นนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

เลขที่ประกาศ : 071027

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย ประจำสาขาเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย ประจำสาขาเชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี
จัดเตรียมเอกสาร,ประสานงานให้ฝ่ายขาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071023

เจ้าหน้าที่ธุรการ (เพศชาย)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (เพศชาย)

งานประจำ : เงินเดือน 12000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12000 ขึ้นไป นนทบุรี ปากเกร็ด
1. ประสานงานการจ่ายชำระค่าเช่าพื้นที่,ค่าบริการ,ค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า,ยื่นเอกสารการไฟฟ้าขอมิเตอร์/เพิ่มขนาด/ยกเลิก
2. งานเอกสารสัญญาเช่า/สัญญาบริการ การเช่าพื้นที่ศูนย์บริการ/พื้นที่ลานจอดรถ/ พื้นที่วางตู้ Node
3. งานแจ้งความเพื่อเคลมประกันบริษัทฯ/กองทุน, ติดต่อแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจตาม สน./สภ. เพื่อนำส่งเอกสารแจ้งความให้ทีมเคลมประกัน
4. งานภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือนประจำปี ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ในการยื่นแบบ-จ่ายชำระเงิน ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือนประจำปี
5. งานเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070996

พนักงานขาย PC ประจำห้าง Homr Pro สาขาประจวบคีรีขันธ์

พนักงานขาย PC ประจำห้าง Homr Pro สาขาประจวบคีรีขันธ์

งานประจำ : เงินเดือน 9,750 - 20,000

งานประจำ : 9,750 - 20,000 นนทบุรี ไทรน้อย ราษฎร์นิยม
เชียร์ขายสินค้าแก่ลูกค้า, จัดทำรายงานการขาย, เช็คสต็อกสินค้า, ติดตามความเคลื่อนไหวของการตลาดและคู่แข่งเพื่อรายงานต่อหัวหน้างาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070992

ช่างอิเลคโทรนิกส์-แผนก Automation

ช่างอิเลคโทรนิกส์-แผนก Automation

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-20,000 บาท

งานประจำ : 12,000-20,000 บาท นนทบุรี ไทรน้อย ราษฎร์นิยม
ควบคุมดูแลการทำงานของ Robot
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070937

เจ้าหน้าที่ตอบปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต (รายได้รวม 15000-20000 ขึ้นไป)

เจ้าหน้าที่ตอบปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต (รายได้รวม 15000-20000 ขึ้นไป)

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+OT+ค่าภาษ

งานประจำ : เงินเดือน+OT+ค่าภาษ นนทบุรี ปากเกร็ด
- ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3BB เบื้องต้นให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
- แนะนำการแก้ปัญหาเบื้องต้น วิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไข
- ส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
- สามารถตอบคำถาม แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าชาวต่างชาติได้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070918

วิศวกรรมช่างกล

วิศวกรรมช่างกล

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-25,000 บาท (พิจารณาต

งานประจำ : 17,000-25,000 บาท (พิจารณาต นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร
- จัดทำและจัดเก็บเอกสาร ISO และบันทึกให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานให้แผนกต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงจัดทำมาตรฐาน Internal Audit
- ดูแลควบคุมเอกสารควบคุมระบบคุณภาพของบริษัทฯ ทั้งหมด
- ให้คำปรึกษา หรือแนะนำในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและกระบวนการ
- ประสานงาน ติดตามงาน และวิเคราะห์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ รวมไปถึงการจัดอบรมหรือประสานงานในการอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ (ISO)
- ประสานงานกับองค์กรภายนอ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070919

วิศวกรสนับสนุนงานขาย

วิศวกรสนับสนุนงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-25,000

งานประจำ : 18,000-25,000 นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
-ออกพบลูกค้าหรือดูหน้างานกับฝ่ายขายเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์
-ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าให้มีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อ
-ประสานงานในด้านเทคนิคจนกระทั่งงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070895

True center Shop ศูนย์บริการลูกค้าทรู เปิดใหม่ ประจำห้างแมคโครชลบุรี รับสมัครพนักงานขายสินค้าทรูและบริการลุกค้า ประมาณรายได้ 12,000 – 30,000 (outsource)

True center Shop ศูนย์บริการลูกค้าทรู เปิดใหม่ ประจำห้างแมคโครชลบุรี รับสมัครพนักงานขายสินค้าทรูและบริการลุกค้า ประมาณรายได้ 12,000 – 30,000 (outsource)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
True center Shop ศูนย์บริการลูกค้าทรู เปิดใหม่ ประจำห้างแมคโครชลบุรี
รับสมัครพนักงานขายสินค้าทรูและบริการลุกค้า ประมาณรายได้ 12,000 – 30,000 (outsource)

***หากผ่านสัมภาษณ์ พนักงานจะต้องสะดวกเข้าอบรม เป็นระยะเวลา 12 วัน ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งของภาคนั้นๆ***


สาขา Makro ภาคอีสาน
บึงกาฬ
หนองคาย
บุรีรัมย์
มุกดาหาร

สาขา Makro ภาคเหนือ
แมคโครลำพูน
แมคโครเชียงราย
แมคโครแม่ริม เชียงใหม่

สาขา Makro ภาคตะวันออก
แมคโครชลบุรี
แมคโครจันทบุรี

สาขา Makro ภาคใต้
แมคโครนครศรีธรรม
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070896

True center Shop ศูนย์บริการลูกค้าทรู เปิดใหม่ ประจำห้างแม็คโครบางบอน ประมาณรายได้ 12,000 – 30,000 (outsource) รับวุฒิ ม.6 ขึ้นไป

True center Shop ศูนย์บริการลูกค้าทรู เปิดใหม่ ประจำห้างแม็คโครบางบอน ประมาณรายได้ 12,000 – 30,000 (outsource) รับวุฒิ ม.6 ขึ้นไป

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
True center Shop ศูนย์บริการลูกค้าทรู เปิดใหม่ ประจำห้างแม็คโครบางบอน ประมาณรายได้ 12,000 – 30,000 (outsource) รับวุฒิ ม.6 ขึ้นไป
***หากผ่านสัมภาษณ์ พนักงานจะต้องมาอบรมที่ตึกทรูรุ่งโรจน์ ฟอจูน พระราม 9 12 วัน เริ่มคิดวันทำงานตั้งแต่อบรมวันแรก***
งานประจำ
**สัญญาจ้างประเมินผลทุก 3 เดือน**
**อนาคต อาจบรรจุเป็นพนักงานประจำของทรู**

รับสาขาละ 2 คน
แม็คโครแจ้งวัฒนะ
แม็คโครเพชรเกษม
แม็คโครบางบอน (เพิ่มค่าเดินทางให้ 1,000 )
แม็คโครลาดพร้าว (ข้างเดอะมอลบางกะปิ)
แม็คโครปทุมธานี
แม็คโคร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070897

True center Shop ศูนย์บริการลูกค้าทรู เปิดใหม่ ประจำห้างแม็คโครกรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทปราการ ประมาณรายได้ 12,000 – 30,000 (outsource) รับวุฒิ ม.6 ขึ้นไป

True center Shop ศูนย์บริการลูกค้าทรู เปิดใหม่ ประจำห้างแม็คโครกรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทปราการ ประมาณรายได้ 12,000 – 30,000 (outsource) รับวุฒิ ม.6 ขึ้นไป

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
True center Shop ศูนย์บริการลูกค้าทรู เปิดใหม่ ประจำห้างแม็คโครกรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทปราการ ประมาณรายได้ 12,000 – 30,000 (outsource) รับวุฒิ ม.6 ขึ้นไป
***หากผ่านสัมภาษณ์ พนักงานจะต้องมาอบรมที่ตึกทรูรุ่งโรจน์ ฟอจูน พระราม 9 12 วัน เริ่มคิดวันทำงานตั้งแต่อบรมวันแรก***
งานประจำ
**สัญญาจ้างประเมินผลทุก 3 เดือน**
**อนาคต อาจบรรจุเป็นพนักงานประจำของทรู**

รับสาขาละ 2 คน
แม็คโครแจ้งวัฒนะ
แม็คโครเพชรเกษม
แม็คโครบางบอน (เพิ่มค่าเดินทางให้ 1,000 )
แม็คโครลาดพร้าว (ข้างเดอะมอลบางกะ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070883

ผู้ช่วยผู้บริหารฯ

ผู้ช่วยผู้บริหารฯ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-25,000

งานประจำ : 15,000-25,000 นนทบุรี
-ประสานงานกับ Home shopping
-เตรียมเอกสารเพื่อติดต่องานกับ Home shopping
-ประสานงานด้านการจัดส่ง/พื้นที่คลังสินค้า
-งานด้านอื่นๆที่ผู้บริหารมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070884

พนักงานล้างเครื่องจักร

พนักงานล้างเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน 13000-20000

งานประจำ : 13000-20000 นนทบุรี ปากเกร็ด
1. ติดตั้ง/เดินสาย ให้กับลูกค้าผู้ขอใช้งานอินเตอร์เน็ต 3BB (สาย Lan, สายไฟเบอร์ออฟติค, สายโทรศัพท์)
2. แก้ไขเหตุเสียให้กับลูกค้าลูกค้าผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 3BB
3. ซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย (ไฟเบอร์ออฟติค) ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

**บรรจุเป็นพนักงานของบริษัท 3BB โดยตรง
**ฐานเงินเดือนที่ 13,000 บาท ขึ้นไป!!
เงินเดือน 13,000+OT (ทำงานวันที่ 6 ของสัปดาห์)+รายได้อื่นๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070852

วิศวกรขาย

วิศวกรขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
นำเสนองานขาย เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำ มอเตอร์ และจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070847

พนักงานประจำ Shop 3BB (โรบินสันศรีสมาน, Big C Extra แจ้งวัฒนะ, Central แจ้งวัฒนะ, Big C สะพานควาย, Big C สายไหม, The Mall บางกะปิ, Lotus บางกะปิ, Lotus พัฒนาการ, ธนิยะพลาซ่า สีลม)

พนักงานประจำ Shop 3BB (โรบินสันศรีสมาน, Big C Extra แจ้งวัฒนะ, Central แจ้งวัฒนะ, Big C สะพานควาย, Big C สายไหม, The Mall บางกะปิ, Lotus บางกะปิ, Lotus พัฒนาการ, ธนิยะพลาซ่า สีลม)

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+ ค่าคอม+

งานประจำ : เงินเดือน+ ค่าคอม+ นนทบุรี ปากเกร็ด
- รับชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB
- นำเสนอบริการอินเทอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้าที่สนใจติดตั้ง
- ไม่กดดันยอด
- ประจำบูธตามศูนย์ที่ระบุ
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (มีการสอนงานให้)

**เวลาปฎิบัติงานตามห้าง สัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน วันหยุดหมุนเวียน**


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070849

ช่างไม้ตกแต่งภายใน

ช่างไม้ตกแต่งภายใน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
งานเอกสารด้านบัญชี, สรุปงบประจำเดือนได้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070850

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
ประสานงานกับต่างประเทศ, จัดหาสินค้าจากต่างประเทศ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070851

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
- งานติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ


หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070844

Sales Executive พนักงานขายประจำ (นนทบุรี)

Sales Executive พนักงานขายประจำ (นนทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 10000-25000

งานประจำ : 10000-25000 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
รักงานบริการ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆกับลูกค้า สร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าใหม่ และรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าเดิม
- มีความละเอียดรอบครอบ ขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เสริมสร้างความมั่นใจในการขาย
- มีความมุ่งมั่น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- สามารถใช้ Computer โปรแกรม Word , Excel ได้
- มีความต้องการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070839

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 23,000 บ.

งานประจำ : 23,000 บ. นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
จัดเก็บ คัดแยก เอกสารทางบัญชีของบริษัท
ติดต่อประสานงานกับทางบริษัทรับทำบัญชี
ดูแลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายภายใน
สรุปตัวเลขเงินเดือนพนักงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070767

แรงงานผลิต/ติดตั้ง

แรงงานผลิต/ติดตั้ง

งานประจำ : เงินเดือน 10000-13000

งานประจำ : 10000-13000 นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
-ตัดประกอบกระจกอลูมิเนียม
-ติดตั้งกระจกอลูมิเนียม
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี