jobin4.com พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก

เลขที่ประกาศ : 024345

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

สินเชื่อและการตลาด-สาขานครราชสีมา

สินเชื่อและการตลาด-สาขานครราชสีมา

-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018208

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-จ.อุตรธานี***ด่วน***

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-จ.อุตรธานี***ด่วน***

-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031972

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท + คอมมิวชั่น

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินนอก จังหวัดแพร่

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินนอก จังหวัดแพร่

- ทำการ์ดตาม + ใบตามหนี้
- คิดค่าใช้จ่ายการตามและยึดทรัพย์
- ติดตาม ทวงถามหนี้และประนอมหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ภาคสนามจากลูกค้า
และออกติดตามลูกค้าค้างชำระค่างวดที่ 2 - 3.99 งวดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและเป็นไปตามนโยบาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012996

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

พนักงานเขียนแบบ (Draftman)

พนักงานเขียนแบบ (Draftman)

- งานเขียนแบบ 2D , 3D


หางาน สมัครงาน : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022134

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

IT Support (ด่วน)

IT Support (ด่วน)

1) ควบคุมดูแล Server ,Network update Program
2) งาน PM ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกียวข้อง
3) งานออกแบบ Graphic Design
4) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022136

งานราชการ 9,000 - 9,500

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

เจ้าหน้าที่บัญชีประสานงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีประสานงาน

1. ทำบัญชีจ่ายของเข้าหน้างาน
2. คำนวนค่าใช้จ่ายในหน้างานต่างๆ
3. ทำบัญชีของงานต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022130

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

ผู้จัดการโรงงานปุ๋ย

ผู้จัดการโรงงานปุ๋ย

ดูแล ควบคุมการผลิตปุ๋ยในโรงงาน
หางาน สมัครงาน : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022131

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

พนักงานขายปุ๋ย

พนักงานขายปุ๋ย

1. แนะนำและเสนอขายปุ๋ยแก่ลูกค้า
2. ออกพบลูกค้า และขยายฐานลูกค้าใหม่อยู่เสมอ
3. ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022132

งานราชการ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

ผู้ช่วยประสานงาน ด่วน

ผู้ช่วยประสานงาน ด่วน

จดบันทึก ทำรายการ ปฏิบัติการด้านธุรการ และจัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
หางาน สมัครงาน : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022133

งานราชการ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์

1. วางแผนงานการดำเนินการด้านงานมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือน เพื่อลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงงาน
2. กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
3. ดำเนินการตามนโยบายของบริษัทในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
4. เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน และตามที่รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลและปฏิบัติการ ติดต่อประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับชุมชน
6. จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
7. กำหนดแผนงานประจำปี และจัดทำงบประมาณโครงการประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
8. ปฏิบัติงา

หางาน สมัครงาน : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022135

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

สามารถอ่านแบบ , เขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ , ถอดสเปคและประเมินราคาได้ , ประสานงานเบื้องต้นกับซัพพลายเออร์
หางาน สมัครงาน : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029048

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

ช่างกลึงประจำโรงงาน

ช่างกลึงประจำโรงงาน

กลึงชิ้นงานตามแบบและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006158

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

เจ้าหน้าที่ Document Control / QMR

เจ้าหน้าที่ Document Control / QMR

- จัดทำแผนงาน INTERNAL AUDIT/EXTERNAL AUDIT
- ประสานงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพของบริษัท
- รวบรวม จัดทำ ควบคุมและดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบเอกสาร ISO9001 และระบบ ISO14001
และระบบคุณภาพอื่นๆ
- ติดตามสถานะเอกสาร CAR/DAR และ Customer Complain
- รวบรวม วิเคราะห์ KPI ของแต่ละแผนก
- ติดตาม ประสานงาน จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ ISO และอื่นๆ ให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการตรวจสอบ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้รับจ้างช่วง

หางาน สมัครงาน : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022067

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

ทำงานด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท และภายนอกบริษัท ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022126

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

Graphic Design ด่วน

Graphic Design ด่วน

ทำงานด้านกราฟฟิค เขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ ตัดต่อภาพ ตัดต่อวิดีโอ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022127

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

ผู้ช่วยประสานงาน (ประจำกรุงเทพฯ) ด่วน

ผู้ช่วยประสานงาน (ประจำกรุงเทพฯ) ด่วน

จดบันทึก ทำรายงาน ปฏิบัติงานด้านธุรการ และจัดการเอกสาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
หางาน สมัครงาน : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022128

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

เป็นผู้ควบคุม ดูแล และประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022129

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

พนักงานเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด่วน

พนักงานเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด่วน

เขียนแบบ 2 มิติและ 3มิติ ตามแบบ

ตัดต่อ รูปภาพ วิดีโอ

งานทำเอกสารรายงานทั่วไป

หางาน สมัครงาน : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030827

งานราชการ ตามตกลง

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

บัญชีธุรการ (ประจำสาขากรุงเทพฯ)

บัญชีธุรการ (ประจำสาขากรุงเทพฯ)

ทำงานด้านบัญชี ด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036510

งานราชการ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองพิษณุโลก ในเมือง

ช่างเขียนแบบและประมาณราคา

ช่างเขียนแบบและประมาณราคา

- ขับรถให้ผู้บริหาร ขับรถรับ-ส่งของตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดรถ และนำเข้าศูนย์ตรวจเช็คระยะตามกำหนด
- อำนวยความสะดวก และรู้เส้นทางขับรถในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
- ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาการทำงาน ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หางาน สมัครงาน : 7 วันที่ผ่านมา

หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก