jobin4.com บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด บุรีรัมย์ Ø
หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานบุรีรัมย์

เลขที่ประกาศ : 021501

งานประจำ 9,000 บ.

เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ

แม่บ้าน

แม่บ้าน

ทำความสะอาดบ้าน
ซักรีด

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 021502

งานประจำ 10,500 บ.

เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ

นักอาหารและโภชนาการ

นักอาหารและโภชนาการ

สามารถชั่งตวงวัดได้
มาชั่งของ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 021503

งานประจำ 9,000 บ.

เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ

แม่บ้าน

แม่บ้าน

ทำความสะอาดบ้าน
ซักรีด
ช่วยทำครัวบ้างเล็กน้อย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 021504

งานประจำ 12,000 บ.

เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ

บัญชี

บัญชี

ออกบิล
บันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 029150

งานประจำ 10,000.-

เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จัดส่ง
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 031325

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า

ขับรถ และเช็คสินค้าก่อนและระหว่างขนส่ง
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 032599

งานประจำ ตามโครงสร้างของบริษัท

ประโคนชัย โคกม้า

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

-จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี
-จัดทำใบสำคัญซื้อ/ขายในระบบบัญชีสำเร็จรูป จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
-จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
-บันทึกบัญชีทรัพย์สินและคำนวนค่าเสื่อมราคา
-ช่วยงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 020275

งานประจำ ตามตกลง

ประโคนชัย โคกม้า

เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วน

เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วน

1 จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
3 บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน
4 จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร
5 ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
6 จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ
7 ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเ

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021499

งานประจำ 9,000 + ค่าคอมฯ

เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ

พนักงานขาย

พนักงานขาย

ดูแลหน้าร้าน
เช็คสินค้า
ตรวจสอบสินค้า
อื่นๆ.

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026291

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

จัดเก็บเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานในบริษัทฯ

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001960

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

ประโคนชัย โคกม้า

เจ้าหน้าที่ QC.

เจ้าหน้าที่ QC.

-จัดทำและปรับปรุงแผนการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบรับเข้ากระบวนการผลิต และการส่งมอบตามความจำเป็น
-ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพตามแผนการตรวจสอบ
-วิเคราะห์ปัญหา และข้อบกพร่องด้านการตรวจสอบ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน
-ควบคุมและตรวจสอบให้มีการจัดทำเอกสารต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบ
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001961

งานประจำ ตามโครงสร้างของบริษัท

ประโคนชัย โคกม้า

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

-วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดโดยทำการประสานงานกับผู้ขอซื้อ เพื่อการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
-คัดเลือกผู้ขาย และพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขการจัดซื้อ
-แสวงหาผู้ขายใหม่ที่มีศักยภาพสูง และสินค้าใหม่หรือสินค้าทดแทนที่มีคุณภาพดี
-ต่อรองราคาเพื่อลดต้นทุนในการผลิต
-ดำเนินการ/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการส่งมอบ, คุณภาพ, บริการ และการชำระเงินที่ไม่เป็นไปตามกำหนด
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001963

งานประจำ 400-900/วัน

ประโคนชัย โคกม้า

พนักงานฝ่ายผลิต (ติดต่อสมัครที่บริษัทฯโดยตรงเท่านั้น)

พนักงานฝ่ายผลิต (ติดต่อสมัครที่บริษัทฯโดยตรงเท่านั้น)

-ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายผลิต ในแผนกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001965

งานประจำ ตามตกลง

ประโคนชัย โคกม้า

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(LAB)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(LAB)

-ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพยาง และวัตถุดิบ
-พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพยาง
-ตรวจสอบ Stock สารเคมี ดูแลเครืองมือห้องปฏิบัติการ

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001969

งานประจำ ตามตกลง

ประโคนชัย โคกม้า

เจ้าหน้าที่การตลาด(ประจำสำนักงาน กทม.)

เจ้าหน้าที่การตลาด(ประจำสำนักงาน กทม.)

-ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศด้วยภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลและติดตามกลุ่มลูกค้าเพื่อรักษายอดขาย
-วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและติดตามแนวโน้มของทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาด
-ดูแลและบริการลูกค้าหลังการขาย
-ดำเนินการแสวงหากลุ่มลูกค้าเพิ่มเพื่อขยายตลาด

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001971

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

ประโคนชัย โคกม้า

คนพิการสำหรับทุกตำแหน่งงาน

คนพิการสำหรับทุกตำแหน่งงาน

งานเอกสารและงานทั่วไป
หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001972

งานราชการ ตามประสบการณ์/โครงสร้างของบริษัท

ประโคนชัย โคกม้า

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม **ที่พักฟรี**

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม **ที่พักฟรี**

1.ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
2.จัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุ
3.ประชาสัมพันธ์ แนะนำ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
4.สอบสวน วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
5.จัดทำสรุปรายงานด้านความปลอดภัย และประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
6.ดูแลบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบ
7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026872

งานราชการ ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์

ประโคนชัย โคกม้า

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) **ที่พักฟรี**

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) **ที่พักฟรี**

1.ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
2.จัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุ
3.ประชาสัมพันธ์ แนะนำ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
4.สอบสวน วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
5.จัดทำสรุปรายงานด้านความปลอดภัย และประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030941

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์

ประโคนชัย โคกม้า

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ LAB (ที่พักฟรี)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ LAB (ที่พักฟรี)

-ดูแลพนักงานที่ได้รับผิดชอบ
-ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพยาง และวัตถุดิบ
-พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพยาง
-ตรวจสอบ Stock สารเคมี ดูแลเครืองมือห้องปฏิบัติการ

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021500

งานประจำ 10,000 บ.

เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ

กาฟฟิคดีไซต์

กาฟฟิคดีไซต์

ออกแบบสติกเกอร์
วาดรูปขนม

หางาน สมัครงาน : 30 วันที่ผ่านมา

หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ฝึกงานบุรีรัมย์ งานชั่วคราวบุรีรัมย์ งานนอกเวลาบุรีรัมย์ งานประจำบุรีรัมย์ งานราชการบุรีรัมย์ งานต่างประเทศบุรีรัมย์ งานอื่นๆบุรีรัมย์
หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ฝึกงานบุรีรัมย์ งานชั่วคราวบุรีรัมย์ งานนอกเวลาบุรีรัมย์ งานประจำบุรีรัมย์ งานราชการบุรีรัมย์ งานต่างประเทศบุรีรัมย์ งานอื่นๆบุรีรัมย์