสินค้าให้แตกต่างและสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งได้
4. เสนอแนะแนวทาง เพื่อช่วยในการตัดสินใจในกรณีที่โครงงานมีทิศทางหรือแนวปฏิบัติที่หลากหลายหรือไม่สามารถหาข้อสรุปได้โดยง่าย

หางานลำพูน รับสมัครงานลำพูน : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017205

Quality Control Engineer

Quality Control Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

ลำพูน บ้านธิ บ้านธิ
1. เพื่อรับประกันคุณภาพของสินค้า
2. เพื่อรับประกันปัจจัยที่เข้าสู่กระบวนการผลิตโดยเฉพาะ 4M
3. เพื่อลด และป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

หางานลำพูน รับสมัครงานลำพูน : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017202

Productivity Control Engineer (วิศวกรควบคุมประสิทธิภาพ)

Productivity Control Engineer (วิศวกรควบคุมประสิทธิภาพ)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 30,000

ลำพูน บ้านธิ บ้านธิ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. การทำให้แผนก Production เป็นศูนย์กลางของความคิดและการทำงาน
2. ประกันและรับผิดชอบคุณภาพของงานที่ตนเองทำว่าดี ถูกต้องแล้วก่อนที่จะส่งต่อไปยังแผนก, ขั้นตอนอื่นถัดไป
3. ต้องมีการบริหารความเสี่ยงในทุกมิติเพื่อให้ 4 M (Man, Machine, Method, Material) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเสมอ
4. จัดให้มีระบบการวางแผน-การผลิต-การควบคุมการผลิตแบบ 80:20
5. จัดให้มี แผนการทำงาน ที่ครบ 360 ํ ของทุกแผนก ทุกกระบวนการ ทุกช่วงเวลา
6. มีเป้าหมายการทำงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติ ผู้ควบคุม

หางานลำพูน รับสมัครงานลำพูน : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017203

Production Control Supervisor

Production Control Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท

ลำพูน บ้านธิ บ้านธิ
1.เพื่อตรวจสอบและให้เกิดความพร้อมด้านปัจจัยที่ใช้ในการผลิต 4 M ( Man, Machine, Material, Method )
2. เพื่อวางแผนการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าโดยเหมาะสมกับกำลังการผลิตและต้นทุนการผลิตขององค์กร
3. เพื่อวางแผนการสั่งซื้อและการใช้วัตถุดิบให้ได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้ โดยสอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ขององค์กร
4. ผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิตโดยควบคุม คุณภาพ ต้นทุนในการผลิต และการส่งมอบสินค้า
5. ลดและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

หางานลำพูน รับสมัครงานลำพูน : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016664

ธุรการ, พนักงานออฟฟิศ

ธุรการ, พนักงานออฟฟิศ

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท

ลำพูน บ้านธิ บ้านธิ
1. รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายใหม่ การเจรจาต่อรอง การดำเนินงานการจัดซื้อ
2. การวางแผนการส่งมอบวัตถุดิบและพัสดุ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ
3. การบริหารจัดการคลังพัสดุขององค์กร

หางานลำพูน รับสมัครงานลำพูน : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานลำพูน สมัครงานลำพูน รับสมัครพนักงานลำพูน
ลำพูน ฝึกงานลำพูน งานชั่วคราวลำพูน งานนอกเวลาลำพูน งานประจำลำพูน งานราชการลำพูน งานต่างประเทศลำพูน งานอื่นๆลำพูน
หางานลำพูน สมัครงานลำพูน รับสมัครพนักงานลำพูน
ลำพูน ฝึกงานลำพูน งานชั่วคราวลำพูน งานนอกเวลาลำพูน งานประจำลำพูน งานราชการลำพูน งานต่างประเทศลำพูน งานอื่นๆลำพูน