งานราชการหางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ งานราชการ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

งานราชการหางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ งานราชการ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

เลขที่ประกาศ : 002300

วิศวกรโยธา (ด่วน)

วิศวกรโยธา (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัทและความสามารถของผู้สมัคร

กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
- จัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการยื่นขออนุมัติ
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งโครงสร้าง , สถาปัตย์ระบบภายใน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004957

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร ( ด่วน )

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร ( ด่วน )

งานราชการ : เงินเดือน ไม่ระบุ

นครปฐม สามพราน บางกระทึก
-รับ-ส่งเอกสารให้ธนาคาร
-รับ-ส่งเอกสารที่หน่วยงานราชการ
-ส่งตัวอย่างสินค้าให้บริษัทลูกค้า

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023013

โฟร์แมนโครงสร้างสถาปัตย์ ด่วนที่สุด !!!!! (ประจำ มศว นครนายก )

โฟร์แมนโครงสร้างสถาปัตย์ ด่วนที่สุด !!!!! (ประจำ มศว นครนายก )

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
ควบคุมงาน ก่อสร้าง งานโครงสร้าง สถาปัตย์
หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023015
เลขที่ประกาศ : 032263

วิศวกรสนาม

วิศวกรสนาม

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
-วางแผนงานก่อสร้าง
-ควบคุมการก่อสร้าง
-ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานก่อสร้าง

หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024433

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ด่วนที่สุด)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ด่วนที่สุด)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
ดูแล ควบคุมงาน คลังสินค้า ภายในโครงการก่อสร้าง
หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017783

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน) !!!!!

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน) !!!!!

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
จัดทำเอกสารบัญชี
ประสานงานด้านงานบัญชี

หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023012

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง (PD ) ด่วนที่สุด !!!!!

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง (PD ) ด่วนที่สุด !!!!!

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
บริหารงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการขึ้นไป ให้แล้วเสร็จ ตามแผนงานและมีต้นทุนที่เหมาะสม
หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032262

วิศวกรไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรไฟฟ้าและสื่อสาร

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
ดูแลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารของการก่อสร้างอาคารทั้งหมด
หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035865

เจ้าหน้าที่บริการจัดส่งคอนกรีต (จบส.ขับรถโม่)

เจ้าหน้าที่บริการจัดส่งคอนกรีต (จบส.ขับรถโม่)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตให้ครบถ้วนถูกต้อง ขับรถส่งคอนกรีตผสมเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035866

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
ควบคุม ดูแล ประสานงานกับลูกค้าด้านการขายสินค้าและบริการภายในพื้นที่
หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034877

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงานหนองไผ่

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงานหนองไผ่

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
1.งานธุรการด้านบุคคล
2.งานธุรการด้านขาย
3.งานดูแลสำนักงาน
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034878

เจ้าหน้าที่บริการจัดส่งคอนกรีต (จบส.ขับรถโม่)

เจ้าหน้าที่บริการจัดส่งคอนกรีต (จบส.ขับรถโม่)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
1.ตรวจสอบสภาพคอนกรีตให้ครบถ้วนถูกต้อง
2.ขับรถส่งคอนกรีตผสมเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
3.บำรุงรักษารถโม่และรักษาภาพลักษณ์บริษัทฯ

หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034879

เจ้าหน้าที่แผนกผลิต ประจำโรงงานหนองไผ่

เจ้าหน้าที่แผนกผลิต ประจำโรงงานหนองไผ่

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
ผลิต ควบคุมคุณภาพ บริการ ประสานงาน แนะนำลูกค้า ข้อมูลผลิต การตรวจสอบเครื่องจักร การซ่อมบำรุง งานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034880

พนักงานขายอาวุโส/หัวหน้างานขายคอนกรีตผสมเสร็จ

พนักงานขายอาวุโส/หัวหน้างานขายคอนกรีตผสมเสร็จ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
1.วางแผนการตลาดและผลักดันการขายในพื้นที่
2.ติดตามขายงานภายในพื้นที่และด้านเอกสารการวางบิล
3.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขายในพื้นที่ ประสานงานกับลูกค้าหรือช่างหน้างาน
4.เผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
5.สนับสนุนและส่งเสริมระบบคุณภาพ

หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035864

เจ้าหน้าที่ขับรถ 6 ล้อ

เจ้าหน้าที่ขับรถ 6 ล้อ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
ขับรถส่งสินค้าไปส่งตามโครงการก่อสร้าง
หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028741

Project coordinator

Project coordinator

งานราชการ : เงินเดือน ตามความสามารถและประสปการณ์

กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
-ดูแลงาน Supply chain ทั้งหมดของบริษัท ตั้งแต่ วัสดุ -อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร/แรงงาน/ผู้รับเหมาช่วง
-ประสานงาน/จัดการ/จัดระเบียบ แรงงานต่างด้าวของบริษัททั้งหมด
-ประสานงาน/จัดการ หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034845

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(สรรหาฯ) เพศชาย ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่!!!!!!

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(สรรหาฯ) เพศชาย ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่!!!!!!

งานราชการ : เงินเดือน 12,000 - 13,500

กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1.งานคัดสรร คัดกรอง สัมภาษณ์ ผู้สมัครงานเบื้องต้น
2.งานด้านธุรการ (สรรหา) งานบันทึกข้อมูล งานเอกสาร งานประสานงาน
3.งานติดต่อประสานงาน ทั้งภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ หน่วยงานราชการ เช่น กรมการจัดหางาน
4.งานอื่นๆในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายฯ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030062

ผู้จัดการฝ่าย บัญชี-การเงิน

ผู้จัดการฝ่าย บัญชี-การเงิน

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์

กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1.งานด้านบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในฝ่าย บัญชี-การเงิน จัดการระบบบัญชีให้ถูกต้อง
2.งานติดต่อประสานงานผู้สอบบัญชี
3.งานติดต่อประสานงาน กับสรรพากร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
4.งานเป็นที่ปรึกษา ให้กับทีมฝ่าย บัญชี-การเงิน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026477

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ด่วนที่สุด)

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ด่วนที่สุด)

งานราชการ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

กรุงเทพมหานคร
ด้านจ่าย :
1. ตรวจสอบเอกสารจ่ายเงิน
2. ติดตามเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จร้านค้า
3. จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน และ ออกใบภาษี หัก ณ ที่จ่าย
4. ถ่ายเอกสารชุดใบสำคัญจ่ายส่งสำนักงานบัญชี
ด้านรับ:
1. จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า
2. จัดทำใบสำคัญรับ
3. ถ่ายเอกสารชุดใบสำคัญรับส่งสำนักงานบัญชี
ด้านอื่นๆ
1. ยื่นแบบชำระภาษีที่กรมสรรพากร
-ภ.พ 30 ยื่นไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
2. จ่ายค่าน้ำ ไฟ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ชำระเงินอื่นๆ
3. นำเอกสารไปให้ผู้บริหารเซ็นต

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ