บุรีรัมย์หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

บุรีรัมย์หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด บุรีรัมย์ Ø
หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานบุรีรัมย์

เลขที่ประกาศ : 001963

พนักงานฝ่ายผลิต (ติดต่อสมัครที่บริษัทฯโดยตรงเท่านั้น)

พนักงานฝ่ายผลิต (ติดต่อสมัครที่บริษัทฯโดยตรงเท่านั้น)

งานประจำ : เงินเดือน 400-900/วัน

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า
-ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายผลิต ในแผนกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001969

เจ้าหน้าที่การตลาด(ประจำสำนักงาน กทม.)

เจ้าหน้าที่การตลาด(ประจำสำนักงาน กทม.)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า
-ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศด้วยภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลและติดตามกลุ่มลูกค้าเพื่อรักษายอดขาย
-วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและติดตามแนวโน้มของทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาด
-ดูแลและบริการลูกค้าหลังการขาย
-ดำเนินการแสวงหากลุ่มลูกค้าเพิ่มเพื่อขยายตลาด

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001971

คนพิการสำหรับทุกตำแหน่งงาน

คนพิการสำหรับทุกตำแหน่งงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า
งานเอกสารและงานทั่วไป
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033237

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / Sales Co.

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / Sales Co.

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า
1.ดูแลควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงานรวมถึงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
2.ซ่อมบำรุง และแก้ไขงานระบบไฟฟ้าตามแผนงาน
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030941

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ LAB (ที่พักฟรี)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ LAB (ที่พักฟรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า
-ดูแลพนักงานที่ได้รับผิดชอบ
-ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพยาง และวัตถุดิบ
-พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพยาง
-ตรวจสอบ Stock สารเคมี ดูแลเครืองมือห้องปฏิบัติการ

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001965

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(LAB)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(LAB)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า
-ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพยาง และวัตถุดิบ
-พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพยาง
-ตรวจสอบ Stock สารเคมี ดูแลเครืองมือห้องปฏิบัติการ

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001960

เจ้าหน้าที่ QC.

เจ้าหน้าที่ QC.

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า
-จัดทำและปรับปรุงแผนการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบรับเข้ากระบวนการผลิต และการส่งมอบตามความจำเป็น
-ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพตามแผนการตรวจสอบ
-วิเคราะห์ปัญหา และข้อบกพร่องด้านการตรวจสอบ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน
-ควบคุมและตรวจสอบให้มีการจัดทำเอกสารต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบ
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001974

หัวหน้าแผนกการเงิน(ด่วน)

หัวหน้าแผนกการเงิน(ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า
- ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
- ด้านงานการเงิน
- ติดต่อธนาคาร
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034500

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้างของบริษัท

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า
ควบคุมดูแลคุณภาพ บำรุงรักษา ปรับปรุง ตรวจเช็คอุปกรณ์
ดูแลงานซ่อมสร้างถนน ภายในโรงงาน และในอาคารผลิต
และงานที่เกี่ยวข้องในสายงานการผลิต

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032599

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า
-จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี
-จัดทำใบสำคัญซื้อ/ขายในระบบบัญชีสำเร็จรูป จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
-จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
-บันทึกบัญชีทรัพย์สินและคำนวนค่าเสื่อมราคา
-ช่วยงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033239

พนักงานขับโฟล์คลิฟท์

พนักงานขับโฟล์คลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า
ขับรถโฟล์คลิฟท์ภายในคลังสินค้า
ดูแลรักษารถโฟล์คลิฟท์ตามกำหนดการซ่อมบำรุง
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021499

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 + ค่าคอมฯ

บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ
ดูแลหน้าร้าน
เช็คสินค้า
ตรวจสอบสินค้า
อื่นๆ.

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021504

บัญชี

บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ
ออกบิล
บันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026872

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) **ที่พักฟรี**

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) **ที่พักฟรี**

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า
1.ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
2.จัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุ
3.ประชาสัมพันธ์ แนะนำ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
4.สอบสวน วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
5.จัดทำสรุปรายงานด้านความปลอดภัย และประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029150

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000.-

บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ
ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จัดส่ง
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036838

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 9,450 บ.

บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ
ทำงานในฝ่ายผลิต เบเกอรี่
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021502

นักอาหารและโภชนาการ

นักอาหารและโภชนาการ

งานประจำ : เงินเดือน 10,500 บ.

บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ
สามารถชั่งตวงวัดได้
มาชั่งของ

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021503

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ
ทำความสะอาดบ้าน
ซักรีด
ช่วยทำครัวบ้างเล็กน้อย

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031325

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ
ขับรถ และเช็คสินค้าก่อนและระหว่างขนส่ง
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021501

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ
ทำความสะอาดบ้าน
ซักรีด

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ฝึกงานบุรีรัมย์ งานชั่วคราวบุรีรัมย์ งานนอกเวลาบุรีรัมย์ งานประจำบุรีรัมย์ งานราชการบุรีรัมย์ งานต่างประเทศบุรีรัมย์ งานอื่นๆบุรีรัมย์
หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ฝึกงานบุรีรัมย์ งานชั่วคราวบุรีรัมย์ งานนอกเวลาบุรีรัมย์ งานประจำบุรีรัมย์ งานราชการบุรีรัมย์ งานต่างประเทศบุรีรัมย์ งานอื่นๆบุรีรัมย์