นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครศรีธรรมราช Ø
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 15 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 094777

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบงานออกแบบและเขียนแบบโครงการ
2. ตรวจสอบและควบคุมงานสถาปัตยกรรมและแก้ไขปัญหางานแบบสถาปัตยกรรมในโครงการ ให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดในแผนโครงการ และได้คุณภาพมาตรฐานงานก่อสร้าง
3. ดำเนินการงานสนับสนุนโครงการการก่อสร้าง
4. จัดทำแบบเพื่อไปใช้ในการก่อสร้าง
5. ประสานงานในเรื่องการออกแบบ กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแก้ไขและหาข้อสรุปร่วมกัน
6. ออกแบบ เขียนแบบเพื่อกาขอรอนุญาติในการก่อสร้าง
7. ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง และควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมให้มีคุณภาพที่ดี เป็น
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094454

ตำแหน่งงานว่างสำนักงานบัญชี และตรวจสอบบัญชี ต้องการรับพนักงานบัญชี คีย์เอกสาร ทำภาษียื่นสรรพากร

ตำแหน่งงานว่างสำนักงานบัญชี และตรวจสอบบัญชี ต้องการรับพนักงานบัญชี คีย์เอกสาร ทำภาษียื่นสรรพากร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. จัดทำแบบ SHOP DRAWING จัดทำแบบ AS BUILD DRAWING
2. ทำงานในโครงการก่อสร้างวันจันทร์-วันเสาร์

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092770

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบงานไฟฟ้าต่างๆ ของโครงการใหม่ และงานปรับปรุงโรงงานเดิม
2. จัดทำแบบเบื้องต้น และขอบเขตงาน งบประมาณในการดำเนินการ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092769

ตำแหน่งงานว่างจป. เทคนิคขั้นสูง

ตำแหน่งงานว่างจป. เทคนิคขั้นสูง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมาย คปอ.
2. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งการป้องกันและขั้นตอนการทำงานต่อนายจ้าง
3. วิเคราะห์แผนงานข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอมาตรการ คปอ.ต่อนายจ้าง
4. ตรวจประเมินให้เป็นไปตามแผนงานหรือมาตรการความปลอดภัยในโรงงาน
5. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย
6. แนะนำอบรมลูกจ้างเพื่อปฏิบัติให้ปลอดภัย
7. ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุ กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ เสนอต่อนายจ้าง
8. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆ ตามที่นายจ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088369

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design/ตัดต่อวิดีโอ

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design/ตัดต่อวิดีโอ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 25,000 (แล้วแต่ควา

งานประจำ : 15,000 - 25,000 (แล้วแต่ควา นครศรีธรรมราช
ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ แต่งภาพ ตัดต่อวิดีโอ ทำคลิป ลงใน Facebook Line@ Instagram
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088368

ตำแหน่งงานว่างนักกายภาพบำบัด

ตำแหน่งงานว่างนักกายภาพบำบัด

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 25,000 (แล้วแต่ควา

งานประจำ : 15,000 - 25,000 (แล้วแต่ควา นครศรีธรรมราช
ใช้เครื่องมือดูแลผิวพรรณและรูปร่าง ช่วยแพทย์ทำหัตถการ แนะนำและวางแผนการดูแลต่างๆให้ลูกค้า
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 087862

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 นครศรีธรรมราช
1. ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า แอร์ ประปา และระบบสาธารณูปโภคทั่วไป
2. รักงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087871

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. มีความเข้าใจงานก่อสร้าง
2. สามารถควบคุมงาน ผู้รับเหมาหรืองานอื่นๆได้
3. ดูแลงานก่อสร้าง ดูความเรียบร้อยทั่วไปของงานก่อสร้าง
4. ประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087422

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. จัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานงานด้านความปลอดภัยของโรงงาน
2. จัดทำแผนงาน วิเคราะห์สาเหตุ รวบรวมสถิติ และจัดทำรายงานด้านความปลอดภัย
3.ดูแลงานด้านความปลอดภัย ตามมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
4. จัดอบรมพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
5. บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคุมและ
ป้องกันอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085883

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. ดูแลงานขาย บริการให้คำปรึกษาแนะนำโครงการให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ
2. ปฏิบัติงานด้านงานขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ดูแลตอบสนองความต้องการของลูกค้า และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้าให้ดำเนินงานไปอย่างราบรื่น
4. อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084633

พยาบาลบริหาร (ด่วน)

พยาบาลบริหาร (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. บริการลูกค้าภายในร้าน
2. ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน
3. จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารประจำวัน
3. ปฏิบัติงานอิ่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083246

programmer

programmer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย
2. จัดทำเอกสารวางบิลและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
3. จัดเก็บข้อมูลทะเบียนรถและสถิติการนำรถของบริษัทฯเข้าซ่อม
4. ดำเนินการในเรื่องการต่อภาษี / ทะเบียนรถ / พรบ. / ประกันภัยรถทั้งหมดของบริษัท
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 083189

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพและงานบุคคล จ.เพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพและงานบุคคล จ.เพชรบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 นครศรีธรรมราช
1.จัดทำ แจกจ่าย และจัดเก็บเอกสารในระบบคุณภาพ ISO
2.ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างให้เป็นไปตามคู่มือและระเบียบปฏิบัติงานในระบบคุณภาพ
3.งานจัดเก็บข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับงานบุคคล เช่น ทะเบียนประวัติพนักงาน สถิติการทำงาน
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082693

ธุรการฝ่ายบุคคล จ.นครศรีธรรมราช

ธุรการฝ่ายบุคคล จ.นครศรีธรรมราช

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. มีหน้าที่รับคำสั่งการปฏิบัติงานโดยตรงจากหัวหน้าแผนก
2. จัดทำเอกสารทั่วไป ของงานฝ่ายบุคคล
3. ติดต่อประสานงานภายในบริษัท
4. งานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081579

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์สุรินทร์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์สุรินทร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
สอนระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081570

กราฟิกดีไซน์ ศูนย์นครศรีธรรมราช

กราฟิกดีไซน์ ศูนย์นครศรีธรรมราช

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานนอกเวลา : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
-ออกแบบสื่อการเรียนการสอน
-ออกแบบประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081578

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน ศูนย์เพชรบูรณ์

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน ศูนย์เพชรบูรณ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
สอนระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081577

อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ ศูนย์สุรินทร์

อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ ศูนย์สุรินทร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ นครศรีธรรมราช พระพรหม ช้างซ้าย
สอนระดับปริญญาตรี คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 077877

หัวหน้าช่าง(เทคนิคงานบริการติดแก๊ส)

หัวหน้าช่าง(เทคนิคงานบริการติดแก๊ส)

งานประจำ : เงินเดือน 25000-35000

งานประจำ : 25000-35000 นครศรีธรรมราช
• เจาะน้ำเกลือ ให้วิตามิน ให้คีเลชั่น
• ช่วยแพทย์ทำหัตถการต่างๆ
• ช่วยแพทย์ทำเลเซอร์
• ให้คำแนะนำลูกค้าก่อนเข้ารับบริการ และหลังบริการ
• ทำนัด
• ช่วยงานต่างๆเพื่อให้คลินิกดำเนินไปได้ด้วยดี
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076824

Online Marketing การตลาดออนไลน์

Online Marketing การตลาดออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 นครศรีธรรมราช
- สร้างการประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ
เช่น Facebook,Live Facebook, Line@, Youtube และช่องทางอื่นๆ
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ตกแต่งภาพ Ad โฆษณา ออกแบบขั้นพื้นฐานได้
- ทำการตลาดให้กับเว็บไซด์ขององค์กร วางแผนการทำ SEO ให้เว็บไซด์ติดอันดับใน Search Engine
- เขียนคอนเทนท์พัฒนา ให้โดดเด่นน่าสนใจและทันสมัยอยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์
- เพศหญิง
- บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ
- ยินดีรับพิจารณา นักศึกษาจบใหม่
-หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช