jobin4.com นครราชสีมา หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครราชสีมา หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com นครราชสีมา หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครราชสีมา หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด นครราชสีมา Ø
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา

เลขที่ประกาศ : 025524

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา

วิศวกร

วิศวกร

ควบคุมดูแลงาน ระบบภายในองค์กร ให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 025525

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา

โฟร์แมน

โฟร์แมน

ควบคุมการทำงานระบบงานก่อสร้าง
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 025526

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยทีมงานช่างทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 025524

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา

วิศวกร

วิศวกร

ควบคุมดูแลงาน ระบบภายในองค์กร ให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 025525

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา

โฟร์แมน

โฟร์แมน

ควบคุมการทำงานระบบงานก่อสร้าง
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 025526

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยทีมงานช่างทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 025523

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา

ช่างเหล็ก

ช่างเหล็ก

งานเชื่อมงานเหล็กทั่วไป
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 025523

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา

ช่างเหล็ก

ช่างเหล็ก

งานเชื่อมงานเหล็กทั่วไป
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000655

งานประจำ 13000 ถึง 20000+คอมมิชชั่น

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000657

งานประจำ 15,000+

โฟร์แมน แผ่น Precast

โฟร์แมน แผ่น Precast

-ควบคุมการผลิตแผ่น Precast
-ตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่น Precast
-ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
-และอื่นตามทีได้รับหมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000661

งานประจำ 20,000-35,000(รวมคอมมิชชั่น)

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (Sales Executive)

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (Sales Executive)

ขายพร้อมโอนบ้านจัดสรร/อาคารพาณิชย์/ทาวน์โฮม
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 025804

งานประจำ 30,000 -50,000

วศวกรโยธา/วิศวกรโครงการ (Civil Engineer)

วศวกรโยธา/วิศวกรโครงการ (Civil Engineer)

ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ฝึกอบรมและประเมินผล ฝ่ายก่อสร้างและโฟร์แมนของโครงการ
ตราวจคุณภาพและทำรายงานการก่อสร้างบ้านและอาคารก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
และงานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย ฯลฯ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 025805

งานประจำ 17,000 -22,000

หัวหน้าฝ่ายการตลาด (Marketing Supervisor)

หัวหน้าฝ่ายการตลาด (Marketing Supervisor)

ดูแลภาพรวมของฝ่ายการตาด
วางแผนการตลาด
วิเคราะห์คู่แข่งขันและวิเคราะห์ลูกค้า
และอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000655

งานประจำ 13000 ถึง 20000+คอมมิชชั่น

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000657

งานประจำ 15,000+

โฟร์แมน แผ่น Precast

โฟร์แมน แผ่น Precast

-ควบคุมการผลิตแผ่น Precast
-ตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่น Precast
-ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
-และอื่นตามทีได้รับหมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000661

งานประจำ 20,000-35,000(รวมคอมมิชชั่น)

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (Sales Executive)

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (Sales Executive)

ขายพร้อมโอนบ้านจัดสรร/อาคารพาณิชย์/ทาวน์โฮม
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 025804

งานประจำ 30,000 -50,000

วศวกรโยธา/วิศวกรโครงการ (Civil Engineer)

วศวกรโยธา/วิศวกรโครงการ (Civil Engineer)

ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ฝึกอบรมและประเมินผล ฝ่ายก่อสร้างและโฟร์แมนของโครงการ
ตราวจคุณภาพและทำรายงานการก่อสร้างบ้านและอาคารก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
และงานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย ฯลฯ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 025805

งานประจำ 17,000 -22,000

หัวหน้าฝ่ายการตลาด (Marketing Supervisor)

หัวหน้าฝ่ายการตลาด (Marketing Supervisor)

ดูแลภาพรวมของฝ่ายการตาด
วางแผนการตลาด
วิเคราะห์คู่แข่งขันและวิเคราะห์ลูกค้า
และอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000652

งานประจำ 13,000-15,000

พนักงานเสิร์ฟ

พนักงานเสิร์ฟ

เสิร์ฟ/รับออร์เดอร์อาหาร และเครื่องดื่ม งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย มีค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และทิป
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000653

งานประจำ 18,000++

กุ๊กอาหารไทย/ยุโรป

กุ๊กอาหารไทย/ยุโรป

จัดการงานครัว และทำอาหารทุกประเภทตามเมนูที่กำหนด มีค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และทิป
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา