นครปฐมหางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นครปฐมหางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

เลขที่ประกาศ : 003101

เจ้าหน้าที่จัดซื้อกล่อง - ฉลาก

เจ้าหน้าที่จัดซื้อกล่อง - ฉลาก

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
1.จัดซื้อ - จัดหา บรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิต
2.เปิด PO

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004950

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-พัฒนาโปรแกรมและรายงานต่างๆ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004957

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร ( ด่วน )

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร ( ด่วน )

งานราชการ : เงินเดือน ไม่ระบุ

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-รับ-ส่งเอกสารให้ธนาคาร
-รับ-ส่งเอกสารที่หน่วยงานราชการ
-ส่งตัวอย่างสินค้าให้บริษัทลูกค้า

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004958

หัวหน้าแผนกการเงิน ( ด่วน )

หัวหน้าแผนกการเงิน ( ด่วน )

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
1.ควบคุมดูแลงานด้านการเงิน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004952

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) ด่วน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-บริหารงานด้านระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า
-ดูแลแก้ไขระบบการตรวจสอบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพเสมอ
-ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
-บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ
5.มีประสบการด้านธุรกิจอาหารแช่แข็งส่งออกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004953

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-ดูแลควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
-พัฒนา วิเคราะห์รูปแบบสินค้าใหม่ของบริษัทฯ
บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004954

เจ้าหน้าที่ QC และ R&D

เจ้าหน้าที่ QC และ R&D

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-ดูแล ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ไหม่
-พัฒนาวิเคราะห์รูปแบบรูปแบบสินค้าใหม่ของบริษัท
-ควบคุมคุณภาพสินค้า
-บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004956

หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ

หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-ดูแลงานด้านระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า
-ดูแลแก้ไขระบบการตรวจสอบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพเสมอ
-ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
-บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004726

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด ( ด่วน )

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด ( ด่วน )

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและงานด้านเอกสารของฝ่ายการตลาด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004942

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
ควบคุมดูแลระบบกระบวนการผลิตทั้งหมดภายในโรงงาน
ดำเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004943

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
ควบคุมดูแลการผลิตทั้งหมด
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004944

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบผลไม้

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบผลไม้

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
จัดซื้อวัตถุดิบประเภทผลไม้
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004946

หัวหน้าส่วน R&D

หัวหน้าส่วน R&D

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
ดูแล ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
พัฒนา วิเคราะห์รูปแบบสินค้าใหม่ของบริษัทฯ
บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004948

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ( Ready To Eat )

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ( Ready To Eat )

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-กำหนดนโยบายบริหารด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
-ควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพ การตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตลอดจนการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-พิจารณาดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติและอนุมัติเอกสารวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
-อนุมัติการตรวจสอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑืสำเร็จรูป
-อนุมัติแผนและผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด
-อนุมัติผลการแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004949

เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT

เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
1.ดูแล ติดตั้ง ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ , ปริ๊นเตอร์ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่างๆ
2.ดูแล ติดตั้ง แก้ไขโปรแกรมสำนักงานของผู้ใช้ เช่น E-Mail , SPAM,MS-OFFICE , Internet , LAN
3.อัพเดท Patch และ Anti Virus ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4.สำรองข้อมูลประจำวัน

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004951

เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารส่งออก

เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารส่งออก

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-จัดทำเอกสารส่งออก
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004941

เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ

เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-ควบคุมดูแลงานด้านส่งเอกสาร
-ควบคุมดูแลงานด้านเบิก-จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน
-จัดเก็บเอกสาร
-ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายในบริษัทฯ

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004947

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-ดูแลและจัดทำบัญชีทั้งระบบ
-ปิดงบด้านบัญชี

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004955

พนักงานรับโทรศัพท์ ( ด่วน )

พนักงานรับโทรศัพท์ ( ด่วน )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-รับโทรศัพท์ลูกค้าและบุคคลภายนอก
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028484

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
ดูแลความสะอาดสำนักงาน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม