jobin4.com ภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ภูเก็ต หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com ภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ภูเก็ต หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ภูเก็ต Ø
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต

เลขที่ประกาศ : 021209

งานประจำ ตามตกลง

Sale โครงการ (ด่วน)

Sale โครงการ (ด่วน)

ติดต่อ/หาลูกค้า เพื่อทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029861

งานประจำ 11,000

พนักงานธุรการคลังสินค้า

พนักงานธุรการคลังสินค้า

จัดทำทำเอกสารรายการสต็อคสินค้า ตรวจรับสินค้าเข้าแผนก
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013848

งานประจำ ตามตกลง

เมืองภูเก็ต วิชิต

เจ้าหน้าที่การเงิน (สนง.ภูเก็ต) ด่วน!!!

เจ้าหน้าที่การเงิน (สนง.ภูเก็ต) ด่วน!!!

- งานการเงิน
- จัดทำสต๊อกการ์ด และ รายงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำใบสำคัญจ่ายหางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032677

งานประจำ 15000 - 18000

ถลาง ป่าคลอก

พนักงานรายวัน

พนักงานรายวัน

งานติดตั้งระบบท่อประปา
ทำงานระยะ 3 เดือน

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032635

งานประจำ 15000-18000+Commission

Chef de Partie

Chef de Partie

Preparing, cooking and presenting dishes within your specialty
Work as assign by The Chef


หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032627

งานประจำ ตามตกลง

กะทู้ กะทู้

พนักงานขับรถ/Ks

พนักงานขับรถ/Ks

- ขับรถรับ-ส่งนักเรียน ช่วงเช้า-ช่วงเย็น
- ขับรถรับ-ส่งนักเรียน สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องจัดทั้งในนอกสถานที่ หรือจังหวัดใกล้เคียง
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032628

งานประจำ ตามวุฒิและประสบการณ์

กะทู้ กะทู้

ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาตอนต้น/Ks

ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาตอนต้น/Ks

- สอนวิชาหลัก คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม ในระดับชั้นประถม
- งานประจำชั้น
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032603

งานประจำ 0 บ.

เมืองภูเก็ต วิชิต

เจ้าหน้าที่วิศวกรสำนักงาน

เจ้าหน้าที่วิศวกรสำนักงาน

- รับผิดชอบการถอดปริมาณงานจากแบบของแต่ละโครงการ
- รับผิดชอบการประเมินราคาก่อสร้างจากแบบในแต่ละโครงการ

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032604
เลขที่ประกาศ : 015210

งานประจำ ตามตกลง

Room Boy ด่วน

Room Boy ด่วน

ทำความสะอาดห้องพัก และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029731

งานประจำ ตกลง

General Manager

General Manager

มีหน้าที่ควบคุมดูแลทุกแผนกภายในโรงแรม หรือหัวหน้าสูงสุดของแต่ล่ะแผนก คือมีหน้าที่บริหาร วางแผน จัดการ ควบคุมดูแลบุคลากรทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007690

งานประจำ ตามตกลง

เมืองภูเก็ต ตลาดเหนือ

แคชเชียร์

แคชเชียร์

คิดเงินลูกค้า
ให้บริการลูกค้า
สามารแนะนำสินค้าได้

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031952

งานประจำ 12000-18000

ประสายงานฝ่ายขาย -sales coordinator

ประสายงานฝ่ายขาย -sales coordinator

- ดูแลการเสนอราคาให้กับลูกค้า
- จัดทำรายงานการขาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลการขาย
- จัดการฐานข้อมูลลูกค้า
- จัดทำโปรโมชั่น พร้อมทั้งติดตามผลการทำงาน
- วางแผนการขายร่วมกับหัวหน้าฝ่ายขาย
- สนับสนุนการติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายขาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009391
เลขที่ประกาศ : 009635

งานประจำ 12000-15000

กะทู้ กะทู้

ครูสอนว่ายน้ำ ระดับประถมศึกษา

ครูสอนว่ายน้ำ ระดับประถมศึกษา

- วางแผนการสอนว่ายน้ำ นักเรียนระดับประถม ทั้งในส่วนการว่ายเพื่อสุขภาพและเพื่อการแข่งขัน
- ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับครูสอนว่ายน้ำที่มีอยู่เดิม
- มีความรับผิดชอบ , แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022507

งานประจำ ตามประสบการณ์และความสามารถ

กะทู้ กะทู้

ครูพี่เลี้ยง

ครูพี่เลี้ยง

ดูแลเด็กเล็กเป็นหลัก
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024499

งานประจำ 10000-15000 บาท

กะทู้ กะทู้

ครูอนุบาลและครูผู้ช่วย บ้านขจรเกียรติสาขาป่าสัก

ครูอนุบาลและครูผู้ช่วย บ้านขจรเกียรติสาขาป่าสัก

-สอนและดูแลนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล(อายุ 2-6ปี)
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024507

งานประจำ 15000+

กะทู้ กะทู้

ครูคณิตศาสตร์ / ระดับมัธยมศึกษา

ครูคณิตศาสตร์ / ระดับมัธยมศึกษา

สอนวิชาคณิตศาสตร์
งานอื่นๆ

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031846

งานประจำ 10,000-11,000

กะทู้ กะทู้

แม่บ้าน รร.ขจรเกียรติพัฒนา

แม่บ้าน รร.ขจรเกียรติพัฒนา

1.ดูแลทำความสะอาดอาคารเรียน
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024505

งานประจำ ตามวุฒิ ตามประสบการณ์

กะทู้ กะทู้

ครูวิชาเคมี(ระดับมัธยมปลาย)

ครูวิชาเคมี(ระดับมัธยมปลาย)

- เป็นครูสอนวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษา
- ทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต