กำแพงเพชร หางานกำแพงเพชร สมัครงานกำแพงเพชร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กำแพงเพชร หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กำแพงเพชร หางานกำแพงเพชร สมัครงานกำแพงเพชร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กำแพงเพชร หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กำแพงเพชร Ø
หางานกำแพงเพชร สมัครงานกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกำแพงเพชร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 15 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 079072

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเซลส์ ด่วน

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเซลส์ ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง
- ดูแลลูกค้าตามฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
- ติดตต่อประสานงานกับลูกค้า
- เอกสารงานขาย
- สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้
- และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075902

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเซลส์ ด่วน

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเซลส์ ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง
- ดูแลลูกค้าตามฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
- ติดตต่อประสานงานกับลูกค้า
- เอกสารงานขาย
- สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้
- และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069584

Maintenance Superviser ( หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง )

Maintenance Superviser ( หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
1. รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งระบบ
2.จัดทำแผนการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องจักร ( Preventive Maintenance ) ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
3.วิเคราะห์ผลการตรวจเช็ค เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ ( Predictive Maintenance )
4.บริหารรายการอะไหล่ที่ต้องใช้ในโรงงาน
5.ควบคุมการซ่อมบำรุงตามแผน Shutdown และ เมื่อเครื่องจักรมีปัญหา Breakdown
6.ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
7.บริหารงบประมาณซ่อมบำรุงตามแผนประจำปี

หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068841

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเซลส์ ด่วน

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเซลส์ ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง
- ดูแลลูกค้าตามฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
- ติดตต่อประสานงานกับลูกค้า
- เอกสารงานขาย
- สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้
- และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067191

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเซลส์ ด่วน

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเซลส์ ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง
- ดูแลลูกค้าตามฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
- ติดตต่อประสานงานกับลูกค้า
- เอกสารงานขาย
- สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้
- และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055738

รับสมัครด่วน!! พนักงานครัว สาขาแจ้งวัฒนะ

รับสมัครด่วน!! พนักงานครัว สาขาแจ้งวัฒนะ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
- สามารถเดินสายไฟระบบแสงสว่างได้ , ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า , ซ่อมบำรุงงานเทคนิค ในโรงงานและสำนักงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 055740

พนักงานขาย/ที่ปรึกษาความงามประจำคลินิก สาขา รามอินทรา กม4

พนักงานขาย/ที่ปรึกษาความงามประจำคลินิก สาขา รามอินทรา กม4

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
- ขับรถตัก ตัก / ดัน วัตถุดิบในคลังสินค้า เพื่อลำเลียงวัตถุดิบเข้าโรงไฟฟ้า
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055746

พนักงาน IT / ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

พนักงาน IT / ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
1.ติดตั้งดูแลอุปกรณ์ IT ทั้ง Hardware / Software อุปกรณ์สำนักงานในบริษัท
2.ดูแลเครื่อข่าย Network ของบริษัท Set ระบบติดตั้ง LAN และเดินสาย
3.ดูแลระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของบริษัท
4.ดูแลซ่อมแซมแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของ Computer และ Printer ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055786

พนักงานห้องทดลอง , นักเคมี , Laboratory ( โรงไฟฟ้า )

พนักงานห้องทดลอง , นักเคมี , Laboratory ( โรงไฟฟ้า )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
- วัดค่าน้ำในระบบโรงไฟฟ้า เพื่อวิเคราะห์สารเคมีที่ต้องใช้

หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055789

บอร์ดคอนโทรล DCS โรงไฟฟ้า

บอร์ดคอนโทรล DCS โรงไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
ควบคุมการสั่งการ เครื่องจักร ในโรงไฟฟ้า ผ่าน DCS
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055790

หัวหน้าช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า

หัวหน้าช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
- ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
- เดินสายไฟ แสงสว่าง
- ติดตั้งมอเตอร์
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055791

พนักงานเดินเครื่องจักรโรงไฟฟ้า

พนักงานเดินเครื่องจักรโรงไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
- ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า
- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องจักร
- ควบคุมการเดินเครื่องจักรให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 055792

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
วางแผนและควบคุมการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครื่องกล
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055793

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
วางแผนควบคุมดูแล ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055794

หัวหน้ากะโรงไฟฟ้า

หัวหน้ากะโรงไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
ควบคุมการเดินเครื่องจักรในโรงไฟฟ้า
หางานกำแพงเพชร รับสมัครงานกำแพงเพชร : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานกำแพงเพชร สมัครงานกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกำแพงเพชร
กำแพงเพชร ฝึกงานกำแพงเพชร งานชั่วคราวกำแพงเพชร งานนอกเวลากำแพงเพชร งานประจำกำแพงเพชร งานราชการกำแพงเพชร งานต่างประเทศกำแพงเพชร งานอื่นๆกำแพงเพชร
หางานกำแพงเพชร สมัครงานกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกำแพงเพชร
กำแพงเพชร ฝึกงานกำแพงเพชร งานชั่วคราวกำแพงเพชร งานนอกเวลากำแพงเพชร งานประจำกำแพงเพชร งานราชการกำแพงเพชร งานต่างประเทศกำแพงเพชร งานอื่นๆกำแพงเพชร