กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 161913 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 153005

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี / Accounting

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี / Accounting

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000

งานประจำ : 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
1. บัญชีลูกหนี้–ทำใบแจ้งหนี้ รับชำระหนี้ ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
2. บัญชีเจ้าหนี้-ทำตั้งหนี้ในระบบ-ตัดจ่ายชำระหนี้ในระบบ ในรอบบัญชี
3. ตรวจสอบเอกสาร-บันทึกในระบบบัญชี
4. ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนของบัญลูกหนี้-เจ้าหนี้ ปิดบัญชีในแต่ละเดือน หาสาเหตุของผลต่างที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ จัดทำรายงานประจำเดือน รวมถึงการวิเคราะห์เบื้องต้นรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152966

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง Protection Consultant ประจำพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง Protection Consultant ประจำพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 บาท

งานประจำ : 13,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท และให้บริการงานด้านการขาย
2. ตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครทุกผลิตภัณฑ์จากลูกค้าเพื่อส่งข้อมูลให้กับทางบริษัท
2. เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในด้านบริการหลังการขาย
3. เรียนรู้/ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
4. ติดต่อประสานงานกับผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และสำนักงานใหญ่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับลูกค้า

จุดเด่นของการมาเป็นที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองกับ SCB Protect
• มีเงินเดือนป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152956

ตำแหน่งงานว่าง ธุรการ/คีย์ข้อมูล (สัญญาจ้างชั่วคราวถึง 31 มีนาคม 2564) ซอยพหลโยธิน 14

ตำแหน่งงานว่าง ธุรการ/คีย์ข้อมูล (สัญญาจ้างชั่วคราวถึง 31 มีนาคม 2564) ซอยพหลโยธิน 14

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
คีย์ข้อมูล ดูแลด้านเอกสาร
งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152864

ตำแหน่งงานว่าง ช่างวายริ่งตู้คอนโทรล/ช่างประกอบตู้ MDB ประจำ กิ่งแก้ว 25/1

ตำแหน่งงานว่าง ช่างวายริ่งตู้คอนโทรล/ช่างประกอบตู้ MDB ประจำ กิ่งแก้ว 25/1

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
วายริ่งประกอบตู้คอลโทรลต่างๆ
ประกอบตู้ DB,MDB ตู้เม้นต้างๆ
งานดัดบัสบาร์ เข้าสายต่างๆ
เข้าไซต์งานรวจสอบตู้คอนโทรล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152872

ตำแหน่งงานว่าง Draftman ประจำอาคาร ณ นคร หลักสี่

ตำแหน่งงานว่าง Draftman ประจำอาคาร ณ นคร หลักสี่

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-30,000

งานประจำ : 15,000-30,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
จัดทำ shop drawing ตามแผนงาน
ประสานงานกับวิศวกรโครงการในการจัดทำแผนการจัดทำ shop drawing
ร่วมศึกษาแบบกับวิศวกรโครงการ
ประสานงานกับโฟร์แมนเพื่อเคลียร์แบบหน้างานของแต่ละระบบเพื่อให้สอดคล้องกับที่ลูกค้ากำหนด
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152789

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service (Telemarketing)

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service (Telemarketing)

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 - 20,000 + Incentive

งานประจำ : 16,000 - 20,000 + Incentive กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
- ติดต่อนำเสนอขายบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้าหรือผู้สนใจ
- ทำความเข้าใจและสอบถามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำเสนอบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและปิดการขาย
- มีทัศนคติที่จะไปให้ถึงเป้าหมายในการขายและส่งเสริมการขายในอนาคต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 152765

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

งานประจำ : 9000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
บัญชีทั่วไป กระทบยอด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152747

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครืองกล (ไซท์แจ้งวัฒนะ, สัญญาจ้าง)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครืองกล (ไซท์แจ้งวัฒนะ, สัญญาจ้าง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ
Site Engineer : ระบบเครื่องกล งานดับเพลิงและสุขาภิบาล
(Fire protection & Sanitary System)

เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้างปีต่อปี
สวัสดิการ : ประกันสังคม

- จัดทำ scheduling และงาน office engineer
- ตรวจสอบและทำ material approved
- ส่งงานและตรวจงานให้เป็นไปตามแบบและหลักการทางวิศวกรรม
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152788

ตำแหน่งงานว่างInspector ช่างตรวจสภาพ เพื่อประเมินราคารถยนต์

ตำแหน่งงานว่างInspector ช่างตรวจสภาพ เพื่อประเมินราคารถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
- ตรวจสภาพรถลูกค้าที่พร้อมขายรถ
- ตาม วัน เวลา สถานที่ ที่นัด เพื่อเข้าตรวจเช็คสภาพรถ
- สรุปรายงานการตรวจสภาพผ่านระบบ Online
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152791

ตำแหน่งงานว่างOperation Executive (พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ)

ตำแหน่งงานว่างOperation Executive (พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
1. Meet with customer at agreed place for transaction (นัดพบกับลูกค้าในสถานที่ที่ตกลงกันสำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายรถยนต์ - ทำการซื้อขายรถยนต์กับลูกค้า)
2. Make payment request accurately (มั่นใจว่ามีชำระเงินอย่างถูกต้อง)
3. Ownership transfer (การโอนกรรมสิทธิ์)
4. Follow up on pending documents (ติดตามเอกสารที่รออนุมัติ)
5. Take sold photos and car accessories photos (ถ่ายรูปรถยนต์ทุกคันที่ทำการซื้อขายสำเร็จและถ่ายรูปอุปกรณ์เสริมในรถยนต์ให้ครบทุกชิ้น)
6. Perform any other ad-hoc duties as as
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152769

ตำแหน่งงานว่างผู้รับเหมาช่วง ติดตั้งกระจกอลูมิเนียม Aluminium

ตำแหน่งงานว่างผู้รับเหมาช่วง ติดตั้งกระจกอลูมิเนียม Aluminium

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

งานประจำ : 9000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
ทำบัญชีรับ - จ่าย
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152783

ตำแหน่งงานว่างCo-Sale

ตำแหน่งงานว่างCo-Sale

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 20,000 + Incentive

งานประจำ : 18,000 - 20,000 + Incentive กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
- To locate and propose potential business deals by contacting potential customer.
- To organize the presentation and promotion of the Company’s brand and services to customers, corporate clients, agent at new car dealer.
- To be responsible for identifying and acquiring new business partners (customers, corporate clients, agent at new car dealer)
- To achieve maximum productivity in terms of number of vehicle sales by daily.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 152708

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขายเขตกรุงเทพฯ (Sale Representative)

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขายเขตกรุงเทพฯ (Sale Representative)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
-นำเสนอขายสินค้าเครื่องมือแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลรัฐบาล เอกชน คลินิก สถานพยาบาล
-สาธิตและแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือให้กับ แพทย์ พยาบาล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
-ปิดการขายและเก็บเงินได้ตามที่กำหนด ถูกต้องและครบถ้วน

กำลังขยายงาน ด่วน!!
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152672

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service Team Leader

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service Team Leader

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 - 35,000

งานประจำ : 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
• Coaching, inspiring and motivating a customer service team.
• Ensuring the team meets appointment conversion rate target.
• Training, improvement, and performance management.
• Developing strategies and SOPs towards success and growth.
• Disciplined use of internal system, communication, and customer management.
• Handling customer complaints and enquiries.
• Forecasting and analyzing data.
• Daily reporting of performance
• To monitor inbound and outbound call to assess associate’s
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152713

ตำแหน่งงานว่างผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Product Specialist)

ตำแหน่งงานว่างผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Product Specialist)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
-สนับสนุนการขาย
-เข้า case ผ่าตัดในโรงพยาบาลเพื่อสาธิต และแนะนำวิธีการใช้งานให้กับแพทย์ในการผ่าตัดจริง
-ปฎิบัติงานทั้งในหรือนอกเวลาตามแต่ที่โรงพยาบาลกำหนด
-จัดอบรมความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์และการขายให้กับพนักงานขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152710

ตำแหน่งงานว่างService Technician

ตำแหน่งงานว่างService Technician

งานประจำ : เงินเดือน 11,000-13,000

งานประจำ : 11,000-13,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
ให้บริการหลังการขายในงานเชิงเทคนิค
ช่วยงานตรวจเช็คสินค้า งานซ่อม งานติดตั้ง งานสนับสนุนฝ่ายขาย
สามารถขับรถและวิ่งเขตต่างจังหวัดได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152674

ตำแหน่งงานว่างด่วน!ช่างซ่อมบำรุง ช่างอาคาร (ประจำ:รามอินทรา)

ตำแหน่งงานว่างด่วน!ช่างซ่อมบำรุง ช่างอาคาร (ประจำ:รามอินทรา)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
1.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกไตรมาสหรือทุกปี
2.ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างประจำอาคาร หรือผู้จัดการอาคาร
3.รับผิดชอบงานซ่อมแซมเบื้องต้นภายในหน่วยงาน, งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันในระบบส่วนกลาง และงานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน
4.ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ อุปกรณ์จักรกลต่างๆ และระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหน่วยงาน
5.บันทึกข้อมูลงานบำร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152711

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขายเขตภาคอีสาน (Sale Representative)

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขายเขตภาคอีสาน (Sale Representative)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
-นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน คลินิก สถานพยาบาล
-สาธิตและแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือให้กับ แพทย์ พยาบาล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
-ปิดการขายและเก็บเงินได้ตามที่กำหนด ถูกต้องและครบถ้วน

กำลังขยายงาน
ด่วนมาก!! ต้องการภาคอีสาน และภาคตะวันออก

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 152707

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน **ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน **ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
รับผิดชอบงานด้านทำการรับ-จ่ายเงิน
บันทึกสถานะเช็ครับ - จ่าย
บันทึกรายการเคลื่อนไหวสมุดเงินฝากพร้อมตรวจสอบข้อมูล

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152719

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำโรงเรียน แถว BTS เอกมัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำโรงเรียน แถว BTS เอกมัย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-16,000

งานประจำ : 12,000-16,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
ดูแลความปลอดภัย ดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียน
ให้บริการลูกค้า โบกรถ ดูแลคนเข้าออกโรงเรียน
ป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม
ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา