jobin4.com ชลบุรี หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ชลบุรี หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com ชลบุรี หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ชลบุรี หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ชลบุรี Ø
หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงานชลบุรี

เลขที่ประกาศ : 032424

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ

ธุรการจัดซื้อ/ธุรการโครงการ

ธุรการจัดซื้อ/ธุรการโครงการ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเข้าไซต์งาน
จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ,ใบเสนอราคา
จัดหาซัพลายเออร์เจ้าใหม่ๆ เพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ
ดูแล การเบิก คืน ยืม วัสดุก่อสร้างและเครื่องมืออุปกรณ์
จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 010787

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ

โฟร์แมนสำรวจ

โฟร์แมนสำรวจ

1. งานวางผัง, ปักหมุด, วางไลน์, วางระดับงานก่อสร้างในโครงการ
2. ควบคุมและดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. สามารถใช้กล้องไลน์/กล้องระดับได้ดี
4. จัดทำรายงานประจับวันเกี่ยวกับความคืบหน้างาน และปัญหาที่เกี่ยวข้อง
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 010788

งานประจำ ตามประสบการณ์

เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ

โฟร์แมนควบคุมงาน *Urgently required*

โฟร์แมนควบคุมงาน *Urgently required*

ควบคุมงานก่อสร้าง,ตรวจเช็คงานผู้รับเหมา,เคลียร์ shop drawing และ ประสานงานระหว่างวิศวกรและผู้รับเหมา
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 010789

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ

ดราฟท์แมน ก่อสร้าง

ดราฟท์แมน ก่อสร้าง

1. เขียนแบบ แก้ไขแบบ ตรวจทานแบบ งานก่อสร้างบ้าน
2. ตรวจเช็คหน้างานให้ตรงกับแบบก่อสร้าง
3. เคลียร์ shop drawing ประสานงานกับผู้รับเหมาและ supplier
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 021036

งานประจำ ตามประสบการณ์

เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ

Site Engineer

Site Engineer

ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
ดูแลตรวจสอบความถูกต้องหน้างาน และแกไขปัญหาหน้างาน
เคลียร์ shop และประสานงานกับผู้รับเหมา
จัดทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 021037

งานประจำ ตามประสบการณ์

เมืองชลบุรี ดอนหัวฬ่อ

พนักงานขายบ้าน

พนักงานขายบ้าน

รายละเอียดของงาน
-ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี
-ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลโครงการ เสนอขายสินค้าและปิดการขาย
-จัดทำเอกสารการจอง,สัญญาซื้อขาย
-ติดตามการผ่อนดาวน์ และประสานกับลูกค้าจนโอนกรรมสิทธิ์
-จัดทำสรุปข้อมูลการขาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-รับผิดชอบการตรวจรับ ส่งมอบ และโอน
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 019153

งานประจำ 25,000 ขึ้นไป

บ้านบึง คลองกิ่ว

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

ดูแลระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009365

งานประจำ 11,000 บาทขึ้นไป(ไม่รวม โอ.ที)

บ้านบึง คลองกิ่ว

พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น

พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น

ขับรถให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 019144

งานประจำ 20,000บาทขึ้นไป

บ้านบึง คลองกิ่ว

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ

ดูแลงานตรวจวัดมิติ, สอบเทียบและรับข้อร้องเรียนลูกค้า ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา จำนวน 10 คน
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 019145

งานประจำ 15000-20000

บ้านบึง คลองกิ่ว

วิศวกรวางแผนการผลิต

วิศวกรวางแผนการผลิต

วางแผนและควบคุมการผลิต
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 019146

งานประจำ 11,000 บาทขึ้นไป

บ้านบึง คลองกิ่ว

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 019147

งานประจำ 11,000บาทขึ้นไป

บ้านบึง คลองกิ่ว

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 019148

งานประจำ 12000ขึ้นไป

บ้านบึง คลองกิ่ว

หัวหน้าหน่วยเชื่อม ด่วน!

หัวหน้าหน่วยเชื่อม ด่วน!

งานเชื่อมชิ้นส่วนโลหะด้วย Co2
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 019149

งานประจำ 25,000-35,000

บ้านบึง คลองกิ่ว

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

แปลเอกสารระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่น, ล่ามแปลภาษาให้กับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและคนไทย
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 019150

งานประจำ 10,000 บาทขึ้นไป

บ้านบึง คลองกิ่ว

พนักงานควบคุมคุณภาพ ด่วน

พนักงานควบคุมคุณภาพ ด่วน

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในการผลิต
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 019151

งานประจำ 12,000บาทขึ้นไป

บ้านบึง คลองกิ่ว

ช่างเทคนิคการผลิต

ช่างเทคนิคการผลิต

1. ออกแบบ Jig & Figture
2. แก้ไข ปรับปรุง Jig เมื่อเกิดปัญหาในการผลิต

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 019152

งานประจำ ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

บ้านบึง คลองกิ่ว

วิศวกรการผลิต

วิศวกรการผลิต

ปรับปรุงระบบการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 019136

งานประจำ >15,000

บ้านบึง คลองกิ่ว

หัวหน้าส่วนสำนักงาน

หัวหน้าส่วนสำนักงาน

วางแผนการผลิต และประสานงานขายติดต่อลูกค้า
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 019137

งานประจำ 15,000+

บ้านบึง คลองกิ่ว

หัวหน้าแผนกสโตร์

หัวหน้าแผนกสโตร์

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกสโตร์ เกี่ยวกับเรื่องการรับ-จ่ายสินค้า การจัดเก็บสินค้า การตรวจนับสินค้า รวมถึงการจัดส่งสินค้า ให้เป็นไปตามขั้นตอน/วิธีการที่กำหนด
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 019138

งานประจำ 350/วัน

บ้านบึง คลองกิ่ว

พนักงานทั่วไป

พนักงานทั่วไป

งานสปอท/รีด
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงานชลบุรี
ชลบุรี ฝึกงานชลบุรี งานชั่วคราวชลบุรี งานนอกเวลาชลบุรี งานประจำชลบุรี งานราชการชลบุรี งานต่างประเทศชลบุรี งานอื่นๆชลบุรี
หางานชลบุรี สมัครงานชลบุรี รับสมัครพนักงานชลบุรี
ชลบุรี ฝึกงานชลบุรี งานชั่วคราวชลบุรี งานนอกเวลาชลบุรี งานประจำชลบุรี งานราชการชลบุรี งานต่างประเทศชลบุรี งานอื่นๆชลบุรี