jobin4.com งานราชการ หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ งานราชการ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com งานราชการ หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ งานราชการ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

เลขที่ประกาศ : 022325

งานราชการ ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง จป.วิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา (ด่วน)

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง จป.วิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา (ด่วน)

- ควบคุม ติดตามและรายงานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายของบริษัท
- ควบคุม ดูแลงานเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยในการทำงาน
- ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมทั้งระบบสิ่งแวดล้อมประจำโครงการ
- ควบคุม และตรวจสอบการประสบอันตรายของพนักงาน สอบสวนและแนะนำหรืออบรมให้พนักงานได้ปฏิบัติด้วยความปลอดภัย
พร้อมสรุปสถิติข้อมูลนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานราชการ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 007117

งานราชการ ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการ

ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำ โครงการ การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ด้านสัญญา ตรวจสอบสัญญา แบบรูปและเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างละเอียด ดูเงื่อนไขที่สำคัญต่าง ๆ และสามารถจำเนิ้อหาหลัก

ด้านแผนงาน สรุปประเด็นสำคัญๆในสัญญาหลัก สัญญาจ้างช่วง สัญญาอื่นๆในโครงการ และสรุปให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและทำความเข้าใจ พร้อมตรวจสอบ/อนุมั

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 014953

งานราชการ ตามตกลง

นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด

เจ้าหน้าที่ด้านการวางแผนงานขยายสาขา (Construction Planning Officer)

เจ้าหน้าที่ด้านการวางแผนงานขยายสาขา (Construction Planning Officer)

- ดำเนินการสำรวจ รวบรวม จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลราคากลางสำหรับงานก่อสร้าง
- จัดทำฐานข้อมูลราคากลางและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและผู้รับเหมา รวมทั้งจัดหา คัดเลือกผู้รับเหมาเพื่อประมูลงานก่อสร้าง
- จัดเตรียมแผนงานก่อสร้าง และติดตามความคืบหน้าของแผนงาน 
- วัดกรอบพื้น ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง
- ติดตามและสรุป scope งานก่อสร้าง
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 004750

งานราชการ 0 บ.

นนทบุรี บางกรวย บางขุนกอง

วิศวกร (ด่วน)

วิศวกร (ด่วน)

ดำเนินการสาธิตการใช้งานพร้อมทั้งเเนะนำการบำรุงรักษาเเละสามารถซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯให้กับลูกค้า
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 004751

งานราชการ ตามตกลง

นนทบุรี บางกรวย บางขุนกอง

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในรูปแบบสื่อ Digital และ สื่อ Online
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 004752

งานราชการ ตามประสบการณ์

นนทบุรี บางกรวย บางขุนกอง

ซุปเปอร์ไวส์เซอร์การตลาดประชาสัมพันธ์

ซุปเปอร์ไวส์เซอร์การตลาดประชาสัมพันธ์

รับผิดชอบ ดูแล ประสานงานการตลาดและส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย ทำการตลาดและการขายในรูปแบบ Digital และ Online การทำเว็บไซต์ ใช้โปรแกรมกราฟฟิคดีไซน์ต่างๆ ได้
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 004753

งานราชการ ตามประสบการณ์

นนทบุรี บางกรวย บางขุนกอง

ผู้จัดการ การตลาดประชาสัมพันธ์

ผู้จัดการ การตลาดประชาสัมพันธ์

รับผิดชอบ ดูแล ประสานงานการตลาดและส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย ทำการตลาดและการขายในรูปแบบ Digital และ Online การทำเว็บไซต์ ใช้โปรแกรมกราฟฟิคดีไซน์ต่างๆ ได้
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 028554

งานราชการ 0 บ.

นนทบุรี บางกรวย บางขุนกอง

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วน)

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วน)

ทำเช็ค,ออกใบ pay-in งานด้านการเงินของบริษัท
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 005496

งานราชการ 15,000-16,000

นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร

พนักงานบัญชี (สาขาขอนแก่น)

พนักงานบัญชี (สาขาขอนแก่น)

บันทึกรายการบัญชี
จัดทำข้อมูลการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
จัดทำบัญชีทรัพย์สิน
นำส่งแบบต่างๆต่อหน่วยงานราชการ


หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 036977

งานราชการ ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์

เจ้าหน้าที่บุคคล/ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่ กทม.)

เจ้าหน้าที่บุคคล/ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่ กทม.)

-ควบคุมดูแลงานด้านสรรหาคัดเลือกพนักงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
-กำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายของบริษัทฯ
-ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
-จัดทำและกำหนดมาตรฐานการดำเนินการด้านการสรรหา และอื่นๆ
-จัดทำค่าเบี้ยประกันต่างๆ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
-ติดตามและจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของบริษัทในเครือ
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 015799

งานราชการ ตามโครงสร้างบริษัท

กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

- ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
- มีประสบการณ์ในสายงานด้านธุรการ-งานเอกสารอย่างน้อย 1 ปี
- มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Officer) และหากใช้โปรแกรม SAP/ERP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 024137

งานราชการ 20000+ค่าคอม+ค่าเดินทาง

กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี

เซลล์ขายห้องประชุม สัมมนา

เซลล์ขายห้องประชุม สัมมนา

-นำเสนอห้องสัมมนาและห้องจัดเลี้ยงให้กับบริษัทต่างๆในกรุงเทพฯ
-ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน
-กลุ่มเป้าหมายคือ โรงงานและหน่วยงานราชการ


หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000659

งานราชการ 30,000-50,000(รวมค่าคอมมิชชั่น)

นครราชสีมา

ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager)

ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager)

บริหารจัดการงานขายและการตลาด/ประสานงานหน่วยงานราชการ และลูกค้าเพื่อโอนกรรมสิทธิ์
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 003407

งานราชการ ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว

Sale

Sale

- ขายวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำยา PU พื้นสนามกีฬา พื้นหญ้าเทียม พื้นสนามเด็กเล่น พื้นสนามฟุตซอล เป็นต้น
- หาลูกค้าใหม่ๆ เช่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน โรงเรียน อื่นๆ
- แนะนำสินค้าของบริษัทให้กับ ลูกค้าเดิม หรือ ลูกค้าใหม่
- คอยติดตาม หรือ อัพเดต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าเป็นระยะ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 036734

งานราชการ ตามโครงสร้างบริษัท

นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ

เจ้าหน้าที่ธุรการหลังการขาย

เจ้าหน้าที่ธุรการหลังการขาย

ธุรการหลังการขาย,ขับรถและประสานงานหน่วยงานราชการ และลูกค้าต่างจังหวัด
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 028831

งานราชการ 15,000 บ.

กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี

เจ้าหน้าทีบุคคลสรรหา ( ด่วน )

เจ้าหน้าทีบุคคลสรรหา ( ด่วน )

ติดต่อประสานงานราชการด้านนอก
ออกบูธรับพนักงาน
จัดหาพนักงานประจำสาขา
ติดประกาศรับพนักงานตามสถานที่ต่างๆ
ตรวจเช็คตารางวิ่งงานพนักงานประจำสาขา
และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 010467

งานราชการ ตามโครงสร้างบริษัท

นนทบุรี

ขายลูกค้ารายใหญ่

ขายลูกค้ารายใหญ่

ขายรถยนต์ ให้กับหน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 031780

งานราชการ 15,000-50,000

กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

- เสนอโครงการ/ผลิตภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ
- เสนอโครงการ/ผลิตภัณฑ์ ให้กับส่วนเจ้าของกิจการ/เจ้าของธุรกิจ ห้างร้านภาคเอกชน
- วิเคราะห์ตลาดและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการให้แก่ลูกค้า
- ให้บริการหลังการขายที่ดีแก่ลูกค้าอย่างประทับใจ
- ทำงานเป็นทีม ทีมละ 2 - 3 คน

ทำงาน จันทร์ - ศุกร์
** สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 031782

งานราชการ 15,000-50,000

กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

- เสนอโครงการ/ผลิตภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ
- เสนอโครงการ/ผลิตภัณฑ์ ให้กับส่วนเจ้าของกิจการ/เจ้าของธุรกิจ ห้างร้านภาคเอกชน
- วิเคราะห์ตลาดและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการให้แก่ลูกค้า
- ให้บริการหลังการขายที่ดีแก่ลูกค้าอย่างประทับใจ
- ทำงานเป็นทีม ทีมละ 2 - 3 คน

ทำงาน จันทร์ - ศุกร์
** สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 031783

งานราชการ 15,000-50,000

กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการออมเงิน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการออมเงิน

- เสนอโครงการ/ผลิตภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ
- เสนอโครงการ/ผลิตภัณฑ์ ให้กับส่วนเจ้าของกิจการ/เจ้าของธุรกิจ ห้างร้านภาคเอกชน
- วิเคราะห์ตลาดและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการให้แก่ลูกค้า
- ให้บริการหลังการขายที่ดีแก่ลูกค้าอย่างประทับใจ
- ทำงานเป็นทีม ทีมละ 2 - 3 คน

ทำงาน จันทร์ - ศุกร์
** สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ