พระนครศรีอยุธยา หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พระนครศรีอยุธยา หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พระนครศรีอยุธยา หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พระนครศรีอยุธยา หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา Ø
หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานพระนครศรีอยุธยา


เลขที่ประกาศ : 080870

ช่างไฟฟ้าและซ่อมบำรุงทั่วไป

ช่างไฟฟ้าและซ่อมบำรุงทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตาม

งานประจำ : ตามประสบการณ์/ตาม พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด
- ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน
- แก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้องในภาพรวมของสนามกอล์ฟ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 080870

ช่างไฟฟ้าและซ่อมบำรุงทั่วไป

ช่างไฟฟ้าและซ่อมบำรุงทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตาม

งานประจำ : ตามประสบการณ์/ตาม พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด
- ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน
- แก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้องในภาพรวมของสนามกอล์ฟ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 080869

เลขานุการ

เลขานุการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตาม

งานราชการ : ตามประสบการณ์/ตาม พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
จัดพิมพ์และเตรียมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ และดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ธนาคารต่างๆ ต้อนรับผู้มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา


หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 080869

เลขานุการ

เลขานุการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตาม

งานราชการ : ตามประสบการณ์/ตาม พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
จัดพิมพ์และเตรียมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ และดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ธนาคารต่างๆ ต้อนรับผู้มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา


หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 080868

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ(ด่วนมาก!!!)

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ(ด่วนมาก!!!)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
-ดูแลจัดการประชุม สรุปและทำรายงานการประชุม
-ดุแล และจัดตารางนัดหมาย
-ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
-ช่วยติดตามงานที่ MD มอบหมาย

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 080868

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ(ด่วนมาก!!!)

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ(ด่วนมาก!!!)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
-ดูแลจัดการประชุม สรุปและทำรายงานการประชุม
-ดุแล และจัดตารางนัดหมาย
-ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
-ช่วยติดตามงานที่ MD มอบหมาย

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 080862

ช่างก่อสร้าง

ช่างก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
-งานไม้
-งานโครงสร้าง
-งานปูน (ก่อฉาบ)
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 080862

ช่างก่อสร้าง

ช่างก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
-งานไม้
-งานโครงสร้าง
-งานปูน (ก่อฉาบ)
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 080808

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค-ประจำโรงงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค-ประจำโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
1.หน้าที่ควบคุมการทำงานของทีมช่าง ให้เป็นไปตามระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน
2.รับผิดชอบงานด้านเอกสาร.ของแผนกความปลอดภัย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080808

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค-ประจำโรงงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค-ประจำโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
1.หน้าที่ควบคุมการทำงานของทีมช่าง ให้เป็นไปตามระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน
2.รับผิดชอบงานด้านเอกสาร.ของแผนกความปลอดภัย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080809

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค-ประจำหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค-ประจำหน่วยงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
หน้าที่ควบคุมการทำงานของทีมช่าง ให้เป็นไปตามระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080809

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค-ประจำหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค-ประจำหน่วยงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามต้น
หน้าที่ควบคุมการทำงานของทีมช่าง ให้เป็นไปตามระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080861

หัวหน้าดูแลระบบน้ำ TORO

หัวหน้าดูแลระบบน้ำ TORO

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
- ดูแลระบบน้ำในสนามกอล์ฟ
- แนะนำและให้คำปรึกษา ในการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080861

หัวหน้าดูแลระบบน้ำ TORO

หัวหน้าดูแลระบบน้ำ TORO

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
- ดูแลระบบน้ำในสนามกอล์ฟ
- แนะนำและให้คำปรึกษา ในการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080871

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
บันทึกบัญชีรับ-จ่าย, จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย,วางบิล-รับเช็ค,ตั้งเบิกชดเชยวงเงินสดย่อย และ ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080871

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
บันทึกบัญชีรับ-จ่าย, จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย,วางบิล-รับเช็ค,ตั้งเบิกชดเชยวงเงินสดย่อย และ ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080650

PC/ธุรการ โชว์รูมบ้านกรองน้ำ สาขา มีนบุรี

PC/ธุรการ โชว์รูมบ้านกรองน้ำ สาขา มีนบุรี

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมม

งานประจำ : เงินเดือน+ค่าคอมม พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง
แนะนำสินค้า+ตัดสต็อกสินค้า+ทำรายงานการขาย+รับส่งอีเมล์
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080650

PC/ธุรการ โชว์รูมบ้านกรองน้ำ สาขา มีนบุรี

PC/ธุรการ โชว์รูมบ้านกรองน้ำ สาขา มีนบุรี

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมม

งานประจำ : เงินเดือน+ค่าคอมม พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง
แนะนำสินค้า+ตัดสต็อกสินค้า+ทำรายงานการขาย+รับส่งอีเมล์
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079348

ธุรการดูแลสต๊อกฝ่ายขายในประเทศ ประจำสำนักงานใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธุรการดูแลสต๊อกฝ่ายขายในประเทศ ประจำสำนักงานใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง
- ดูแลเอกสารสินค้าเครื่องกรองน้ำ, เช็คการเบิกของตามใบงานช่างบริการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ปรับเงินเดือน
- ประกันสังคม ,ลาคลอด ,ลาบวช ,พักร้อน ,และอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน
- โบนัสประจำปี
- รถรับส่งพนักงาน (สายรังสิต ปทุมธานี, สายขนส่งเสนา)
(หมายเหตุ: สวัสดิการที่ท่านจะได้รับต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับอายุของการทำงาน)

บริษัท สยามคาสท์ไนล่อน จำกัด 26/7 หมู่ที่ 4 ถนนสามโคก - เสนา ตำบลโคกช้า
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079348

ธุรการดูแลสต๊อกฝ่ายขายในประเทศ ประจำสำนักงานใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธุรการดูแลสต๊อกฝ่ายขายในประเทศ ประจำสำนักงานใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง
- ดูแลเอกสารสินค้าเครื่องกรองน้ำ, เช็คการเบิกของตามใบงานช่างบริการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ปรับเงินเดือน
- ประกันสังคม ,ลาคลอด ,ลาบวช ,พักร้อน ,และอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน
- โบนัสประจำปี
- รถรับส่งพนักงาน (สายรังสิต ปทุมธานี, สายขนส่งเสนา)
(หมายเหตุ: สวัสดิการที่ท่านจะได้รับต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับอายุของการทำงาน)

บริษัท สยามคาสท์ไนล่อน จำกัด 26/7 หมู่ที่ 4 ถนนสามโคก - เสนา ตำบลโคกช้า
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 11 วันที่ผ่านมา

หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา ฝึกงานพระนครศรีอยุธยา งานชั่วคราวพระนครศรีอยุธยา งานนอกเวลาพระนครศรีอยุธยา งานประจำพระนครศรีอยุธยา งานราชการพระนครศรีอยุธยา งานต่างประเทศพระนครศรีอยุธยา งานอื่นๆพระนครศรีอยุธยา
หางานพระนครศรีอยุธยา สมัครงานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา ฝึกงานพระนครศรีอยุธยา งานชั่วคราวพระนครศรีอยุธยา งานนอกเวลาพระนครศรีอยุธยา งานประจำพระนครศรีอยุธยา งานราชการพระนครศรีอยุธยา งานต่างประเทศพระนครศรีอยุธยา งานอื่นๆพระนครศรีอยุธยา