jobin4.com พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก

เลขที่ประกาศ : 032588

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-สาขา จ.พิจิตร

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-สาขา จ.พิจิตร

-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032589

งานประจำ ตามตกลง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สาขาจ.อุดรธานี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สาขาจ.อุดรธานี

-วางแผนการตลาด
-ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
-วางแผนการขาย
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031972

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท + คอมมิวชั่น

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินนอก จังหวัดแพร่

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินนอก จังหวัดแพร่

- ทำการ์ดตาม + ใบตามหนี้
- คิดค่าใช้จ่ายการตามและยึดทรัพย์
- ติดตาม ทวงถามหนี้และประนอมหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ภาคสนามจากลูกค้า
และออกติดตามลูกค้าค้างชำระค่างวดที่ 2 - 3.99 งวดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและเป็นไปตามนโยบาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023796

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เร่งรัดหนี้สินนอก-สาขากำแพงเพชร

เร่งรัดหนี้สินนอก-สาขากำแพงเพชร

-ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นในการจัดสินเชื่อ
-ตอบปัญหา ข้อซักถามของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032562

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท + คอมมิวชั่น

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ - สาขาตะพานหิน *** ด่วน ***

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ - สาขาตะพานหิน *** ด่วน ***

- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023115

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน-สาขาหล่มสัก เพชรบูรณ์

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน-สาขาหล่มสัก เพชรบูรณ์

-ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นในการจัดสินเชื่อ
-ตอบปัญหา ข้อซักถามของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031767

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท + คอมมิวชั่น

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สาขาบางระกำ จังหวัด พิษณุโลก ***ด่วน***

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สาขาบางระกำ จังหวัด พิษณุโลก ***ด่วน***

- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031759

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท + คอมมิวชั่น

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ -สาขานครไทย จังหวัด พิษณุโลก *** ด่วน ***

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ -สาขานครไทย จังหวัด พิษณุโลก *** ด่วน ***

- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031478

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท + คอมมิวชั่น

สินเชื่อและการตลาด-สาขาหล่มสัก ***ด่วน***

สินเชื่อและการตลาด-สาขาหล่มสัก ***ด่วน***

- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่าวข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031380

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

สินเชื่อและการตลาดสาขาพิชัย จ.อุตรดิตถ์

สินเชื่อและการตลาดสาขาพิชัย จ.อุตรดิตถ์

- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031351

งานประจำ ตามตกลง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-สาขาเพชรบูรณ์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-สาขาเพชรบูรณ์

- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019287

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่วิเคาระห์สินเชื่อ-กำแพงเพชร-ท่ามะเขือ-สลกบาตร-พรานกระต่าย

เจ้าหน้าที่วิเคาระห์สินเชื่อ-กำแพงเพชร-ท่ามะเขือ-สลกบาตร-พรานกระต่าย

-บริการลูกค้าที่มาติดต่อขอสินเชื่อ
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาดประชาสัมพันธ์
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024345

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

สินเชื่อและการตลาด-สาขานครราชสีมา

สินเชื่อและการตลาด-สาขานครราชสีมา

-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026240

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-ขอนแก่น

- บริการลูกค้า
- วิเคราะห์สินเชื่อ
- ทำการตลาด
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030387

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เร่งรัดหนี้สินนอก

เร่งรัดหนี้สินนอก

-ตอบปัญหา ข้อซักถามของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-ออกพื้นที่ ต่างจังหวัด

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030827

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

บัญชีธุรการ (ประจำสาขากรุงเทพฯ)

บัญชีธุรการ (ประจำสาขากรุงเทพฯ)

ทำงานด้านบัญชี ด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030770

งานประจำ 11,000+com

สินเชื่อและการตลาด-สาขาลำปาง

สินเชื่อและการตลาด-สาขาลำปาง

- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่าวข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***

หางาน สมัครงาน : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030771

งานประจำ 11,000

ธุรการสาขา จ.อุดรธานี***ด่วน***

ธุรการสาขา จ.อุดรธานี***ด่วน***

1.บริการลูกค้าที่มาติดต่อเรื่อง ภาษี พรบ. ประกันภัย หน้าเคาน์เตอร์
2.พิมพ์ชุดโอน ชุดโอนปิด ชุดเปลี่ยนสัญญา
3.จัดสัญญาที่ดิน
4.เปิดชุดสัญญาประจำวัน และคีย์ข้อมูลผู้เช่า ผู้ค้ำ และตัวรถ
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024274

งานประจำ ตามโคร้าสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สำนักงานใหญ่

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สำนักงานใหญ่

-พิจารณาสินเชื่อสำหรับลูกค้าแต่ละราย
-ติดต่อกับลูกค้าและรับคำขอสินเชื่อ
-ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ข้อมูลต่างๆ
-ออกตลาดเพื่อหาลูกค้าาใหม่ , อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเก่า ,เจรจาต่อรองเงื่อนไขสินเชื่อ

หางาน สมัครงาน : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000637

งานประจำ 8,500 บ.

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

พนังงานขายเครื่องสำอาง

พนังงานขายเครื่องสำอาง

พนักงานขายเครื่องสำอาง ประจำร้าน Beauty shop
หางาน สมัครงาน : 27 วันที่ผ่านมา

หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก