jobin4.com นนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com นนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

เลขที่ประกาศ : 014826

งานประจำ ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์

ปากเกร็ด บางตลาด

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

1. รับผิดชอบงานด้านเอกสาร บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
2. สามารถติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลสาขาเพื่อรวบรวมจัดทำรายงานทุกสิ้นเดือน
4. สรุปรวบรวมรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014827

งานประจำ ตามโครงสร้าง

ปากเกร็ด บางตลาด

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน,พนักงานประจำ ( สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ )

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน,พนักงานประจำ ( สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ )

ช่วยผู้จัดการร้านบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ ,ควบคุมค่าใช้จ่าย, และการบริหารงานในร้านด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014828

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

ปากเกร็ด บางตลาด

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด,พนักงานประจำร้านสาขา ( Full Time )ประจำพื้นที่ ประตูนำพระอินทร์,บางปะอิน,โรจนะ,อำเภอเมืองอยุธยา

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด,พนักงานประจำร้านสาขา ( Full Time )ประจำพื้นที่ ประตูนำพระอินทร์,บางปะอิน,โรจนะ,อำเภอเมืองอยุธยา

รับผิดชอบหน้าที่ เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า การขาย แคชเชียร์ การจัดเรียง/เติมสินค้า ดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014829

งานประจำ ตามโครงสร้าง

ปากเกร็ด บางตลาด

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด, พนักงานประจำร้าน ( ประจำ จ.สมุทรสาคร,จ.นครปฐม )

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด, พนักงานประจำร้าน ( ประจำ จ.สมุทรสาคร,จ.นครปฐม )

ช่วยผู้จัดการร้านบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ ,ควบคุมค่าใช้จ่าย, และการบริหารงานในร้านด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014830

งานประจำ ตามโครงสร้าง

ปากเกร็ด บางตลาด

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด( ประจำพื้นที่ รังสิต,ธัญบุรี,นวนคร, ปทุมธานี )

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด( ประจำพื้นที่ รังสิต,ธัญบุรี,นวนคร, ปทุมธานี )

ช่วยผู้จัดการร้านบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ ,ควบคุมค่าใช้จ่าย, และการบริหารงานในร้านด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014831

งานประจำ 10,000-13,000

ปากเกร็ด บางตลาด

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน,พนักงานประจำ ประจำสาขาพื้นที่ รัชดา,ประชาสงเคราะห์,ดินแดง, ประตูน้ำ

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน,พนักงานประจำ ประจำสาขาพื้นที่ รัชดา,ประชาสงเคราะห์,ดินแดง, ประตูน้ำ

ช่วยผู้จัดการร้านบริหารงานในร้านด้านงานบริการลูกค้า สินค้า การดูแลความเรียบร้อยในร้าน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014832

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

ปากเกร็ด บางตลาด

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ( ประจำพื้นที่ ) พหลโยธิน, ดอนเมือง, แจ้งวัฒนะ,วิภาวดี,ปากเกร็ด,กรุงเทพนนท์,นนทบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ( ประจำพื้นที่ ) พหลโยธิน, ดอนเมือง, แจ้งวัฒนะ,วิภาวดี,ปากเกร็ด,กรุงเทพนนท์,นนทบุรี

ช่วยผู้จัดการร้านบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ ,ควบคุมค่าใช้จ่าย, และการบริหารงานในร้านด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014823

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

ปากเกร็ด บางตลาด

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ( ประจำสาขา อ.หัวหิน ประจวบฯ อ. ชะอำ จ.เพชรบุรี )

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ( ประจำสาขา อ.หัวหิน ประจวบฯ อ. ชะอำ จ.เพชรบุรี )

ช่วยผู้จัดการร้านบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ ,ควบคุมค่าใช้จ่าย, และการบริหารงานในร้านด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014824

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

ปากเกร็ด บางตลาด

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ( ประจำสาขา ภูเก็ต, ป่าตอง, หาดกะตะ, หาดกะรน ด่วน ! )

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ( ประจำสาขา ภูเก็ต, ป่าตอง, หาดกะตะ, หาดกะรน ด่วน ! )

ช่วยงานผู้จัดการร้านบริหารงานภายในร้านเกี่ยวกับ การบริการลูกค้า การขาย การดูแลคุณภาพสินค้าและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท ควบคุมค่าใช้จ่ายและการบริหารงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014825

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

ปากเกร็ด บางตลาด

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด/พนักงานประจำร้าน ( ด่วนมาก! พื้นที่สมุทรปราการ แพรกษา, บางพลี ,บางนา - ตราด )

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด/พนักงานประจำร้าน ( ด่วนมาก! พื้นที่สมุทรปราการ แพรกษา, บางพลี ,บางนา - ตราด )

ช่วยงานผู้จัดการร้านบริหารงานภายในร้านเกี่ยวกับการบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าและความสะอาดความมาตรฐานของบริษัท ควบคุมค่าใช้จ่ายและการบริหารงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014819

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

ปากเกร็ด บางตลาด

พนักงานประจำร้าน ( ประจำสาขา ขอนแก่น )

พนักงานประจำร้าน ( ประจำสาขา ขอนแก่น )

ช่วยผู้จัดการร้านบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ ,ควบคุมค่าใช้จ่าย, และการบริหารงานในร้านด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014821

งานประจำ ตามโครงสร้าง

ปากเกร็ด บางตลาด

ผู้จัดการร้านฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภูเก็ต)

ผู้จัดการร้านฝึกหัด (ประจำพื้นที่ภูเก็ต)

บริหารร้าน ยอดขาย บริการลูกค้า ค่าใช้จ่าย คุณภาพสินค้า และความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014822

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

ปากเกร็ด บางตลาด

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ( ประจำสาขา หนองมน ศรีราชา สหพัฒน์ พัทยา จอมเทียน ด่วน ! )

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ( ประจำสาขา หนองมน ศรีราชา สหพัฒน์ พัทยา จอมเทียน ด่วน ! )

ช่วยผู้จัดการร้านบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ ,ควบคุมค่าใช้จ่าย, และการบริหารงานในร้านด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005084

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

ปากเกร็ด บางตลาด

พนักงานประจำร้าน /ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ( ประจำ อ. เมืองนครราชสีมา)

พนักงานประจำร้าน /ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ( ประจำ อ. เมืองนครราชสีมา)

ช่วยผู้จัดการร้านบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ ,ควบคุมค่าใช้จ่าย, และการบริหารงานในร้านด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014814

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

ปากเกร็ด บางตลาด

พนักงานประจำร้าน สาขา นวนครโคราช ด่วน!!!!!!! (พร้อมเริ่มงานทันที)

พนักงานประจำร้าน สาขา นวนครโคราช ด่วน!!!!!!! (พร้อมเริ่มงานทันที)

รับผิดชอบหน้าที่ เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า การขาย แคชเชียร์ การจัดเรียง/เติมสินค้า ดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014816

งานประจำ ตามโครงสร้าง

ปากเกร็ด บางตลาด

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (ประจำพื้นที่กระบี่, อ่าวนาง)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (ประจำพื้นที่กระบี่, อ่าวนาง)

ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน บริการลูกค้า งานขาย ดูแลคุณภาพสินค้า ความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท และควบคุมค่าใช้จ่าย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014817

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

ปากเกร็ด บางตลาด

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ( ประจำสาขาเกาะสมุย เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี )

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ( ประจำสาขาเกาะสมุย เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี )

ช่วยผู้จัดการร้านบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ ,ควบคุมค่าใช้จ่าย, และการบริหารงานในร้านด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014818

งานประจำ 10,000-13,000

ปากเกร็ด บางตลาด

พนักงานประจำ-ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำพื้นที่ลาดพร้าว รามอินทรา นวมินทร์ พหลโยธิน

พนักงานประจำ-ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำพื้นที่ลาดพร้าว รามอินทรา นวมินทร์ พหลโยธิน

ช่วยผู้จัดการร้านบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ ,ควบคุมค่าใช้จ่าย, และการบริหารงานในร้านด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029915

งานประจำ ตามโครงสร้าง และประสบการณ์

ปากเกร็ด บางตลาด

Pricing Manager

Pricing Manager

1.ดูแลกระบวนการกำหนดราคา
2.ยืนยันปฏิกิริยาการแข่งขันด้วยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำหนดราคาสินค้าตามรูปแบบที่มีกลยุทธ์แตกต่างกัน
3.ให้ความช่วยเหลือในการจัดเก็บปัญหาด้านราคาในระดับราคา
4.กำกับกิจกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาทั้งหมด ว่าได้รับการปรับปรุงอย่างถูกต้องพร้อมกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034079

งานประจำ ตามโครงสร้าง และประสบการณ์

ปากเกร็ด บางตลาด

Data Mining specialist

Data Mining specialist

1.Support Manager in term of data preparation and analysis drill down
2.Understand the usage of data mining techniques, technologies, and how they relate and impact our business in order to maximize the return of investment
3.Prepare customer data, transaction data and other related sources and transformed in SAS format for internal purpose and for insurance business
4.Use SAS mining software in selecting data, exploring data and building models using vast data warehouse to uncover previou

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี