นครราชสีมาหางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครราชสีมา หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นครราชสีมาหางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครราชสีมา หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด นครราชสีมา Ø
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา

เลขที่ประกาศ : 011024

ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ

ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 15,000

นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- จัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำหน้าบูธ
- ให้ข้อมูลเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบูทกิจกรรม
- ติดต่อประสานงานร่วมกับสถานที่ในการจัดกิจกรรม
- จัดทำโปรโมชั่นให้กับผลิตภัณฑ์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำบูท

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 011024

ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ

ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 15,000

นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
- จัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำหน้าบูธ
- ให้ข้อมูลเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบูทกิจกรรม
- ติดต่อประสานงานร่วมกับสถานที่ในการจัดกิจกรรม
- จัดทำโปรโมชั่นให้กับผลิตภัณฑ์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำบูท

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000655

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

งานประจำ : เงินเดือน 13000 ถึง 20000+คอมมิชชั่น

นครราชสีมา
ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000656

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง (Site Engineer)

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง (Site Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 ถึง30,000+คอมมิชชั่น

นครราชสีมา
ควบคุม/แก้ปัญหา/ประสานงาน/จัดการการก่อสร้าง ภายในโครงการ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000657

โฟร์แมน แผ่น Precast

โฟร์แมน แผ่น Precast

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+

นครราชสีมา
-ควบคุมการผลิตแผ่น Precast
-ตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่น Precast
-ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
-และอื่นตามทีได้รับหมอบหมาย

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000661

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (Sales Executive)

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (Sales Executive)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-35,000(รวมคอมมิชชั่น)

นครราชสีมา
ขายพร้อมโอนบ้านจัดสรร/อาคารพาณิชย์/ทาวน์โฮม
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025804

วศวกรโยธา/วิศวกรโครงการ (Civil Engineer)

วศวกรโยธา/วิศวกรโครงการ (Civil Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 -50,000

นครราชสีมา
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ฝึกอบรมและประเมินผล ฝ่ายก่อสร้างและโฟร์แมนของโครงการ
ตราวจคุณภาพและทำรายงานการก่อสร้างบ้านและอาคารก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
และงานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย ฯลฯ

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025805

หัวหน้าฝ่ายการตลาด (Marketing Supervisor)

หัวหน้าฝ่ายการตลาด (Marketing Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 -22,000

นครราชสีมา
ดูแลภาพรวมของฝ่ายการตาด
วางแผนการตลาด
วิเคราะห์คู่แข่งขันและวิเคราะห์ลูกค้า
และอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000655

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

งานประจำ : เงินเดือน 13000 ถึง 20000+คอมมิชชั่น

นครราชสีมา
ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000656

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง (Site Engineer)

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง (Site Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 ถึง30,000+คอมมิชชั่น

นครราชสีมา
ควบคุม/แก้ปัญหา/ประสานงาน/จัดการการก่อสร้าง ภายในโครงการ
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000657

โฟร์แมน แผ่น Precast

โฟร์แมน แผ่น Precast

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+

นครราชสีมา
-ควบคุมการผลิตแผ่น Precast
-ตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่น Precast
-ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
-และอื่นตามทีได้รับหมอบหมาย

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000661

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (Sales Executive)

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (Sales Executive)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-35,000(รวมคอมมิชชั่น)

นครราชสีมา
ขายพร้อมโอนบ้านจัดสรร/อาคารพาณิชย์/ทาวน์โฮม
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025804

วศวกรโยธา/วิศวกรโครงการ (Civil Engineer)

วศวกรโยธา/วิศวกรโครงการ (Civil Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 -50,000

นครราชสีมา
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ฝึกอบรมและประเมินผล ฝ่ายก่อสร้างและโฟร์แมนของโครงการ
ตราวจคุณภาพและทำรายงานการก่อสร้างบ้านและอาคารก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
และงานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย ฯลฯ

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025805

หัวหน้าฝ่ายการตลาด (Marketing Supervisor)

หัวหน้าฝ่ายการตลาด (Marketing Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 -22,000

นครราชสีมา
ดูแลภาพรวมของฝ่ายการตาด
วางแผนการตลาด
วิเคราะห์คู่แข่งขันและวิเคราะห์ลูกค้า
และอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000654

เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)

เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000++

นครราชสีมา
รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์โครงการให้ถึงลูกค้าอย่างทั่วถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย
-วางแผนการตลาด เช่น การกำหนดจุดติดตั้งป้าย และควบคุมงบประมาณการตลาดอย่างเหมาะสม
-ติดต่อประสานงานหาพื้นที่เช่า-ติดตั้ง ป้ายโฆษณา
-ติดต่อประสานงานหาผู้รับเหมาเพื่อจัดทำ-ติดตั้งป้าย
-ติดต่อประสานงานหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ
-ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องภาษีการโฆษณา

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000654

เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)

เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000++

นครราชสีมา
รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์โครงการให้ถึงลูกค้าอย่างทั่วถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย
-วางแผนการตลาด เช่น การกำหนดจุดติดตั้งป้าย และควบคุมงบประมาณการตลาดอย่างเหมาะสม
-ติดต่อประสานงานหาพื้นที่เช่า-ติดตั้ง ป้ายโฆษณา
-ติดต่อประสานงานหาผู้รับเหมาเพื่อจัดทำ-ติดตั้งป้าย
-ติดต่อประสานงานหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ
-ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องภาษีการโฆษณา

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000650

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายและบริการลูกค้าประจำฟิตเนส

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายและบริการลูกค้าประจำฟิตเนส

งานประจำ : เงินเดือน 12,000+

นครราชสีมา
-ส่งเสริมการขายเพื่อให้ลูกค้าสมัครสมาชิกฟิตเนส (Member)
-คิดโปรโมชั่น แพ็คเกจ เสนอขายโปรแกรมแก่สมาชิก และบุคคลทั่วไป (มีค่าคอมมิชชั่นการขาย)
-ส่งเสริมการขายในระบบอินเตอร์เน็ต/ดูแลเฟซบุ๊กของฟิตเนส
-ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับลูกค้า

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000651

ผู้ช่วยกุ๊ก/ทั่วไป

ผู้ช่วยกุ๊ก/ทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 9000+

นครราชสีมา
เตรียมวัตถุดิบในครัว/เตรียมภาชนะในครัว/เป็นลูกมือกุ๊กปรุงอาหาร/เก็บกวาดล้างทำความสะอาด ภายในครัว และอื่นๆที่มอบหมาย
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000652

พนักงานเสิร์ฟ

พนักงานเสิร์ฟ

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

นครราชสีมา
เสิร์ฟ/รับออร์เดอร์อาหาร และเครื่องดื่ม งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย มีค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และทิป
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000653

กุ๊กอาหารไทย/ยุโรป

กุ๊กอาหารไทย/ยุโรป

งานประจำ : เงินเดือน 18,000++

นครราชสีมา
จัดการงานครัว และทำอาหารทุกประเภทตามเมนูที่กำหนด มีค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และทิป
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา