พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 15 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 094989

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าจัดเก็บหนี้สินนอกสาขาเชียงราย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าจัดเก็บหนี้สินนอกสาขาเชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
- ทำการ์ดตาม + ใบตามหนี้
- คิดค่าใช้จ่ายการตามและยึดทรัพย์
- ติดตาม ทวงถามหนี้และประนอมหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ภาคสนามจากลูกค้า
และออกติดตามลูกค้าค้างชำระค่างวดที่ 2 - 3.99 งวดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและเป็นไปตามนโยบาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092445

ตำแหน่งงานว่างบริการงานสินเชื่อรถยนต์**ชลบุรี

ตำแหน่งงานว่างบริการงานสินเชื่อรถยนต์**ชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 +คอมมิชชั่น

งานประจำ : 15,000 +คอมมิชชั่น พิษณุโลก
-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อรถยนต์
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092449

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบสาขาภายใน ***ด่วนนน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบสาขาภายใน ***ด่วนนน

งานประจำ : เงินเดือน 11,000

งานประจำ : 11,000 พิษณุโลก
ทำเอกสารบัญชีรายวัน คีย์ข้อมูลในระบบ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092446

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินนอก**พิษณุโลก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินนอก**พิษณุโลก

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 18000++

งานประจำ : รายได้รวม 18000++ พิษณุโลก
ติตต่อติดตามลูกค้า 2-2.99 งวด
โทร/ติดตามลูกค้าด้านนอก

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092325

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา-อุดรธานี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา-อุดรธานี

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 +++

งานประจำ : 16,000 +++ พิษณุโลก
-วางแผนการตลาด
-ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
-บริหารทีมงาน
-วางแผนการขาย
-การจัดการทั่วไป
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092110

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกัน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกัน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายประกัน/ติดต่อบริษัทประกัน/ทำรายงาน
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 26 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 092141

ตำแหน่งงานว่างเร่งรัดหนี้สินนอกสาขาเพชรบูรณ์

ตำแหน่งงานว่างเร่งรัดหนี้สินนอกสาขาเพชรบูรณ์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+com

งานประจำ : 11,000+com พิษณุโลก
-ตอบปัญหา ข้อซักถามของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-ออกพื้นที่ ต่างจังหวัด
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091919

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
- ทำการสรรหา คัดเลือก ติดตาม และประเมิน ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
- รับรายการขอซื้อจากแผนกต่างๆ เพื่อจัดทำใบสั่งซื้อ
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามรายการที่แต่ละแผนกขอซื้อ
- จัดทำเอกสารระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091889

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ/พนักงานทั่วไป/คนงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ/พนักงานทั่วไป/คนงานทั่วไป

งานราชการ : เงินเดือน 320 - 350 ต่อวัน

งานราชการ : 320 - 350 ต่อวัน พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ทำงานทั่วไป ทำงานตามได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090367

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อสาขา - ลำปาง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อสาขา - ลำปาง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ทำตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088928

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน IT

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน IT

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก
ตรวจสอบความพร้อมของคอม ซ่อมคอมพิวเตอร์ ดูแล แก้ไข
พัฒนาระบบต่างๆ ขององค์กร
ตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้งาน
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088204

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-สาขาสลกบาตร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-สาขาสลกบาตร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
-บริการลูกค้าที่มาติดต่อขอสินเชื่อ
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาดประชาสัมพันธ์
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 087832

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันภัยรถยนต์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันภัยรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 11000 ++

งานประจำ : 11000 ++ พิษณุโลก
ดูแลและนำเสนอขายประกันภัยรถยนต์ ติดต่อประสานงาน บริษัทประกันที่ติดต่อ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088008

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาอุดรธานี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาอุดรธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ทำตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083502

บัญชีคิดค่าคอมและตรวจการขาย

บัญชีคิดค่าคอมและตรวจการขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
ตรวจเรื่องการขาย และ คิดค่าคอมมิชชั่น
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083501

บัญชีสต็อกและทรัพย์สิน

บัญชีสต็อกและทรัพย์สิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
งานด้านบัญชีทรัพย์สิน
- จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และทำการตรวจนับทรัพย์สิน
- บันทึกรับทรัพย์สิน ติด Tag Number รวมทั้งการบันทึกโอนทรัพย์สินระหว่างสาขาหรือบริษัทในเครือ

งานด้านหนังสือแจ้งจำหน่ายรถยนต์และป้าย
- ควบคุมจัดเก็บ รับ เบิกจ่ายหนังสือแจ้งจำหน่ายรถยนต์และป้ายทะเบียนรถยนต์
- ติดตามการรับป้ายทะเบียนที่ได้รับการจดทะเบียนและติดตามการส่งทะเบียนป้ายแดง

งานด้านบัญชีสต็อกสินค้าคงคลัง
- ตรวจสอบสินค้าคงคลังประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
- ควบคุมการจัดเก็บ รับ เบิกจ่ายของรางวัลส่งเสริมก
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082513

พนักงานขับรถเซอร์วิส+ช่าง

พนักงานขับรถเซอร์วิส+ช่าง

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1) ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
2) ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
3) ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
4) ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
5) ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
6) ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอน
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081793

สินเชื่อและการตลาด-เชียงราย

สินเชื่อและการตลาด-เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
- บริการลูกค้า
- วิเคราะห์สินเชื่อ
- ทำการตลาด
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 081720

เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาชลบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 พิษณุโลก
จัดทำเอกสารงานโอนทะเบียน
โอนทะเบียนขนส่ง
ติดต่อประสานงานลูกค้า/สำนักงานใหญ่
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081792

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาสุโขทัย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาสุโขทัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก