jobin4.com ตราด หางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตราด หางานตราด รับสมัครงานตราด รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com ตราด หางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตราด หางานตราด รับสมัครงานตราด รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ตราด Ø
หางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงานตราด

เลขที่ประกาศ : 035618

งานประจำ ตามตกลง

Executive Chef

Executive Chef

บริหารจัดการในส่วนของงานครัวทั้งหมด เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ จัดทำสูตรอาหารให้เป็นมาตรฐาน ควบคุมทรัพย์สินและอุปกรณ์งานครัว จัดอบรมพนักงานด้านงานครัวและ สุขอนามัย
หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035619

งานประจำ ตามตกลง

Assistant Front Office Manager

Assistant Front Office Manager

ช่วยงาน Front Office Manager ด้านการบริการลูกค้า การบริหารงานในแผนกต้อนรับ การประสานงานกับแผนกอื่น
หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019361

งานประจำ ตามตกลง

บัญชีสต็อก

บัญชีสต็อก

ต้อนรับลูกค้าส่วนหน้า
หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026139

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

Reservation Staff

Reservation Staff

รับจองห้องพัก
ต้อนรับลูกค้าเวลา Check-in Check-out
ติดต่อประสานงานลูกค้า
แก้ปัญหาให้ลุกค้า

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027322

งานประจำ ตามตกลง

Security Guard (รปภ.)

Security Guard (รปภ.)

ตรวจตรา สอดส่องดูแล ทรัพย์สินและสถานที่ทุกที่ในบริเวณรีสอร์ท ให้อยู่ในสภาวะปกติ และแจ้งผู้บริหารทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024032

งานประจำ N/P

พนักงานดูแลห้องพัก (Pastime)

พนักงานดูแลห้องพัก (Pastime)

สามารถทำความสะอาดในห้องพักและบริเวณห้องพักได้ ช่วยดูแลห้องพักแขก
หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027327

งานประจำ ตามตกลง

กุ๊กยุโรป

กุ๊กยุโรป

จัดเตรียมวัตถุดิบ และส่วนประกอบของการจัดจาน เพื่อใช้สำหรับอาหารยุโรป และควรมีความรู้ด้านการทำอาหารยุโรปและสามารถปรุงอาหารยุโรปได้
หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027329

งานประจำ ตามตกลง

เจ้าหน้าที่สโตร์

เจ้าหน้าที่สโตร์

ดูแลสินค้าเบิก-จ่ายในสโตร์ทั้งหมด จัดทำเอกสารการเบิก-จ่ายสินค้า
หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027323

งานประจำ ตามตกลง

พนักงานเสิร์ฟ

พนักงานเสิร์ฟ

รับออร์เดอร์ บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านอาหาร
หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027324

งานประจำ ตามตกลง

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริการขับรถส่งลูกค้า,พนักงานและงานด้านอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027328

งานประจำ ตามตกลง

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานช่างซ่อมบำรุงทั่วไป (ซ่อมแอร์,ไฟฟ้า,ปะปา,โทรศัพท์)
หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027325

งานประจำ ตามตกลง

GRO - Guest Relations Officer

GRO - Guest Relations Officer

1. Check-in, Check-Out
2. คอยให้ความช่วยเหลือแขกด้านต่างๆ ให้ข้อมูลข่าวสาร รับโทรศัพท์
3. ดูแลรับผิดชอบการให้บริการแขกที่มาพักกับทางโรงแรมให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
4. เตรียม Report ของวันรุ่งขึ้น เก็บบิล
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare (สวัสดิการ)

หางาน สมัครงาน : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035616

งานประจำ ตามตกลง

Restaurant Manager

Restaurant Manager

คอยต้อนรับและส่งลูกค้า ตรวจเช็คเครื่องมือบนโต๊ะอาหาร และตรวจสอบความถูกต้องของอาหารที่ลูกค้าสั่ง
หางาน สมัครงาน : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026133

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

GRO

GRO

ดูแลความเรียบร้อยด้านการให้บริการต้อนรับทั่วไป
อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการรควบคุมการบริการต้อนรับลูกค้า
กล่าวคำทักทายลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการอยู่เสมอ
แนะนำลูกค้าให้ทราบถึงกิจกรรมหรือ Promotionต่างๆที่เกิดขึ้น
ตรวจเช็คบัญชีรายชื่อลูกค้าและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ
จัดส่งลูกค้า ทำบัญชีประวัติลูกค้าที่มาใช้บริการ
จัดทำข้อมูลรายชื่อลูกค้าประจำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่ว

หางาน สมัครงาน : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035617

งานประจำ ตามตกลง

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานซ่อมบำรุงและงานแอร์ ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องพักลูกค้า
หางาน สมัครงาน : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027321

งานประจำ -

Maintenance

Maintenance

ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า.แอร์.ปะปา และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในรีสอร์ท
หางาน สมัครงาน : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035612

งานประจำ N/A

ธุระการทั่วไป

ธุระการทั่วไป

ควบคุม ดูแล Department ภายในบริษัท บริหาร วางแผน จัดการ ควบคุมดูแลบุคลากรทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
หางาน สมัครงาน : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026147

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่สโตร์

เจ้าหน้าที่สโตร์

จัดเก็บวัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์ในสต็อค
ควบคุมดูแลการเบิก-รับ วัสดุอุปกรณ์ในสโตร์
ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ
เช็คสต็อควัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026148

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

Receptionist

Receptionist

ให้บริการต้อนรับลูกค้าส่วนหน้า ให้ข้อมูลและตอบคำถามลูกค้า
รับลงทะเบียนห้องพัก Check in - Check out
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนการให้บริการต้อนรับส่วนหน้า

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006115

งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

Housekeeper แม่บ้าน (Koh Kood Beach Resort are very welcome to apply!)

Housekeeper แม่บ้าน (Koh Kood Beach Resort are very welcome to apply!)

ดูแลความสะอาดของห้องพักลูกค้า
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงานตราด
ตราด ฝึกงานตราด งานชั่วคราวตราด งานนอกเวลาตราด งานประจำตราด งานราชการตราด งานต่างประเทศตราด งานอื่นๆตราด
หางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงานตราด
ตราด ฝึกงานตราด งานชั่วคราวตราด งานนอกเวลาตราด งานประจำตราด งานราชการตราด งานต่างประเทศตราด งานอื่นๆตราด