jobin4.com กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กาญจนบุรี Ø
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี

เลขที่ประกาศ : 017766

งานประจำ ตกลงราคา

ผู้ช่วย ช่างเชื่อมโลหะ

ผู้ช่วย ช่างเชื่อมโลหะ

-เชื่อมโลหะ
-หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007995
เลขที่ประกาศ : 008180

งานประจำ 12,000 บ.

ท่ามะกา ท่าเรือ

พนักงานขายน้ำมันเครื่อง อะไหล่ รถยนต์ ประจำเขตจังหวัดอยุธยา-อ่างทอง

พนักงานขายน้ำมันเครื่อง อะไหล่ รถยนต์ ประจำเขตจังหวัดอยุธยา-อ่างทอง

1. เปิดลูกค้าใหม่
2. ดูแลฐานลูกค้าเดิม
3. ปิดยอดขายที่กำหนดโดยผู้จัดการ
4. วางแผนการขายและส่งรายงานการเข้าพบลูกค้าประจำวัน
5. ประชุมเพื่อรับทราบแผนการขายและปัญหาในการขาย

หางาน สมัครงาน : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013146

งานประจำ 10,000

ท่ามะกา ท่าเรือ

ธุรการฝ่ายขาย

ธุรการฝ่ายขาย

1. ช่วยสนับสนุน ผลักดันงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ตรวจสอบเอกสารโปรโมชั่นประจำเดือน
3. ประสานงานข้อมูลลูกหนี้
4. ทำรายงานประจำวัน

หางาน สมัครงาน : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035398

งานประจำ ตามตกลง

เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม

เจ้าหน้าที่การเงิน ด้วนที่สุด

เจ้าหน้าที่การเงิน ด้วนที่สุด

1. ตรวจเช็คเอกสาร Payment พร้อมสรุปเอกสารการจ่ายเงิน
หางาน สมัครงาน : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025984

งานประจำ ตามตกลง

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

1. ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
2. เสนอแนะวิธีการทำงานก่อสร้างเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

หางาน สมัครงาน : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 037189

งานประจำ ตามตกลง

เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม

เจ้าหน้าที่ QC ด่วนที่สุด

เจ้าหน้าที่ QC ด่วนที่สุด

1. ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
2. เสนอแนะวิธีการทำงานก่อสร้างเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

หางาน สมัครงาน : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017774

งานประจำ 7,000-9,000

พนักงานคีย์ข้อมูล

พนักงานคีย์ข้อมูล

- ทำงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012531

งานประจำ เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

พนักงานขายโครงการ สาขาชลบุรี

พนักงานขายโครงการ สาขาชลบุรี

- แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร-เขต
ปริมณฑล
- เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการทำงาน เป็นประจำทุกสัปดาห์
- หาลูกค้าและดูแลลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร-เขตปริมณฑล
(พุทธมณฑล - ทวีวัฒนา - หนองแขม - ภาษีเจริญ)
(บางกรวย - บางใหญ่ - บางบัวทอง - ไทรน้อย)

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012532

งานประจำ 13,000.-บาท ขึ้นไป

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์ (สาขาชลบุรี) ด่วน!!

พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์ (สาขาชลบุรี) ด่วน!!

- มีหน้าที่เคลื่อนย้ายสินค้า , จัดเก็บสินค้า
หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012538

งานประจำ พนักงานขับรถ =20,000 ขึ้นไป(เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง)

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

พนักงานขับรถพ่วง,รถเทรลเลอร์,ผู้ช่วยพนักงานขับรถ(เด็กรถ) (ด่วน!!)

พนักงานขับรถพ่วง,รถเทรลเลอร์,ผู้ช่วยพนักงานขับรถ(เด็กรถ) (ด่วน!!)

- ขับรถส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป (เสาไฟฟ้า,แผ่นพื้นสำเร็จรูป,รั้ว
คอนกรีตสำเร็จรูป,คาน-เสาสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์คอนกรีต
สำเร็จรูปอื่นๆ

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014247

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

โฟร์แมนก่อสร้าง ด่วนที่สุด

โฟร์แมนก่อสร้าง ด่วนที่สุด

1. ให้งานเป็นไปตามคู่มือคุณภาพ
2.แนะนำให้คำปรึกษาให้งานก่อสร้างป็นไปตามแบบและคุณภาพมาตราฐาน
3. เป็นผู้ประสานงานระหว่างแผนกลูกค้าสัมพันธ์และลูกค้าเรื่องการรับมอบบ้าน โอนบ้าน
4. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะสัญญา หรือเป้าหมายการโอน
5.ประสานงานและแก้ปัญหางานทุกเรื่องเพื่อให้บ้านเสร็จตามเป้าหมาย

หางาน สมัครงาน : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 037192

งานประจำ ตามตกลง

เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม

เลขานุการ

เลขานุการ

1. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของลูกค้าและผู้เยี่ยมชมโครงการ
2. จัดทำสรุปผลงานขายประจำสัปดาห์, เดือน, ไตรมาส, ปี
3. การจัดทำและจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบงานขายเช่น ราคาขาย, ข้อมูลงานขายต่างๆ, จดหมายต่างๆ
4. ควบคุมการส่งเอกสารของพนักงานขายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

หางาน สมัครงาน : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033423

งานประจำ 2x,xxx บาทขึ้นไป

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สาขาท่าม่วง)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สาขาท่าม่วง)

ดูแลรับผิดชอบ บริหารระะบบงานบุคคลในองค์กร สรรหาบุคลากร, งานค่าจ้างและเงินเดือน, งานสวัสดิการพนักงาน, งานแรงงานสัมพันธ์
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007393

งานประจำ 12,000 บ.

ท่ามะกา ท่าเรือ

พนักงานขายน้ำมันเครื่อง อะไหล่รถยนต์ ประจำเขตจังหวัดนนทบุรี-สมุทรสาคร

พนักงานขายน้ำมันเครื่อง อะไหล่รถยนต์ ประจำเขตจังหวัดนนทบุรี-สมุทรสาคร

1. ดูแลฐานลูกค้าเดิม
2. หาลูกค้าใหม่
3. ทำยอดขายให้ได้เป้าเกณฑ์ตามตกลงไว้
4. ส่งรายงานและแผนการขายกับหัวหน้าเซลส์
5. เข้าประชุมสรุปการทำงานทุกวันเสาร์ที่บริษัทที่กาญจนบุรี

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007394

งานประจำ -12,000 บ.

ท่ามะกา ท่าเรือ

พนักงานขายน้ำมันเครื่อง อะไหล่รถยนต์ ประจำเขตจังหวัดนครปฐม

พนักงานขายน้ำมันเครื่อง อะไหล่รถยนต์ ประจำเขตจังหวัดนครปฐม

1. เปิดลูกค้าใหม่และดูแลฐานลูกค้าเดิม
2. ทำยอดขายตามเป้าที่กำหนด
3. ทำแผนการตลาดและส่งรายงานการเข้าพบลูกค้าให้หัวหน้าเซลส์

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012541

งานประจำ ตามตกลง(ขี้นอยู่กับประสบการณ์)

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ , หัวหน้าฝ่ายขายโครงการ (สาขาชลบุรี) ด่วน!!

ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ , หัวหน้าฝ่ายขายโครงการ (สาขาชลบุรี) ด่วน!!

- ติดต่อลูกค้าใหม่ และเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
(เสาไฟฟ้า,แผ่นพื้นสำเร็จรูป,แผ่นรั้ว,แผ่นกันดิน,คาน-เสาคอนกรีตสำเร็จรูป)
- เข้าหน้างานเพื่อติดตามความพึงพอใจและการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012544

งานประจำ เงินเดือน(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) +ค่าคอมมิชชั่น

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

ฝ่ายขายโครงการ ผลิตภัณ์งานโครงสร้าง(คานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป) รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป อื่นๆ

ฝ่ายขายโครงการ ผลิตภัณ์งานโครงสร้าง(คานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป) รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป อื่นๆ

ขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น รั้วสำเร็จรูป คานเสาสำเร็จรูป แผ่นพื้น ผนังสำเร็จรูป ประจำ กรุงเทพฯ นครปฐม และเขตปริมณฑล
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036745

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

บ่อพลอย หนองรี

หัวหน้าแผนกผลิต (ปฎิบัติงานที่ จ.กาญจนบุรี)

หัวหน้าแผนกผลิต (ปฎิบัติงานที่ จ.กาญจนบุรี)

1.ควบคุมและบังคับบัญชาพนักงานในสายงานให้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการตามกฎระเบียบบริษัท
2.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและถูกต้องตามคุณภาพของสินค้า
3.จัดทำรายงานการผลิตประจำวัน นำเสนอผู้จัดการ
4.วางแผนอัตรากำลังคนในการผลิต
5.ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของไลน์การผลิตทั้งด้านการผลิตและความสะอาด
6.ทวนสอบการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกผลิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงขอลข่ายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033913

งานประจำ 9,100 + (ประสบการณ์)

บ่อพลอย หนองรี

พนักงานเขียนแบบวิศวกรรม

พนักงานเขียนแบบวิศวกรรม

- มีใบขับขี่ขนส่งประเภท 2
-
-

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี