งานราชการ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ งานราชการ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
งานราชการ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ งานราชการ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164233 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 160618

ตำแหน่งงานว่างHRM Officer / Senior HRM

ตำแหน่งงานว่างHRM Officer / Senior HRM

งานราชการ : เงินเดือน 18000-25000

งานราชการ : 18000-25000 สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
-Hr Planning วางอัตรากำลังให้เหมาะและสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร
-Recruiting สรรหาและคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาปฎิบัตรงานที่ได้รับมอบหมาย
-HRIS/Payroll จัดทำเงินเดือนพนักงาน ระบบข้อมูลและเอกสารด้านงานบุคคล จัดทำเงินเดือน สรุปเวลาทำงาน คำนวณ OT จัดทำรายการเงินสมทบประกันสังคม และจัดทำเอกสารฝ่ายบุคคลต่าง ๆ สำหรับยื่นหน่วยงานราชการ
-Training & Development จัดฝึกอบรมการทำงานของพนักงานให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะของบุคลากรให้สามารถที่จะปฎิบัติหน้าที่ที่ยากขึ้นแล
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133000

ตำแหน่งงานว่างSAFETY OFFICER

ตำแหน่งงานว่างSAFETY OFFICER

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ
-ฝึกอบรมความปลอดภัยและฝึกซ้อพยพอมหนีไฟประจำปี
- ตรวจสอบความปลอดภัยและอุปกรณ์ควาปมลอดภัยในโรงงาน
- ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจำเดือนและสรุปผลรายงานการประชุม
เสนอผู้บริหารรับทราบและพิจารณา
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯและกฏความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10/03/2563

เลขที่ประกาศ : 131797

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง สมุทรปราการ
ขับรถยนต์ รถกะบะ ขับส่งผู้บริหารตามสถานที่ต่างๆ ส่งของ วางบิล รับเช็ค
ติดต่อหน่วยงานราชการ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 28/02/2563

เลขที่ประกาศ : 128854

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบุคคล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานราชการ : ตามที่ตกลง สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมโรงงาน
- สรรหาคัดเลือกพนักงานตามตำแหน่งที่ว่างของบริษัทฯ
- งานด้านอบรมประจำปี
- งานทั่วไปของแผนกบุคคล
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 07/02/2563

เลขที่ประกาศ : 121613

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา (แรงงานต่างด้าว)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา (แรงงานต่างด้าว)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ
งานสรรหาคัดเลือกบุคคล - แรงงานต่างด้าว
ติดต่อการนำเข้าแรงงานต่างด้าว
ทำการลงประกาศรับสมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อกับเอเย่นต์ทั้งไทยและพม่า


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 24/12/2562

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ