งานราชการ หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ งานราชการ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
งานราชการ หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ งานราชการ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 6132 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 126939

ตำแหน่งงานว่างQC-ADMIN สำนักงานลาดกระบัง

ตำแหน่งงานว่างQC-ADMIN สำนักงานลาดกระบัง

งานราชการ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานราชการ : ขึ้นอยู่กับความส เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ติดต่อ ประสานงาน หน่วยงานราชการและเอกชน
- ติดต่อประสานงานกับชิปปิ้ง
- ประสานงานกับฝ่ายนำเข้าส่งออก คลังสินค้าและฝ่ายขายในการดูแลตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทั้งขารับเข้าและจ่ายออก
- ตรวจสอบ บันทึก และจัดทำรายงาน ลักษณะทางกายภาพของสินค้าแต่ละชุด
- ประสานงานกับออฟฟิศเชียงราย
-ตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร
-บันทึกกลวิธีทางสถิติในการรวบรวมวิเคราะห์หาแนวโน้มของข้อบกพร่องต่างๆ และทำการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 126923

ตำแหน่งงานว่างSales Executive

ตำแหน่งงานว่างSales Executive

งานราชการ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานราชการ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร
หาลูกค้าใหม่ เพื่อขายสินค้า หากมีประสบการณ์ติดต่อบริษัทเอกชนรายใหญ่ หรือหน่วยงานราชการ เพื่อสร้าง Project และวางงบประมาณ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126912

ตำแหน่งงานว่างSales Support

ตำแหน่งงานว่างSales Support

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
1. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายในการสนับสนุนทีม Sales เช่น ทำเอกสาร P.O., Quotation, Invoice และ เอกสารบริษัทอื่นๆ
2. ติดต่อ Supplier ในไทยและต่างประเทศ ตรวจรับสินค้าที่ได้สั่งซื้อมาจาก Supplier
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทีม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126766

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ กฏหมายและนิติกรรมสัญญา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ กฏหมายและนิติกรรมสัญญา

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ตรวจร่าง และ/หรือ แก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่ทำกับคู่สัญญาทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ของทั้งบริษัท
2.ให้คำปรึกษาและความเห็นกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆในบริษัท และตอบข้อหารืองานด้านกฎหมาย
3.รับผิดชอบดูแลและดำเนินการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4.ควบคุม ดูแล เอกสารสำคัญของบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126763

ตำแหน่งงานว่างจป. วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป. วิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานราชการ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร
- วางแผนจัดทำและดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยข้อบังคับที่กฎหมาย
- ดำเนินการแนะนำ อบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัยเสนอผู้บังคับบัญชา
- ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย เจ็บป่วย อันเนื่องจากการทำงาน
- รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน เกี่ยวกับอันตราย การเจ็บป่วยในการทำงาน
- จัดทำคู่มือความปลอดภัยในกา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126792

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหน่วยงานราชการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหน่วยงานราชการ

งานราชการ : เงินเดือน 15,000 -20,000 ไม่รวมคอมมิ

งานราชการ : 15,000 -20,000 ไม่รวมคอมมิ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อขายสินค้ากับหน่วยงานราชการ ในพื้นที่รับผิดชอบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 126856

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ

งานราชการ : ตามตกลง+ประสบการณ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
สืบราคา ตรวจสอบ เปรียบเทียบราคา จัดซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ/วัสดุส่วนประกอบ/เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน
ทำรายงานการจัดซื้อ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126104

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถวิทยุการบิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถวิทยุการบิน

งานราชการ : เงินเดือน 15,000

งานราชการ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- ขับรถตู้รับ-ส่งพนักงานวิทยุการบิน (สาย 1 วิ่งระหว่างสายเกษตร-ทุ่งมหาเมฆ)
- ขับรถตู้รับ-ส่งพนักงานวิทยุการบิน (สาย 7 วิ่งระหว่างทุ่งมหาเมฆ-ดอนเมือง)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126264

ตำแหน่งงานว่างSite Engineer วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างSite Engineer วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

งานราชการ : เงินเดือน 15,000-35,000

งานราชการ : 15,000-35,000 ชลบุรี บางละมุง บางละมุง
บริหาร วางแผน ควบคุมงานอาคาพักอาศัย,อาคารโรงงาน,คำณวนโครงสร้าง,ประมาณราคาเขียนแบบ auto cad, และ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบได้ดีและการคำณวนโครงสร้าง ,ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมารายย่อย, ช่าง และคนงาน พร้อมรายงานผลการทำงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก,ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126241

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย เฟอร์นิเจอร์ห้องปฎิบัติการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย เฟอร์นิเจอร์ห้องปฎิบัติการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
นำเสนอขายเฟอร์นิเจอร์ห้องปฎิบัติการ
ติดต่อลูกค้าและเสนองานขาย, ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงบริษัทเอกชนต่าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126480

ตำแหน่งงานว่างช่างระบบ IT Network

ตำแหน่งงานว่างช่างระบบ IT Network

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
- มีความเชี่ยวชาญและสามารถวิเคราะห์/ดูแล/แก้ไขปัญหา Network /Server / Software และอุปกรณ์ Hardware ได้
- สามารถทำ Configurations อุปกรณ์และตั้งค่า Network / Server / Software และอุปกรณ์ Hardware ได้
- สามารถทำ Configurations อุปกรณ์ระบบ ซีซีทีวี และ อุปกรณ์ระบบ Network / Server
- สามารถทำการตั้งค่า Wireless และ WiFi ได้
- มีความรู้พื้นฐานด้าน Fiber Opticหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126159

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี

งานราชการ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานราชการ : ตามความสามารถ อุตรดิตถ์
1. ดูแลงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ
2. ลงบัญชีในระบบด้วยความถูกต้อง
3. จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนและประจำปี
4. ตรวจสอบเอกสารเพื่อนำส่งภาษี
5. ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องของ Stock
6. ควบคุมและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
7. ติดต่อหน่วยงานราชการ ด้านภาษี
8.ควบคุมดูแลและรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

หางานอุตรดิตถ์ รับสมัครงานอุตรดิตถ์ : 5 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 126007

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางด้วน
- สอนภาษาไทย ให้ชาวต่างชาติ
- จัดเตรียมหลักสูตร การเรียนการสอน
- ติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126105

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการทรัพยากรบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน ์N/A

งานราชการ : ์N/A กรุงเทพมหานคร
- ดูแล,ควบคุม และดำเนินงานในงานบุคคลทั้งระบบ (สรรหา,ค่าจ้าง,สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์, อบรม และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย)
- ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนอื่น ให้งานขององค์กรดำเนินไปอย่างเรียบร้อย
- จัดทำเอกสารสำคัญทางราชการ หรือ เอกสารสำคัญเบิกจ่าย
- ติดต่อประสานงาน และดูแลเรื่องแรงงานสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ
- งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน ซ.สุขุมวิท 23 (อโศก)
เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126433

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล-จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล-จัดซื้อ

งานราชการ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานราชการ : 13,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
- รับสมัครและคัดเลือกพนักงาน
- จัดเก็บทะเบียนประวัติพนักงาน
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ ประกันสังคม
- จัดทำเอกสารงานจัดซื้อ
- จัดทำ ดูแลการเบิกจ่าย ทำสต๊อกเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน
- จัดทำ ปรับปรุง ควบคุม การเบิก-จ่าย สวัสดิการต่าง ๆ
- งานบุคคล และจัดซื้ออื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125510

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- จัดทำ Time Attendance
- จัดทำค่าจ้าง ค่าตอบแทน
- จัดสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงาน
- จัดเก็บประวัติ / สัญญาจ้าง / ข้อมูลพนักงาน
- จัดทำ ภงด.1, 1ก, 91, กท.20, กท.26, ประกันสังคม
- ประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันสังคม สรรพากร สนง.สวัสดิการฯ เป็นต้น
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125507

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม
- จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- สอบสวน/วิเคราะห์อุบัติเหตุ
- ประเมินความเสียง และกำหนดวิธีการป้องกันแก้ไข
- ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน
- ดำเนินกิจกรรม และจัดทำเอกสารตามระบบ ISO 14001
- ยื่นแบบรายงานต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125676

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร / ธุรการฝ่ายสัญญา / นิติกร / เจ้าหน้าที่จัดการด้านสัญญา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร / ธุรการฝ่ายสัญญา / นิติกร / เจ้าหน้าที่จัดการด้านสัญญา

งานราชการ : เงินเดือน 20,000-40,000

งานราชการ : 20,000-40,000 กาญจนบุรี
1. ทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานราชการ ( งานด้านก่อสร้าง เช่น กรมโยธาธิการ กรมทางฯ)
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการเช่น นายช่างคุมงาน กรรมการตรวจการจ้าง
3. ติดต่อประสานงานภายในองค์กร เช่น วิศวกรฯ ธุรการสนาม
4. สามารถจัดทำ ตรวจสอบสัญญา บันทึกข้อตกลง หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ให้คำปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย ความเห็นในการจัดทำและแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รัดกุม และครบถ้วน
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 125951

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
- ดูแลงานด้าน Safety จัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ
- จัดทำแผนด้านความปลอดภัย เช่น แผนซ้อมดับเพลิง-หนีไฟ, แผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- หน้าที่อื่นๆของ จป. ตามที่กฎหมายกำหนด
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125548

ตำแหน่งงานว่าง(STGT-HY) หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ (QS) ปฏิบัติงาน บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ตำแหน่งงานว่าง(STGT-HY) หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ (QS) ปฏิบัติงาน บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง สงขลา
1.กำหนด, ดำเนินการตามแผนการตรวจและติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขสำหรับการตรวจติดตามภายใน ( Internal Audit ) และ Process Audit
2. เตรียมข้อมูล ประสานงานและเข้าร่วมการตรวจติดตามจากภายนอก (External Audit) ได้แก่ ลูกค้า หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบ และหน่วยงานราชการ
3.กำหนด วางแผน ประสานงาน เข้าร่วมและติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขจากการตรวจติดตามผู้ค้าส่ง ( Supplier /Outsource Audit ) ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 วันที่ผ่านมา

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ