jobin4.com จันทบุรี หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ จันทบุรี หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com จันทบุรี หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ จันทบุรี หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด จันทบุรี Ø
หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี

เลขที่ประกาศ : 032805

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองจันทบุรี วัดใหม่

ผู้ช่วยการตลาด และกราฟฟิก

ผู้ช่วยการตลาด และกราฟฟิก

Support งานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์
ประสานงานและติดต่อ ลูกค้าขององค์กร และทีมขาย
จัดทำโปรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว สื่อโฆษณาต่างๆทางการตลาดที่ใช้ภายในองค์กร
มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โปรแกรมที่ใช้ Photoshop, llustartor,Auto Cad,Mac

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032804

งานประจำ 10,000 - 15,000

เมืองจันทบุรี วัดใหม่

เจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้ AR

เจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้ AR

- จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
AR
- สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน
- จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน
- กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชีเจ้าหนี้รายตัว (subsidiary ledger), บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า กับบัญชีคุม (general ledger)

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013383

งานประจำ ตามตกลง

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

พนักงานค้าส่ง

พนักงานค้าส่ง

ขายส่งโทรศัพท์มือถือ ซิมการ์ด บัตรเติมเงิน
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013385

งานประจำ ตามตกลง

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

พนักงานขาย

พนักงานขาย

ให้คำแนะนำด้านสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027174

งานประจำ ตามตกลง

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

พนักงานการเงิน

พนักงานการเงิน

1. รับเงินและเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
2. นำฝากและเก็บรักษาเงิน
3. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
4. ต้องมีบุคคล / ข้าราชการ ค้ำประกันการทำงาน

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015064

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองจันทบุรี วัดใหม่

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

- วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขา และสาขาย่อย เพื่อการรับรู้ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร
- วางแผนดำเนินการกิจกรรมในสาขา และสาขาย่อย ให้บรรลุเป้าหมาย เพิ่มยอดขาย
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละสาขาเสนอต่อผู้บริหาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015059

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เมืองจันทบุรี วัดใหม่

ช่างติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า และจัดส่ง

ช่างติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า และจัดส่ง

ออกจัดส่ง/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านลูกค้า
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015060

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เมืองจันทบุรี วัดใหม่

โปรแกรมเมอร์

โปรแกรมเมอร์

-มีทักษะในกาคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
-มีทักษะความชำนาญในฐานะนักพัฒนาSoftware สามารถใช้ ภาษา C#.Net,Web Application ด้วยภาษา ASP.Net ได้ดี
-สามารถพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อระบบ ฐานข้อมูลต่างๆได้
-สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตาม Commitment ที่ตกลงกันได้
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบNetwork

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015061

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เมืองจันทบุรี วัดใหม่

พนักงานขาย

พนักงานขาย

รับผิดชอบงานขาย
ดูแลภาพรวมและความสะอาดของร้าน
เช็คสต็อกสินค้า

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015065

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองจันทบุรี วัดใหม่

ผู้จัดการศูนย์บริการ

ผู้จัดการศูนย์บริการ

-บริหารศูนย์บริการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ดูแลภาพรวมของศูนย์บริการ
-สร้างมาตรฐานการทำงานที่เป็นระบบ และบริหารจัดการ ภายในศูนย์บริการ
-วางแผนการทำงาน ค่าใช้จ่ายในศูนย์บริการ , ให้คำแนะนำและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
-สามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าที่มาติดต่อที่ศูนย์บริการ
-จัดทำรายงาน ประจำเดือน รายงานต่อผู้บริหาร
-ประสานงานบริการตั้งแต่ Front Office จนถึงทีมงานช่างซ่อม ภายในศูนย์บริการ
-สามารถปฎิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์ เวลา 8.30-18.00 น.

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013379

งานประจำ 9,000

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

พนักงานออนไลน์(สาขาตราด)

พนักงานออนไลน์(สาขาตราด)

- รับชำระค่าบริการมือถือ , เติมเงินมือถือ
- ให้คำแนะนำบริการเสริมต่างๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ
- แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ
- แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเบื้องต้น

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013380

งานประจำ ตามตกลง

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

พนักงานออนไลน์ (สาขาโรบินสัน จันทบุรี)

พนักงานออนไลน์ (สาขาโรบินสัน จันทบุรี)

-รับชำระค่าบริการ
-ให้คำแนะนำบริการเสริมต่างๆ
-แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013381

งานประจำ ตามตกลง

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

ติดต่อประสานงาน จัดทำรายงาน จัดทำสรุปรายได้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013382

งานประจำ ตามตกลง

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

พนักงานออนไลน์ ประจำสาขานายายอาม

พนักงานออนไลน์ ประจำสาขานายายอาม

-รับชำระค่าบริการ
-ให้คำแนะนำบริการเสริมต่างๆ
-แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015062

งานประจำ 9,000-15,000

เมืองจันทบุรี วัดใหม่

เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้AP

เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้AP

AP
สามารถบันทึกบัญชี และแยกประเภท
ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ
ควบคุมเอกสารการทำจ่ายเงินเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการต้งหนี้และบันทึกลงในระบบบัญชี
จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค เพื่อเสนอให้ผู้บัคบบัญชาตรวจเช็ค

หางาน สมัครงาน : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015063

งานนอกเวลา 9,000-15,000

เมืองจันทบุรี วัดใหม่

เจ้าหน้าที่ บัญชีต้นทุน

เจ้าหน้าที่ บัญชีต้นทุน

-จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภท
-คำนวณต้นทุนสินค้า
-บันทึกบัญชี
-และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013378

งานประจำ ตามตกลง

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ติดตั้งตู้บุญเติม ซ่อมบำรุงตู้บุญเติม
หางาน สมัครงาน : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013384

งานประจำ ตามตกลง

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

สมุห์บัญชี

สมุห์บัญชี

บันทึกยอดขาย ค่าใช้จ่าย กระทบยอดบัญชีต่างๆ
หางาน สมัครงาน : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029163

งานประจำ 350-380

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

ผู้จัดการห้องอาหาร

ผู้จัดการห้องอาหาร

งานบริการ และ งานบริหารห้องอาหารของโรงแรมฯ
หางาน สมัครงาน : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028900

งานประจำ 350-380

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน

1.ดูแลจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของโรงแรม
2.จัดทำรายงานการขอเพิ่มทรัพย์สินของโรงแรม
3.จัดส่งทรัพย์สินให้หน่วยงานและรับคืนทรัพย์สินจากหน่วยงาน
4.ดูแลและจัดของยืมให้หน่วยงานเวลามีกิจกรรม
5.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 26 วันที่ผ่านมา

หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี
จันทบุรี ฝึกงานจันทบุรี งานชั่วคราวจันทบุรี งานนอกเวลาจันทบุรี งานประจำจันทบุรี งานราชการจันทบุรี งานต่างประเทศจันทบุรี งานอื่นๆจันทบุรี
หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี
จันทบุรี ฝึกงานจันทบุรี งานชั่วคราวจันทบุรี งานนอกเวลาจันทบุรี งานประจำจันทบุรี งานราชการจันทบุรี งานต่างประเทศจันทบุรี งานอื่นๆจันทบุรี