jobin4.com งานต่างประเทศ หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ งานต่างประเทศ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com งานต่างประเทศ หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ งานต่างประเทศ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

เลขที่ประกาศ : 011447

งานต่างประเทศ 30,000-50,000 บาท

กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ

Project Manager (ต่างประเทศ)

Project Manager (ต่างประเทศ)

-วางแผนบริหาร การปฏิบัติงานก่อสร้างที่รับผิดชอบตามนโยบายและมาตรฐาน
-ควบคุมผู้รับเหมา ทั้งในเรื่องของงบประมาณ คุณภาพ ความปลอดภัย และระยะเวลาในการก่อสร้าง
-ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของทีมและผู้รับเหมา ให้ได้ตามมาตรฐานขั้นตอนที่ถูกต้อง
-ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้าง
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 026776
เลขที่ประกาศ : 016004

งานต่างประเทศ ตามโครงสร้างบริษัท

กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน

ประสานงานต่างประเทศ ด่วน!!!

ประสานงานต่างประเทศ ด่วน!!!

-หาสินค้าใหม่ และเปรียบเทียบราคาสินค้า
-ทำเรื่องนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
-รับรองลูกค้าจากต่างประเทศ
-อัพเดทสินค้าจากต่างประเทศกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-อาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 005401

งานต่างประเทศ 20,000-35,000++ (ตามผลงาน)

กรุงเทพมหานคร

Sales Event (เจ้าหน้าที่ประจำอีเว้นท์)

Sales Event (เจ้าหน้าที่ประจำอีเว้นท์)

The Singular Group Limited มองหาผู้ที่สนใจงานด้านการขายและการตลาด, การทำงานที่สนุกสนาน(ทำงานนอกสถานที่) และความเป็นมืออาชีพ โดยเจ้าหน้าที่การขายและประชาสัมพันธ์จะได้รับการฝึกอบรมทักษะและระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมมีดังนี้

- ทักษะการขายพื้นฐาน
- ทักษะการตลาดแบบ Face to Face ขั้นสูง
- การบริหารงานทางด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย
- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 005364

งานต่างประเทศ 20,000-35,000++ (ขึ้นอยู่กับผลงานเป็นหลัก)

กรุงเทพมหานคร

Sales Representative (เจ้าหน้าที่การขายประจำอีเว้นท์)

Sales Representative (เจ้าหน้าที่การขายประจำอีเว้นท์)

The Singular Group Limited มองหาผู้ที่สนใจงานด้านการขายและการตลาด, การทำงานที่สนุกสนาน(ทำงานนอกสถานที่) และความเป็นมืออาชีพ โดยเจ้าหน้าที่การขายและประชาสัมพันธ์จะได้รับการฝึกอบรมทักษะและระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมมีดังนี้

- ทักษะการขายพื้นฐาน
- ทักษะการตลาดแบบ Face to Face ขั้นสูง
- การบริหารงานทางด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย
- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 005400

งานต่างประเทศ 20,000-35,000++ (ขึ้นอยู่กับผลงานเป็นหลัก)

กรุงเทพมหานคร

Sales Representative (เจ้าหน้าที่การขายประจำอีเว้นท์)

Sales Representative (เจ้าหน้าที่การขายประจำอีเว้นท์)

The Singular Group Limited มองหาผู้ที่สนใจงานด้านการขายและการตลาด, การทำงานที่สนุกสนาน(ทำงานนอกสถานที่) และความเป็นมืออาชีพ โดยเจ้าหน้าที่การขายและประชาสัมพันธ์จะได้รับการฝึกอบรมทักษะและระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมมีดังนี้

- ทักษะการขายพื้นฐาน
- ทักษะการตลาดแบบ Face to Face ขั้นสูง
- การบริหารงานทางด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย
- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 005363

งานต่างประเทศ 20,000-35,000++ (ขึ้นอยู่กับผลงาน)

กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำอีเว้นท์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำอีเว้นท์

The Singular Group Limited มองหาผู้ที่สนใจงานด้านการขายและการตลาด, การทำงานที่สนุกสนาน(ทำงานนอกสถานที่) และความเป็นมืออาชีพ โดยเจ้าหน้าที่การขายและประชาสัมพันธ์จะได้รับการฝึกอบรมทักษะและระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมมีดังนี้

- ทักษะการขายพื้นฐาน
- ทักษะการตลาดแบบ Face to Face ขั้นสูง
- การบริหารงานทางด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย
- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 032348

งานต่างประเทศ 15,000 - 25,000

สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (CS) ด่วน!!

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (CS) ด่วน!!

- Support Export Sales ติดต่อประสานงานเรื่องการส่งออก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
- ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย - โรงงาน - และลูกค้า
- รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ และ นำปัญหามาปรับปรุงแก้ไข
- ดำเนินงานเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการส่งออก
- งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003916

งานต่างประเทศ 1,2000 - 18,000

กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง

Technician Support

Technician Support

ออกแบบติดตั้งให้คำปรึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิค ประสานงานต่างประเทศเกี่ยวกับระบบเครื่อข่ายสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (Wireless Mesh Network) ซึ่งเป็นสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วประเทศเป็นอย่างมาก มีประสบการณ์ทางด้าน Data Communications & Networking System สามารถ Setup LAN, VLAN, QoS ฯลฯ ได้
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003917

งานต่างประเทศ 15,000-30,000 บาท, ค่าน้ำมัน

กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง

Technical Support Engineer

Technical Support Engineer

ออกแบบให้คำปรึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิค ประสานงานต่างประเทศเกี่ยวกับระบบเครื่อข่ายสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (Wireless Mesh Network) ซึ่งเป็นสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วประเทศเป็นอย่างมาก มีประสบการณ์ทางด้าน Data Communications & Networking System สามารถ Setup LAN, VLAN, QoS ฯลฯ
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000970

งานต่างประเทศ ตามประสบการณ์และความสามารถ

กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

Project Management Officer

Project Management Officer

- รับความต้องการของลูกค้าจากฝ่ายขายหรือจากลูกค้าโดยตรง
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า / การบริหารโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง การติดตั้ง ข้อควรระวังต่างๆ แก่ลูกค้าในเบื้องต้น
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการ โดยคำนึงถึงคุณภาพงาน งบประมาณ การส่งมอบงานตามกำหนดเวลา ความพึงพอใจของลูกค้า
- บริหารจัดการทั้งก่อนและหลังงาน รวมถึงอำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหา และกำกับดูแลงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
- จัดเตรียมข้อมูล และจัดเตรียม Presentation เพื่อไปพบลูกค้า
- เป็

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025851

งานต่างประเทศ ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

Sales Engineer / เจ้าหน้าที่ขาย

Sales Engineer / เจ้าหน้าที่ขาย

ติดต่อและเข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000374

งานต่างประเทศ ตามโครงสร้างบริษัท

กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ

International Business Co-ordinator

International Business Co-ordinator

ประสานงานขายต่างประเทศและลูกค้าต่างประเทศ ในเรื่อง International Trade ทั้งส่งออกและนำเข้า

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 037135

งานต่างประเทศ ตามประสบการณ์

กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ผู้ประสานงานต่างประเทศ( Foreign Coordinator)

ผู้ประสานงานต่างประเทศ( Foreign Coordinator)

1. ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ
2. ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015973

งานต่างประเทศ เงินเดือน+ค่าคอมฯ+ค่าครองชีพ+ค่าเสื่อม

ปทุมธานี

Project Engineer (ด่วน!!รายได้ดี)

Project Engineer (ด่วน!!รายได้ดี)

-รับผิดชอบในการควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิงพิเศษ
-ประสานงานโครงการ
-รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006672

งานต่างประเทศ ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ

ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศเรื่องการสั่งสินค้า รับส่งสินค้า
หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035526

งานต่างประเทศ 30,000-35,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (ด่วน)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (ด่วน)

- ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
- วางแผนการบริหารงานจัดซื้อ จัดจ้างภายใฃนแผนกจัดซื้อในส่วนสินค้า Indirect หรือ (สินค้าทางออ้ม)
- รับ PR จากระบบ Intranet ทั้งภายในประเทสและสาขาต่างประเทศ และตรวจสอบความถูกต้องพร้อมแจกจ่าย PR ให้กับพนักงานในแผนกจัดซื้อ
- ให้คำปรึกษาแนะนำการเปรียบเทียบราคา เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดกับเจ้าหน้าที่ในแผนกจัดซื้อ
- ควบคุมตรวจสอบ PR ในระบบ Intranet และการออก PO ในระบบ Intranet ก่อนนำเสนอผู้บริหารก่อนอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของพนักง

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032341

งานต่างประเทศ xx,xxx

กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลประจำสำนักงานใหญ่ (ด่วน)

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลประจำสำนักงานใหญ่ (ด่วน)

- ดูแลควบคุมงานด้านวางแผนกำลังคนและการสรรหาว่าจ้างเพื่อให้มีบุคคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมกับองค์กร
- ดูแลและวางแผนการบริหารงานด้านงานฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน
- การบริหารงานด้านค่าตอบแทน รวมถึงการให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหาร และการจัดทำค่าตอบแทนได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด
- การบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กร
- ดูแล ให้คำปรึกษา ควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
- เข้าร่วมการประชุม

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029586

งานต่างประเทศ xxxxx

กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ

Maintenance Supervisor ประจำโรงงานที่อยุธยา (ด่วนที่สุด)

Maintenance Supervisor ประจำโรงงานที่อยุธยา (ด่วนที่สุด)

- ดูแลงานซ่อมบำรุงทั้งระบบ ทั้งระบบประปา ไฟฟ้า ระบบเครื่องจักร ระบบเครื่องยนต์ เป็นต้น
- งานด้านบริหารงาน การจัดการในแผนกซ่อมบำรุงทั้งหมด
- จัดทำ Report ต่างๆภายในแผนกนำเสนอผู้บริหาร

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000444

งานต่างประเทศ 20,000 - 30,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ

หัวหน้างานแผนกส่งออก (ทำงานจันทร์ - ศุกร์)

หัวหน้างานแผนกส่งออก (ทำงานจันทร์ - ศุกร์)

ดูแล ให้คำปรึกษา ฝึกสอนและควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานในฝ่ายที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
ตรวจสอบและบันทึกตารางเที่ยวเรือลงในระบบ
ดำเนินการจองเรือตามแผนงาน
ประสานงานนำส่งตัวอย่างข้าวและขออนุญาติการส่งออกข้าว
ประสานงานกับ Supplier ที่เกี่ยวข้อง
จัดทำเอกสารส่งออกให้ลูกค้า
ตรวจสอบและติดตามสถานะรายการส่งออก
รับข้อร้องเรียนและแก้ไขข้อข้องเรียนกรณีสินค้าไม่ครบ/ล่าช้า
แก้ปัญหาที่พบในหน้างานระหว่างดำเนินการ


หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ