ปทุมธานีหางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ปทุมธานี หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ปทุมธานีหางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ปทุมธานี หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ปทุมธานี Ø
หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี

เลขที่ประกาศ : 006635

BA (ขายเครื่องสำอางค์) EveandBoy สาขาสยามแควร์**ด่วนมาก**

BA (ขายเครื่องสำอางค์) EveandBoy สาขาสยามแควร์**ด่วนมาก**

งานประจำ : เงินเดือน 11,000-12,000+โอที+คอมมิชั่น

ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต
- แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
- จัดเรียงสินค้า
- ดูแลสต็อคสินค้า
- สรุปยอดขายส่งสำนักงานใหญ่
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
***Trilogy เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และโด่งดังสุดๆในประเทศอังกฤษ และออสเตรเลีย นำเข้าโดยตรงจากนิวซีแลนด์ ของแท้100%***

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006638

BA (ขายเครื่องสำอางค์) แบรนด์ Trilogy ประจำ เอมโพเรียม (ติด BTS พร้อมพงศ์) ด่วน

BA (ขายเครื่องสำอางค์) แบรนด์ Trilogy ประจำ เอมโพเรียม (ติด BTS พร้อมพงศ์) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต
- แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
- จัดเรียงสินค้า
- ดูแลสต็อคสินค้า
- สรุปยอดขายส่งสำนักงานใหญ่
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
***Trilogy เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และโด่งดังสุดๆในประเทศอังกฤษ และออสเตรเลีย นำเข้าโดยตรงจากนิวซีแลนด์ ของแท้100%***

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025189

Copywriter

Copywriter

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต
- เขียนบทความลงใน Social Media
- คิดสร้างสรรค์คำทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีคำที่แปลกใหม่ นำสมัยและถูกหลักภาษา
- ดูแล ติดตามและประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

**** ในวันสัมภาษณ์งาน กรุณาเตรียมผลงานที่ท่านทำมาด้วยเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา****

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034277

โฟร์แมนหลังการขาย

โฟร์แมนหลังการขาย

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ

ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
1. การรับเรื่องงานแจ้งซ่อม การเก็บงานของลูกค้าหลังโอนกรรมสิทธิ์ และส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงาน รวมถึงติดตามความก้าวหน้า พร้อมทำรายงานสรุปแจ้งความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
2. การดูแลงานบริการหลังการขาย เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลจากลูกค้าถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ การบริการ การออกแบบสอบถาม การรับเรื่องร้องเรียน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
3. การติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา ลูกค้า เพื่อการเข้าซ่อมงาน
4. การส่งมอบงานซ่อมให้กับลูกค้า รวมถึงสอบถามค

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012157

ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการ

ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ

ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
ช่างสี, ช่างไฟฟ้า, ช่างประปา, ช่างปูน, ระบบลิฟท์ และกรรมกร
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012161

เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย

เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ

ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
1. การรับเรื่องงานแจ้งซ่อม การเก็บงานของลูกค้าทั้งก่อน และหลังโอนกรรมสิทธิ์ และส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงาน รวมถึงติดตามความก้าวหน้า พร้อมทำรายงานสรุปแจ้งความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
2. การดูแลงานบริการหลังการขาย เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลจากลูกค้าถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ การบริการ การออกแบบสอบถาม การรับเรื่องร้องเรียน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
3. การติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา ลูกค้า และโฟร์แมนหลังการขายเพื่อการเข้าซ่อมงาน
4. การส่งมอบง

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012165

ผู้จัดการโครงการ / ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

ผู้จัดการโครงการ / ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

งานราชการ : เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ

ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
1. วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่นำเสนอให้ทางคณะกรรมการบริหารพิจารณา และอนุมัติ
2. ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขาย และการตลาด
3. ประสานงานกับทางหน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของโครงการ
4. ขออนุญาตเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตทุกประเภท ซึ่งใช้ในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. เซ็นควบคุมงานก่อสร้างบ้าน และงานก่อสร้างอื่นๆ ของโครงการ
7. ประสานงานกับผู้ออกแบ

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012166

วิศวกรสนาม

วิศวกรสนาม

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ

ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
1. วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา
2. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ประสานงานกับเจ้าของบ้าน เพื่อรายงาน และเคลียร์งานต่างๆ
4. ประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อเคลียร์แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง
5. ประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อเคลียร์งานต่างๆ
6. ตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง
7. ออกแบบโครงสร้างงานต่างๆ เขียนแบบ Revise แบบต่างๆ ประกอบงานก่อสร้าง
8. จัดทำรายการคำนวณ ราคากลาง และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการประมูลงาน
9. ดูแลรับผิด

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028168

พนักงานอ่านแบบ ตีราคางานแปรรูป

พนักงานอ่านแบบ ตีราคางานแปรรูป

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
อ่านและตีราคาแบบตามที่ลูกค้าส่งมา ทำใบเสนอราคา คุยรายละเอียดงานกับช่างและลูกค้า เคลียร์แบบกับช่าง สั่งให้ช่างขึ้นงาน ประสานงานต่างๆ
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015970

บัญชี (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

บัญชี (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ปทุมธานี
-รับผิดชอบงานด้านบัญชีจ่าย
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015971

Project Sales Executive (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที )

Project Sales Executive (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ปทุมธานี
- เสนอขายสินค้า
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
***บริษัทมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว สามารถเริ่มงานขายได้ทันที**
***บริษัททำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30น.-17.30น.***

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015972

ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า

ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน N/A

ปทุมธานี
-งานช่างเทคนิคไฟฟ้าทั่วไป
-งานเชื่อมโลหะทั่วไป

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015973

Project Engineer (ด่วน!!รายได้ดี)

Project Engineer (ด่วน!!รายได้ดี)

งานต่างประเทศ : เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมฯ+ค่าครองชีพ+ค่าเสื่อม

ปทุมธานี
-รับผิดชอบในการควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิงพิเศษ
-ประสานงานโครงการ
-รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015974

Sale Engineer (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

Sale Engineer (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมฯ+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมฯ

ปทุมธานี
- เสนอขายสินค้า
- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
***บริษัทมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว สามารถเริ่มงา่นขายได้ทันที***
***บริษัททำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30น.-17.30น.***

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015965

ผู้จัดการบัญชี ด่วน!!!(สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

ผู้จัดการบัญชี ด่วน!!!(สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ปทุมธานี
- กำหนดโครงสร้าง นโยบาย และวางแผนงานบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานขององค์กร
- วางแผนงานด้านบัญชี เพื่อกำหนดและควบคุมประสิทิภาพสูงสุด
- กำหนดผังโครงสร้างสายการบังคับบัญชาฝ่ายบัญชี

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015966

Supervisor

Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ปทุมธานี
- ตรววจสอบสภาพของระบบดับเพลิง

- จัดทำรายงานผล การตรวจสอบระบบ

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015967

เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วน!!!(สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วน!!!(สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ปทุมธานี
-รับผิดชอบงาน วางแผนและจัดทำประมาณการเงินสด
- ประมาณการและบริหารการรับ-จ่ายเงิน และรายงานผู้บังคับบัญชา
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033289

Senior Accounting ด่วน!! (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

Senior Accounting ด่วน!! (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ปทุมธานี
- กำหนดโครงสร้าง นโยบาย และวางแผนงานบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานขององค์กร
- วางแผนงานด้านบัญชี เพื่อกำหนดและควบคุมประสิทิภาพสูงสุด
- กำหนดผังโครงสร้างสายการบังคับบัญชาฝ่ายบัญชี

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036881

Design Engineer (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

Design Engineer (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ปทุมธานี
- ออกแบบงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
- เตรียมแบบและเอกสารประกอบการออกแบบ ของแต่ละโครงการ
- ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035788

Draft Technician (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

Draft Technician (ด่วน!!สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ปทุมธานี
-เขียนแบบงานวิศวกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี

หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 18 วันที่ผ่านมา

หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี
หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี