กาฬสินธุ์ หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กาฬสินธุ์ หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กาฬสินธุ์ หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กาฬสินธุ์ หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กาฬสินธุ์ Ø
หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานกาฬสินธุ์

เลขที่ประกาศ : 070480

แผนกขายDIY

แผนกขายDIY

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท

งานประจำ : ตามตกลงกับบริษัท กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ต้อนรับลูกค้า,นำเสนอสินค้า,ขาย
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070481

ช่างควบคุมงานก่อสร้าง (สาขาวิศวกรรมโยธา)

ช่างควบคุมงานก่อสร้าง (สาขาวิศวกรรมโยธา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท

งานประจำ : ตามตกลงกับบริษัท กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1. วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน
2. ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง ตลอดจนการติดตั้ง การใช้ และการบำรุงรักษา
3. จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงานไปตามแผนที่วางไว้ ทดสอบ และตรวจดูโครงสร้างทั้งเก่า และใหม่ ตลอดจนวางแผนและจัดระบบงานซ่อม
4. รับผิดชอบงานและระยะเวลาการทำงานแล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070482

พนักงานจัดซื้อ

พนักงานจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานประจำ : 9,000-12,000 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วางแผนการสั่งซื้อ,สั่งซื้อสินค้า,รับสินค้าเข้าระบบ,ดูแลอายุสินค้า Fast, Slow, None Move,ประสานงานการรับ คืนสินค้า
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070483

พนักงานยกสินค้า

พนักงานยกสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 350-450

งานประจำ : 350-450 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ยกสินค้าส่งลูกค้า
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070474

พนักงานตัดเหล็กตามแบบ(ตัดโดยแก๊สอ๊อกซิเจน)

พนักงานตัดเหล็กตามแบบ(ตัดโดยแก๊สอ๊อกซิเจน)

งานประจำ : เงินเดือน 350-500

งานประจำ : 350-500 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ตัดเหล็ก ยกเหล็ก ขายเหล็ก ทำตามคำสั่งตามออเดอร์ที่ร้านสั่งงาน เชื่อฟังหัวหน้างาน ตัดเหล็กได้ไม่เหลือเศษทิ้ง
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070475

คนขับรถแม็คโคร

คนขับรถแม็คโคร

งานประจำ : เงินเดือน 350-500บาท/วัน

งานประจำ : 350-500บาท/วัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ขับรถขุดดินเกรดดิน ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชี ซื่อสัตย์ ขับรถสิบล้อ ซ่อมแซม ดูแลน้ำมัน,น้ำมันเครื่อง,เป่ากรองไส้กรองทุกวัน,ล้างรถ,ทำความสะอาดรถ,ทุกครั้งที่ใช้เสร็จ,รับโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการโทรหา
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070476

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท

งานประจำ : ตามตกลงกับบริษัท กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
4. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี
5. ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070477

พนักงานขาย อุปกรณ์ก่อสร้าง

พนักงานขาย อุปกรณ์ก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท

งานประจำ : ตามตกลงกับบริษัท กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ขาย อุปกรณ์ก่อสร้าง และงานที่เกรียวข้อง
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070478

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ทำความสะอาด,ปัดกวาดเช็คถู,ทิ้งขยะ,เสริฟน้ำ,เช็คกระจก,รดน้ำต้นไม้,ตัดกิ่งไม้
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070479

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 350-450

งานประจำ : 350-450 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ขับรถ10ล้อมีเครน,ตรวจเช็คสินค้าก่อนขึ้นรถทุกครั้ง,ดูแลรถ,ทำความสะอาดรถ
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070471

พนักงานทำความสะอาดโรงแรม

พนักงานทำความสะอาดโรงแรม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท

งานประจำ : ตามตกลงกับบริษัท กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
พนักงานทำความสะอาดโรงแรม,ต้อนรับลูกค้า,ทำห้องในโรงแรม
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070472

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 300 - 400 บาท/วัน

งานประจำ : 300 - 400 บาท/วัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ติดตั้งซ่อมแซม ไฟฟ้า เดินไฟ รับผิดชอบในส่วนงานของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกแผนกตามความสามารถและอำนาจหน้าที่
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070473

พี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็ก

งานประจำ : เงินเดือน 300 บาท/วัน มีโอทีชม.

งานประจำ : 300 บาท/วัน มีโอทีชม. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ดูแลเด็ก รายละเอียดลักษณะงานให้เข้ามาพบที่บริษัท
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070030

รับสมัครพนักงานแนะนำ Application การใช้ธุรกรรมการเงินบนมือถือ ประจำสาขาจังหวัดนนทบุรี แจ้งวัฒนะ,งามวงศ์วาน,รัตนาธิเบศร์ ด่วนมากๆ

รับสมัครพนักงานแนะนำ Application การใช้ธุรกรรมการเงินบนมือถือ ประจำสาขาจังหวัดนนทบุรี แจ้งวัฒนะ,งามวงศ์วาน,รัตนาธิเบศร์ ด่วนมากๆ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
-ควบคุมดูแลงานที่เกี่ยวของทางวิศวกรรมโยธา/งานก่อสร้างอาคาร
-เขียนแบบ ถอดแบบ
- กำกับดูแลบุคคลากรที่รับผิดชอบให้มีความพร้อมในการทำงาน
-กำกับดูแลการตัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลสำเร็จของโครงการสอดคล้องกับแผนสำเร็ขที่องค์กรวางไว้
และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอหมาย
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070031

จป.วิชาชีพ (ด่วน) ประจำไซด์ก่อสร้างจังหวัดร้อยเอ็ด

จป.วิชาชีพ (ด่วน) ประจำไซด์ก่อสร้างจังหวัดร้อยเอ็ด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1.จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย
2.กำกับ ดูแล ให้พนักงานปฎิบัติตามกฏระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
3.แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ
4.จัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
5.ควบคุมและปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายด้านความปลอดภัยและที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
6.ปฏิบัติงานอื่นด้านความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070018

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1. ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า
2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย
3. หาลูกค้าใหม่ๆ
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069909

วิศวกรขาย

วิศวกรขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่
-วางแผนเข้าพบลูกค้า ติดต่อ ประสานงาน และส่งงานที่เสร็จแล้ว
-สำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง จัดทำแบบ ใบปริมาณงานและราคา
-ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และสนับสนุนการตลาดของบริษัท
-สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
-หา solution และศึกษาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068045

ผู้ช่วยผู้จัดการทีมงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการทีมงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บริหารและจัดการทีมงานในการนำทีมงานออกภาคสนามเพื่อไปทำงาน เช่น ตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายจราจร
ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงและอื่นๆเป็นต้น
- รับผิดชอบในการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดในการทำงานแต่ละครั้ง
- ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ช่างผู้ควบคุมงาน วิศวกรกับทางบริษัทเพื่อเคลียร์แบบ เข้าปฏิบัติงาน ส่งงาน
- วางแผนและติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของแต่ละหน้างานทั่วประเทศ
- คำนวณค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในแต่ละไซต์งาน ต้นทุนในการทำงาน การเสนอราคา
- งานอื
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067022

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว
ขายรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร และจัดกิจกรรมการตลาดในพื้นที่รับผิดชอบ
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064469

ประสานงาน

ประสานงาน

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service
- ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานราชการ สังกัดกรมทางหลวง และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มาลงทะเบียนที่ศูนย์บริการ
- จัดทำและรวบรวมเอกสารต่างๆภายในหน่วยงาน
- บริการให้ข้อมูลคำปรึกษาคำแนะนำแก่ลูกค้า
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 28 วันที่ผ่านมา

หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ ฝึกงานกาฬสินธุ์ งานชั่วคราวกาฬสินธุ์ งานนอกเวลากาฬสินธุ์ งานประจำกาฬสินธุ์ งานราชการกาฬสินธุ์ งานต่างประเทศกาฬสินธุ์ งานอื่นๆกาฬสินธุ์
หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ ฝึกงานกาฬสินธุ์ งานชั่วคราวกาฬสินธุ์ งานนอกเวลากาฬสินธุ์ งานประจำกาฬสินธุ์ งานราชการกาฬสินธุ์ งานต่างประเทศกาฬสินธุ์ งานอื่นๆกาฬสินธุ์