ตราดหางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตราด หางานตราด รับสมัครงานตราด รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตราดหางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตราด หางานตราด รับสมัครงานตราด รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ตราด Ø
หางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงานตราด

เลขที่ประกาศ : 019361

บัญชีสต็อก

บัญชีสต็อก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ตราด
ต้อนรับลูกค้าส่วนหน้า
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026139

Reservation Staff

Reservation Staff

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ตราด
รับจองห้องพัก
ต้อนรับลูกค้าเวลา Check-in Check-out
ติดต่อประสานงานลูกค้า
แก้ปัญหาให้ลุกค้า

หางานตราด รับสมัครงานตราด : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016895

Cashier

Cashier

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ตราด
เก็บเงินลูกค้า
ประสานงานภายในรีสอร์ท

หางานตราด รับสมัครงานตราด : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016892

พนักงานเสิร์ฟ

พนักงานเสิร์ฟ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

ตราด
บริการ ทั่วไป รับออเดอร์ลูกค้า เสิร์ฟอาหาร
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016896

Bartender

Bartender

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ตราด
ทำเครื่องดื่มประเภทค็อกเทล
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016894

Reception

Reception

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ตราด
ดูแล-ต้อนรับลูกค้า
ดูแลการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์

หางานตราด รับสมัครงานตราด : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024032

พนักงานดูแลห้องพัก (Pastime)

พนักงานดูแลห้องพัก (Pastime)

งานประจำ : เงินเดือน N/P

ตราด
สามารถทำความสะอาดในห้องพักและบริเวณห้องพักได้ ช่วยดูแลห้องพักแขก
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027322

Security Guard (รปภ.)

Security Guard (รปภ.)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ตราด
ตรวจตรา สอดส่องดูแล ทรัพย์สินและสถานที่ทุกที่ในบริเวณรีสอร์ท ให้อยู่ในสภาวะปกติ และแจ้งผู้บริหารทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027324

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ตราด
ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริการขับรถส่งลูกค้า,พนักงานและงานด้านอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027328

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ตราด
งานช่างซ่อมบำรุงทั่วไป (ซ่อมแอร์,ไฟฟ้า,ปะปา,โทรศัพท์)
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027329

เจ้าหน้าที่สโตร์

เจ้าหน้าที่สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ตราด
ดูแลสินค้าเบิก-จ่ายในสโตร์ทั้งหมด จัดทำเอกสารการเบิก-จ่ายสินค้า
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027323

พนักงานเสิร์ฟ

พนักงานเสิร์ฟ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ตราด
รับออร์เดอร์ บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านอาหาร
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027327

กุ๊กยุโรป

กุ๊กยุโรป

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ตราด
จัดเตรียมวัตถุดิบ และส่วนประกอบของการจัดจาน เพื่อใช้สำหรับอาหารยุโรป และควรมีความรู้ด้านการทำอาหารยุโรปและสามารถปรุงอาหารยุโรปได้
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035618

Executive Chef

Executive Chef

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ตราด
บริหารจัดการในส่วนของงานครัวทั้งหมด เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ จัดทำสูตรอาหารให้เป็นมาตรฐาน ควบคุมทรัพย์สินและอุปกรณ์งานครัว จัดอบรมพนักงานด้านงานครัวและ สุขอนามัย
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035619

Assistant Front Office Manager

Assistant Front Office Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ตราด
ช่วยงาน Front Office Manager ด้านการบริการลูกค้า การบริหารงานในแผนกต้อนรับ การประสานงานกับแผนกอื่น
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027325

GRO - Guest Relations Officer

GRO - Guest Relations Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ตราด
1. Check-in, Check-Out
2. คอยให้ความช่วยเหลือแขกด้านต่างๆ ให้ข้อมูลข่าวสาร รับโทรศัพท์
3. ดูแลรับผิดชอบการให้บริการแขกที่มาพักกับทางโรงแรมให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
4. เตรียม Report ของวันรุ่งขึ้น เก็บบิล
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare (สวัสดิการ)

หางานตราด รับสมัครงานตราด : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035616

Restaurant Manager

Restaurant Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ตราด
คอยต้อนรับและส่งลูกค้า ตรวจเช็คเครื่องมือบนโต๊ะอาหาร และตรวจสอบความถูกต้องของอาหารที่ลูกค้าสั่ง
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026133

GRO

GRO

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ตราด
ดูแลความเรียบร้อยด้านการให้บริการต้อนรับทั่วไป
อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการรควบคุมการบริการต้อนรับลูกค้า
กล่าวคำทักทายลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการอยู่เสมอ
แนะนำลูกค้าให้ทราบถึงกิจกรรมหรือ Promotionต่างๆที่เกิดขึ้น
ตรวจเช็คบัญชีรายชื่อลูกค้าและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ
จัดส่งลูกค้า ทำบัญชีประวัติลูกค้าที่มาใช้บริการ
จัดทำข้อมูลรายชื่อลูกค้าประจำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่ว

หางานตราด รับสมัครงานตราด : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035617

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ตราด
งานซ่อมบำรุงและงานแอร์ ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องพักลูกค้า
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027321

Maintenance

Maintenance

งานประจำ : เงินเดือน -

ตราด
ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า.แอร์.ปะปา และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในรีสอร์ท
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงานตราด
ตราด ฝึกงานตราด งานชั่วคราวตราด งานนอกเวลาตราด งานประจำตราด งานราชการตราด งานต่างประเทศตราด งานอื่นๆตราด
หางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงานตราด
ตราด ฝึกงานตราด งานชั่วคราวตราด งานนอกเวลาตราด งานประจำตราด งานราชการตราด งานต่างประเทศตราด งานอื่นๆตราด