ปทุมธานีลำลูกกาหางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ปทุมธานีลำลูกกา หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ปทุมธานีลำลูกกาหางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ปทุมธานีลำลูกกา หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ปทุมธานี Ø
หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี

เลขที่ประกาศ : 000050

ฝ่ายขาย

ฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ขั้นต่ำ 25,000

งานประจำ : รายได้ขั้นต่ำ 25,000 ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
- ปฏิบัติงานด้านการขายตามที่ได้รับมอบหมาย
- เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด รวมทั้งประเมินความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการขาย
- มีส่วนร่วมในการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์และวางแผนการขายของบริษัท
- ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
- จำหน่ายไฟฉุกเฉินและป้ายหนีไฟ ทุกยี่ห้อ
- จำหน่ายหุ่นฝึกอบรม CPR และหุ่นฝึกการกู้ภัย
- จำหน่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดในโรงงาน ,อาคาร ยี่ห้อ KIMBERLY CLARK
- จำหน่ายกล้องวงจรปิด CCTV และสัญญาณกันขโมย
- จำหน่ายเทปตีเส้นจราจร และอุปกรณ์จราจร
- จำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดใ
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000051

พนักงานกราฟฟิกดีไซนด์

พนักงานกราฟฟิกดีไซนด์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
ทำ Illustrator ,Photo shop ,ตัดต่อวีดีโอ ,ดูเวปไซต์ ,LINE ,FACE BOOK ,
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000052

การตลาด

การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
วางแผนการตลาดในธุรกิจของบริษัทที่ให้บริการ เช่น ธุรกิจบ้านมือ 2 ,ธุรกิจบ้านใหม่ ,ธุรกิจอาคารพาณิชย์ ,ธุรกิจคอนโด-โรงแรม ,โรงเรียน ,โรงพยาบาล ,โรงงาน ,สถานนีบริการ, คลังสินค้า ,ธุรกิจโซล่าร์เซลล์ และอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สมัคร
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000053

Telesale

Telesale

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
- ติดต่อนำเสนองานบริการของบริษัทได้
- แนะนำหลักสูตรฝึกอบรม
- มีคอมมิชชั่น
- ตามงานเก่ง เปิดงาน-ปิดงานได้ดี
- พูดจาคล่องแคล่ว
- จำหน่ายไฟฉุกเฉินและป้ายหนีไฟ ทุกยี่ห้อ
- จำหน่ายหุ่นฝึกอบรม CPR และหุ่นฝึกการกู้ภัย ,เครื่อง AED ทุกยี่ห้อ
- จำหน่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดในโรงงาน ,อาคาร ยี่ห้อ KIMBERLY CLARK
- จำหน่ายกล้องวงจรปิด CCTV และสัญญาณกันขโมย
- จำหน่ายเทปตีเส้นจราจร และอุปกรณ์จราจร
- จำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดในงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000054

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม/เทรนนิ่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม/เทรนนิ่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
วางระบบการสรรหา และจัดวางตำแหน่งงาน
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน
จัดทำกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
วางแผนและจัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี
ตรวจเวลาการทำงาน สรุปสภาพพนักงาน
จัดทำและเตรียมเอกสารในการทำงาน
ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก
จัดทำเอกสารงานบุคคลทั้งระบบ
วางระบบการสรรหา และจัดวางตำแหน่งงาน
อื่นๆ ที่โครงสร้างบริษัทกำหนดไว้
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000055

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
ดูแลเอกสารด้านการบัญชี และเอกสารด้านการเงิน ของบริษัท
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000056

ธุรการฝ่ายขาย-ประสานงาน

ธุรการฝ่ายขาย-ประสานงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
ติดต่อปรสานงานกับลูกค้า
รับโทรศัพท์ อธิบายแนะนำสินค้าให้กับลูกค้า
พิมพ์งานเอกสารต่างๆ
ใช้ Facebook และ Line ในเชิงธุรกิจได้ดี


หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000057

วิศวกรทั่วไป

วิศวกรทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
งานซ่อมบำรุง-งานตรวจสอบ Preventive Maintenance ไฟฟ้าอาคาร-โรงงาน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทุกสาขาทางไฟฟ้า
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000058

การตลาดฟรีแลนส์ (ไม่ประจำ)

การตลาดฟรีแลนส์ (ไม่ประจำ)

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ขั้นต่ำ 25,000

งานประจำ : รายได้ขั้นต่ำ 25,000 ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
- ปฏิบัติงานด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย
- เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด รวมทั้งประเมินความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการขาย
- มีส่วนร่วมในการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์และวางแผนการตลาดของบริษัท
- ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
- จำหน่ายไฟฉุกเฉินและป้ายหนีไฟ ทุกยี่ห้อ
- จำหน่ายหุ่นฝึกอบรม CPR และหุ่นฝึกการกู้ภัย ,เครื่อง AED ทุกยี่ห้อ
- จำหน่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดในโรงงาน ,อาคาร ยี่ห้อ KIMBERLY CLARK
- จำหน่ายกล้องวงจรปิด CCTV และสัญญาณกันขโมย
- จำหน่ายเทปตีเส้นจร
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000059

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน 25,000

งานประจำ : 25,000 ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
ประเภทงาน INSPECTOR และซ่อมบำรุง PM ในโรงงาน
เครน ,Boiler ,Lift ,Hydortest And Safety Valve ,Fire Pump ,GAS STATION รวมถึงติดตั้งรีโมตเครนไร้สาย
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000060

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 20,000

งานประจำ : 20,000 ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงาน ,ดูแลระบบแรงสูง ,พลังงาน ,ระบบ Fire Alarm ,หม้อแปลงไฟฟ้า และโซล่าเซลล์
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000061

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
ซ่อมบำรุงงานระบบอาคาร และโรงงาน ทั้งไฟฟ้า ,ประปา ,สุขาภิบาล
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 050503

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
• มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
• มีความสามารถด้าน Graphic ด้านการออกแบบ
• มีความรู้ ความสามารถเข้าใจด้าน Online เช่น Website ,Facebook
,Line @ สื่อโฆษณา
• ออกแบบสื่อต่างๆทั้งภาพนิ่งและตัดต่อวีดีโอ
• สร้างสรรค์เนื้อหา (Content)
• ทำ Inforgraphic ได้ดี
• ดูแล แฟนเพจ(Fanpage) โพสโปรโมตงานบริการของบริษัท
• โปรโมตบทความต่างๆลงในทางออนไลน์
• ยิงโฆษณาเก่งทั้ง GOOGLE ,LINE ,FACE BOOK

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 050510

พนักงานบริการ / ประชาสัมพันธ์ PR / EVENT / พิธีกร MC

พนักงานบริการ / ประชาสัมพันธ์ PR / EVENT / พิธีกร MC

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
• จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งไวนิล โบชัวร์ โปสเตอร์ แผ่นพับ อื่นๆ
• ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า แนะนำงานบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ดี
• ออกตลาดจัดบูธของบริษัท และออก EVENT นอกสถานที่
• ติดตามลูกค้าที่มาลงทะเบียน และจัดทำการประเมินผลตอบรับ
• ร่วมกิจกรรม CSR กับหน่วยงานต่างๆได้
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ดี
• ใส่มาสคอตได้
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 050777

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / ทรัพยากรมนุษย์ HR

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / ทรัพยากรมนุษย์ HR

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
• จัดทำประวัติพนักงาน บันทึกขาด-ลา มาสาย
• จัดทำเอกสารงานบริการในหมวดหมู่ต่างๆ
• ติดต่อหน่วยงานภายนอก ทั้งประกันสังคม/สรรพากร และอื่นๆ
• ออกข้อร้องเรียน เขียนใบเตือน กำหนดบทลงโทษต่างๆ
• อบรมกำกับดูแลกฎระเบียบและการปฏิบัติงานของพนักงาน
• จัดทำเอกสารว่าจ้างและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำโครงสร้างขององค์กร
• จัดทำการเบิกจ่ายภายในสำนักงาน
• จัดทำการเบิกจ่ายในส่วนวิศวกรรม / EVENT / TRAINING


หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 054312

Sale representative / sale engineer / พนักงานขายเครื่องวิทยาศาสตร์

Sale representative / sale engineer / พนักงานขายเครื่องวิทยาศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 25,000

งานประจำ : 15,000 - 25,000 ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต
รับผิดชอบงานขายสินค้าในกลุ่มเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ รวมถึงการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การรักษายอดขายตามที่ได้รับมอบหมายและสามารถปฏิบัติงานขายได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯตั้งไว้ การเปิดกลุ่มลูกค้าใหม่ พร้อมทั้งรักษาฐานลูกค้าเก่า การติดามงานขายกับลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปิดงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 056501

พนักงาน-นศ.Part-time / นศ.ฝึกงาน

พนักงาน-นศ.Part-time / นศ.ฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน 300-500 บาทขึ้นไป/วัน

ฝึกงาน : 300-500 บาทขึ้นไป/วัน ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
มีความรู้ในด้านต่างๆ ที่สามารถใช้ช่วงเวลาว่าง หรือรายได้ให้เกิดประโยชน์ เช่น งานด้านเอกสาร ,การขาย ,การตลาด ,โฆษณาออนไลน์ (Online Marketing) ,งานส่งเอกสาร ,ติดต่อประสานงาน ,Staff Event ,ฝึกอบรม-เทรนนิ่ง หากผู้สมัครมีความสามารถหรืออยากมีประสบการณ์ในระหว่างเรียน ทั้งเรียนไม่จบ หรือติดเรียน เสาร์-อาทิตย์ ทางเรายินดีต้อนรับ
" ด่วน..นักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา มีเงินเดือนในระหว่างฝึกด้วยค่ะ....รีบๆหน่อย ก่อนเต็ม "
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 061464

IT Support / Web Master / Web Design

IT Support / Web Master / Web Design

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
• สามารถเขียนโปรแกรม ดูแลเวปไซต์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท
• พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานบริษัทการสร้างเกมส์ด้วย Adobe Captivate และโปรแกรม FLASH
• มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Visual Basic 6 ,Buidlbox 2.2.9 ,Dreamweaver
• ความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมเวปไซต์ Text Editor Adobe Brackets
• ประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง
• ติดตั้งระบบ Server ,CCTV, ออกแบบเขียนเว็บไซต์,PHP Mysql Database
• ติดตั้งและแก้ไขปัญหา Network LAN WiFi, E-mail, Printer ฯลฯ
• สามารถเข้าใจภาษา JAVA ,
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 061225

ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ (ด่วน)

ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
งานทำสีเฟอร์นิเจอร์ สีไม้ พ่นสีเหล็ก
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010245

เจ้าหน้าที่ Admin&Store Site หน่วยงาน ดอนเมือง

เจ้าหน้าที่ Admin&Store Site หน่วยงาน ดอนเมือง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ปทุมธานี ลำลูกกา ลำลูกกา
อยู่ประจำหน่วยงานต่างจังหวัดได้ คอยเช็คของเข้าหน้างาน และงานเอกสารทางด้าน Admin ทำเบิกจ่ายของอุปกรณ์ต่างๆ ทำค่าแรงคนงาน DC
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 9 วันที่ผ่านมา

หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี
หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี