ฉะเชิงเทราหางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ฉะเชิงเทราหางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา Ø
หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา

เลขที่ประกาศ : 001596

พนักงานขาย (มีประสบการณ์)

พนักงานขาย (มีประสบการณ์)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000+++

ฉะเชิงเทรา
ขายสินค้าในเขตที่รับผิดชอบ เพิ่มยอดลูกค้าเก่า เปิดลูกค้าใหม่
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001597

นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง150บาท/วัน

ฉะเชิงเทรา
ฝึกงานทางด้านส่งเสริมการขาย ฝึกงานหน้าร้านเคมีเกษตร เรียนรู้การทำงานจริงในทุกๆด้าน และจะเน้นเป็นพิเศษให้สำหรับนักศึกษาที่อยากทำงานในสายงานในอนาคตหลังจบการศึกษาแล้ว
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001592

นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน วันละ 150

ฉะเชิงเทรา
ฝึกงาน
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001593

นักศึกษาฝึกงาน(ผู้ชาย)

นักศึกษาฝึกงาน(ผู้ชาย)

ฝึกงาน : เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง 150 บาท/วัน

ฉะเชิงเทรา
งานด้านการเกษตร เรียนรู้การทำงานจริงในทุกๆด้าน และจะเน้นเป็นพิเศษให้ตรงที่นักศึกษาอยากจะทำในสายงานในอนาคตหลังจบการศึกษา
ด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม ด้านการตลาด

หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001594

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 +++

ฉะเชิงเทรา
ขายของลงร้านค้า ดูแลลูกค้าเก่า เปิดลูกค้าใหม่
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001595

ส่งเสริมการขาย

ส่งเสริมการขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน

ฉะเชิงเทรา
ส่งเสริมการขายในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูแลลูกค้าเก่า เปิดลูกค้าใหม่
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001586

พนักงานประจำจุดรับน้ำยางพารา

พนักงานประจำจุดรับน้ำยางพารา

งานประจำ : เงินเดือน 10,000++

ฉะเชิงเทรา
อยู่ประจำจุดรับซื้อน้ำยางพาราค่อยลงน้ำยาง อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001587

ผู้จัดการฝึกหัด ร้านเคมีเกษตร

ผู้จัดการฝึกหัด ร้านเคมีเกษตร

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

ฉะเชิงเทรา
เรียนรู้ ทดลอง เตรียมความพร้อม สำหรับธุระกิจร้านค้าทางการเกษตร
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001588

พนักงานการตลาด ภาคใต้

พนักงานการตลาด ภาคใต้

งานประจำ : เงินเดือน 12,000++

ฉะเชิงเทรา
ค้าขายปุ๋ย ยา เคมีทางการเกษตร ดูแลลูกค้าเก่า เปิดลูกค้าใหมา
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001589

พนักงานขายหน้าร้านเคมีเกษตร

พนักงานขายหน้าร้านเคมีเกษตร

งานประจำ : เงินเดือน 12,000+++

ฉะเชิงเทรา
ขายสินค้าเคมีทางการเกษตรประจำร้านค้า ขายสินค้า ให้คำแนะนำลูกค้าเรื่องการใช้สินค้าต่างๆ
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001590

ส่งเสริมการขายประจำสาขา

ส่งเสริมการขายประจำสาขา

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 +++

ฉะเชิงเทรา
ดูแลลูกค้าเก่า เปิดลูกค้าใหม่ ในเขตที่ได้รับผิดชอง
สินค้าที่จำหน่าย ปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร อุปกรณ์ที่ใช้ทางการเกษตร

หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001591

นักวิชาการ สื่อการขาย

นักวิชาการ สื่อการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000++++

ฉะเชิงเทรา
เก็บข้อมูล ทำสื่อการขาย และอื่นๆ
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001585

พนักงานขนส่งสินค้า

พนักงานขนส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน

ฉะเชิงเทรา
ยกปุ๋ยส่งปุ๋ยและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033609

CRM-Membership (ประจำลาดปลาเค้า 32)

CRM-Membership (ประจำลาดปลาเค้า 32)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

ฉะเชิงเทรา
ทำการตลาดให้ร้านค้าที่รับผิดชอบ ขายเคมีทางการเกษตร
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016873

พนักงานผู้พิการ

พนักงานผู้พิการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
- บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์
- จดบันทึก กรอกแบบฟอร์ม
- จัดเก็บเอกสาร

หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016887

จนท.เอกสารนำเข้า/ส่งออก Import/Export (ประจำบางปะกง)

จนท.เอกสารนำเข้า/ส่งออก Import/Export (ประจำบางปะกง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าสินค้า ติดต่อ shipping เอกสารธนาคาร
- ประสานงานเรื่องกำหนดการส่งสินค้า นำเข้าสินค้า
- ติดต่อคู่ค้าเพื่อประสานงาน

หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016863

พนักงานคลังสินค้า

พนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
1.ตรวจรับสินค้าจากฝ่ายผลิตให้ถูกต้อง
2.ตรวจนับ/จัดสินค้าในคลังในถูกต้อง
3.จัดสินค้าตามเอกสารและส่งมอบให้จัดส่งอย่างถูกต้อง
4.ตรวจนับและบันทึกรายละเอียดสินค้า
5.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016870

ช่างยนต์

ช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
ซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035591

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้าแผนกคลังสินค้า

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้าแผนกคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
จัดทำ/จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง รับส่งอีเมล ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016874

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร
พนักงานผ่ายผลิต
หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา : 22 วันที่ผ่านมา

หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา
หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา