ชุมพรหางานชุมพร สมัครงานชุมพร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ชุมพร หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ชุมพรหางานชุมพร สมัครงานชุมพร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ชุมพร หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ชุมพร Ø
หางานชุมพร สมัครงานชุมพร รับสมัครพนักงานชุมพร

เลขที่ประกาศ : 021312

ประสานงานขาย (ทำงานที่นนทบุรี)

ประสานงานขาย (ทำงานที่นนทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+เบี้ยขยัน2,000+สรุปรายงาน2,000บาท+ค่าคอมมิช

ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด
- แนะนำสินค้ายางรถยนต์ให้กับลูกค้า
- รับออเดอร์การสั่งซื้อจากเจ้าหน้าที่การขายและลูกค้า
- ทำเอกสารประสานการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่ง การจัดส่ง การชำระเงินและติดตามลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย
- ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในการนำส่งสินค้า และติดตามในการนำส่งสินค้าให้ทันกำหนด
-ติดตามยอดชำระหนีลูกค้าที่รับผิดชอบ
- ประสานกับเซลล์พื้นที่ที่รับผิดชอบ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- วางแผนกับทีมขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่นยอดขาย จำนวนลูกค้า
- สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029100

สถาปนิก

สถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด
1. ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า
2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย
3. หาลูกค้าใหม่ๆ
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย
5.สามารถปฏิบัติงานต่างจั

หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021306

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (จ.นนทบุรี )

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (จ.นนทบุรี )

งานประจำ : เงินเดือน 15000+

ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด
ขับรถส่งสินค้า
รับและเก็บเอกสารจากลูกค้ามาให้ครบถ้วน

หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021307

พนักงานขายยางรถบรรทุก (กทม.-ปริมณฑล)

พนักงานขายยางรถบรรทุก (กทม.-ปริมณฑล)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด
จำหน่ายยางรถบรรทุกแก่ผู้ใช้ยางในเขตกทม.และปริมณฑล
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021309

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000 ขึ้นไป

ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด
1.ตรวจสอบใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย ที่มีการรับเงิน
2.บันทึกค่าใช้จ่าย
3.เช็ค Statement
4.วิเคราะห์รายละเอียดลูกหนี้และยอดขาย
5.ลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน

หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021313
เลขที่ประกาศ : 021314

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน

ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด
-ดูแลความสะอาด
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021315

พนักงานขายนอกพื้นที่ (จ.ชุมพร)

พนักงานขายนอกพื้นที่ (จ.ชุมพร)

งานประจำ : เงินเดือน 15000ขึ้นไป+ค่าออกทริป+ค่าโรงแรมที่พัก

ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด
ติดต่อลูกค้าต่างจังหวัด
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029450

ช่าง ซ่อมบำรุง

ช่าง ซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 10000-13000

ชุมพร เมืองชุมพร บางลึก
ดูแล ซ่อม บำรุงเครื่องจักรในโรงน้ำแข็ง รักษาความสะอาดห้องเครื่อง
ควบคุม ดูแลการทำงานของช่างให้มีประสิทธิภาพ

หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013340

พนักงานขับรถขายน้ำแข็ง

พนักงานขับรถขายน้ำแข็ง

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 300-350

ชุมพร เมืองชุมพร บางลึก
ขับรถส่งน้ำแข็งให้กับลูกค้า

หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013341

Superviser

Superviser

งานประจำ : เงินเดือน 10,500

ชุมพร เมืองชุมพร บางลึก
1.ออกเยี่ยมลูกค้าเดิม อัปเดทข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน หาลูกค้าใหม่เพิ่มในแต่ละเส้น
2.ติดรถไปตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถแล้วนำมารายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข
3.ออกพื้นที่ไปตรวจเช็คทรัพย์สินของบริษัท
4.เก็บข้อมูลเส้นทางแต่ละเส้นทางที่ไปเพื่อนำมาบันทึกเป็นประวัติลูกค้า
5.รับผิดชอบดูแลคนขับแต่ละเส้นที่ลาหยุดจัดหาคนแทนหรือไปแทนได้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับงานและลูกค้า
6.รับผิดชอบตรวจเช็คดูแลรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
7.วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการขาย สรุปผลการดำเ

หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021310

ช่างซ่อมบำรุง (แอร์,ไฟฟ้าในสำนักงานชุมพร)

ช่างซ่อมบำรุง (แอร์,ไฟฟ้าในสำนักงานชุมพร)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000++

ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด
ดูแลระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ ซ่อมแอร์ในสำนักงาน
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021311

ประสานงานขาย จ.ชุมพร

ประสานงานขาย จ.ชุมพร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด
วางแผนในการขายและดำเนินการขาย แนะนำสินค้าและการเสนอโปรโมชั่นต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ตลอดจนเขียนรายการสินค้าที่ขายให้กับคนออกบิลและ สต็อก จนสิ้นสุดกระบวนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรถแต่ละคัน
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021308

ช่างซ่อมช่วงล่างรถยนต์ (จ.ชุมพร)

ช่างซ่อมช่วงล่างรถยนต์ (จ.ชุมพร)

งานประจำ : เงินเดือน 9000+ค่าคอมมิชชั่น

ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด
เปลี่ยนยาง ปะยาง ซ่อมช่วงล่างรถยนต์ ฯลฯ
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 008859

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้นที่ 15,000

ชุมพร
ดูแลผู้ป่วย งานด้านการพยาบาล อยู่ประจำ หอผู้ป่วย, OPD, ER, OR ตามความถนัดของแต่ละคน
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 008852

ผู้ช่วยพยาบาล PN (ด่วน)

ผู้ช่วยพยาบาล PN (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

ชุมพร
ให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายตามมาตราฐานโรงพยาบาล
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 008853

ทันตแพทย์ Full Time

ทันตแพทย์ Full Time

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ชุมพร
รักษาด้านทันตกรรมผู้ป่วย
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 008854

วิสัญญีพยาบาล

วิสัญญีพยาบาล

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนสูง

ชุมพร
รับผิดชอบงานด้านวิสัญญี
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 008855

เเพทย์ทั่วไป (GP)

เเพทย์ทั่วไป (GP)

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนสูง

ชุมพร
ให้การรักษาผู้ป่วย
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 008856

เภสัชกร

เภสัชกร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

ชุมพร
จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย
หางานชุมพร รับสมัครงานชุมพร : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานชุมพร สมัครงานชุมพร รับสมัครพนักงานชุมพร
ชุมพร ฝึกงานชุมพร งานชั่วคราวชุมพร งานนอกเวลาชุมพร งานประจำชุมพร งานราชการชุมพร งานต่างประเทศชุมพร งานอื่นๆชุมพร
หางานชุมพร สมัครงานชุมพร รับสมัครพนักงานชุมพร
ชุมพร ฝึกงานชุมพร งานชั่วคราวชุมพร งานนอกเวลาชุมพร งานประจำชุมพร งานราชการชุมพร งานต่างประเทศชุมพร งานอื่นๆชุมพร