jobin4.com นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด นครศรีธรรมราช Ø
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช

เลขที่ประกาศ : 006516

งานประจำ 10000-18000

ผู้ช่วยแพทย์ พนักงานทำหน้า therapist

ผู้ช่วยแพทย์ พนักงานทำหน้า therapist

ทำทรีตเมนต์ ช่วยแพทย์ทำหัตถการ ให้คำแนะนำและบริการลูกค้า ทำงานอังคาร-ศุกร์ 10.00-20.00 เสาร์อาทิตย์ 9.00-19.00 น.
หางาน สมัครงาน : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 037230

งานประจำ 20,000 - 40,000

ผู้จัดการคลินิก

ผู้จัดการคลินิก

1.บริหารคลินิกตามนโยบายบริษัท
2.บริหารบุคลากร ให้มีความเป็นระเบียบวินัย และมีประสิทธิภาพในการบริการ
3.บริหารยอดขายคลินิก

หางาน สมัครงาน : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018151

งานประจำ 14,000-15,000+ค่าคอมมิชชั่น

ฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์

1. รับผิดชอบงานด้านการขาย (ขายเช่าคอนโด) และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
2. รวบรวมข้อมูลการขาย , สำรวจตลาด เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา จัดกิจกรรมด้านการขาย
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น, ติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ
4. ติดตามงานตามนโยบายของบริษัทฯ

หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018149

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

ช่างก่อสร้าง ทั่วไป

ช่างก่อสร้าง ทั่วไป

ซ่อมแซมโครงการ ดูความเรียบร้อย ของโครงการ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018150

งานประจำ 14,000-15,000+ค่าคอมมิชชั่น

ธุรการขาย

ธุรการขาย

ทำงานด้านเอกสารต่างๆ งานธุรการการขาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018152

งานประจำ ตามตกลง

โฟร์แมน (ประจำไซต์งาน จ.นครศรีธรรมราช)

โฟร์แมน (ประจำไซต์งาน จ.นครศรีธรรมราช)

1. มีความเข้าใจในเรื่องงานก่อสร้าง
2. สามารถควบคุมงานได้
3. ดูงานก่อสร้าง , ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เช่น วิศวกร หรือ ผู้จัดการ
4. ประสานงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018153

งานประจำ ตามตกลง

วิศวกรโยธา (ประจำไซต์งาน จ.นครศรีธรรมราช)

วิศวกรโยธา (ประจำไซต์งาน จ.นครศรีธรรมราช)

1. มีความเข้าใจในเรื่องงานก่อสร้าง
2. สามารถควบคุมงานได้
3. ประสานงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. เป็นโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดนครศรีฯและจังหวัดใกล้เคียง

หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018154

งานประจำ วันละ 300

แม่บ้าน

แม่บ้าน

ทำความสะอาด บ้านพักอาศัย ซักผ้า รีดผ้า
หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018155

งานประจำ 20000-30000

สถาปนิกโครงการ

สถาปนิกโครงการ

1.Detail Design.
2.ทำ Specifications.
3.ติดต่อประสานงาน กับ ตัวแทน วัสดุที่นำมาใช้ในอาคาร
4.วางแผน จัดการ เวลาในการทำ โปรเจค
5.ประมาณราคา
6.ตรวจ Site งาน
7.ประสานงาน Shop Dwg
ทำ cost BOQ กับผู้รับเหมา / payment ของผู้รับเหมา /
ประสานงานกับผู้ออกแบบ

หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036754

งานประจำ 9500-13000

เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

ดูแลระบบไฟฟ้า ควบคุมมอเตอร์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017531

งานประจำ 15,000 บ.

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

1. ดูแลซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคของคอนโดมิเนียม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และประสานงานกับช่างภายนอก
2. ช่วยควบคุม ดูแล คู่สัญญาที่คณะกรรมการจัดจ้างมา ให้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการฯ
3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017532

งานประจำ 15,000 บ.

เจ้าหน้าที่ธุรการ นิติบุคคล

เจ้าหน้าที่ธุรการ นิติบุคคล

1. รับโทรศัพท์ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลงานด้านเอกสารของนิติบุคคล
3. บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของนิติบุคคล รายวัน
4. รับชำระค่าสาธารณูปโภค และอื่นๆจากสมาชิก พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
5. ออกหนังสือทวงถามกรณีสมาชิกค้างชำระค่าใช้จ่าย
6. ช่วยควบคุม ดูแล คู่สัญญาที่คณะกรรมการจัดจ้างมา ให้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการฯ
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018142

งานประจำ 19,000 บ.

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

1. จัดทำบัญชีทั่วไป
2. ระบบบัญชี บริษัทฯ

หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029765

งานประจำ วันละ บาท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย-การตลาด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย-การตลาด

ดูแลสวน รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ภายในโครงการบ้าน
หางาน สมัครงาน : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007898

งานประจำ 300 บ.

แม่บ้าน จ.นครศรีฯ

แม่บ้าน จ.นครศรีฯ

ทำความสะอาดบ้านที่พักอาศัย ซักผ้า รีดผ้า และ งานบ้านทั่วๆ ไป
หางาน สมัครงาน : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036448

งานประจำ 12,000-16,000

ธุรการบุคคล

ธุรการบุคคล

1.ประกาศ จัดหา พนักงานตำแหน่งต่างๆ
2.งานประชาสัมพันธ์ ผู้ที่มาติดต่อบริษัทฯ
3. งานเอกสารฝ่ายบุคคล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036462

งานประจำ ตามคุณวุฒิและประสบการณ์

พระพรหม ช้างซ้าย

แคชเชียร์(ประจำสาขาโรจนะ304)

แคชเชียร์(ประจำสาขาโรจนะ304)

สอนระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035528

งานประจำ 12,000 บ.

ธุรการ ประจำฟาร์ม

ธุรการ ประจำฟาร์ม

– คอยติดต่อประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์กร
– คอยดูแลงานด้านเอกสาร บันทึกข้อความต่างๆ
– คอยตรวจสอบและทำ Stock ยา อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในไม่ให้ขาด
– คอยดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน สรุปการทำงานของพนักงานรายวัน
- ทำประวัติแม่พันธุ์ในฟาร์ม

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031080

งานประจำ ตามวุฒิและประสบการณ์

พระพรหม ช้างซ้าย

อาจารย์ประจำที่ ศูนย์บุรีรัมย์

อาจารย์ประจำที่ ศูนย์บุรีรัมย์

1.คณะบริหารศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.คณะบริหารศาสตร์ สาขาการบัญชี
3.คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ
4.คณะรัฐศาสตร์
5.คณะนิติศาสตร์

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031081
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช