jobin4.com พิจิตร หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิจิตร หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com พิจิตร หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิจิตร หางานพิจิตร รับสมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด พิจิตร Ø
หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงานพิจิตร

เลขที่ประกาศ : 020232

งานประจำ ตามประสบการณ์

วังทรายพูน หนองพระ

ช่างประกอบไซโล เสากะพ้อ เครื่องผสมอาหาร

ช่างประกอบไซโล เสากะพ้อ เครื่องผสมอาหาร

ประกอบ ติดตั้ง เครื่องผสมอาหารสัตว์ ไซโล เสากะพ้อ ซ่อมบำรุง
หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 020233

งานประจำ ตามประสบการณ์

วังทรายพูน หนองพระ

ช่างประกอบไซโล เสากะพ้อ เครื่องผสมอาหาร

ช่างประกอบไซโล เสากะพ้อ เครื่องผสมอาหาร

ประกอบ ติดตั้ง เครื่องผสมอาหารสัตว์ ไซโล เสากะพ้อ ซ่อมบำรุง
หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 020234

งานประจำ ตามประสบการณ์

วังทรายพูน หนองพระ

ช่างประกอบไซโล เสากะพ้อ เครื่องผสมอาหาร

ช่างประกอบไซโล เสากะพ้อ เครื่องผสมอาหาร

ประกอบ ติดตั้ง เครื่องผสมอาหารสัตว์ ไซโล เสากะพ้อ ซ่อมบำรุง
หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 020259

งานประจำ ตามประสบการณ์

วังทรายพูน หนองพระ

สัตบาลดูแลฟาร์ม/ผู้จัดการฟาร์มส่วนขยาย

สัตบาลดูแลฟาร์ม/ผู้จัดการฟาร์มส่วนขยาย

ดูแลและควบคุมการผลิตสุกรให้เป็นไปตามแผนที่ฟาร์มตั้งไว้ (ทำงานพิจิตร)


หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 020260

งานประจำ ตามประสบการณ์

วังทรายพูน หนองพระ

ช่างเชื่อมโลหะ ช่างซ่อมบำรุง

ช่างเชื่อมโลหะ ช่างซ่อมบำรุง

ซ่อมบำรุงทั่วไปในฟาร์ม และทำงานในส่วนพัฒนาฟาร์ม(ส่วนต่อขยาย)

หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033164

งานประจำ ตามประสบการณ์

วังทรายพูน หนองพระ

ช่างก่อสร้าง ซ่อมบำรุงในฟาร์ม

ช่างก่อสร้าง ซ่อมบำรุงในฟาร์ม

ก่อสร้าง ซ่อมบำรุงงานในฟาร์ม
หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033165

งานประจำ ตามประสบการณ์

วังทรายพูน หนองพระ

ช่างก่อสร้าง ซ่อมบำรุงในฟาร์ม

ช่างก่อสร้าง ซ่อมบำรุงในฟาร์ม

ก่อสร้าง ซ่อมบำรุงงานในฟาร์ม
หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033166

งานประจำ ตามประสบการณ์

วังทรายพูน หนองพระ

ช่างเชื่อม ช่างหลังคา ซ่อมบำรุงทั่วไปในฟาร์ม

ช่างเชื่อม ช่างหลังคา ซ่อมบำรุงทั่วไปในฟาร์ม

เชื่อมเหล็ก เชื่อมหลังคา ก่อสร้าง ซ่อมบำรุงงานในฟาร์ม
หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033167

งานประจำ ตามประสบการณ์

วังทรายพูน หนองพระ

ช่างปูน ช่างก่อสร้าง ซ่อมบำรุงทั่วไป

ช่างปูน ช่างก่อสร้าง ซ่อมบำรุงทั่วไป

ก่อสร้างฟาร์ม(ส่วนต่อขยาย)
หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 020247

งานประจำ 9,000 บ.

วังทรายพูน หนองพระ

พนักงานดูแลสุกร

พนักงานดูแลสุกร

ดูแลให้อาหารสุกร ทำความสะอาด
หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 020256

งานประจำ 9,000 บ.

วังทรายพูน หนองพระ

พนักงานดูแลสุกร

พนักงานดูแลสุกร

ดูแลให้อาหารสุกร ทำความสะอาด
หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033161

งานประจำ 9,000 บ.

วังทรายพูน หนองพระ

พนักงานดูแลสุกร

พนักงานดูแลสุกร

ดูแลให้อาหารสุกร ทำความสะอาด
หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033162

งานประจำ 9,000 บ.

วังทรายพูน หนองพระ

พนักงานดูแลสุกร

พนักงานดูแลสุกร

ดูแลให้อาหารสุกร ทำความสะอาด
หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033163

งานประจำ ตามประสบการณ์

วังทรายพูน หนองพระ

ช่างก่อสร้าง ซ่อมบำรุงในฟาร์ม

ช่างก่อสร้าง ซ่อมบำรุงในฟาร์ม

ก่อสร้าง ซ่อมบำรุงงานในฟาร์ม
หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 020237

งานประจำ ตามประสบการณ์

วังทรายพูน หนองพระ

ขับรถติดตั้งเต็นท์ ส่งโต๊ะ เก้าอี้ / เด็กติดรถ

ขับรถติดตั้งเต็นท์ ส่งโต๊ะ เก้าอี้ / เด็กติดรถ

ชับรถติดตั้งเต็นท์ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์จัดงาน
หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 020238

งานประจำ ตามประสบการณ์

วังทรายพูน หนองพระ

ขับรถติดตั้งเต็นท์ ส่งโต๊ะ เก้าอี้ / เด็กติดรถ

ขับรถติดตั้งเต็นท์ ส่งโต๊ะ เก้าอี้ / เด็กติดรถ

ชับรถติดตั้งเต็นท์ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์จัดงาน
หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 020250

งานประจำ ตามประสบการณ์

วังทรายพูน หนองพระ

ขับรถติดตั้งเต็นท์ ส่งโต๊ะ เก้าอี้ / เด็กติดรถ

ขับรถติดตั้งเต็นท์ ส่งโต๊ะ เก้าอี้ / เด็กติดรถ

ชับรถติดตั้งเต็นท์ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์จัดงาน
หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035656

งานประจำ วันละ 310 ขึ้นไป

วังทรายพูน หนองพระ

ติดรถส่งของ / เชื่อมโลหะ / ขับรถติดตั้งเต็นท์ ส่งโต๊ะ เก้าอี้

ติดรถส่งของ / เชื่อมโลหะ / ขับรถติดตั้งเต็นท์ ส่งโต๊ะ เก้าอี้

ติดรถส่งของ ส่งเต็นท์ ส่งโต๊ะ เก้าอี้ ผลิตอาหารสัตว์ / เชื่อมเหล็ก / ขับรถตั้งเต็นท์
หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035657
เลขที่ประกาศ : 035658
หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงานพิจิตร
พิจิตร ฝึกงานพิจิตร งานชั่วคราวพิจิตร งานนอกเวลาพิจิตร งานประจำพิจิตร งานราชการพิจิตร งานต่างประเทศพิจิตร งานอื่นๆพิจิตร
หางานพิจิตร สมัครงานพิจิตร รับสมัครพนักงานพิจิตร
พิจิตร ฝึกงานพิจิตร งานชั่วคราวพิจิตร งานนอกเวลาพิจิตร งานประจำพิจิตร งานราชการพิจิตร งานต่างประเทศพิจิตร งานอื่นๆพิจิตร