ระนองหางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระนอง หางานระนอง รับสมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ระนองหางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระนอง หางานระนอง รับสมัครงานระนอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ระนอง Ø
หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง

เลขที่ประกาศ : 014671

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสหกรรม ชุมพร-สุราษฎร์ธานี

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสหกรรม ชุมพร-สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 18,000+++

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสหกรรมได้เป็นอย่างดี
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อมุล ดูแลแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014675

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-กระบี่

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-กระบี่

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 +++

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสหกรรมได้เป็นอย่างดี
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อมุล ดูแลแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014685

พนักงานขับรถ ส่งของ ประจำสาขาระนอง ด่วนมาก!!!

พนักงานขับรถ ส่งของ ประจำสาขาระนอง ด่วนมาก!!!

งานประจำ : เงินเดือน 8000-10000 ขึ้นไป

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
ขับรถส่งสินค้าในเขตจังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สำหรับการส่งของนอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติม และสำหรับ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จะได้รับเบี้ยเลี้ยงพิเศษ
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014668

ผู้จัดการฝ่ายขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์

ผู้จัดการฝ่ายขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 40000+++

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
ผู้จัดการฝ่ายขายน้ำมันหล่อลื่น-เขตพื้นที่ภาคใต้
- รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธการขายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
-บริหารทีมขายโดยการกำหนดแนวทางการปฎบัติให้กับทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
-บริหารลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดให้กับลูกค้า
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014669

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ภูเก็ต

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ภูเก็ต

งานประจำ : เงินเดือน 16,000+++

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014673

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-สุราษฎร์ธานี

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 18,000+++

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสหกรรมได้เป็นอย่างดี
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อมุล ดูแลแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014683

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-สุราษฎร์ธานี

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-สุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 16,000+++

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014665

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 + (ตามความสามารถและประสบการณ์)

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสหกรรมได้เป็นอย่างดี
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หาข้อมุล ดูแลแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014666

พนักงานฝ่ายบุคคล (สาขาระนอง)

พนักงานฝ่ายบุคคล (สาขาระนอง)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000+ (ตามความสามารถและประสบการณ์)

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
ดูแลการสรรหาพนักงาน ประสานงาน และทำการนัดสัมภาษณ์
จัดทำเอกสารต่างๆ ของงานบุคคล
จัดทำเอกสารต่างๆของพนักงานเข้าใหม่ และจัดการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
จัดทำรายงานเวลาทำงานส่งผู้บริหารและหัวหน้าแผนก
จัดทำรายชื่อพนักงานบริษัท
จัดสวัสดิการให้กับพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
มีน้าที่ควบคุม ดูแลการลางานและจัดเก็บใบลาของพนักงาน
มีหน้าที่ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014667

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-สงขลา

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-สงขลา

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 +++

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
-ขายสินค้า ควบคุมดูแลและให้บริการลูกค้าด้านเทคนิคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-รับผิดชอบควบคุมดูแลลูกค้าและให้บริการด้านเทคนิค
-ดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้ารวมถึงการให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัท
-และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036494

พนักงาน ขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ชุมพร

พนักงาน ขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ชุมพร

งานประจำ : เงินเดือน 16,000(เงินเดือน+ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าสึกหรอ)

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014662

วิศวกรสารหล่อลื่นอุตสาหกรรม (DLE)

วิศวกรสารหล่อลื่นอุตสาหกรรม (DLE)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 + (ตามความสามารถและประสบการณ์)

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
-ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจหลักการหล่อลื่น และการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
-ติดตาม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-หาข้อมูล-ดูแลแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าเเละใหม่ได้อย่างมีหลักการเเละมีประสิทธิภาพ
-ทำหน้าที่สนับสนุน-ประสานงานงานด้านคุณภาพทางวิศวกรรมแก่ฝ่ายขายและฝ่ายบริการลูกค้า ตลอดจนลูกค้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับปร

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014678

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

งานประจำ : เงินเดือน 16,000+++

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
-ดำเนินการตามแผนงานระดับไตรมาสและรายปี สนองนโยบายที่กำหนด
-สรรหาเเละเข้าพบปะดูแลยอดขายของร้านค้าจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องยานยนต์ จำพวก ร้านขายอะไหล่, อู่, คาร์เเคร์, บริษัทขนส่ง เป็นต้น
-จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า เเละผลการเข้าพบ รวมถึงงานที่ต้องติดตามเป็นรายวัน
-รายงานสภาพตลาด, กิจกรรมเเละโปรโมชั่นคู่เเข่งได้
-ทำกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ร้านค้าเเละติดตามผล
-สรุปรายงานผลงานการขายเเละสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายทุกอาทิตย์
-มีความสามารถในการสื่อ นำเสนอวิทยาการและผลิตภัณฑ์ต่อองค์กรและลูกค้าหลา

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014657

Customer Service (ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี)

Customer Service (ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี)

งานประจำ : เงินเดือน 9000++ (แล้วแต่ความสามารถและประสบการณ์)

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์
- รับสายลูกค้าเพื่อประสานงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า
- ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
- โทรสอบถามความพึงพอใจกับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009610

พนักงานจัดเรียงสินค้า

พนักงานจัดเรียงสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
1.จัดออเดอร์ตามที่กำหนด
2.จัดเรียงสินค้าแยกประเภทหมวดหมู่สินค้า

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009611

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
1.ดูแลรักษารถ ทำความสะอากรถทั้งภายในและภายนอก
2.ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฎิบัติหน้าที่
3.รับงานจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้จ่ายงาน
4.ขับรถตามเวลาและเส้นทางที่กิจการกำหนด
5.ดูแลรักษาสินคินที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด ขับรถนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนถึงที่หมายไร้อุบัติเหตุ
6.รักษากฎระเบียบและข้อบังคับของกิจการ
7.ผู้ช่วยขาย
8.ช่วยขึ้นสินค้า,ลงสินค้า
9.ตั้งใจฟังเวลาได้รับคำสั่งงานอะไรจะได้ไปทำให้ถูกต้องและรวดเร็ว

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009613

พนักงานตรวจสอบสินค้า / คลังสินค้า

พนักงานตรวจสอบสินค้า / คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000ตามตกลง

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
1.ดูแลคลังสินค้า จ่ายสินค้า รับสินค้า
2.ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกข้อมูล
3.จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวางและเก็บรักษา
4.จัดทำรายงานของสินค้าคงเหลือ . 5.ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออก ทั้งปริมาณและคุณภาพ
6.ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวขข้องทั้งภายในและภายนอกของกิจการ
เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ,
ฝ่ายผลิต , ฝ่ายจัดส่งสินค้า , ฝ่ายขาย

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009614

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000 ตามตกลง

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
1.จัดทำบัญชีรับ - จ่าย
2.จัดทำบิลซื้อ - ขาย
3.จัดทำบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้
4.จัดทำบัญชียอดขายสินค้า
5.ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบคลังสินค้า

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009615

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15000(ตามตกลง)

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
ดูแล และตรวจสอบ ระบบงานด้านบัญชี พร้อมรายงานบัญชีให้ผู้บริหารรับทราบ
หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009606

พนักงานฝ่ายบุคคล

พนักงานฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
รับผิดชอบการสรรหา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมใบสมัคร
จัดเตรียมการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม ผลการทดลองงาน รวมทั้งเอกสารใบลาของผู้ปฎิบัติงาน

หางานระนอง รับสมัครงานระนอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง
ระนอง ฝึกงานระนอง งานชั่วคราวระนอง งานนอกเวลาระนอง งานประจำระนอง งานราชการระนอง งานต่างประเทศระนอง งานอื่นๆระนอง
หางานระนอง สมัครงานระนอง รับสมัครพนักงานระนอง
ระนอง ฝึกงานระนอง งานชั่วคราวระนอง งานนอกเวลาระนอง งานประจำระนอง งานราชการระนอง งานต่างประเทศระนอง งานอื่นๆระนอง