jobin4.com จันทบุรี หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ จันทบุรี หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com จันทบุรี หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ จันทบุรี หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด จันทบุรี Ø
หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี

เลขที่ประกาศ : 029161

งานประจำ ตามประสบการณ์

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

Chief Steward(หัวหน้าแผนกล้างจาน)

Chief Steward(หัวหน้าแผนกล้างจาน)

1. ดูแลจัดการ การทำความสะอาดภาชนะในห้องครัว
2. จัดเก็บ จัดเตรียม ดูแล รักษาภาชนะของแผนกครัว
3. วางแผนงานในแผนกเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029162

งานประจำ 350 บาท/วัน

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

พนักงานล้างจาน (สจ๊วต)

พนักงานล้างจาน (สจ๊วต)

1.ทำความสำอาด จาน แก้ว และอุปกรณ์ในครัว
2.ดูและความสะอาดบริเวณในครัว และที่ทำงาน
3.เก็บขยะไปทิ้งเมื่อหมดรอบการทำงาน

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029163

งานประจำ 350-380

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

ผู้จัดการห้องอาหาร

ผู้จัดการห้องอาหาร

งานบริการ และ งานบริหารห้องอาหารของโรงแรมฯ
หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 037028

งานประจำ ตามประสบการณ์

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

กุ๊กอาหารจีน

กุ๊กอาหารจีน

ทำอาหารจีนได้ดี
หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028900

งานประจำ 350-380

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน

1.ดูแลจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของโรงแรม
2.จัดทำรายงานการขอเพิ่มทรัพย์สินของโรงแรม
3.จัดส่งทรัพย์สินให้หน่วยงานและรับคืนทรัพย์สินจากหน่วยงาน
4.ดูแลและจัดของยืมให้หน่วยงานเวลามีกิจกรรม
5.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029157

งานประจำ 305 บาท/วัน

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

เจ้าหน้าที่สวนเกษตร (คนสวน)

เจ้าหน้าที่สวนเกษตร (คนสวน)

ดูแลงานด้านสวนเกษตร และ การจัดดอกไม้ และช่วยงานอื่น ๆ ในแผนก
หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029158

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

กุ๊กครัวไทย

กุ๊กครัวไทย

1.ดูแลการทำอาหารไทยภายในครัวใหญ่
2.ดุแลวัตถุดิบในส่วนของครัวไทย

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029159

งานประจำ 305 บาท/วัน

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

พนักงานแผนกห้องอาหาร และ จัดเลี้ยง

พนักงานแผนกห้องอาหาร และ จัดเลี้ยง

งานบริการของแผนกห้องอาหารและจัดเลี้ยง
หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 037029

งานประจำ 318 บาท/วัน

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

รูมเมด(พนักงานดูแลห้องพัก)

รูมเมด(พนักงานดูแลห้องพัก)

ทำความสะอาดและให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักของแขก ซึ่งได้แก่ ห้องนอน ห้องนั่งเล่นหรือห้องชุด ห้องอาบน้ำ และห้องน้ำ ตลอดจนทางเดินหน้าห้องพักแขกด้วย
หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029153

งานประจำ 25,000 ขึ้นไป

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

สมุห์บัญชี

สมุห์บัญชี

ดูแลระบบบัญชีของโรงแรมทั้งหมด
-จัดทำงบประมาณประจำปี, งบการเงิน
-ควบคุมดูแลการบันทึกบัญชี
-กำกับดูแลงานด้านบัญชีต้นทุน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029155

งานประจำ 450.-บาท/วัน

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโรงแรม (รปภ.)

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโรงแรม (รปภ.)

รักษาความปลอดภัยให้ลูกค้า,พนักงาน, การจราจร รวมถึงการตรวจค้น
การเข้า - ออกของพนักงาน และ ดูแลทรัพย์สินของโรงแรมฯ

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029156

งานประจำ ตามประสบการณ์

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

กุ๊กยุโรป

กุ๊กยุโรป

ทำอาหารยุโรปได้ อาทิเช่น สเต๊กต่างๆ ซุป สลัด ฯลฯ

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 037027

งานประจำ 318 บาท/วัน

เมืองจันทบุรี จันทนิมิต

คลีนเนอร์

คลีนเนอร์

ทำความสะอาด จัดเตรียมเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรมให้พร้อมสำหรับแขก
หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034874

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองจันทบุรี วัดใหม่

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

1)บันทึกข้อมูล รับ-จ่ายในระบบ
2)ตรวจสอบเอกสารใบเบิกสินค้า
3)ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4)งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015060

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เมืองจันทบุรี วัดใหม่

โปรแกรมเมอร์

โปรแกรมเมอร์

-มีทักษะในกาคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
-มีทักษะความชำนาญในฐานะนักพัฒนาSoftware สามารถใช้ ภาษา C#.Net,Web Application ด้วยภาษา ASP.Net ได้ดี
-สามารถพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อระบบ ฐานข้อมูลต่างๆได้
-สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตาม Commitment ที่ตกลงกันได้
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบNetwork

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015061

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เมืองจันทบุรี วัดใหม่

พนักงานขาย

พนักงานขาย

รับผิดชอบงานขาย
ดูแลภาพรวมและความสะอาดของร้าน
เช็คสต็อกสินค้า

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015064

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองจันทบุรี วัดใหม่

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

- วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขา และสาขาย่อย เพื่อการรับรู้ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร
- วางแผนดำเนินการกิจกรรมในสาขา และสาขาย่อย ให้บรรลุเป้าหมาย เพิ่มยอดขาย
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละสาขาเสนอต่อผู้บริหาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026613

งานประจำ 9500-12000

เมืองจันทบุรี วัดใหม่

admin ศูนย์บริการ

admin ศูนย์บริการ

-ดูแลสินค้าส่งซ่อมให้กับลูกค้า
-จัดลำดับการส่งสินค้าซ่อมและส่งคืนให้กับลูกค้า
-ประสานงานภายในและภายนอก
-เขียนเอกสารการสั่งอะไหล่

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015065

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองจันทบุรี วัดใหม่

ผู้จัดการศูนย์บริการ

ผู้จัดการศูนย์บริการ

-บริหารศูนย์บริการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ดูแลภาพรวมของศูนย์บริการ
-สร้างมาตรฐานการทำงานที่เป็นระบบ และบริหารจัดการ ภายในศูนย์บริการ
-วางแผนการทำงาน ค่าใช้จ่ายในศูนย์บริการ , ให้คำแนะนำและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
-สามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าที่มาติดต่อที่ศูนย์บริการ
-จัดทำรายงาน ประจำเดือน รายงานต่อผู้บริหาร
-ประสานงานบริการตั้งแต่ Front Office จนถึงทีมงานช่างซ่อม ภายในศูนย์บริการ
-สามารถปฎิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์ เวลา 8.30-18.00 น.

หางาน สมัครงาน : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032805

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองจันทบุรี วัดใหม่

ผู้ช่วยการตลาด และกราฟฟิก

ผู้ช่วยการตลาด และกราฟฟิก

Support งานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์
ประสานงานและติดต่อ ลูกค้าขององค์กร และทีมขาย
จัดทำโปรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว สื่อโฆษณาต่างๆทางการตลาดที่ใช้ภายในองค์กร
มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โปรแกรมที่ใช้ Photoshop, llustartor,Auto Cad,Mac

หางาน สมัครงาน : 23 วันที่ผ่านมา

หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี
จันทบุรี ฝึกงานจันทบุรี งานชั่วคราวจันทบุรี งานนอกเวลาจันทบุรี งานประจำจันทบุรี งานราชการจันทบุรี งานต่างประเทศจันทบุรี งานอื่นๆจันทบุรี
หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี
จันทบุรี ฝึกงานจันทบุรี งานชั่วคราวจันทบุรี งานนอกเวลาจันทบุรี งานประจำจันทบุรี งานราชการจันทบุรี งานต่างประเทศจันทบุรี งานอื่นๆจันทบุรี