jobin4.com นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด นครศรีธรรมราช Ø
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช

เลขที่ประกาศ : 031080

งานประจำ ตามวุฒิและประสบการณ์

พระพรหม ช้างซ้าย

อาจารย์ประจำที่ ศูนย์บุรีรัมย์

อาจารย์ประจำที่ ศูนย์บุรีรัมย์

1.คณะบริหารศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.คณะบริหารศาสตร์ สาขาการบัญชี
3.คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ
4.คณะรัฐศาสตร์
5.คณะนิติศาสตร์

หางาน สมัครงาน : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031081
เลขที่ประกาศ : 031084

งานประจำ ตามคุณวุฒิและประสบการณ์

พระพรหม ช้างซ้าย

อาจารย์ประจำที่ ศูนย์สุรินทร์

อาจารย์ประจำที่ ศูนย์สุรินทร์

1.คณะบริหารศาสตร์ สาขาการบัญชี
2.คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ
3.คณะรัฐศาสตร์
4.คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุข


หางาน สมัครงาน : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029765

งานประจำ วันละ บาท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย-การตลาด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย-การตลาด

ดูแลสวน รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ภายในโครงการบ้าน
หางาน สมัครงาน : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018154

งานประจำ วันละ 300

แม่บ้าน

แม่บ้าน

ทำความสะอาด บ้านพักอาศัย ซักผ้า รีดผ้า
หางาน สมัครงาน : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004984

งานประจำ xxxx

ทุ่งสง ถ้ำใหญ่

เลขานุการ

เลขานุการ

ขับรถให้ฝ่ายบริหาร ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004985

งานประจำ xxxxx

ทุ่งสง ถ้ำใหญ่

พนักงานฝ่ายต่างประเทศ

พนักงานฝ่ายต่างประเทศ

ฝ่ายขาย ติดต่อประสานงานกับลูกค้าจีนเป็นส่วนมาก แปลเอกสารภาษาจีน

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023844

งานประจำ วันละ 320-350

ผู้ช่วยฝ่ายขาย โรงงานแปรรูป

ผู้ช่วยฝ่ายขาย โรงงานแปรรูป

งานเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019134

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

สัตวบาล ไก่เนื้อ สุราษฎร์ธานี

สัตวบาล ไก่เนื้อ สุราษฎร์ธานี

1. รับผิดชอบการผลิตสุกรขุน และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่
2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต
3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ
ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4. ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019135

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

สัตวบาลสุกรขุน ประจวบคีรีขันธ์

สัตวบาลสุกรขุน ประจวบคีรีขันธ์

1. รับผิดชอบการผลิตสัตว์ และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่
2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต
3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ
ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4. ประสานงานควบคุมการจับออกขาย
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019132

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

สัตวบาลสุกรขุน นครศรีธรรมราช

สัตวบาลสุกรขุน นครศรีธรรมราช

1. รับผิดชอบการผลิตสุกรขุน และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่
2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต
3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ
ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4. ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019133

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

สัตวบาลสุกรขุน สุราษฎร์ธานี

สัตวบาลสุกรขุน สุราษฎร์ธานี

1. รับผิดชอบการผลิตสุกรขุน และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่
2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต
3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ
ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4. ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019130

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

สัตวบาลสุกรขุน กระบี่

สัตวบาลสุกรขุน กระบี่

1. รับผิดชอบการผลิตสุกรขุน และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่
2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต
3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ
ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4. ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019131

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

สัตวบาล สาขาพังงา

สัตวบาล สาขาพังงา

1. รับผิดชอบการผลิตสัตว์และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่
2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต
3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ
ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4. ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019128

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

สัตวบาล ไก่เนื้อ หาดใหญ่

สัตวบาล ไก่เนื้อ หาดใหญ่

1. รับผิดชอบการผลิตสุกรขุน และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่
2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต
3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ
ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4. ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019129

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

สัตวบาล สาขาสตูล

สัตวบาล สาขาสตูล

1. รับผิดชอบการผลิตสัตว์ และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่
2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต
3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ
ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4. ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019126

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

สัตวบาลส่งเสริมสุกรพันธุ์

สัตวบาลส่งเสริมสุกรพันธุ์

1. รับผิดชอบงานการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์
2. ติดตาม และ บันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์
3. วางแผนการผลิต, ควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามเป้า
หมายของบริษัทฯ
4. ค้นหาส่งเสริมเกษตรกร รายใหม่ที่สนใจ เข้าโครงการ

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019127

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

สัตวบาลประจำฟาร์ม สุกรพันธุ์

สัตวบาลประจำฟาร์ม สุกรพันธุ์

1. รับผิดชอบการผลิต และ ขยายพันธุ์สัตว์
2. ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และ
ส่งเสริมเกษตรกรทั้งหมูพันธุ์ และ หมูขุน
3. วางแผนการผลิต, ควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของบริษัทฯ

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018178

งานประจำ ขั้นต่ำ 16000

พนักงานบัญชี สุราษฎร์ฯ

พนักงานบัญชี สุราษฎร์ฯ

1. จัดทำบัญชีทั่วไป
2. บันทึกรายการ ซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย
3. ทำบัญชีต้นทุนต่างๆ (สุกร , ไก่)
4. จัดทำสต็อกสินค้า
5. ระบบบัญชี บริษัทฯ
6. ปิดงบดุลย์ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018177

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

พนักงานสโตร์

พนักงานสโตร์

1. จัดทำบัญชีทั่วไป
2. บันทึกรายการ ซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย
3. ทำบัญชีต้นทุนต่างๆ (สุกร , ไก่)
4. จัดทำสต็อกสินค้า
5. ระบบบัญชี บริษัทฯ
6. ปิดงบดุลย์ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช