ระยองหางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ระยองหางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ระยอง Ø
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง

เลขที่ประกาศ : 029485

พนักงานทำความสะอาดทั่วไป (Cleaner)

พนักงานทำความสะอาดทั่วไป (Cleaner)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ปฏิบัติการทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณโรงแรม
2. ปฏิบัติการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องประชุม ฟิตเนส
3. ปฏิบัติการทำความสะอาดสปาทั้งหมด
4. ปฏิบัติการตรวจเช็ค เก็บรักษา อุปกรณ์การทำงานให้พร้อมใช้งาน

ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงแรมทุกจุดที่รับผิดชอบ
เวลาทำงานตั้งแต่ 08.00 น. - 17.00 น. (กะเช้า)
เวลาทำงานตั้งแต่ 15.00 น. - 24.00 น. (กะบ่าย)

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029490

พนักงานขาย สินค้าออนไลน์

พนักงานขาย สินค้าออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ปฏิบัติการดูแลระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าทั้งหมด
2. ตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือที่ใช้งาน

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030006

พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Room Maid/Room Boy)

พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Room Maid/Room Boy)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ปฏิบัติการทำความสะอาดห้องพักทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย
2. ตรวจสอบการเรียนรู้มาตรฐานการทำความสะอาดห้องพัก
3. ตรวจสอบดูแล จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในห้องพัก
4. รายงานขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องพัก และแจ้งการซ่อมแซม เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031662

พนักงานนวดสปา (Therapist)

พนักงานนวดสปา (Therapist)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
- ปฏิบัติการนวดลูกค้า ตามคอสต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติการทดสอบ เรียนรู้คอสการนวดสปาใหม่ ๆ

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029493

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ด่วน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ตรวจสอบระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2. ปฏิบัติการซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือที่ใช้งานได้


หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032629

กุ๊กไทย/จีน/ยุโรป (Thai/Chinese/Europe Cook)

กุ๊กไทย/จีน/ยุโรป (Thai/Chinese/Europe Cook)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ปฏิบัติงานจัดเตรียมส่วนประกอบอาหาร เพื่อลงมือปรุงอาหารตามสูตรมาตรฐาน ที่กำหนดไว้
2. ปฏิบัติงานจัดปรุงรสอาหารยุโรป ด้วยกรรมวิธีแตกต่างกันไป ตามใบสั่งอาหาร เช่น อาหารเป็นชุด
อาหารจานเดียว อาหารบุฟเฟ่ งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ
3. ปฏิบัติงานจัดแต่งอาหารทั้งคาว หวาน ให้สวยงาม น่ารับประทานและมีปริมาณเหมาะสมกับราคาตามมาตรฐาน
4. ตรวจสอบแนะนำผู้ช่วยปรุงอาหาร ควบคุมปริมาณ และควบคุมการล้างจานและสิ่งที่ใช้บริโภคอื่นๆ

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036490

หัวหน้าช่างอาคาร (Chief Building)

หัวหน้าช่างอาคาร (Chief Building)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ดูแลงานระบบด้านอาคารสูง

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029488

ช่างแอร์ (Air Conditioning)

ช่างแอร์ (Air Conditioning)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
-ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
-รายงานระบบงานช่างแอร์ประจำเดือน

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024231

พนักงานการตลาด

พนักงานการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน -

ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบงานโครงสร้างเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบและไม่มีข้อผิดพลาด
ประสานงานกับผู้ควบคุมงาน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ประสานงานกับ supervisor และ Foreman เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่ขออนุมัติ และแล้วเสร็จตามกำหนด
ตรวจสอบปริมาณงานเพิ่ม - ลด เพื่อสรุปราคางาน
วางแผนการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วง

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033799

พนักงานจัดเลี้ยง (Catering Staff)

พนักงานจัดเลี้ยง (Catering Staff)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ทำงานด้านจัดเลี้ยงภายในโรงแรม เช่น จัดห้องประชุมสัมนา, บริการลูกค้า เป็นต้น
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 037245

IT technician

IT technician

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
-รายงานวางแผนไอทีประจำเดือน
-ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ต่างๆและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดและร่วมดูแลระบบ network ขององค์กร
-ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ Wifi ทั้งหมด
-ปฏิบัติการติดตั้งซอฟแวร์ เพิ่มอินเตอร์เน็ตตามจุดต่าง ๆ ของโรงแรม
-รายงายการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ Lan/Wifi ทั้งหมด

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 037013

เสมียนแผนกแม่บ้าน ( Clerk )

เสมียนแผนกแม่บ้าน ( Clerk )

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. รวบรวมการรับโทรศัพท์ภายในแผนกแม่บ้าน รับเรื่องข้อแนะนำต่าง ๆ ส่งต่อหัวหน้างาน
2. ติดต่อและประสานงานภายในแผนกแม่บ้าน และแผนกอื่นๆ
3. ติดต่อประสานงานบุคคลระหว่างลูกค้ากับพนักงานแม่บ้าน หรือพนักงานแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานเอกสารของแผนกแม่บ้านทั้งหมด จัดเก็บข้อมูลในไฟล์คอมพิวเตอร์ ลงบันทึกการทำงานของ
พนักงานทำความสะอาดประจำวัน
5. ตรวจสอบเช็คทรัพย์สินภายในแผนกประจำวัน ประจำเดือนทั้งหมด ส่งเสื้อผ้าลูกค้าซักรีด
6. รายงานการดูแลการเซ็นเอกสาร ใบสั่งซื้อต่าง ๆ ของทางแผนก
7. ตรวจสอบควบคุ

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 008964

พนักงาน ดูแลรถ+ช่างยนต์

พนักงาน ดูแลรถ+ช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
รับทุกตำแหน่งงานติดต่อดูก่อนได้ค่ะ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017906

Adminstator

Adminstator

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
1. ประสานงานกับลูกค้าและ Supplier 2. ทำเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชี
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017907

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
ทำงานเกี่ยวกับการเสนอราคาให้ลูกค้า โดยการหาราคาจากต่างประเทศ ทำการเคลียร์สินค้าจากด่านกรมศุลกากร หา Product สินค้า ใหม่ ๆ
หา Trade ใหม่ ๆ

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017908

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
จัดทำบัญชีต่างๆ ของบริษัท ทำสรุปยอดซื้อ-ขายประจำเดือน ทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ทำสรุปยอดไตรมาสประจำปี ทำเงินสดย่อย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017909

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
จัดทำบัญชีต่างๆ ของบริษัท ทำสรุปยอดซื้อ-ขายประจำเดือน ทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ทำสรุปยอดไตรมาสประจำปี ทำเงินสดย่อย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017910

วิศวกรก่อสร้าง

วิศวกรก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-30,000

ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
รับผิดชอบงานคิดแบบประมาณราคา
ทำ BOQ ยื่นประมูลงาน จัดทำเอกสารส่วนงาน Work Shop เช่น Drawing Spec, Report, Work plan
และเอกสารของโครงการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017911

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
จัดทำบัญชีต่างๆ ของบริษัท ทำสรุปยอดซื้อ-ขายประจำเดือน ทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ทำสรุปยอดไตรมาสประจำปี ทำเงินสดย่อย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017912

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Sales Engineer)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Sales Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่พิจารณา

ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
- ติดต่อประสานงานขายสินค้ากับลูกค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง