ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ระยอง Ø
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง


เลขที่ประกาศ : 080455

พนักงานสโตร์

พนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานประจำ : 10,000-15,000 ระยอง
1. ดำเนินการตรวจรับวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ ที่ส่งมอบโดยผู้ขาย
2. ดำเนินการจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ ให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการดูแลการจัดเก็บสต๊อกของวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ ให้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการใช้งาน
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สโตร์ ในเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่
5. มีหน้าที่สนันสนุนที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพ

6. ดำเนินการเรื่องการรับ-การเบิก จ่ายวัสดูสิ้นเปลืองและอะไหร่
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080129

ช่างซ่อมบำรุงวาล์ว

ช่างซ่อมบำรุงวาล์ว

งานประจำ : เงินเดือน 12000

งานประจำ : 12000 ระยอง
ติดตั้งและซ่อมบำรุงวาล์ว
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080114

จัดซื้อ

จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง
จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดหาซัพพลายเออร์ และจัดทำเอกสารการสั่งซื้อ พร้อมทั้งติดต่อซื้อ-ขายกับลูกค้า และซัพพลายเออร์
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080128

ช่างกลึง

ช่างกลึง

งานประจำ : เงินเดือน 12000

งานประจำ : 12000 ระยอง
กลึงงานตามแบบ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079282

พนักงานการเงิน

พนักงานการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโคร้งสร้างบริ

งานประจำ : ตามโคร้งสร้างบริ ระยอง
1. บันทึก JV ลงโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และออกเอกสาร ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เมื่อมรการส่งสินค้าให้ลูกค้า
2. บันทึก RV ลงโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน เมื่อได้รับชำระเงินจากลูกค้า
3. วางบิลที่บริษัทของลูกค้าตามกำหนด
4. จัดพิมพ์เช็คพร้อมนำเสนออนุมัติเช็ค แล้วจ่ายเช็คให้เจ้าหนี้ตามกำหนด
5. จัดทำรายงาน Cash Flow และ Estimate Cash Flow นำเสนอกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อกับธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน
7. ควบคุมการจ่ายเงินสดและเช็ค รวมทั้งเงินสดย่อย
8. บันทึกข
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078867

จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง
-ดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการ
-กํากับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับ
-วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น
- ตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ก่อนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน
- กํากับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
- รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ
- ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078261

ช่างเขียนแบบ

ช่างเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง
- เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Auto cad , Solid work ได้
- เขียนแบบตามความต้องการของลูกค้า
- อ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และสามารถถอดแบบ ได้
- วัดแบบหน้างาน เพื่อทำแบบผลิต
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078373

กราฟฟิกดีไซน์ ( Graphic Design)

กราฟฟิกดีไซน์ ( Graphic Design)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป หรือ

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป หรือ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1 ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร รวมถึงทางการตลาดตามที่ได้รับหมอบหมาย
2 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดขององค์กร
3 ออกแบบสื่อทางการตลาดต่างๆ อาทิ โบว์ชัวร์ ป้ายโฆษณา และ อัพเดทข้อมูลในเว็ปไซด์ของบริษัท
4 คิดแผนงานการทำ Marketing บนสื่อ Internet ต่างๆ ลงโฆษณาตามเว็ปไซด์ เพื่อทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รู้จักบริษัทมากขึ้น
5 นำเสนอผลงานการออกแบบ สื่อสารภายในองค์กร
6 อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077313

ผู้ช่วยกุ๊ก (Cook Helper)

ผู้ช่วยกุ๊ก (Cook Helper)

งานประจำ : เงินเดือน 9,500

งานประจำ : 9,500 ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ตรวจรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บวัตถุดิบ, ดูแลภายในครัวให้สะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ, ให้บริการโดยสร้างความประทับใจลูกค้า
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077175

ผู้ช่วยแพทย์ ด่วน (คลินิกตรวจโรคทั่วไปย่านพระโขนง ใกล้ BTS พระโขนง) 2 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส.หรือ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ช่วยแพทย์ ด่วน (คลินิกตรวจโรคทั่วไปย่านพระโขนง ใกล้ BTS พระโขนง) 2 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส.หรือ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 - 27,000

งานประจำ : 25,000 - 27,000 ระยอง
1.วางแผนและติดต่อลูกค้าในตลาด เจรจาสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
2.นำเสนอสินค้าให้เป็นที่รู้จักและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
3.นำเสนอราคา ส่งมอบใบเสนอราคา และติดตามผลการขาย
4.ปิดการขายและทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน
5.เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
6.วางแผนการออกเยี่ยมลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย
7.ประสานงานการจัดส่งสินค้ากับลูกค้า ควบคุมและติดตามการส่งมอบสินค้า
8.จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้ารายวัน
9.รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า รวมทั้งแก้ป
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076721

หัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงิน

หัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. ตรวจสอบการกระทำและสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
2. ดำเนินการกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส,อื่น ๆ) การอนุรักษ์พลังงาน, ระบบ ISO 9000, การลดต้นทุน, การกำหนด KPI, การศึกษาความสามารถของกระบวนการการผลิต หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. มีหน้าที่บริหารงานบุคคล การให้คุณให้โทษ และการประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4. ทำหน้าที่ในการจัดทำ Billet grade specification, Production specification ทั้งเหล็กเกรดธรรมดาและเกรดพิเศษในระบบ L3
5. ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
6. ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ผลก
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076715

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
ลักษณะของงาน :
- เป็นล่าม Support Japanese Manager
- เป็นล่ามแปลหน้างานการผลิตรวมถึงในส่วน Operation, Maintenance, Logistics, Engineering , QC and Procurement.
- ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตามแต่ได้รับมอบหมาย
- แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น
- ประสานงานร่วมกับล่ามท่านอื่นๆ
วัน / เวลาทำงาน : ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076413

พนักงงานขับรถ

พนักงงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง
1. ขับรถตามที่ได้รับมอบหมายทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
2. รู้เส้นทางกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076415

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (บริษัทในเครือฯ ทำงานที่ ต.เชียงรากน้อย)

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (บริษัทในเครือฯ ทำงานที่ ต.เชียงรากน้อย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง
1. สามารถเซ็นต์รับรองรายงาน จป.ว ได้
2. สามารถจัดระบบความปลอดภัยในการทำงานได้
3. ทำงานด้านความปลอดภัย และ สามารถอบรม ความปลอดภัยให้พนักงานได้
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076418

พนักงานขาย Sales / Sales Engineer

พนักงานขาย Sales / Sales Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง
1. ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กกล้า แรงดึงสูง ชั้นคุณภาพ
2. จัดทำเอกสารราคาให้ลูกค้าและตรวจสอบความถูกต้องตามแบบที่กำหนดและทันตามกำหนด
3. จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าและติดตามงานขายให้ประสบความสำเร็จ
4. ให้บริการหลังการขาย เช่น จองผลิตภัณฑ์ให้พร้อมส่งตามที่ลูกค้าต้องการ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปที่ site ประสานงานการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า
5. ติดตามการดำเนินงานและสามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและปัญหาการเงิน
6. แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076417

พนักงานขาย Sales / Sales Engineer (เสาเข็ม Spun) (บริษัทในเครือฯ ทำงานที่ ต.เชียงรากน้อย)

พนักงานขาย Sales / Sales Engineer (เสาเข็ม Spun) (บริษัทในเครือฯ ทำงานที่ ต.เชียงรากน้อย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง
1. ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสาเข็ม Spun
2. จัดทำเอกสารราคาให้ลูกค้าและตรวจสอบความถูกต้องตามแบบที่กำหนดและทันตามกำหนด
3. จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าและติดตามงานขายให้ประสบความสำเร็จ
4. ให้บริการหลังการขาย เช่น จองผลิตภัณฑ์ให้พร้อมส่งตามที่ลูกค้าต้องการ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปที่ site ประสานงานการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า
5. ติดตามการดำเนินงานและสามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและปัญหาการเงิน
6. แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076412

วิศวกร

วิศวกร

งานประจำ : เงินเดือน 23,000 - 25,000

งานประจำ : 23,000 - 25,000 ระยอง
1.วางแผนและควบคุมการผลิต
2. จัดเตรียมข้อมูลตัวอย่าง (กระบวนการ) สำหรับการผลิต
3. ตรวจสอบและควบคุมชิ้นส่วนของเครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวกับการผลิต
4. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
5. สรุปกระบวนการทำงานของการผลิต
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076414

พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำที่โรงงาน จ.ระยอง)

พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำที่โรงงาน จ.ระยอง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง
ดูแลรับผิดชอบงานในกระบวนการผลิตสินค้าภายในโรงงาน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076416

Sales Coordinator (เสาเข็ม Spun)

Sales Coordinator (เสาเข็ม Spun)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง
1. ประสานงานขายต่าง ๆ และประสานงานกับฝ่ายผลิต
2. ติดต่อกลุ่มลูกค้า รวมทั้งประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ
3. ติดต่อลูกค้า หาตลาด หรือ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างยอดขาย
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075221

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1.รับผิดชอบในการประสานงานขายทั้งในและต่างประเทส
2.ดำเนินการจัดทำเอกสารที่สำคัญ และดำเนินการในด้านงานขายตามแผนที่กำหนดไว้
3.รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อดำเนินงานส่งออก
4.รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ยอดขาย แผนการส่งของ ฯลฯ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง