jobin4.com นครพนม หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครพนม หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com นครพนม หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครพนม หางานนครพนม รับสมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด นครพนม Ø
หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงานนครพนม

เลขที่ประกาศ : 013910

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครพนม ในเมือง

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ประจำสาขา ธาตุพนม

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ประจำสาขา ธาตุพนม

การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนอุปกรณ์ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องยนต์
หางาน สมัครงาน : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023876

งานประจำ 10000+คอมมิชั่น+อื่นๆ =30,000 ขึ้นไป

เมืองนครพนม ในเมือง

พนักงานขายและการตลาด ด่วน!

พนักงานขายและการตลาด ด่วน!

เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด มีหน้าที่วางแผนออกหาทำเลที่เหมาะสมและงานบริการที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์กับเจ้าของทำเล ทำเอกสารสัญญากับผู้ดูแลตู้ มีการรับงานจากหัวหน้างาน รายงานผล วางแผนงาน ดูแลความพึงพอใจของลูกค้า ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031445

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครพนม ในเมือง

พนักงานยกของ

พนักงานยกของ

-ยกสินค้า
- งานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030973

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครพนม ในเมือง

หัวหน้า แคชเชียร์

หัวหน้า แคชเชียร์

คิดเงินให้ลูกค้าภายในปั้มน้ำมันประจำหน้าตู้จ่ายน้ำมัน
หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022181

งานประจำ ตามตกลง

เมืองนครพนม ในเมือง

รับสมัคร พนักงานขาย ประจำสาขา เมืองทอง ด่วน!!

รับสมัคร พนักงานขาย ประจำสาขา เมืองทอง ด่วน!!

ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อ ดำเนินการออกไปเสร็จ เช็คอุปกรณ์ ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า ดูแลและบริการหลังการขาย
หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022174

งานประจำ ตามตกลง

เมืองนครพนม ในเมือง

ผู้จัดการสาขาเมืองทอง ด่วน!!

ผู้จัดการสาขาเมืองทอง ด่วน!!

- วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ การขายสินค้าและวิจัยตลาด
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ตั้งแต่เริ่มต้น ตลอดจนบริการหลังการขาย
- วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ลูกค้าตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ดูแลลูกค้าและทีมงานให้ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ให้สำเร็จเรียบร้อย

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021724

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครพนม ในเมือง

พนักงานทะเบียน

พนักงานทะเบียน

-งานด้านทะเบียนทุกๆอย่างที่ต้องไปดำเนินการกับขนส่ง
-จัดเก็บงานเอกสารด้านทะเบียน
-ติดต่อประสานงานกับพนักงานขายและลูกค้า
-คีย์ข้อมูลลงระบบ

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028932

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครพนม ในเมือง

ธุรการขายประจำศูนย์ MOONSOON GARAGE นครพนม ด่วน!!

ธุรการขายประจำศูนย์ MOONSOON GARAGE นครพนม ด่วน!!

จัดการเอกสาร
ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและลูกค้า
งานเอกสารทั่วไป
งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028934

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครพนม ในเมือง

แคชเชียร์ / พนักงานเติมน้ำมัน

แคชเชียร์ / พนักงานเติมน้ำมัน

บริการเติมน้ำมันให้ลูกค้า
คิดเงินให้ลูกค้าภายในปั้มน้ำมันประจำหน้าตู้จ่ายน้ำมัน

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021722

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครพนม ในเมือง

พนักงานเร่งรัดหนี้สิน

พนักงานเร่งรัดหนี้สิน

-เจรจาต่อรองเพื่อให้ลูกค้าชำระยอดคงค้าง
-บันทึกผลการติดตามลงในระบบ

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022177

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครพนม ในเมือง

ผู้จัดการสาขาประจำศูนย์ MOONSOON GARAGE นครพนม ด่วน!!

ผู้จัดการสาขาประจำศูนย์ MOONSOON GARAGE นครพนม ด่วน!!

- วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ การขายสินค้าและวิจัยตลาด
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ตั้งแต่เริ่มต้น ตลอดจนบริการหลังการขาย
- วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ลูกค้าตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ดูแลลูกค้าและทีมงานให้ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ให้สำเร็จเรียบร้อย

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025259

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครพนม ในเมือง

พนักงานตรวจสอบ

พนักงานตรวจสอบ

- ตรวจสอบแผนกและสาขา ตรวจสอบเอกสารภายใน
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ผิดปกติจากรายงาน
- จัดทำรายงาน ประเมิน สรุปผล
- วางแผนควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013913

งานประจำ 15000ขึ้นไป

เมืองนครพนม ในเมือง

ผู้จัดการประจำสาขา ปากเกร็ด ด่วน

ผู้จัดการประจำสาขา ปากเกร็ด ด่วน

- วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และการขาย ของบริการวิจัยตลาด
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ ตั้งแต่เริ่มต้น ตลอดจนหลังการขาย
- วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ลูกค้าตามเป้าหมาย
- ดูแลการทำงานของทีมและ สำรวจข้อมูลคู่แข่งขัน และประมวลผลข้อมูล
- ดูแลประสานงานลูกค้าและทีมงาน ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น และสำเร็จเรียบร้อย
- ดูแลงานขาย และทีมงานขาย

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 020543

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครพนม ในเมือง

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วน!!

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วน!!

การซ่อมบำรุง รักษา ดูแลระบบเครื่องยนต์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษา รถจักรยานยนต์
หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022211

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครพนม ในเมือง

ช่างซ่อม Big Bike ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วนมาก!!!

ช่างซ่อม Big Bike ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วนมาก!!!

การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนอุปกรณ์ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องยนต์
หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023875

งานประจำ 10000+พิเศษ

เมืองนครพนม ในเมือง

ช่างซ่อม-ติดตั้ง ด่วน ด่วน !!!

ช่างซ่อม-ติดตั้ง ด่วน ด่วน !!!

-สามารถขับรถของบริษัทไปซ่อมและติดตั้งตู้เติมเงินและธุรกรรมต่างๆให้บริษัทได้
-ดูแลรักษาอุปกรณ์อะไหล่ ตู้เติมเงินและครื่องมือซ่อมของบริษัทได้

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023261

งานประจำ 8000+คอมมิชั่น+พิเศษ

เมืองนครพนม ในเมือง

พนักงานประจำร้าน

พนักงานประจำร้าน

ผู้ช่วยงานประสานงานต่างๆด้านผลิตภัณฑ์ PRINK ZAMON
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022157

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครพนม ในเมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำศูนย์ MOONSOON GARAGE นครพนม ด่วน!!

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำศูนย์ MOONSOON GARAGE นครพนม ด่วน!!

จัดทำเอกสารการซื้อ-ขาย คีย์ข้อมูล ประสานงานภายในและนอกหน่วยงาย และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016422

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครพนม ในเมือง

รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย

รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย

- ดูแลคน-เข้า ออกบริษัท
- รักษาทรัพย์สิน ของบริษัท
- เปิด - ปิดประตูเวลามี รถเข้า-ออก
- ดูแลความปลอดภัยรอบๆบริเวณของบริษัท

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013918

งานราชการ ตามโครงสร้างของบริษัท

เมืองนครพนม ในเมือง

พนักงานการเงิน-ขาย ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ จ.นครพนม ด่วน!!

พนักงานการเงิน-ขาย ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ จ.นครพนม ด่วน!!

รับเงินจากลูกค้า คีย์ข้อมูลเข้าระบบ รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำวัน
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงานนครพนม
นครพนม ฝึกงานนครพนม งานชั่วคราวนครพนม งานนอกเวลานครพนม งานประจำนครพนม งานราชการนครพนม งานต่างประเทศนครพนม งานอื่นๆนครพนม
หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงานนครพนม
นครพนม ฝึกงานนครพนม งานชั่วคราวนครพนม งานนอกเวลานครพนม งานประจำนครพนม งานราชการนครพนม งานต่างประเทศนครพนม งานอื่นๆนครพนม