jobin4.com ขอนแก่น หางานขอนแก่น สมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ขอนแก่น หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com ขอนแก่น หางานขอนแก่น สมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ขอนแก่น หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ขอนแก่น Ø
หางานขอนแก่น สมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงานขอนแก่น

เลขที่ประกาศ : 027555

ฝึกงาน ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองขอนแก่น ในเมือง

รับนักศึกษาฝึกงาน

รับนักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงานเรียนรู้งานในส่วนต่างๆ
ช่วยงานอื่นๆ

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015605

งานประจำ 20,000 ++

เมืองขอนแก่น ในเมือง

พนักงานต้อนรับ

พนักงานต้อนรับ

บริหารจัดการงาน ทั้งใน office และนอกสถานที่ ใช้ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ ค่อนข้างสูง
หางาน สมัครงาน : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015609

งานประจำ 15,000-20,000

เมืองขอนแก่น ในเมือง

ซุปเปอร์ ไวเซอร์

ซุปเปอร์ ไวเซอร์

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่หวังผล และ ฝึกความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง
หางาน สมัครงาน : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015606

งานประจำ 12,000 ++

เมืองขอนแก่น ในเมือง

พนักงานคัดสรรบุุคลากร

พนักงานคัดสรรบุุคลากร

เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่ได้หวังผลเพียงให้มียอดสั่งซื้อเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของเราได้ และยังทำให้ลูกค้าเกิดการเปรียบเทียบถึงคุณสมบัติและความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการของเรา
หางาน สมัครงาน : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015607

งานประจำ 12,000 ++

เมืองขอนแก่น ในเมือง

เจ้าหน้าประสานงานธุรกิจ

เจ้าหน้าประสานงานธุรกิจ

เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่ได้หวังผลเพียงให้มียอดสั่งซื้อเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของเราได้ และยังทำให้ลูกค้าเกิดการเปรียบเทียบถึงคุณสมบัติและความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการของเรา
หางาน สมัครงาน : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015608

งานประจำ 15,000 ++

เมืองขอนแก่น ในเมือง

พนักงานการตลาด

พนักงานการตลาด

เป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดการบริการให้มีความเคลื่อนไหว ซึ่งวิธีการโฆษณาอาจใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆแต่ให้ผล รับที่มีประสิทธิภาพ
หางาน สมัครงาน : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003584

งานประจำ 12,000 -15,000 ขึ้นไป++

เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด

ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนกคลังสินค้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนกคลังสินค้า

- ดูแลควบคุม วางแผน คิวจัดส่งสินค้า
- แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า/บริหารจัดการเกี่ยวกับรถจัดส่ง
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003581

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด

สถาปนิก (ออกแบบภายใน)

สถาปนิก (ออกแบบภายใน)

- ให้บริการขายสินค้าพร้อม ออกแบบภายในให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าในบริษัทฯ (ออกแบบห้องน้ำ/ห้องครัว/งานกระเบื้อง)
- สามารถแนะนำสินค้าได้

หางาน สมัครงาน : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003582

งานประจำ 12,000-15,000 + คอมฯ

เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด

เจ้าหน้าที่ขายงานโครงการ

เจ้าหน้าที่ขายงานโครงการ

- ออกขายให้ลูกค้า ตามงานโครงการ หมุ่บ้าน ต่างๆ
- ออกพื้นที่หาลูกค้า
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003583

งานประจำ ตามโครงสร้างองค์กร

เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

- สื่อสารด้านการตลาด วางแผน ดูแลสื่อโฆษณา สำรวจตลาด
- ดูแลการจัดงาน จัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ
- ดูแลเว็บไซด์ งานสื่อออนไล Facebook และ Add line ได้
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026726

งานประจำ 9,500 + ค่าใบขับขี่

เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด

พนักงานขับรถและยกสินค้า

พนักงานขับรถและยกสินค้า

- ขับรถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
- จัดเตรียมสินค้า ยกสินค้าให้ลูกค้า
- ดูแลรักษา เช็คสภาพรถ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027994

งานประจำ 330 บาท+OT+เบี้ยขยัน ผ่านโปร 9,000

เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด

พนักงานคลังสินค้า(จัดส่งและยกสินค้า)

พนักงานคลังสินค้า(จัดส่งและยกสินค้า)

- จัดสินค้า
- หาสินค้า ยกสินค้าขึ้นรถให้ลูกค้า
- ติดตามรถส่งสินค้าให้ลูกค้า
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018662

งานประจำ 15,000 - 58,000

Make Up Workshop

Make Up Workshop

ทำหน้าที่ สอนการแต่งหน้า ให้กับ องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในรูปแบบ Workshop / Mini - Workshop
หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018660

งานประจำ 15,000 - 60,000

ผจก.ฝึกหัด

ผจก.ฝึกหัด

ทำหน้าที่ เรียนรู้ การบริหารงานเบื้องต้น โดยต้องทำเป็นทุกอย่าง ที่เป็นพื้นฐานการทำงาน ของบริษัท
หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018661

งานประจำ 12,000 - 60,000

Sale ( พนักงานขายเครื่องสำอาง )

Sale ( พนักงานขายเครื่องสำอาง )

ทำหน้าที่ ขาย และแนะนำ Product ให้ลูกค้า เข้าใจ และ สนใจที่จะนำไปใช้
ในรูปแบบ งาน Workshop / Mini- Workshop

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016373

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองขอนแก่น พระลับ

Sale ประจำสาขาสกลนคร

Sale ประจำสาขาสกลนคร

ออกพบลูกค้า ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมา ช่าง
นำเสนอสินค้า ปิดการขาย
ดูแลลูกค้าเพื่อให้มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
ทำสรุปรายงานการเข้าพบลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019324

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองขอนแก่น พระลับ

เซลล์ ประจำ สาขา อุตรดิตถ์

เซลล์ ประจำ สาขา อุตรดิตถ์

เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า หาลูกค้าใหม่
หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019343

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองขอนแก่น พระลับ

เซลล์ประจำสาขา บุรีรัมย์ (สวายจีก)

เซลล์ประจำสาขา บุรีรัมย์ (สวายจีก)

- ออกพบลูกค้าในเขตรับผิดชอบ
- นำเสนอสินค้า เสนอราคา ปิดการขาย
- ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดูแลร้านค้าเอเย่นต์
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028616

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองขอนแก่น พระลับ

เซลล์ ประจำสาขา นครสวรรค์

เซลล์ ประจำสาขา นครสวรรค์

- ออกหาลูกค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ปิดการขาย
- ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดูแลร้านค้าเอเย่นต์

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019325

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองขอนแก่น พระลับ

เซลล์ประจำสาขา ร้อยเอ็ด

เซลล์ประจำสาขา ร้อยเอ็ด

- ออกพบลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ
- นำเสนอสินค้า เสนอราคา ปิดการขาย
- ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง , ดูแลร้านค้าเอเย่นต์
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 15 วันที่ผ่านมา

หางานขอนแก่น สมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงานขอนแก่น
ขอนแก่น ฝึกงานขอนแก่น งานชั่วคราวขอนแก่น งานนอกเวลาขอนแก่น งานประจำขอนแก่น งานราชการขอนแก่น งานต่างประเทศขอนแก่น งานอื่นๆขอนแก่น
หางานขอนแก่น สมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงานขอนแก่น
ขอนแก่น ฝึกงานขอนแก่น งานชั่วคราวขอนแก่น งานนอกเวลาขอนแก่น งานประจำขอนแก่น งานราชการขอนแก่น งานต่างประเทศขอนแก่น งานอื่นๆขอนแก่น