ฝึกงาน นนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ฝึกงาน นนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ฝึกงาน นนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ฝึกงาน นนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164233 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 124928

ตำแหน่งงานว่างJunior / Senior IT Support

ตำแหน่งงานว่างJunior / Senior IT Support

ฝึกงาน : เงินเดือน THB17,000++ (ขึ้นอยู่กับป

ฝึกงาน : THB17,000++ (ขึ้นอยู่กับป นนทบุรี
- ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับ User
- ติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ตามคำขอ
- ให้คำแนะนำด้าน IT กับ User
- ตั้งค่าและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์,ซอฟต์แวร์,การเชื่อมต่อเครือข่าย,เครื่องพิมพ์ และระบบสารสนเทศ
- ตรวจสอบความพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ (เช่น ตรวจสอบการสำรองข้อมูล,ตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ /เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ )
- บำรุงรักษารายการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
- ประสานงาน,ติดตาม,ประเมินผล ด้านระบบ IT กับผู้ให้บริการภายนอก
- ปฎิบัต
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 17/01/2563

เลขที่ประกาศ : 124399

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน (ด้านธุรการ หรือ ทรัพยากรบุคคล)

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน (ด้านธุรการ หรือ ทรัพยากรบุคคล)

ฝึกงาน : เงินเดือน 100 บาท/วัน

ฝึกงาน : 100 บาท/วัน นนทบุรี ปากเกร็ด
ด้านธุรการ
- ทำงานด้านเอกสาร
- ติดต่อประสานงาน

ด้านทรัพยากรบุคคล
- จัดทำข้อมูลผู้สมัครงาน
- สนับสนุนผู้สมัครงาน เช่น แนะนำการกรอกใบสมัคร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 12/01/2563

เลขที่ประกาศ : 124089

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (นักศึกษาฝึกงาน)

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (นักศึกษาฝึกงาน)

ฝึกงาน : เงินเดือน 100 บาท/วัน

ฝึกงาน : 100 บาท/วัน นนทบุรี ปากเกร็ด
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ รูปโฆษณา หรือ Artwork บน Social Media
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11/01/2563

เลขที่ประกาศ : 121426

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน (ด้าน Production)

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน (ด้าน Production)

ฝึกงาน : เงินเดือน มีค่าเบี้ยเลี้ยง

ฝึกงาน : มีค่าเบี้ยเลี้ยง นนทบุรี ปากเกร็ด
1.ผลิตสื่อการเรียนรู้
2.ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
3.ช่วยเขียนสคริปต์
4.ถ่าย VDO
5.ควบคุมการถ่ายทำ
6.ตัดต่อ VDO, เสียง และกราฟฟิก
7.ช่วยจัดการไฟล์งานที่ได้จากการถ่ายทำ (Footage, Timeline)
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 21/12/2562

เลขที่ประกาศ : 110895

ตำแหน่งงานว่างTRAINEE นักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่งงานว่างTRAINEE นักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน -

ฝึกงาน : - นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
-
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 108467

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน -

ฝึกงาน : - นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
รับนักศึกษาฝึกงาน เข้ามาฝึกงานด้านต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 12/10/2562
เลขที่ประกาศ : 104139

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงานการตลาด

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงานการตลาด

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

ฝึกงาน : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี บางกรวย บางกรวย
ออกบูธ ประชาสัมพันธ์
จัด event ทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย
ฝึกงานด้านการตลาดหางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11/10/2562

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี