jobin4.com ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา Ø
หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา

เลขที่ประกาศ : 003654

งานประจำ 9000 up

บางปะกง ท่าข้าม

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ลำลูกกา

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ลำลูกกา

เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
- เช็คสินค้าให้พร้อมขาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 014692

งานประจำ 9000 up

บางปะกง ท่าข้าม

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C รัตนาธิเบศร2(เเคราย)

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C รัตนาธิเบศร2(เเคราย)

เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
- เช็คสินค้าให้พร้อมขาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 003652

งานประจำ 9000 up

บางปะกง ท่าข้าม

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ลำลูกกา 2

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ลำลูกกา 2

เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 014693

งานประจำ 10,000-25,000 / เที่ยว

บางปะกง ท่าข้าม

รถ 6 ล้อ รับจ้าง ร่วมวิ่งงาน

รถ 6 ล้อ รับจ้าง ร่วมวิ่งงาน

ส่งสินค้าตามห้างBig C
ส่งสินค้าร้านค้าปลีก/ส่ง
ในต่างจังหวัด ทั้งใน อำเภอเมือง
เเละ ต่างอำเภอ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 014695
เลขที่ประกาศ : 025655

งานประจำ ตามโครงสร้าง

บางปะกง บางสมัคร

Production Manager (Machining)

Production Manager (Machining)

-วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิตในฝ่าย Machining
(คุณภาพ , ปริมาณ)
- ประมาณการยอดการผลิต
- วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต
- ตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิตฝ่าย Machining
- ควบคุมต้นทุนการผลิต
- กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผน
- วางแผนและติดตามการประเมินผลพัฒนาพนักงาน
- สรุปผลการทำงานรายงานต่อผู้บริหาร

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 029743

งานประจำ ตามโครงสร้าง

บางปะกง บางสมัคร

Marketing Officer

Marketing Officer

-เป็นผู้ช่วย Product Manager และ marketing Manager ในงานด้าน การตลาด ทั้ง Online และ Offline และในด้าน Product Management ( Promotion /การสั่งสินค้า สต็อกต่าง ๆ )ในส่วนของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ยี้ห้อ Raiden tire
- อ่านบทความ / วีดีโอ / สัมนาออนไลน์ ด้านการตลาด ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ และสรุปเนื้อหาเพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับทีม

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 029772

งานประจำ ตามโครงสร้าง

บางปะกง บางสมัคร

Asst .Sale Manager (Coordinator)

Asst .Sale Manager (Coordinator)

• ประสานงานด้านการสั่งผลิตสินค้ากับฝ่ายผลิต
• รวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในวางแผน Promotion ตลอดจนงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• จัดทำข้อมูลยอดขาย เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ Promotion
• การประสานงานกับแผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี หรือส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดการสนับสนุนงานขายที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 029773

งานประจำ ตามโครงสร้าง

บางปะกง บางสมัคร

Asst.Marketing Manager 2 อัตรา

Asst.Marketing Manager 2 อัตรา

- รับจำนวน 2 อัตรา สายงาน online 1 อัตรา / สายงาน Activity 1 อัตรา
- ดูแล Function งานในฝ่ายให้เป็นไปตาม timeline ที่วางแผนไว้
- ควบคุมดูแล วางแผนงาน ติดตามงาน ของทีมในส่วนงาน Content,Online,งานตัดต่อวีดีโอ งานด้าน Graphic ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และสามารถนำไปใช้ได้ตามแผน
- รวมกับทีม ในการ คิด Content งาน และวางแผนงานที่เกี่ยวข้อง

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 029781

งานประจำ 14,000 บ.

บางปะกง บางสมัคร

Sale กทม

Sale กทม

ขายล้อแม็กซ์+ยางผ่านทาง Dealer ในพื้นที่ ๆ รับผิดชอบ
รักษายอดขายตามเป้าที่กำหนด
ดูแลลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 032593

งานประจำ ตามโครงสร้าง

บางปะกง บางสมัคร

Process Casting Engineer

Process Casting Engineer

- วิเคราะห์กระบวนการหล่อชิ้นงาน ก่อนการผลิตจริง
- รับผิดชอบร่วมกับส่วนงานที่เกียวข้องในการควบคุมการผลิตชิ้นงานต้นแบบ
- ติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน New model ในส่วนของกระบวนการหล่อขึ้นรูปชิ้นงาน

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 033696

งานประจำ 9000Up

บางปะกง ท่าข้าม

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ดาวคะนอง

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C ดาวคะนอง

เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 003673

งานประจำ 9000 up

บางปะกง ท่าข้าม

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C โคราช2

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C โคราช2

เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
- เช็คสินค้าให้พร้อมขาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 003675

งานประจำ 9000 up

บางปะกง ท่าข้าม

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C บ้านบึง

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C บ้านบึง

เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย
- เช็คสินค้าให้พร้อมขาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 014690

งานประจำ 9000 up

บางปะกง ท่าข้าม

เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า แท็กซี่

เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า แท็กซี่

เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 014696

งานประจำ 9000 up

บางปะกง ท่าข้าม

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C พัทยาใต้

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C พัทยาใต้

เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 003669

งานประจำ 9000 up

บางปะกง ท่าข้าม

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C พระราม2

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C พระราม2

เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 003671

งานประจำ 9000 up

บางปะกง ท่าข้าม

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C สุขาภิบาล3

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C สุขาภิบาล3

เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ
- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 003667

งานประจำ 9000 up

บางปะกง ท่าข้าม

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C อรัญประเทศ

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C อรัญประเทศ

เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 003657

งานประจำ 9000 up

บางปะกง ท่าข้าม

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C คลอง 3

Pc เชียร์ขายสินค้า จักรยาน Big C คลอง 3

เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน
ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ

- สร้างยอดขาย
- ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง
- ประกอบสินค้าเพื่อขาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา
หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา