jobin4.com ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ระยอง Ø
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง

เลขที่ประกาศ : 031662

งานประจำ ตามประสบการณ์

เมืองระยอง เนินพระ

พนักงานนวดสปา (Therapist)

พนักงานนวดสปา (Therapist)

- ปฏิบัติการนวดลูกค้า ตามคอสต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติการทดสอบ เรียนรู้คอสการนวดสปาใหม่ ๆ

หางาน สมัครงาน : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029484

งานประจำ ตามประสบการณ์

เมืองระยอง เนินพระ

พนักงานล้างจาน (Steward)

พนักงานล้างจาน (Steward)

1.การจัดเตรียมและจัดตั้ง Line Buffet
- จัดทำน้ำส้ม น้ำผลไม้
- จัดเตรียมรายการอาหารเสริมในแต่ละวัน
2. การจัดเก็บและทำความสะอาด
- การจัดเก็บ Line Buffet
- การล้าง ทำความสะอาดภาชนะ
- การขัด ล้าง ทำความสะอาดห้องครัว
- การดูแลปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดพัดลม ทุกครั้งหลังเลิกงาน

หางาน สมัครงาน : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027988

งานประจำ 20,000up (ตามประสบการณ์)

เมืองระยอง เนินพระ

สถาปนิก

สถาปนิก

- ออกแบบและเขียนแบบผังโครงการ
- ออกแบบและเขียนแบบบ้านพักอาศัย อาคาร แก้ไขแบบก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029071

งานประจำ 12,000up(ตามประสบการณ์)

เมืองระยอง เนินพระ

ฝ่ายขาย

ฝ่ายขาย

ต้อนรับลูกค้าแนะนำบ้านเพื่อขาย
รับผิดชอบด้านการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
จัดทำรายงานการขาย,เอกสารการขายต่างๆ
ดูแลความเรียบร้อยบ้านรอขาย และสำนักงานขาย
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายการตลาด,ฝ่ายก่อสร้าง เป็นต้น

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030006

งานประจำ ตามประสบการณ์

เมืองระยอง เนินพระ

พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Room Maid/Room Boy)

พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Room Maid/Room Boy)

1. ปฏิบัติการทำความสะอาดห้องพักทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย
2. ตรวจสอบการเรียนรู้มาตรฐานการทำความสะอาดห้องพัก
3. ตรวจสอบดูแล จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในห้องพัก
4. รายงานขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องพัก และแจ้งการซ่อมแซม เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ

หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027987

งานประจำ 20,000up (ตามประสบการณ์)

เมืองระยอง เนินพระ

พนักงานขายรถยนต์

พนักงานขายรถยนต์

ดูแลควบคุมการก่อสร้างและการใช้วัสดุให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขาย,ฝ่ายจัดซื้อ
หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027989

งานประจำ 30,000 up (พิจารณาตามประสบการณ์)

เมืองระยอง เนินพระ

วิศกร

วิศกร

วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตามแผนงาน
ควบคุมและจัดการก่อสร้างให้มีคุณภาพ จัดสรรแผนก่อสร้างในอนาคต
ประมาณการต้นทุนการก่อสร้าง ดูแลงานก่อสร้างหลังโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขายหางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029384

งานประจำ ตามประสบการณ์

เมืองระยอง เนินพระ

ธุรการ

ธุรการ

ดูแลการเบิกจ่ายของ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029482

งานประจำ ตามประสบการณ์

เมืองระยอง เนินพระ

แคชเชียร์ (Cashier)

แคชเชียร์ (Cashier)

1. ปฏิบัติงานรับ และทอนเงิน ตามบิลที่ลูกค้าใช้บริการ
2. ติดต่อลูกค้า ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ห้องอาหาร
3. ตรวจสอบลูกค้าที่มีสิทธิ์รับประทานอาหารเช้าในร้าน
4. ตรวจสอบ และจัดทำรายงานขายประจำวัน
5. รายงานนำส่งเงินรายได้ ประจำวัน
6. ปฏิบัติการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า เมื่อลูกค้ามีปัญหา

หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029483

งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

เมืองระยอง เนินพระ

พนักงานสวน (Gardener)

พนักงานสวน (Gardener)

กวาดใบไม้บริเวณโดยรอบโรงแรม
รดน้ำต้นไม้ ,ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณรอบโรงแรม

หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029485

งานประจำ ตามประสบการณ์

เมืองระยอง เนินพระ

พนักงานทำความสะอาดทั่วไป (Cleaner)

พนักงานทำความสะอาดทั่วไป (Cleaner)

1. ปฏิบัติการทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณโรงแรม
2. ปฏิบัติการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องประชุม ฟิตเนส
3. ปฏิบัติการทำความสะอาดสปาทั้งหมด
4. ปฏิบัติการตรวจเช็ค เก็บรักษา อุปกรณ์การทำงานให้พร้อมใช้งาน

ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงแรมทุกจุดที่รับผิดชอบ
เวลาทำงานตั้งแต่ 08.00 น. - 17.00 น. (กะเช้า)
เวลาทำงานตั้งแต่ 15.00 น. - 24.00 น. (กะบ่าย)

หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029486

งานประจำ ตามประสบการณ์

เมืองระยอง เนินพระ

พนักงานเสิร์ฟ (Waiter/Waitress)

พนักงานเสิร์ฟ (Waiter/Waitress)

1. ปฏิบัติการตกแต่งสถานที่ จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะให้บริการให้สะอาด สวยงาม พร้อมใช้งาน
2. ปฏิบัติการต้อนรับลูกค้า รับออร์เดอร์จากลูกค้า แนะนำอาหารและโปรโมชั่นต่าง ๆ
3. ปฏิบัติการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม รอรับบริการจากลูกค้า
4. ปฏิบัติการเคลียร์ภาชนะที่ลูกค้าทานหมดและเช็ดโต๊ะและอุปกรณ์ให้สะอาด
5. ปฏิบัติการทำความสะอาดห้องอาหาร และจัดห้องอาหารให้พร้อมใช้งาน

หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029488

งานประจำ ตามประสบการณ์

เมืองระยอง เนินพระ

ช่างแอร์ (Air Conditioning)

ช่างแอร์ (Air Conditioning)

-ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
-รายงานระบบงานช่างแอร์ประจำเดือน

หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029490

งานประจำ ตามประสบการณ์

เมืองระยอง เนินพระ

พนักงานขาย สินค้าออนไลน์

พนักงานขาย สินค้าออนไลน์

1. ปฏิบัติการดูแลระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าทั้งหมด
2. ตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือที่ใช้งาน

หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029491

งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

เมืองระยอง เนินพระ

ช่างเฟอร์นิเจอร์ (Furniture)

ช่างเฟอร์นิเจอร์ (Furniture)

ทำงานเฟอร์นิเจอร์ภายในโรงแรม
หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029480

งานประจำ 9,000 บ.

เมืองระยอง เนินพระ

PC MANAGER

PC MANAGER

ยกกระเป๋าและสัมภาระต่าง ๆ ให้ลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรม
หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029492

งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

เมืองระยอง เนินพระ

ช่างทั่วไป (Technician)

ช่างทั่วไป (Technician)

ทำงานด้านช่างทั่วไป เช่น งานประปา, สุขภัณฑ์ และงานทั่วไปต่าง ๆ
หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029493

งานประจำ ตามประสบการณ์

เมืองระยอง เนินพระ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ด่วน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ด่วน

1. ตรวจสอบระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2. ปฏิบัติการซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือที่ใช้งานได้


หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029070

งานประจำ ตามประสบการณ์

เมืองระยอง เนินพระ

แม่บ้าน

แม่บ้าน

ทำความสะอาด,ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022496

งานประจำ ตามตกลง

แกลง ห้วยยาง

เจ้าหน้าฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าฝ่ายบัญชี

1.ลงบันทึกข้อมูล
2.จัดทำเอกสารค่าใช้จ่าย
3.และงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

หางาน สมัครงาน : 27 วันที่ผ่านมา

หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง