งานราชการ หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ งานราชการ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
งานราชการ หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ งานราชการ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5818 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 118455

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงานราชการ เขตหนองจอก กทม.

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงานราชการ เขตหนองจอก กทม.

งานราชการ : เงินเดือน 10,000 - 10,500

งานราชการ : 10,000 - 10,500 กรุงเทพมหานคร
-ขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปติดต่อประสานงาน ประชุมราชการกับหน่วยงานต่างๆ สัมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ และปฎิบัติภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลรักษาบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ราชการทั้งภายในและภายนอก อย่างสม่ำเสมอ
-ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 39 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118434

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบัญชี (Accounting Manager)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบัญชี (Accounting Manager)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง ปทุมธานี
- บริหารจัดการงานทั้งระบบของฝ่ายบัญชีการเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
- ลงบันทึกค่าใช้จ่าย การวางบิล การตรวจสอบการซื้อ-ขาย
- ภาษีอากรของระบบบัญชี
- สามารถปิดงบดุลได้
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118554

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
- ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
- ทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือกรณีใดๆที่เกี่ยวข้องด้านกฏหมาย
- จัดทำบันทึกข้อความสัญญาต่างๆ
- เตรียมคดี ฟ้องร้องดำเนินคดี (บางกรณี)
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118462

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงานราชการ เขตบางแค กทม.

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงานราชการ เขตบางแค กทม.

งานราชการ : เงินเดือน 10,000 -10500

งานราชการ : 10,000 -10500 กรุงเทพมหานคร
-ขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปติดต่อประสานงาน ประชุมราชการกับหน่วยงานต่างๆ สัมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ และปฎิบัติภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลรักษาบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ราชการทั้งภายในและภายนอก อย่างสม่ำเสมอ
-ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118452

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงานราชการ (อ.เมือง/ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงานราชการ (อ.เมือง/ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

งานราชการ : เงินเดือน 10000-10500

งานราชการ : 10000-10500 กรุงเทพมหานคร
-ขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปติดต่อประสานงาน ประชุมราชการกับหน่วยงานต่างๆ สัมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ และปฎิบัติภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลรักษาบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ราชการทั้งภายในและภายนอก อย่างสม่ำเสมอ
-ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118534

ตำแหน่งงานว่างSales Project

ตำแหน่งงานว่างSales Project

งานราชการ : เงินเดือน 15000-17000

งานราชการ : 15000-17000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
-เสนอขายอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
-กำกับควบคุมดูแลการขายงาน Project กับลูกค้าเอกชน องค์กร และหน่วยงานราชการ
-สร้างยอดขาย และประสานงานในเรื่องการ Set up และ installation ด้านระบบเสียง
-รับผิดชอบงานกำกับควบคุมดูแลงานขายด้าน Studio และงานด้านติดตั้ง PA และ Solution กับลูกค้า องค์กร และหน่วยงาน
-สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้
เลขที่ประกาศ : 118456

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงานราชการ เขตประเวศ กทม.

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงานราชการ เขตประเวศ กทม.

งานราชการ : เงินเดือน 10,000 - 10600

งานราชการ : 10,000 - 10600 กรุงเทพมหานคร
-ขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปติดต่อประสานงาน ประชุมราชการกับหน่วยงานต่างๆ สัมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ และปฎิบัติภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลรักษาบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ราชการทั้งภายในและภายนอก อย่างสม่ำเสมอ
-ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 118001

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
1. ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย
2. ตรวจสอบใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย
3. ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย
4. ตรวจสอบใบกำกับภาษี รายงานภาษีสรรพากร
5. รับผิดชอบและดูแลด้านปิดบัญชีและด้านการเงินให้กับบริษัท
6. รับผิดชอบและดูแลด้านภาษีอากร
7. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานภายนอก
8. ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
9. จัดทำรายงานและวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบบัญชีและนำเสนอผู้บริหาร
10. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชี
11. ควบคุมต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 118316

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงาน

งานราชการ : เงินเดือน 20,000-27,000

งานราชการ : 20,000-27,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
-ประสานงานกับผู้บริหารตามงานที่ได้รับมอบหมาย
-ประสานงานสัญญาต่างๆ
-ติดต่อหน่วยงานราชการ
-ติดต่อหน่วยงานเอกชน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118206

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้าน ISO

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้าน ISO

งานราชการ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานราชการ : แล้วแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
ให้คำปรึกษาและฝึกอบรม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117929

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานราชการ : ตามประสบการณ์ ชลบุรี ศรีราชา สุรศักดิ์
1.สรรหา คัดสรร พนักงาน ปฐมนิเทศน์พนักงาน
2.ประสานงานระหว่างฝ่ายทรัพยกรบุคคลกับฝ่ายต่างๆในองค์กร
3.บันทึกสรุปการปฏิบัติงานของพนักงาน,คิดโอที,เบี้ยเลี้ยง
4.จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน
5.จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน
6.จัดทำเอกสารติดต่อประกันสังคม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
7.แรงงานต่างด้าว


หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117753

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายส่ง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายส่ง

งานราชการ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานราชการ : ตามความสามารถและ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
รับเป้าการขาย บริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย ดูแลยอดขาย ให้ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ ประสานงานกับหน่วยงาน จัดทำแผนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท จัดทำ Report พร้อม Sales Analysis
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 117896

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย

งานราชการ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานราชการ : ตามความสามารถและ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
1.ประสานงานกับฝ่ายตลาดและลูกค้าในเรื่องของการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า,จัดทำเอกสารประกอบการขายสินค้าและวางแผนการจัดส่งสินค้า
2.จัดทำรายงานภาษีขาย
3.ทำรายงานยอดขายประจำเดือน
4.จัดทำใบขอซื้อและใบเสนอราคา
5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117629

ตำแหน่งงานว่างRecruit (Part-Time) *ด่วนมาก*

ตำแหน่งงานว่างRecruit (Part-Time) *ด่วนมาก*

งานราชการ : เงินเดือน 500 ต่อวัน (เงินเดือ

งานราชการ : 500 ต่อวัน (เงินเดือ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
- ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และ 1 เสาร์ ต่อเดือน เวลา 9.00-18.00 น.
- ดำเนินการสรรหาบุคลากร
- ทำเงินเดือน , สวัสดิการ และงานอื่นๆ ประสานงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
- เจรจาต่องรองเงินเดือน พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการเริ่มงาน
- จัดทำเอกสาร และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของงานด้านบุคคล
- ติดต่อหน่วยงานราชการเกี่ยวกับงานบุคคล
- ประสานงานประชุม (จดรายงานการประชุม)
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117697

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล (งานรักษาความปลอดภัย)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล (งานรักษาความปลอดภัย)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-ด้านการควบคุมงานรักษาความปลอดภัย
-ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117598

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับส่งเอกสาร (แมสเซนเจอร์) พื้นที่พระราม 3

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับส่งเอกสาร (แมสเซนเจอร์) พื้นที่พระราม 3

งานราชการ : เงินเดือน 13,500 ขึ้นไป (รายได้ร

งานราชการ : 13,500 ขึ้นไป (รายได้ร กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
รับส่งเอกสารตามสถานที่ได้รับมอบหมาย
*** สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานได้ทันที *** ต้องการคนที่ว่างงานและพร้อมทำงานทันที เพื่อรับผิดชอบงานรับ-ส่งเอกสาร และรับ ส่งเช็ค ประจำพื้นที่ใกล้บ้าน สามารถรับงานรายชิ้นได้ (มีค่าน้ำมันเพิ่มให้พิเศษ)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117603

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตู้รับส่งพนักงาน บ.วิทยุการบิน (พื้นที่ปากน้ำสมุทรปราการ-ทุ่งมหาเมฆ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตู้รับส่งพนักงาน บ.วิทยุการบิน (พื้นที่ปากน้ำสมุทรปราการ-ทุ่งมหาเมฆ)

งานราชการ : เงินเดือน 13,500 .-ขึ้นไป (มีค่าท

งานราชการ : 13,500 .-ขึ้นไป (มีค่าท กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ขับรถรับส่งพนักงานตามเส้นทางที่กำหนด วันละ 2 รอบ ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ / กรณีทำงานทุกวัน รายได้ เดือนละ 15,500 บาท+เบี้ยขยัน 500 บาท รอบเช้า เริ่มงานประมาณ 05.00 น.-08.00 น. รอบเย็น เริ่มงานประมาณ 16.00 น.-20.00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117595

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการประจำธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการประจำธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

งานราชการ : เงินเดือน 10,000-11,000

งานราชการ : 10,000-11,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ทำงานธุรการทั่วไป ด้านงานเอกสาร พิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์
คัดแยกเอกสาร - เดินส่งเอกสารตามหน่วยงาน ภายในธนาคารกรุงเทพาำนักงานใหญ่ สายบัตรเครดิต ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 117472

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการโครงการ (ประจำไซต์งาน)

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการโครงการ (ประจำไซต์งาน)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร
จัดเตรียมงานเอกสาร รวมทั้งจัดเก็บงานให้เป็นระเบียบ ตลอดจนติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน และ หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความถูกต้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117600

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถรับส่ง ผู้โดยสาร ของสายการบิน ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถรับส่ง ผู้โดยสาร ของสายการบิน ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ

งานราชการ : เงินเดือน 13,000 บาท ขึ้นไป (มี โ

งานราชการ : 13,000 บาท ขึ้นไป (มี โ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ปฏิบัติงาน ขับรถรับส่ง (Shuttle Bus) ผู้โดยสารและลูกเรือ ของสายการบิน ในพื้นที่ลานจอด ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงานเป็นกะๆละ 387 บาทต่อ 8 ชั่วโมง รายได้ดีมาก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ