กาฬสินธุ์หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กาฬสินธุ์ หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กาฬสินธุ์หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กาฬสินธุ์ หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กาฬสินธุ์ Ø
หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานกาฬสินธุ์

เลขที่ประกาศ : 007816

จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1.จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย
2.กำกับ ดูแล ให้พนักงานปฎิบัติตามกฏระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
3.แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ
4.จัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
5.ควบคุมและปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายด้านความปลอดภัยและที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
6.ปฏิบัติงานอื่นด้านความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016812

พนักงานยกสินค้า

พนักงานยกสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 350-450

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ยกสินค้าส่งลูกค้า
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016807

ช่างควบคุมงานก่อสร้าง (สาขาวิศวกรรมโยธา)

ช่างควบคุมงานก่อสร้าง (สาขาวิศวกรรมโยธา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1. วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน
2. ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง ตลอดจนการติดตั้ง การใช้ และการบำรุงรักษา
3. จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงานไปตามแผนที่วางไว้ ทดสอบ และตรวจดูโครงสร้างทั้งเก่า และใหม่ ตลอดจนวางแผนและจัดระบบงานซ่อม
4. รับผิดชอบงานและระยะเวลาการทำงานแล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด

หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016808

พนักงานขาย อุปกรณ์ก่อสร้าง

พนักงานขาย อุปกรณ์ก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ขาย อุปกรณ์ก่อสร้าง และงานที่เกรียวข้อง
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016810

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ทำความสะอาด,ปัดกวาดเช็คถู,ทิ้งขยะ,เสริฟน้ำ,เช็คกระจก,รดน้ำต้นไม้,ตัดกิ่งไม้
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016811

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 350-450

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ขับรถ10ล้อมีเครน,ตรวจเช็คสินค้าก่อนขึ้นรถทุกครั้ง,ดูแลรถ,ทำความสะอาดรถ
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016813

แผนกขายDIY

แผนกขายDIY

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ต้อนรับลูกค้า,นำเสนอสินค้า,ขาย
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016814

พนักงานจัดซื้อ

พนักงานจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วางแผนการสั่งซื้อ,สั่งซื้อสินค้า,รับสินค้าเข้าระบบ,ดูแลอายุสินค้า Fast, Slow, None Move,ประสานงานการรับ คืนสินค้า
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016806

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
4. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี
5. ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028480

คนขับรถแม็คโคร

คนขับรถแม็คโคร

งานประจำ : เงินเดือน 350-500บาท/วัน

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ขับรถขุดดินเกรดดิน ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชี ซื่อสัตย์ ขับรถสิบล้อ ซ่อมแซม ดูแลน้ำมัน,น้ำมันเครื่อง,เป่ากรองไส้กรองทุกวัน,ล้างรถ,ทำความสะอาดรถ,ทุกครั้งที่ใช้เสร็จ,รับโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการโทรหา
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034775

พนักงานตัดเหล็กตามแบบ(ตัดโดยแก๊สอ๊อกซิเจน)

พนักงานตัดเหล็กตามแบบ(ตัดโดยแก๊สอ๊อกซิเจน)

งานประจำ : เงินเดือน 350-500

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ตัดเหล็ก ยกเหล็ก ขายเหล็ก ทำตามคำสั่งตามออเดอร์ที่ร้านสั่งงาน เชื่อฟังหัวหน้างาน ตัดเหล็กได้ไม่เหลือเศษทิ้ง
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 037182

พี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็ก

งานประจำ : เงินเดือน 300 บาท/วัน มีโอทีชม.ละ40บาท

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ดูแลเด็ก รายละเอียดลักษณะงานให้เข้ามาพบที่บริษัท
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016805

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 12,000บาท - 15,000 บาท

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ติดตั้งซ่อมแซม ไฟฟ้า เดินไฟ รับผิดชอบในส่วนงานของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกแผนกตามความสามารถและอำนาจหน้าที่

หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016809

พนักงานทำความสะอาดโรงแรม

พนักงานทำความสะอาดโรงแรม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
พนักงานทำความสะอาดโรงแรม,ต้อนรับลูกค้า,ทำห้องในโรงแรม
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019026

วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง (ด่วน )

วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง (ด่วน )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครสร้างบริษัท

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
-การออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา โครงการต่างๆ
-ความรู้ความชำนาญงานโยธา/ก่อสร้าง
-ทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำติดต่อประสานงาน(พนักขาย+ลูกค้า)

หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007938

พนักงานขับรถโม่

พนักงานขับรถโม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครสร้างบริษัท

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ขับรถโม่ คอนกรีตผสมเสร็จ (เคยมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ)
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007939

ผู้แทนขาย/พนักงานขาย (ด่วน)

ผู้แทนขาย/พนักงานขาย (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
- นำเสนอขายสินค้า
- ประสานงานการขาย/นำเข้าเสนอสินค้ากับทางลูกค้าได้
- ดูแลลูกค้าเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่

หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 008169

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
บริหารจัดการ การขาย การตลาด ลูกค้า
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 008170

หัวหน้าฝ่ายงาน

หัวหน้าฝ่ายงาน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ออกตลาดพบลูกค้า เสนอสินค้า
หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013132

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว
รับผิดชอบงานด้านธุรการภายในบริษัท

หางานกาฬสินธุ์ รับสมัครงานกาฬสินธุ์ : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ ฝึกงานกาฬสินธุ์ งานชั่วคราวกาฬสินธุ์ งานนอกเวลากาฬสินธุ์ งานประจำกาฬสินธุ์ งานราชการกาฬสินธุ์ งานต่างประเทศกาฬสินธุ์ งานอื่นๆกาฬสินธุ์
หางานกาฬสินธุ์ สมัครงานกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ ฝึกงานกาฬสินธุ์ งานชั่วคราวกาฬสินธุ์ งานนอกเวลากาฬสินธุ์ งานประจำกาฬสินธุ์ งานราชการกาฬสินธุ์ งานต่างประเทศกาฬสินธุ์ งานอื่นๆกาฬสินธุ์