ชลบุรีหางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ชลบุรี หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ชลบุรีหางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ชลบุรี หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ชลบุรี Ø
หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงานชลบุรี

เลขที่ประกาศ : 004712

พนังงานธุรการหญิง ระยอง

พนังงานธุรการหญิง ระยอง

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-20,000

ชลบุรี ศรีราชา
สถาบันภาษา Red Maple ระยอง
ถนน สุขุมวิท เยื้องห้างโลตัสระยอง
ต้องการรับสมัคร พนักงานธุรการหญิง
สมัครด้วยตนเองที่สถาบัน
อายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
วุฒิ ปวส-ป.ตรี
อาศัยในตัวเมืองระยองเท่านั้น
มีความรับผิดชอบสูง
ลักษณะงาน
-งานธุรการทั่วไป
-แนะนำคอร์สเรียน
-ตรวจงานข้อสอบ
-ทำความสะอาด
เวลาทำงาน
อังคาร-ศุกร์ 12.00-21.00
เสาร์-อาทิตย์ 8.30-18.00
หยุด วันจันทร์
เงินเดือน 13,000-20,000
เบี้ยขยัน ประกันสังคม
สมัครด้วยตน

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021752

Mechanical Design Engineer

Mechanical Design Engineer

งานประจำ : เงินเดือน Negotiated

ชลบุรี
-บริหารจัดการโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
-ร่วมประชุมและจัดทำเอกสารรับความต้องการของลูกค้าเพื่อการออกแบบ
-จัดทำ Concept Design Drawing,Assembly Drawing,Detail Drawing และทำรายงานการคำนวนเชิงวิศวกรรม
-จัดทำแผนการทำงาน Project Schedule และควบคุมให้ได้ตามแผน
-จัดทำแฟ้มข้อมูลโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
-สั่งซื้อและทบทวนการสั่งซื้อวัสดุ
-ดูแลการประกอบชิ้นงาน ทดสอบ ติดตั้ง และส่งมอบเครื่องจักรให้กับลูกค้า

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021742

Wiring

Wiring

งานประจำ : เงินเดือน neg.

ชลบุรี
Wiring & installation electrical ayotmated machine
ประกอบมติดตั้งไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021744

Sale Engineer

Sale Engineer

งานประจำ : เงินเดือน Neg.

ชลบุรี
Sale engineer for automated machine & conveyor systems.
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014534

ช่างกล ช่างเทคนิค

ช่างกล ช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ชลบุรี พานทอง บางนาง
1.ดูแลซ่อมแก้ไขเครื่องจักรกลโรงงาน
2.ตรวจสอบระบบเครื่องจักรและแก้ไขข้อขัดข้องให้พร้อมใช้งาน
3.รวบรวมข้อมูลปัญาหาของเครื่องและรายงานผู้บังคับบัญชา
4.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014537
เลขที่ประกาศ : 014540

หัวหน้าควบคุมเตา

หัวหน้าควบคุมเตา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ชลบุรี พานทอง บางนาง
- ควบคุมดูแลงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014532

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน N/A

ชลบุรี พานทอง บางนาง
ผลิตชิ้นงาน
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014535

Sales Engineer (ประจำ อ.พานทอง จ.ชลบุรี)

Sales Engineer (ประจำ อ.พานทอง จ.ชลบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

ชลบุรี พานทอง บางนาง
- วางแผนการขายสินค้า
- ตั้งเป้าและทำการขายตามเป้า
- จัดทำข้อมูลลูกค้าและรายงานการขาย
- ติดตามและประเมินผลการขาย

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014538

พนักงานขาย (เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

พนักงานขาย (เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง + คอมมิชชั่น

ชลบุรี พานทอง บางนาง
ดูแลฐานลูกค้าเดิม
เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022850

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานราชการ : เงินเดือน 14,000

ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ
มีหน้าที่ดูแลและรักษาความปลอดภัย บุคลากร และทรัพย์สินในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวก สอดส่องดูแลบุคลากรภายนอกที่มาติดต่อ

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013188

เจ้าหน้าที่สายตรวจ

เจ้าหน้าที่สายตรวจ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท (ไม่รวมสวัสดิการอื่น)

ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ
- จัดกำลังพล รปภ.ตามจุดต่างๆ ที่รับผิดชอบ
- ประสานงานระหว่างบริษัทและผู้ว่าจ้าง
- ควบคุมงานของ รปภ.ให้มีประสิทธิภาพ

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022845

เจ้าหน้าที่บุคคล

เจ้าหน้าที่บุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 14,000

ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ
- จัดทำเงินเดือน
- บันทึกเวลาการทำงาน Attendance
- ดูแลด้านกิจกรรมต่างๆของบริษัท
- จัดทำเอกสารต่างๆส่ง สนง.ประกันสังคมและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ดูแลการเบิก-จ่าย อุปกรณ์ให้กับพนักงาน

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022846

หัวหน้าศูนย์ดูแลผู้ป่วย

หัวหน้าศูนย์ดูแลผู้ป่วย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง (อ้างอิงประสบการณ์)

ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ
- วางแผนงานในศูนย์ดูแลผู้ป่วยและคนชรา
- ตรวจสอบระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
- จัดฝึกอบรมเทคนิคการดูแลผู้ป่วยให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
- ประเมิน case ผู้ป่วยทั้งภายในศูนย์และภายนอกศูนย์
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022847

ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาล

งานประจำ : เงินเดือน 14,000

ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ
- ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุภายในศูนย์
- จัดเตรียมยาและอาหารให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
- ทำ Suctions ให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
- ทำแผลให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022849

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง (อ้างอิงประสบการณ์ด้)

ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ
- นำเสนอขาย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้าน ให้กับลูกในพื้นที่รับผิดชอบ
- เข้าเยี่ยมลูกค้าและบริการหลังการขายงานให้กับลูกค้า
- รับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากลูกค้าและนำเสนอฝ่ายบริหาร
- สรุป Report การเสนอขาย และการเข้าพบลูกค้า ประจำเดือน
- ส่งมอบสัญญาการให้บริการกับลูกค้าและติดตามเอกสารกลับบริษัท
- งานอื่นๆของฝ่ายขาย

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014063

พนักงานขายหน้าร้าน,เสมียน (ร้านขายส่งสุรา,เครื่องดื่ม)**กรุณาอย่าสมัครถ้าไม่ได้อ่านและทำความเข้าใจตามคุณสมบัติที่ประกาศ**

พนักงานขายหน้าร้าน,เสมียน (ร้านขายส่งสุรา,เครื่องดื่ม)**กรุณาอย่าสมัครถ้าไม่ได้อ่านและทำความเข้าใจตามคุณสมบัติที่ประกาศ**

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000

ชลบุรี บางละมุง บางละมุง
**หน้าที่หลักๆ**
1. รับออเดอร์สินค้า (ลูกหน้าร้าน,ลูกค้าทางโทรศัพท์)
2. ออกบิลขายสินค้า (โปรแกรมขายสินค้าPOS)
3. ขายสินค้า (เงินสด,เครดิต)
4. ตรวจเช็คสินค้า (รับเข้า,ขายออก)
5. จัดทำสต็อกสินค้า และ บัญชีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลัก

รับโทรศัพย์และจดรายการที่ลูกค้าสั่งของ,แจ้งทางฝ่ายจัดของ,เช็คของที่จัดให้ลูกค้า เพื่อ ส่งต่อ หรือ ลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้าน , เช็คสต็อกสินค้า , ทวนบิล , จัดทำบัญชีขาย และ บัญชีเครดิต ประจำวัน

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015688

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน 8,000-10,000 บาท

ชลบุรี
1. คอยให้คำแนะนำในด้านเทคนิคอุตสาหกรรมแก่พนักงาน
2. ประสานงานและให้คำแนะนำกับลูกค้าในด้านเทคนิคอุตสาหกรรม

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015695

วิศวกรฝ่ายขาย , พนักงานขาย

วิศวกรฝ่ายขาย , พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+คอมมิชชั่น+สิทธิประโยชน์ตามตำแหน่งงาน

ชลบุรี
Sales Engineer (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
- รับผิดชอบขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่หน่วยงานกำหนด
- มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของตนเอง
- วางแผนการเดินทางเข้าพบลูกค้า เตรียมข้อมูลลูกค้า สินค้าสาธิต อธิบายงานได้
- จัดทำเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบขอซื้อ เป็นต้น
- หาข้อมูลลูกค้าใหม่ เข้าแนะนำตัว แนะนำบริษัท และสินค้าแก่ลูกค้าใหม่ วิเคราะห์ศักยภาพและติดตามงานของลูกค้าใหม่
- เก็บรวบรวมข้อมูลของคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวของตลาด เ

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015696

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 1x,xxx บาท+คอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์

ชลบุรี
1. นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าใหม่และเก่า ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
2. วิเคราะห์ตลาดและลูกค้า ตลอดจนข้อมูลการขาย
3. จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำสัปดาห์และประจำเดือน
4. ให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ตัดเฉือนโลหะ
5. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. วันเสาร์ เวลา 8.00-16.00 น.

หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 24 วันที่ผ่านมา

หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงานชลบุรี
ชลบุรี ฝึกงานชลบุรี งานชั่วคราวชลบุรี งานนอกเวลาชลบุรี งานประจำชลบุรี งานราชการชลบุรี งานต่างประเทศชลบุรี งานอื่นๆชลบุรี
หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงานชลบุรี
ชลบุรี ฝึกงานชลบุรี งานชั่วคราวชลบุรี งานนอกเวลาชลบุรี งานประจำชลบุรี งานราชการชลบุรี งานต่างประเทศชลบุรี งานอื่นๆชลบุรี