งานนอกเวลา กรุงเทพมหานคร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ งานนอกเวลา กรุงเทพมหานคร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
งานนอกเวลา กรุงเทพมหานคร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ งานนอกเวลา กรุงเทพมหานคร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163344 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 159985

ตำแหน่งงานว่างTelesales / เทเลเซลล์ พนักงานขายทางโทรศัพท์

ตำแหน่งงานว่างTelesales / เทเลเซลล์ พนักงานขายทางโทรศัพท์

งานนอกเวลา : เงินเดือน 12,000 (+ ค่าคอมมิชชั่น)

งานนอกเวลา : 12,000 (+ ค่าคอมมิชชั่น) กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อเสนอขายบริการผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท (ประกันวินาศภัย)
- มีฐานข้อมูลลูกค้าให้
- หากมีใบอนุญาต ตัวแทน / นายหน้าวินาศภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158413

ตำแหน่งงานว่างแมสเซนเจอร์ / พนักงานจัดส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างแมสเซนเจอร์ / พนักงานจัดส่งเอกสาร

งานนอกเวลา : เงินเดือน 15,000

งานนอกเวลา : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- จัดส่งเอกสารด้านกธ. และเก็บเงิน ลูกค้ารายย่อยและตัวแทน
- นำข้อมูลการจัดเก็บเงิน บันทึกเข้าระบบ PV
- จัดส่ง พร้อม รับเอกสารตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158168

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าผู้แทนขาย

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าผู้แทนขาย

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
1.รวบรวมข้อมูลด้านราคาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงของค่าอะไหล่และค่าบริการให้สอดคล้องกับราคาตลาดและกลยุทธการขายและการตลาด
2.กำหนดราคาขายและราคาค่าบริการตามกรอบนโยบายของบริษัท
3.จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอการให้บริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก
4.เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอการให้บริการ นำเสนออัตราค่าบริการ วงเงินเครดิต และลงนามทำสัญญากับลูกค้า
5.ติดตามยอดการใช้บริการจากลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157564

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เรียกร้อง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เรียกร้อง

งานนอกเวลา : เงินเดือน 15,000-17,000

งานนอกเวลา : 15,000-17,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
พนักงานเรียกร้อง มีหน้าที่ติดตามเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณ๊ ที้งมีประกันภัยและไม่มีประกันภัย รวมถึงทำจ่ายค่าเสียหายให้ กับ บริษัทประกันภัยอื่น
• จัดเอกสารประกอบการเรียกร้อง
• สรุปค่าเสียหายที่ต้องเรียก
• ติดตามค่าเสียหายจาก คู่กรณีภายในอายุความ
• เจรจาต่อรองกับคู่กรณีเพื่อยุติปัญหา
• ตรวจสอบเอกสารการจ่ายค่าเสียหายที่ คู่กรณีส่งมา ว่าราคาและเงือนไชกรมธรรม์ถูกต้อง
• เสนอเรื่องรับ - จ่าย ในระบบ New CC และ ระบบ PV


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157362

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการศูนย์รถและสถาบัน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการศูนย์รถและสถาบัน

งานนอกเวลา : เงินเดือน 15,000 - 18,000

งานนอกเวลา : 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
• รับสายและแจ้งเบี้ยประกัน เงื่อนไขและความคุ้มครองของประเภทกรมธรรม์ที่ถูกต้องให้กับคู่ค้า/ลูกค้า
• ประสานงานกับคู่ค้าในกรณีงานติดปัญหา เพื่อให้การออกกรมธรรม์ถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
• ติดตามและประสานงานเรื่องเคลมที่คู่ค้า/ ลูกค้า ได้สอบถามและติดตามมา เพื่อให้ได้รับความรวดเร็วในการให้บริการ
• รับการแจ้งงานจากคู่ค้า ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเพื่อให้ออกกรมธรรม์ที่ถูกต้องและส่งให้คู่ค้าได้อย่างรวดเร็ว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157038

ตำแหน่งงานว่างDriver & Admin Officer

ตำแหน่งงานว่างDriver & Admin Officer

งานนอกเวลา : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป + โอที

งานนอกเวลา : 12,000 ขึ้นไป + โอที กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ
- ขับรถผู้บริหาร
- ส่งเอกสาร หรือพัสดุ ตามที่ผู้บริหารกำหนด
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารกำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 157045

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สถิติ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สถิติ

งานนอกเวลา : เงินเดือน 15,000-18,000

งานนอกเวลา : 15,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
เจ้าหน้าที่สถิติมีหน้าที่หลักในการจัดทำข้อมูลสถิติตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อเข้าใจตลาดและคู่แข่ง

• จัดทำรายงานสถิติและข้อมูลของบริษัท
• วิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อเข้าใจตลาดและคู่แข่ง
• จัดทำ presentation นำเสนอข้อมูลต่อทีม และผู้บังคับบัญชาเพื่อการพัฒนาการให้บริการหรือผบิตภัณฑ์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157096

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Full-time / Part-time ร้าน Fresh Me สาขา 101 True Digital Park (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Full-time / Part-time ร้าน Fresh Me สาขา 101 True Digital Park (ด่วน)

งานนอกเวลา : เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือ

งานนอกเวลา : รายได้รวมต่อเดือ กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1. ต้อนรับลูกค้า รับออเดอร์ และรับชำระค่าสินค้า หน้าเคาน์เตอร์ Cashier
2. บริการลูกค้าตามออเดอร์สินค้า ชงชาและเครื่องดื่มต่างๆ
3. จัดเตรียมและจัดเก็บร้าน ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของร้านและอุปกรณ์ต่างๆ
4. ตรวจสต็อกสินค้า จัดเตรียมวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ ให้พร้อมบริการ
5. ตรวจสอบและดูแลยอดขายประจำวัน
6. รับผิดชอบงานเอกสาร เช่น รายงานยอดขาย ยอดสต็อก ยอดเบิกวัตถุดิบ
7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156970

ตำแหน่งงานว่างCall Center ให้บริการลูกค้าด้านธนาคาร ประจำสำนักงานชิดลม

ตำแหน่งงานว่างCall Center ให้บริการลูกค้าด้านธนาคาร ประจำสำนักงานชิดลม

งานนอกเวลา : เงินเดือน 12,500 บาท (ยังไม่รวมร

งานนอกเวลา : 12,500 บาท (ยังไม่รวมร กรุงเทพมหานคร
- แนะนำาและให้ข้อมูลกับลูกค้าของธนาคารทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
- รับเรื่องการขอใช้บริการต่างๆ จากลูกค้าของธนาคาร
- รับเรื่องและติดตามการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155477

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์-คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์-คลังสินค้า

งานนอกเวลา : เงินเดือน 15,000

งานนอกเวลา : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1. คีย์ข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์และออกกรมธรรม์
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเอาประกันภัย
3. ประสานงานกับฝ่ายขาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154883

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสินไหมรถยนต์ราคา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสินไหมรถยนต์ราคา

งานนอกเวลา : เงินเดือน 18,000 - 30,000

งานนอกเวลา : 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1. คุมราคาค่าซ่อมรถ
2. พิจารณาค่าซ่อมให้เหมาะสมกับความเสียหายจริงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154958

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ยึดรถ(FCR)ประจำจังหวัดปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ยึดรถ(FCR)ประจำจังหวัดปทุมธานี

งานนอกเวลา : เงินเดือน 10,000+คอมมิชชั่น

งานนอกเวลา : 10,000+คอมมิชชั่น กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
- ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ
- ติดต่อเจรจากับลูกค้า
- รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 154767

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ยึดรถ(FCR) ประจำสำนักงานใหญ่ (สุขาภิบาล3)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ยึดรถ(FCR) ประจำสำนักงานใหญ่ (สุขาภิบาล3)

งานนอกเวลา : เงินเดือน เเงินเดือน 10,000 บาท +

งานนอกเวลา : เเงินเดือน 10,000 บาท + กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
- ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ
- ติดต่อเจรจากับลูกค้า
- รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154766

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้ภาคสนาม (FCR) จังหวัดสมุทรสาคร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้ภาคสนาม (FCR) จังหวัดสมุทรสาคร

งานนอกเวลา : เงินเดือน 10,000+คอมมิชชั่น

งานนอกเวลา : 10,000+คอมมิชชั่น กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
- ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ
- ติดต่อเจรจากับลูกค้า
- รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154773

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถส่วนกลาง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถส่วนกลาง

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
-รับผิดชอบในการขับรถส่วนกลาง ส่งของ ขับรถให้ผู้บริหาร
-ดูแลบำรุงรักษารถยนต์เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
-ลงบันทึกและจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154031

ตำแหน่งงานว่างจนท.ฝ่ายขายนายหน้า (การตลาด)

ตำแหน่งงานว่างจนท.ฝ่ายขายนายหน้า (การตลาด)

งานนอกเวลา : เงินเดือน 18,000 - 30,000

งานนอกเวลา : 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ออกไปพบคู่ค้า รับฟังปัญหาเพื่อนำมากลับแก้ไขปัญหาภายในองค์กร ประสานงานเรื่องต่าง ๆ เช่น การเคลมสินไหม
1. ออกไปพบปะคู่ค้าเพื่อสร้างความสันพันธ์ที่ดี เพื่อให้คู่ค้าส่งงานมากขึ้น
2. ติดต่อประสานงานรับเรื่องต่าง ๆ จากคู่ค้า แก้ไขปัญหาให้คู่ค้าเชื่อมั่นในองค์กร และ มั่นใจเพื่อสร้างยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154027

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขายนายหน้า(เทสโก้)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขายนายหน้า(เทสโก้)

งานนอกเวลา : เงินเดือน 15000-17000

งานนอกเวลา : 15000-17000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
เจ้าหน้าที่ backup จนท.ขาย มีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานในการออกกรมธรรม์ให้ลูกค้า และให้บริการเกี่ยวกับการแจ้งเสนอราคาเบี้ยประกัน ให้กับคู่ค้าและลูกค้า
• รับข้อมูลการแจ้งงานจากคู่ค้า ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเพื่อทำการออกรมธรรม์ที่ถูกต้องและรวดเร็วให้กับลูกค้า
• รับสายและแจ้งเบี้ยประกัน เงื่อนไขและความคุ้มครองของประเภทกรมธรรม์ที่ถูกต้องให้กับคู่ค้า/ลูกค้า
• ประสานงานกับคู่ค้าในกรณีงานติดปัญหา เพื่อให้การออกกรมธรรม์ถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154060

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมราคา (EMCS)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมราคา (EMCS)

งานนอกเวลา : เงินเดือน 18,000 - 40,000

งานนอกเวลา : 18,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1. คุมราคาค่าซ่อมรถ
2. พิจารณาค่าซ่อมให้เหมาะสมกับความเสียหายจริงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 154059

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมราคา (ศูนย์บริการ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมราคา (ศูนย์บริการ)

งานนอกเวลา : เงินเดือน 18,000 - 30,000

งานนอกเวลา : 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1. คุมราคาค่าซ่อมรถ
2. พิจารณาค่าซ่อมให้เหมาะสมกับความเสียหายจริงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154035

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายนายหน้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายนายหน้า

งานนอกเวลา : เงินเดือน 18,000 - 20,000

งานนอกเวลา : 18,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
รับแจ้งงานจากคู่ค้า ติดต่อประสานงานภายใน และ ภายนอกองค์กร รับโทรศัพท์จากลูกค้า แก้ไขปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายได้
1. รับแจ้งงานประจำวัน งานใหม่ และ งานต่ออายุ
2. รับสายโทรศัพท์จากคู่ค้า และ ลูกค้า
3. คีย์งานต่ออายุ และ ทำสลักหลังแก้ไขข้อมูลกธ.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา