พิษณุโลกหางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

พิษณุโลกหางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก

เลขที่ประกาศ : 027692

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-สาขาน่าน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-สาขาน่าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

พิษณุโลก
-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025648

พนักงานขายคอนโด

พนักงานขายคอนโด

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

พิษณุโลก
-รับผิดชอบงานขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
-สามารถนำเสนอโครงการได้น่าสนใจ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน - และเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าที่สนใจโครงการได้
-ออกตลาดนอกพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการขายกับลูกค้า
-ค้นหากลุ่มลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า
-นำเสนอรายงาน และสรุปการขายประจำสัปดาห์
-ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์


หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030387

เร่งรัดหนี้สินนอก

เร่งรัดหนี้สินนอก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

พิษณุโลก
-ตอบปัญหา ข้อซักถามของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-ออกพื้นที่ ต่างจังหวัด

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032589

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สาขาจ.อุดรธานี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สาขาจ.อุดรธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

พิษณุโลก
-วางแผนการตลาด
-ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
-วางแผนการขาย
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019284

พนักงานดูแลระบบประกันคุณภาพ

พนักงานดูแลระบบประกันคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

พิษณุโลก
-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023796

เร่งรัดหนี้สินนอก-สาขากำแพงเพชร

เร่งรัดหนี้สินนอก-สาขากำแพงเพชร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

พิษณุโลก
-ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นในการจัดสินเชื่อ
-ตอบปัญหา ข้อซักถามของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032588

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-สาขา จ.พิจิตร

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-สาขา จ.พิจิตร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

พิษณุโลก
-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015354

พนักงาน IT

พนักงาน IT

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

พิษณุโลก
ตรวจสอบความพร้อมของคอม ซ่อมคอมพิวเตอร์ ดูแล แก้ไข
พัฒนาระบบต่างๆ ขององค์กร
ตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้งาน

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032562

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ - สาขาตะพานหิน *** ด่วน ***

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ - สาขาตะพานหิน *** ด่วน ***

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + คอมมิวชั่น

พิษณุโลก
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033274

เจ้าหน้าที่สรรหา***ด่วน***

เจ้าหน้าที่สรรหา***ด่วน***

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

พิษณุโลก
- ดำเนินการสรรหาทรัพยากรบุคคล ให้ทันตามระยะเวลาที่หน่วยงานร้องรอ
- ดำเนินการติดต่อ สื่อโฆษณา หรือหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อเป้นเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหา
- อัพเดทตำแหน่งงานว่างประจำทุกเดือน
- เก็บรวบรวม พร้อมทำสถิติ ใบสมัครงานทั้งหมด เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสรรหา
- ติดต่องานกับหน่วยงานข้างนอกที่ได้รับมอบหมาย
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031972

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินนอก จังหวัดแพร่

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินนอก จังหวัดแพร่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + คอมมิวชั่น

พิษณุโลก
- ทำการ์ดตาม + ใบตามหนี้
- คิดค่าใช้จ่ายการตามและยึดทรัพย์
- ติดตาม ทวงถามหนี้และประนอมหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ภาคสนามจากลูกค้า
และออกติดตามลูกค้าค้างชำระค่างวดที่ 2 - 3.99 งวดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและเป็นไปตามนโยบาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022414

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-สาขาเชียงใหม่ ***ด่วน***

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-สาขาเชียงใหม่ ***ด่วน***

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+com

พิษณุโลก
-บริการลูกค้าที่มาติดต่อขอสินเชื่อ
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาดประชาสัมพันธ์
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022135

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
สามารถอ่านแบบ , เขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ , ถอดสเปคและประเมินราคาได้ , ประสานงานเบื้องต้นกับซัพพลายเออร์
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022136

เจ้าหน้าที่บัญชีประสานงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีประสานงาน

งานราชการ : เงินเดือน 9,000 - 9,500

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1. ทำบัญชีจ่ายของเข้าหน้างาน
2. คำนวนค่าใช้จ่ายในหน้างานต่างๆ
3. ทำบัญชีของงานต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012996

พนักงานเขียนแบบ (Draftman)

พนักงานเขียนแบบ (Draftman)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
- งานเขียนแบบ 2D , 3D


หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022134

IT Support (ด่วน)

IT Support (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1) ควบคุมดูแล Server ,Network update Program
2) งาน PM ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกียวข้อง
3) งานออกแบบ Graphic Design
4) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029048

ช่างกลึงประจำโรงงาน

ช่างกลึงประจำโรงงาน

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
กลึงชิ้นงานตามแบบและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030827

บัญชีธุรการ (ประจำสาขากรุงเทพฯ)

บัญชีธุรการ (ประจำสาขากรุงเทพฯ)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ทำงานด้านบัญชี ด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022133

เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1. วางแผนงานการดำเนินการด้านงานมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือน เพื่อลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงงาน
2. กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
3. ดำเนินการตามนโยบายของบริษัทในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
4. เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน และตามที่รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลและปฏิบัติการ ติดต่อประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับชุมชน
6. จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
7. กำหนดแผนงานประจำปี และจัดทำงบประมาณโครงการประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
8. ปฏิบัติงา

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022126

Graphic Design ด่วน

Graphic Design ด่วน

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ทำงานด้านกราฟฟิค เขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ ตัดต่อภาพ ตัดต่อวิดีโอ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 26 วันที่ผ่านมา

หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก