กรุงเทพมหานครเขตห้วยขวางหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตห้วยขวาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครเขตห้วยขวางหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตห้วยขวาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 061325

ผู้จัดการแผนกบัญชี

ผู้จัดการแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 40,000 - 60,000

งานประจำ : 40,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ
1.บริหารภาพรวมด้านงานบัญชี ทั้งหมด
2.ตรวจสอบ และจัดทำ ด้านการปิดงบ ประจำเดือน - ประจำปี
3.ควบคุม บริหารงานด้านบัญชี ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
4.ร่วมกำหนดแผนการปฏิบัติงาน แผนงานฝ่ายบัญชี ร่วมกับผู้บริหาร
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061245

ผู้จัดการสาขา

ผู้จัดการสาขา

งานประจำ : เงินเดือน 13000-17000

งานประจำ : 13000-17000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
ดูแลแมว ทำความสะอาดห้องแมว เช็คสต๊อกสินค้า ขายห้องพักแมว ขายสินค้าหน้าร้าน อัพเดทชีวิตน้องแมวให้ลูกค้า จัดตารางพนักงาน วางแผนการทำงานในแต่ล่ะวัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061246

พนักงานดูแลน้องแมว

พนักงานดูแลน้องแมว

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
ดูแลความสะอาดห้องพักแมว พาน้องแมวออกมาเดินเล่น พูดคุยกับลูกค้าอัพเดทชีวิตน้องแมว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010689

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
ด้านเจ้าหนี้:รับวางบิล,ทำใบสำคัญจ่าย,ทำเช็คจ่าย ด้านลูกหนี้:วางบิล,เก็บเช็ค,นำฝากเช็คเข้าธนาคาร,ทำใบสำคัญรับ บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย,บันทึกบัญชีรายวัน,บันทึกบัญชีเงินสดย่อย,
กระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน
ออกใบกำกับภาษีขาย,ออกใบเสร็จรับเงิน โปรแกรมบัญชี Express
จัดเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ,ภาษีขาย และเอกสารบัญชีต่างๆ
ตรวจเช็คสต็อกประจำเดือน
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010690

Sales Executive

Sales Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์+ค่าน้ำมันรถ+คอมมิชชั่น

งานประจำ : ตามความสามารถและประสบการณ์+ค่าน้ำมันรถ+คอมมิชชั่น กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
-ขายสินค้า International Brand
-ขายสินค้า 2D/3D animation (Software)
-ขายสินค้า IT Hardware (Projector Vivitek)
-ขายแอนตี้ไวรัส เคสเปอร์สกี้ (Kaspersky Anti-Virus Software)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012356

พนักงานขับรถผู้บริหาร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน xx,xxx

งานประจำ : xx,xxx กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
1. บริการรับ-ส่ง ผู้บริหาร จากบ้านพักเขตสุขาภิบาล 3 มายังสำนักงานใหญ่ รัชดาภิเษก 22
2. บริการรับ-ส่ง ผู้บริหารและผู้ช่วย ประชุมตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล
3. บริการรับ-ส่ง ผู้บริหารและผู้ช่วยเพื่อเดินทางไปต่างประเทศที่ สนามบินสุวรรณภูมิ และ สนามบินดอนเมือง
4. ตรวจสอบดูแลความสะอาด และความพร้อมของรถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012357

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน xx,xxx

งานประจำ : xx,xxx กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
ลักษณะของงาน
- ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน

ความรับผิดชอบ
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ตรวจสอบ หรือทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามมาตรฐานกำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012358

ช่างกลโรงงาน

ช่างกลโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน xx,xxx

งานประจำ : xx,xxx กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
ลักษณะของงาน
1. งานเครื่องจักรกล,เครื่องยนต์
2. งานเหล็ก - โลหะ,งานโครงสร้าง

หน้าที่งานโดยย่อ
1.บริการงานซ่อมบำรุง เครื่องจักร,เครื่องยนต์ ตามใบแจ้ง (JOB ORDER)
2.บริการงานซ่อม / สร้างงานโครงสร้างที่เป็นโลหะ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ
3.บริการงานซ่อม / บำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (อาคารสถานที่ / ท่อน้ำ,ท่อลม ฯลฯ)
4.บำรุงรักษาเชิงป้องกันตามแผนการบำรุงรักษางานเครื่องจั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012359

ช่างไฟฟ้า ( ประจำโรงงานที่สระบุรี )

ช่างไฟฟ้า ( ประจำโรงงานที่สระบุรี )

งานประจำ : เงินเดือน x,xxx

งานประจำ : x,xxx กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
1.ซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าในโรงงาาน
2.สามารถเข้ากะได้ Operate เครื่องจักร และดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน
และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012362

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย Modren Trade

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย Modren Trade

งานประจำ : เงินเดือน xx,xxx

งานประจำ : xx,xxx กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯกับห้างสรรพสินค้า รวมถึง โมเดิร์นเทรดอื่นๆ - ดูแลลูกค้าทั้งร้านเก่าและเปิดลูกค้าใหม่ - หากมีประสบการณ์ด้านการติดต่อการขายกับโมเดิร์นเทรด จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012363
เลขที่ประกาศ : 012364

พนักงานขายสุขภัณฑ์(PC) ประจำเชียงราย

พนักงานขายสุขภัณฑ์(PC) ประจำเชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
ขายสุขภัณฑ์ยี่ห้อ "Star"
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012365

พนักงานขายสุขภัณฑ์(PC) ประจำเชียงใหม่

พนักงานขายสุขภัณฑ์(PC) ประจำเชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
ขายสุขภัณฑ์ยี่ห้อ"STAR"
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012366

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

งานต่างประเทศ : เงินเดือน XX,XXX

งานต่างประเทศ : XX,XXX กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการขายและการตลาดทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเซรามิค
2. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้ในบางครั้ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012367

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ด่วน)

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน XX,XXX

งานประจำ : XX,XXX กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
1. จัดทำและดูแลเอกสารด้านการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับตัวสินค้าและขายสินค้าให้กับลูกค้าที่โชว์รูม(สนง.ใหญ่)
3.สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างคล่องแคล่ว
4.จัดทำใบสั่งซื้อ,ใบP.O
5. พิมพ์จดหมายและรับส่ง E-mail
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012368

เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์ ( ประจำสำนักงาน กรุงเทพ )

เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์ ( ประจำสำนักงาน กรุงเทพ )

งานประจำ : เงินเดือน XX,XXX

งานประจำ : XX,XXX กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
เก็บข้อมูล ดูแล-แก้ไขปัญหาเครื่องเบื้องต้น

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012370

พนักงานฝ่ายผลิต (จำนวนมาก ไม่จำกัดจำนวนประจำโรงงานหนองแค ด่วนมาก)

พนักงานฝ่ายผลิต (จำนวนมาก ไม่จำกัดจำนวนประจำโรงงานหนองแค ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน XX,XXX

งานประจำ : XX,XXX กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
พนักงานฝ่ายผลิต (จำนวนมาก ไม่จำกัดจำนวนประจำโรงงานหนองแค ด่วนมาก)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012371

Sales Representative - ภาคอิสาน

Sales Representative - ภาคอิสาน

งานประจำ : เงินเดือน XX,XXX

งานประจำ : XX,XXX กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
ดูแลลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่ ดูแลยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012372

Sales Representative - กรุงเทพและปริมณฑล

Sales Representative - กรุงเทพและปริมณฑล

งานประจำ : เงินเดือน XX,XXX

งานประจำ : XX,XXX กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
ดูแลลูกค้าเก่า สร้างฐานลูกค้าใหม่ ดูแลยอดขายให้บรรลุตามเป้าขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012373

พนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ( ประจำโรงงานที่สระบุรี )

พนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ( ประจำโรงงานที่สระบุรี )

งานประจำ : เงินเดือน XX,XXX

งานประจำ : XX,XXX กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
- ทำหน้าที่สร้าง MODER ตามแบบที่กำหนด
- สร้าง BLOCK เพื่อเข้า TEST CAST
- แก้ไขแบบ เพื่อให้ได้ตามที่กำหนด
- ทำงานตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา