jobin4.com บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด บุรีรัมย์ Ø
หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานบุรีรัมย์

เลขที่ประกาศ : 001974

งานประจำ ตามตกลง

ประโคนชัย โคกม้า

หัวหน้าแผนกการเงิน(ด่วน)

หัวหน้าแผนกการเงิน(ด่วน)

- ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
- ด้านงานการเงิน
- ติดต่อธนาคาร
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034500

งานประจำ ตามประสบการณ์/โครงสร้างของบริษัท

ประโคนชัย โคกม้า

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

ควบคุมดูแลคุณภาพ บำรุงรักษา ปรับปรุง ตรวจเช็คอุปกรณ์
ดูแลงานซ่อมสร้างถนน ภายในโรงงาน และในอาคารผลิต
และงานที่เกี่ยวข้องในสายงานการผลิต

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001960

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

ประโคนชัย โคกม้า

เจ้าหน้าที่ QC.

เจ้าหน้าที่ QC.

-จัดทำและปรับปรุงแผนการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบรับเข้ากระบวนการผลิต และการส่งมอบตามความจำเป็น
-ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพตามแผนการตรวจสอบ
-วิเคราะห์ปัญหา และข้อบกพร่องด้านการตรวจสอบ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน
-ควบคุมและตรวจสอบให้มีการจัดทำเอกสารต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบ
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001963

งานประจำ 400-900/วัน

ประโคนชัย โคกม้า

พนักงานฝ่ายผลิต (ติดต่อสมัครที่บริษัทฯโดยตรงเท่านั้น)

พนักงานฝ่ายผลิต (ติดต่อสมัครที่บริษัทฯโดยตรงเท่านั้น)

-ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายผลิต ในแผนกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001965

งานประจำ ตามตกลง

ประโคนชัย โคกม้า

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(LAB)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(LAB)

-ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพยาง และวัตถุดิบ
-พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพยาง
-ตรวจสอบ Stock สารเคมี ดูแลเครืองมือห้องปฏิบัติการ

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001969

งานประจำ ตามตกลง

ประโคนชัย โคกม้า

เจ้าหน้าที่การตลาด(ประจำสำนักงาน กทม.)

เจ้าหน้าที่การตลาด(ประจำสำนักงาน กทม.)

-ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศด้วยภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลและติดตามกลุ่มลูกค้าเพื่อรักษายอดขาย
-วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและติดตามแนวโน้มของทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาด
-ดูแลและบริการลูกค้าหลังการขาย
-ดำเนินการแสวงหากลุ่มลูกค้าเพิ่มเพื่อขยายตลาด

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001971

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

ประโคนชัย โคกม้า

คนพิการสำหรับทุกตำแหน่งงาน

คนพิการสำหรับทุกตำแหน่งงาน

งานเอกสารและงานทั่วไป
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032599

งานประจำ ตามโครงสร้างของบริษัท

ประโคนชัย โคกม้า

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

-จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี
-จัดทำใบสำคัญซื้อ/ขายในระบบบัญชีสำเร็จรูป จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
-จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
-บันทึกบัญชีทรัพย์สินและคำนวนค่าเสื่อมราคา
-ช่วยงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033237

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

ประโคนชัย โคกม้า

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / Sales Co.

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / Sales Co.

1.ดูแลควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงานรวมถึงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
2.ซ่อมบำรุง และแก้ไขงานระบบไฟฟ้าตามแผนงาน
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030941

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์

ประโคนชัย โคกม้า

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ LAB (ที่พักฟรี)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ LAB (ที่พักฟรี)

-ดูแลพนักงานที่ได้รับผิดชอบ
-ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพยาง และวัตถุดิบ
-พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพยาง
-ตรวจสอบ Stock สารเคมี ดูแลเครืองมือห้องปฏิบัติการ

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033239

งานประจำ 9,000-12,000

ประโคนชัย โคกม้า

พนักงานขับโฟล์คลิฟท์

พนักงานขับโฟล์คลิฟท์

ขับรถโฟล์คลิฟท์ภายในคลังสินค้า
ดูแลรักษารถโฟล์คลิฟท์ตามกำหนดการซ่อมบำรุง
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021499

งานประจำ 9,000 + ค่าคอมฯ

เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ

พนักงานขาย

พนักงานขาย

ดูแลหน้าร้าน
เช็คสินค้า
ตรวจสอบสินค้า
อื่นๆ.

หางาน สมัครงาน : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021504

งานประจำ 12,000 บ.

เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ

บัญชี

บัญชี

ออกบิล
บันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย

หางาน สมัครงาน : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026872

งานราชการ ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์

ประโคนชัย โคกม้า

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) **ที่พักฟรี**

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) **ที่พักฟรี**

1.ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
2.จัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุ
3.ประชาสัมพันธ์ แนะนำ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
4.สอบสวน วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
5.จัดทำสรุปรายงานด้านความปลอดภัย และประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029150

งานประจำ 10,000.-

เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จัดส่ง
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036838

งานประจำ 9,450 บ.

เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

ทำงานในฝ่ายผลิต เบเกอรี่
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021502

งานประจำ 10,500 บ.

เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ

นักอาหารและโภชนาการ

นักอาหารและโภชนาการ

สามารถชั่งตวงวัดได้
มาชั่งของ

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021503

งานประจำ 9,000 บ.

เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ

แม่บ้าน

แม่บ้าน

ทำความสะอาดบ้าน
ซักรีด
ช่วยทำครัวบ้างเล็กน้อย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031325

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า

ขับรถ และเช็คสินค้าก่อนและระหว่างขนส่ง
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021501

งานประจำ 9,000 บ.

เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ

แม่บ้าน

แม่บ้าน

ทำความสะอาดบ้าน
ซักรีด

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ฝึกงานบุรีรัมย์ งานชั่วคราวบุรีรัมย์ งานนอกเวลาบุรีรัมย์ งานประจำบุรีรัมย์ งานราชการบุรีรัมย์ งานต่างประเทศบุรีรัมย์ งานอื่นๆบุรีรัมย์
หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ฝึกงานบุรีรัมย์ งานชั่วคราวบุรีรัมย์ งานนอกเวลาบุรีรัมย์ งานประจำบุรีรัมย์ งานราชการบุรีรัมย์ งานต่างประเทศบุรีรัมย์ งานอื่นๆบุรีรัมย์