จันทบุรี หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ จันทบุรี หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จันทบุรี หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ จันทบุรี หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด จันทบุรี Ø
หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี

เลขที่ประกาศ : 069457

โฟร์แมน

โฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 จันทบุรี มะขาม มะขาม
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนของทางบริษัทกำหนดไว้
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068069

พนักงานธุรการบุคคล

พนักงานธุรการบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 9,540-10,000

งานประจำ : 9,540-10,000 จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
จัดซื้อ จัดทำสต็อกอุปกรณ์สำนักงาน
จัดทำเอกสารป้ายประกาศต่างๆ
ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067551

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ติดตั้งตู้บุญเติม ซ่อมบำรุงตู้บุญเติม
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060311

พนักงานค้าส่ง

พนักงานค้าส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ขายส่งโทรศัพท์มือถือ ซิมการ์ด บัตรเติมเงิน
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060312

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ภาษีซื้อ-ขาย วางบิล-รับเช็ค ดูแลรายรับ-รายจ่าย บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065418

หัวหน้าแผนก IT

หัวหน้าแผนก IT

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ดูแลรับผิดชอบ จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจน Software และ Hardware ขององค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ดูแลรักษาระบบ เครือข่าย ตลอดจนดูแลเครื่อง Server และระบบ Internet ขององค์กร แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060306

พนักงานออนไลน์ (สาขาโรบินสัน จันทบุรี)

พนักงานออนไลน์ (สาขาโรบินสัน จันทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
-รับชำระค่าบริการ
-ให้คำแนะนำบริการเสริมต่างๆ
-แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ

หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060307

พนักงานออนไลน์ ประจำสาขานายายอาม

พนักงานออนไลน์ ประจำสาขานายายอาม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
-รับชำระค่าบริการ
-ให้คำแนะนำบริการเสริมต่างๆ
-แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ

หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060310

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
งานซ่อมบำรุง ประจำออฟฟิศ
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059282

นักปฐพีวิทยา นักวิชาการพืชสวน

นักปฐพีวิทยา นักวิชาการพืชสวน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000บาท ขึ้นไป(แล้ว

งานประจำ : 15,000บาท ขึ้นไป(แล้ว จันทบุรี
แนะนำและให้ข้อมูลเกษตรกรในด้านธาตุอาหารพืช ฮอร์โมนพืช
อบรมให้ความรู้เกษตรกร
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059283

นักกีฏวิทยา นักโรคพืช

นักกีฏวิทยา นักโรคพืช

งานประจำ : เงินเดือน 15,000บาท ขึ้นไป(แล้ว

งานประจำ : 15,000บาท ขึ้นไป(แล้ว จันทบุรี
ที่ปรึกษา แก้ไขปัญหาด้านโรคและแมลงศัตรูพืช
อบรมให้ความรู้เกษตรกร
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059284

นักวิชาการด้านระบบน้ำ Irrigation,เกษตรกลวิธาน

นักวิชาการด้านระบบน้ำ Irrigation,เกษตรกลวิธาน

งานประจำ : เงินเดือน 18,000บาท ขึ้นไป(แล้ว

งานประจำ : 18,000บาท ขึ้นไป(แล้ว จันทบุรี
ให้คำปรึกษาและออกแบบ-วางแผน การวางระบบน้ำอย่างเหมาะสม
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059285

พนักงานด้าน IT

พนักงานด้าน IT

งานประจำ : เงินเดือน 15,000บาท ขึ้นไป(แล้ว

งานประจำ : 15,000บาท ขึ้นไป(แล้ว จันทบุรี
ดูแลweb site , admin Page FB , Line@
ดูแลและแก้ปัญหาเบื้องต้น Hard ware , Soft ware
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059286

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-25,000

งานประจำ : 15,000-25,000 จันทบุรี
ทำบัญชีทั่วไปของบริษัทฯ
จัดเตรียมเอกสาร ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059287

นักวิชาการฝ่ายขายและส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการฝ่ายขายและส่งเสริมการเกษตร

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-30,000

งานประจำ : 15,000-30,000 จันทบุรี
เข้าเยี่ยมเกษตรกร และร้านค้าในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาวและโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
จัดประชุมเกษตรกร แนะนำวิชาการและสินค้า
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060309

พนักงานฝ่ายบุคคล

พนักงานฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ออกซื้อของใช้และอุปกรณ์สำนักงาน ออกดูแลความเรียบร้อยของอพาร์ทเม้นท์บริษัทฯ ทำเงินเดือน การขาด ลา มาสาย จัดทำสรุปรายงานต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060304

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ให้คำแนะนำด้านสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060305

พนักงานออนไลน์(สาขาตราด)

พนักงานออนไลน์(สาขาตราด)

งานประจำ : เงินเดือน 9,540

งานประจำ : 9,540 จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
- รับชำระค่าบริการมือถือ , เติมเงินมือถือ
- ให้คำแนะนำบริการเสริมต่างๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ
- แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ
- แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเบื้องต้น
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060308

พนักงานการตลาด

พนักงานการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
รับผิดชอบในการสนับสนุนกิจกรรมการขายและประสานงานกับฝ่ายขายและดูแล ทีม Sales พร้อมทั้งรับเรื่องระหว่างร้านค้า/ลูกค้ากับฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีและติดตามสถานะของร้านค้า รับผิดชอบการจัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขาย รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี
จันทบุรี ฝึกงานจันทบุรี งานชั่วคราวจันทบุรี งานนอกเวลาจันทบุรี งานประจำจันทบุรี งานราชการจันทบุรี งานต่างประเทศจันทบุรี งานอื่นๆจันทบุรี
หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี
จันทบุรี ฝึกงานจันทบุรี งานชั่วคราวจันทบุรี งานนอกเวลาจันทบุรี งานประจำจันทบุรี งานราชการจันทบุรี งานต่างประเทศจันทบุรี งานอื่นๆจันทบุรี