กาญจนบุรี ท่าม่วง หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กาญจนบุรี ท่าม่วง หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กาญจนบุรี ท่าม่วง หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กาญจนบุรี ท่าม่วง หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กาญจนบุรี Ø
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164233 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 120735

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการขาย-การตลาด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการขาย-การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่ประสบการณ์

งานประจำ : ตามแต่ประสบการณ์ กาญจนบุรี ท่าม่วง วังขนาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุม ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานในฝ่ายขาย
2. วางแผนการขายและกำหนดกลยุทธ์ในการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
3. วางแผนเพิ่มช่องทางการขายของสินค้าแต่ละประเภท
4. วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด และสถานการณ์ทางการตลาด
5. ดูแลรับผิดชอบและติดตามการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาย
6. จัดทำรายงานการขายเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 17/12/2562

หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี