ปทุมธานีหางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ปทุมธานี หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ปทุมธานีหางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ปทุมธานี หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ปทุมธานี Ø
หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี

เลขที่ประกาศ : 015868

เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปร เมกาบางนา วันทำงาน 15 กุมภาพันธ์ - 22 กุมภาพันธ์ 2561 พาร์ทาม

เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปร เมกาบางนา วันทำงาน 15 กุมภาพันธ์ - 22 กุมภาพันธ์ 2561 พาร์ทาม

งานประจำ : เงินเดือน 480/วัน

ปทุมธานี ธัญบุรี บึงยี่โถ
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า โฮมโปร เมกาบางนา
วันทำงาน 15 กุมภาพันธ์ - 22 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาทำงาน 09.00 - 18.00 น.
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ และ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาทำงาน 22.00 - 07.00 น.

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 033352

ประชาสัมพันธ์หญิง (พระราม2)

ประชาสัมพันธ์หญิง (พระราม2)

งานประจำ : เงินเดือน 470/วัน

ปทุมธานี ธัญบุรี บึงยี่โถ
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า วันทำงาน 11 พฤษภาคม - 17 พฤษภาคม 2561
วันที่ 11 พฤษภาคม - 14 พฤษภาคม 2561
เวลาทำงาน 09.00-18.00 น.
วันที่ 15 พฤษภาคม และ 17 พฤษภาคม 2561
เวลาทำงาน 22.00-07.00 น.

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 021899

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ปทุมธานี ธัญบุรี บึงน้ำรักษ์
- วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ
- ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ
- กำหนดทบทวน Spec. สินค้าและวัตถุดิบตลอดทั้งจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ
- รองรับการตรวจระบบควบคุมคุณภาพขององค์กรและจัดทำเอกสารระบบควบคุมคุณภาพให้อัพเดทอยู่เสมอ
- จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพสำหรับบุคลากรภายในองค์กร
- ขับเคลื่อนระบบคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
- ดูแลระบบ GMP/HACCP ตรวจสอบวัตถุดิบและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้การผลิตผลิตภัณฑ์

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 021900

QC/QA Supervisor

QC/QA Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน 13000-15000

ปทุมธานี ธัญบุรี บึงน้ำรักษ์
-ตรวจสอบกระบวนการการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
-ควบคุมมาตรในไลน์ผลิตให้อยู่ในระบบ GMP และ HACCP
-ตรวจรับเข้าวัตถุดิบให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัท
-ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ GMP และ HACCP และเอกสารที่่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตต่างๆ
-จัดทำเอกสาร Complain และตอบ Complain จากลูกค้า
-จัดทำเอกสารรายงานการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าที่พบปัญหา (ใบเคลม / NCR)
-จัดทำเอกสารสำหรับส่งคืนวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเสียหาย
-ขึ้นทะเบียน specific

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 021895

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 15000

ปทุมธานี ธัญบุรี บึงน้ำรักษ์
พนักงานฝ่ายบุคคล
1.จัดการงานทะเบียนพนักงาน เช็ค ขาด/ลา/สาย พนักงาน
2.ฝึกอบรมพนักงาน
3.ทำงานประสานงานทั่วไป
4.เก็บความลับได้ดีเยี่ยม ห้ามหรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นลับของบริษัทไม่เปิดเผยให้ใครทราบ
5.ทำและยื่นเอกสารประกันสังคม
6. ดูแลภาพรวมของพนักงานทั้งหมดของบริษัท
7.สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอย่างดี
8.ไม่เกี่ยงงาน

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 021896

ช่างเครื่องกล

ช่างเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน 12000 ขึ้นไป

ปทุมธานี ธัญบุรี บึงน้ำรักษ์
- ตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน
- บันทึกประวัติการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร
- เรียนรู้ระบบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 021897

หัวหน้าฝ่ายผลิต(PRODUCTION SUPERVISOR)

หัวหน้าฝ่ายผลิต(PRODUCTION SUPERVISOR)

งานประจำ : เงินเดือน 12000 ขึ้นไป

ปทุมธานี ธัญบุรี บึงน้ำรักษ์
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและGMP / HACCP
- ตรวจสอบเอกสารการบันทึกข้อมูลของพนักงานฝ่ายผลิตเบื้องต้นก่อนส่งมอบให้หัวหน้างาน
- ดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตและแก้ไขเบื้องต้นถ้าเครื่องมีปัญหา
- สรุปปัญหาการผลิตสินค้าประจำวันเทียบกับแผนการผลิตสินค้าให้กับผู้จัดการฝ่ายผลิตรับทราบ
- ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดเตรียมเครื่องจักรและวัตถุดิบสำหรับการผลิตตามแผน
- แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้หัวหน้างานรับทราบเกี่ยวกับคุณภาพการผลิตทันทีที่การผลิตสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- ตรว

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 021898

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 12000 ขึ้นไป

ปทุมธานี ธัญบุรี บึงน้ำรักษ์
- ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
- ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า PLC
- งานซ่อมบำรุงระบบคอนโทรลไฟฟ้า
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน ไฟ 3 เฟส

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 015971

Project Sales Executive (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที )

Project Sales Executive (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ปทุมธานี
- เสนอขายสินค้า
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
***บริษัทมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว สามารถเริ่มงานขายได้ทันที**
***บริษัททำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30น.-17.30น.***

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 015972

ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า

ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน N/A

ปทุมธานี
-งานช่างเทคนิคไฟฟ้าทั่วไป
-งานเชื่อมโลหะทั่วไป

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 015973

Project Engineer (ด่วน!!รายได้ดี)

Project Engineer (ด่วน!!รายได้ดี)

งานต่างประเทศ : เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมฯ+ค่าครองชีพ+ค่าเสื่อม

ปทุมธานี
-รับผิดชอบในการควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิงพิเศษ
-ประสานงานโครงการ
-รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 015974

Sale Engineer (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

Sale Engineer (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมฯ+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมฯ

ปทุมธานี
- เสนอขายสินค้า
- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
***บริษัทมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว สามารถเริ่มงา่นขายได้ทันที***
***บริษัททำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30น.-17.30น.***

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 015965

ผู้จัดการบัญชี ด่วน!!!(สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

ผู้จัดการบัญชี ด่วน!!!(สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ปทุมธานี
- กำหนดโครงสร้าง นโยบาย และวางแผนงานบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานขององค์กร
- วางแผนงานด้านบัญชี เพื่อกำหนดและควบคุมประสิทิภาพสูงสุด
- กำหนดผังโครงสร้างสายการบังคับบัญชาฝ่ายบัญชี

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 015966

Supervisor

Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ปทุมธานี
- ตรววจสอบสภาพของระบบดับเพลิง

- จัดทำรายงานผล การตรวจสอบระบบ

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 015967

เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วน!!!(สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วน!!!(สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ปทุมธานี
-รับผิดชอบงาน วางแผนและจัดทำประมาณการเงินสด
- ประมาณการและบริหารการรับ-จ่ายเงิน และรายงานผู้บังคับบัญชา
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 015970

บัญชี (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

บัญชี (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ปทุมธานี
-รับผิดชอบงานด้านบัญชีจ่าย
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 033289

Senior Accounting ด่วน!! (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

Senior Accounting ด่วน!! (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ปทุมธานี
- กำหนดโครงสร้าง นโยบาย และวางแผนงานบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานขององค์กร
- วางแผนงานด้านบัญชี เพื่อกำหนดและควบคุมประสิทิภาพสูงสุด
- กำหนดผังโครงสร้างสายการบังคับบัญชาฝ่ายบัญชี

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 036881

Design Engineer (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

Design Engineer (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ปทุมธานี
- ออกแบบงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
- เตรียมแบบและเอกสารประกอบการออกแบบ ของแต่ละโครงการ
- ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 035788

Draft Technician (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

Draft Technician (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ปทุมธานี
-เขียนแบบงานวิศวกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 024406

ช่างประจำอาคาร

ช่างประจำอาคาร

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป

ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต
ซ่อม บริการลูกค้า
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : เมื่อวาน

หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี
หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี