จันทบุรี หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ จันทบุรี หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จันทบุรี หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ จันทบุรี หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด จันทบุรี Ø
หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 15 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 094395

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำที่ สะแกงาม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำที่ สะแกงาม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท (ขึ้นอยู

งานประจำ : 30,000 - 40,000 บาท (ขึ้นอยู จันทบุรี
- ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบและแก้ปัญหางานด้านบัญชีและการเงิน
- วางแผนและบริหารการทำงานของฝ่ายบัญชี
- วางแผนภาษีและจัดทำงบประมาณ รวมถึง จัดทำรายงานส่งผู้บริหาร
- ปิดงบการเงินประจำเดือน และ ประจำปี
- ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094397

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ติดต่องานราชการ (ประจำที่ สะแกงาม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ติดต่องานราชการ (ประจำที่ สะแกงาม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ)

งานราชการ : เงินเดือน 20,000 - 25,000

งานราชการ : 20,000 - 25,000 จันทบุรี
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ
- ขอใบอนุญาตและจัดทำเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาต เช่น มอก. เครื่องหมายการค้า ที่ดิน
- จัดทำ จัดเก็บ นิติกรรมสัญญาของบริษัทฯ
- จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น หนังสือมอบอำนาจ ใบขออนุญาตต่างๆ บันทึกขออนุมัติ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094390

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาด(ธุรกิจร้านอาหาร)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาด(ธุรกิจร้านอาหาร)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท

งานประจำ : 17,000 - 20,000 บาท จันทบุรี
- ออกแบบงานอาร์ตเวิร์ตค เพื่อใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์
- ตกแต่งรูปภาพ รีทัชภาพสินค้า เพื่อใช้ในสื่อต่างๆ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094068

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเครื่องมือการเกษตรหน้าร้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเครื่องมือการเกษตรหน้าร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-20,000 ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 12,000-20,000 ขึ้นอยู่กับ จันทบุรี
ร้านขายเกี่ยวกับเคมีเกษตร รถแทรกเตอร์นิวฮอนแลนด์
ทำหน้าที่ขายของหน้าร้าน รู้จักสินค้าในร้าน และติดต่อกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์และมีความรู้ในเรื่องยาเคมีเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094072

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-20,000 ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 12,000-20,000 ขึ้นอยู่กับ จันทบุรี
งานหลัก ซ่อมรถแทรกเตอร์ และงานบริการงานอะไหล่นอกสถานที่ งานดูแลลูกค้าในเรื่องอะไหล่ การซ่อม และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091092

ตำแหน่งงานว่างSenior Marketing (ประจำโครงการพระราม2)

ตำแหน่งงานว่างSenior Marketing (ประจำโครงการพระราม2)

งานประจำ : เงินเดือน 35,000 - 45,000

งานประจำ : 35,000 - 45,000 จันทบุรี
- ดำเนินการตามนโยบายการทำงานของฝ่ายบริหาร
- ประเมินผลงานแผนการตลาดและเสนอแนวทางการทำสื่อการตลาด
- ดูแลงบประมาณการใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาด
- เสนอแผนการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 090757

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี (โครงการ The Work จันทบุรี)

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี (โครงการ The Work จันทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000

งานประจำ : 15,000 - 18,000 จันทบุรี
- จัดทำใบเสร็จรับเงิน
- จัดทำรายงานต่างๆ
- จัดเก็บทะเบียนประวัติลูกค้า
- จัดทำสัญญาซื้อ-ขาย
- รวบรวมเอกสารด้านซื้อ-ขาย
- งานเอกสารธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่และสำนักงานขาย
- ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (หยุดวันอาทิตย์)
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090523

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

งานราชการ : เงินเดือน 45,000 - 60,000 (ขึ้นอยู่กั

งานราชการ : 45,000 - 60,000 (ขึ้นอยู่กั จันทบุรี
บริหารจัดการงานก่อสร้างทั้งโครงการ เช่น
- บริหารและจัดการวางแผนงานก่อสร้าง
- จัดทำและปรังปรุงแผนงานก่อสร้างหลัก
- รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างกับผู้บริหาร
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง
- กำกับให้มีการดำเนินงานตามวิธีการและมาตรฐานที่วางไว้
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087229

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย/การตลาด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย/การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 20000 ขึ้นไป

งานประจำ : 20000 ขึ้นไป จันทบุรี ท่าใหม่ เขาบายศรี
วางแผน วิเคราะห์การตลาด
บริหารงานขาย
ควบคุมทีมงานขาย
ประสานงาน
เข้าใจการบริการ
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083912

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 จันทบุรี มะขาม มะขาม
ขับรถรับส่งทีมช่าง รับส่งสิ้นค้า ให้เป็นไปตามแผนงานบริษัทตั้งไว้
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083936

่ธุรการ

่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 จันทบุรี มะขาม มะขาม
ดูแลและจัดทำเอกสารต่างๆ เอกสารจัดซื้อจัดจ้างสัญญา ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเครื่องมือเครื่องจักร
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083938

ผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 30,000-35,000

งานประจำ : 30,000-35,000 จันทบุรี มะขาม มะขาม
ดูแลและควบคุมโครงการ บริหารจัดการโครงการ บริหารจัดการค่าใช้จ่ายโครงการ วางแผนโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนดไว้ ทำรายงานส่งบริษัท
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 083935

หัวหน้าช่าง

หัวหน้าช่าง

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 จันทบุรี มะขาม มะขาม
ดูแลควบคุมทีมช่างของบริษัท
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083937

ผู้จัดการบัญชี

ผู้จัดการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-28,000

งานประจำ : 25,000-28,000 จันทบุรี มะขาม มะขาม
ดูแลบัญชีบริษัท มีความรู้เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดูแลการเงินของบริษัท จัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายในบริษัท
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077588

ธุรการsite

ธุรการsite

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 จันทบุรี มะขาม มะขาม
ติดต่อประสานงาน คีย์ข้อมูล จัดทำเอกสาร
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075572

สมุห์บัญชี

สมุห์บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 25,000 ขึ้นไป จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ดูแลระบบบัญชีของโรงแรมทั้งหมด
-จัดทำงบประมาณประจำปี, งบการเงิน
-ควบคุมดูแลการบันทึกบัญชี
-กำกับดูแลงานด้านบัญชีต้นทุน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075576

พนักงานล้างจาน (สจ๊วต)

พนักงานล้างจาน (สจ๊วต)

งานประจำ : เงินเดือน 350 บาท/วัน

งานประจำ : 350 บาท/วัน จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
1.ทำความสำอาด จาน แก้ว และอุปกรณ์ในครัว
2.ดูและความสะอาดบริเวณในครัว และที่ทำงาน
3.เก็บขยะไปทิ้งเมื่อหมดรอบการทำงาน
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075570

ผู้จัดการแผนก F&B

ผู้จัดการแผนก F&B

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
1.ดูแลด้านการจัดเลื้ยง ประชุม สัมนา บริการลูกค้าที่มาประชุม
2.ดูแลมาตรฐานการบริการในการจัดเลี้ยง
3.ควบคุมต้นทุนในงานจัดเลี้ยงต่างๆ
4.ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินตามนโยบายของบริษัท
5.จัดตารางเข้างานพนักงานและดูแลความเรียบร้อยของพนักงานได้
6.รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 075571

คลีนเนอร์

คลีนเนอร์

งานประจำ : เงินเดือน 318 บาท/วัน

งานประจำ : 318 บาท/วัน จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ทำความสะอาด จัดเตรียมเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรมให้พร้อมสำหรับแขก
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075575

Chief Steward(หัวหน้าแผนกล้างจาน)

Chief Steward(หัวหน้าแผนกล้างจาน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
1. ดูแลจัดการ การทำความสะอาดภาชนะในห้องครัว
2. จัดเก็บ จัดเตรียม ดูแล รักษาภาชนะของแผนกครัว
3. วางแผนงานในแผนกเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี
จันทบุรี ฝึกงานจันทบุรี งานชั่วคราวจันทบุรี งานนอกเวลาจันทบุรี งานประจำจันทบุรี งานราชการจันทบุรี งานต่างประเทศจันทบุรี งานอื่นๆจันทบุรี
หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี
จันทบุรี ฝึกงานจันทบุรี งานชั่วคราวจันทบุรี งานนอกเวลาจันทบุรี งานประจำจันทบุรี งานราชการจันทบุรี งานต่างประเทศจันทบุรี งานอื่นๆจันทบุรี