กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164224 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 105417

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์ (ประจำศูนย์อาหาร)

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์ (ประจำศูนย์อาหาร)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
รับแลกเงิน แลกคูปองอาหารในศูนย์อาหาร ไอที สแควร์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119385

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
- ออกแบบ, พัฒนา, ปรับปรุง และบำรุงรักษา Websites และ Web Application ต่างๆ ภายในองค์กร
- ออกแบบ, พัฒนา, ปรับปรุง และบำรุงรักษา Software Application ที่จำหน่ายให้กับลูกค้า
- ดูแลจัดการฐานข้อมูลต่างๆ
- ปรับปรุง พัฒนา และนำเทคนิคที่ทันสมัย เหมาะสมมาใช้งานอยู่เสมอ
- สนับสนุน และทำงานร่วมกับแผนก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119386

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วนงานบริการลูกค้า (IT Support Team Leader)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วนงานบริการลูกค้า (IT Support Team Leader)

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
ดูแลงานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และบริการหลังการขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119387

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (Accountant)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (Accountant)

งานประจำ : เงินเดือน 12000-20000

งานประจำ : 12000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
1. จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบวางบิล
2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ/ขาย
2. วางแผนการวางบิล/รับเช็ค
3. ติดตามสอบถาม/ยืนยันการรับเช็ค
4. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปีได้
5. สรุปการทำงานทุกวัน ผ่านทาง e-mail
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119388

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 12000-18000

งานประจำ : 12000-18000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
เพศหญิง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119389

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ (Administratives)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ (Administratives)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
1. จัดทำเอกสารต่างๆ
2. ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก บริษัทฯ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 119390

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า (Logistics)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า (Logistics)

งานประจำ : เงินเดือน 12000-13000

งานประจำ : 12000-13000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
1. รับตารางการทำงาน ผ่านทาง e-mail
2. ขับรถส่งสินค้า
3. วางบิล
4. รับเช็ค
5. สรุปการทำงานทุกวัน ผ่านทาง e-mail
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119391

ตำแหน่งงานว่างIT Helpdesk / HW Services (Site ถ.รัชดาฯ)

ตำแหน่งงานว่างIT Helpdesk / HW Services (Site ถ.รัชดาฯ)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
1. ติดตั้ง และแก้ไขปัญการะบบปฎิบัติการต่างๆ ให้กับคอมพิวเตอร์ (Windows, Windows Server, etc.)
2. ตรวจซ่อม และแก้ไขปัญหาอุุปกรณ์ไอทีต่างๆ
3. วางแผน, ติดตั้ง และแก้ไขปัญหาด้าน IT
4. สรุปการทำงานทุกวัน ผ่านทาง e-mail
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134759

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน สาขาโลจิสติกส์ และ สาขาการตลาดและการขาย

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน สาขาโลจิสติกส์ และ สาขาการตลาดและการขาย

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

ฝึกงาน : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
คีย์ข้อมูลขาย
คีย์ข้อมูลอื่นๆ
จัดทำเอกสารอื่นๆ
ทำงานรวดเร็ว รอบคอบ
คีย์ข้อมูลการจัดส่งสินค้า
ติดต่อประสานงานทั่วไป
ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า
ประสานงานกับขนส่ง ตรวจเช็คจำนวนสินค้าที่ส่งให้ตรงตามจำนวน ออเดอร์
ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าและแผนกจัดส่ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134788

ตำแหน่งงานว่างรับนักศึกษาฝึกงาน บัญชี (ฝึกงาน 4 เดือนขึ้นไป)

ตำแหน่งงานว่างรับนักศึกษาฝึกงาน บัญชี (ฝึกงาน 4 เดือนขึ้นไป)

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

ฝึกงาน : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
- บันทึกบัญชีเบื้องต้น
- จัดทำภาษี เช่น ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น
- จัดเก็บเอกสารตามสมุดรายวันต่างๆ
- จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน ประจำปีเบื้องต้น
- อื่น ๆ ตาม Job Description ของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135106

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายอะไหล่ กทม.-ภาคกลาง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายอะไหล่ กทม.-ภาคกลาง

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
เสนอขายสินค้า ตามแผนการขาย
วิเคราะห์การขาย
เก็บเช็ค วางบิล
ส่ง รายงาน
มีรถยนต์ส่วนตัว (ต้องติด GPS)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143539

ตำแหน่งงานว่างSale marketing Best Express บางกะปิ (ปากซอยนวมินทร์ 58)

ตำแหน่งงานว่างSale marketing Best Express บางกะปิ (ปากซอยนวมินทร์ 58)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
-ติดต่อลูกค้า หาลูกค้าจากช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสาขา
-ทำยอดในแต่ละเดือนให้ถึงตามเป้าหมาย
-สรุปรายงานข้อมูลการขายในแต่ละวัน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 148499

ตำแหน่งงานว่างขับรถกระบะส่งของ(วิ่งร่วมตู้ทึบ) ด่วนมากก !!! ลำลูกกาคลอง 5

ตำแหน่งงานว่างขับรถกระบะส่งของ(วิ่งร่วมตู้ทึบ) ด่วนมากก !!! ลำลูกกาคลอง 5

งานประจำ : เงินเดือน 12,000+

งานประจำ : 12,000+ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
- ขับรถกระบะจัดส่งสินค้า ประเภท เครื่องออกกำลังกาย ในพื้นที่ปทุมธานี กรุงเทพ และปริมณฑล 5-6 ที่ ต่อวัน (ใช้เป็นรถบริษัทฯ กระบะตู้ทึบ เกียร์ธรรมดา)
- ประกอบ และติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้า
- สาธิตการใช้งานสินค้า
- แพ็คสินค้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงาน 6วัน / สัปดาห์ (วันหยุดไม่แน่นอน) เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152557

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการคลังสินค้า เพศหญิง (ประจำลำลูกกาคลอง 5)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการคลังสินค้า เพศหญิง (ประจำลำลูกกาคลอง 5)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000+

งานประจำ : 12,000+ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
1. เบิกจ่าย / ตรวจนับสินค้าในสต็อก
2. ทำสรุปรายงานการเบิก/จ่าย
3. ควบคุมสินค้าในสต็อก
4. เตรียมสินค้าเพื่อการจัดส่ง
5. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152583

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งพัสดุ เขตบางกะปิและบึงกุ่ม (พาร์ทไทม์ทุกวันอาทิตย์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งพัสดุ เขตบางกะปิและบึงกุ่ม (พาร์ทไทม์ทุกวันอาทิตย์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
ส่งพัสดุตามบ้านในเขตพื้นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158177

ตำแหน่งงานว่างSales Executive ประจำ Best Express สาขาบางกะปิ

ตำแหน่งงานว่างSales Executive ประจำ Best Express สาขาบางกะปิ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
- หาฐานลูกค้าจากช่องทางต่างๆ
- นำเสนอการให้บริการให้กับทางลูกค้า
- สรุปรายงานในแต่ละวัน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158291

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน Digital Marketing ประจำ แจ้งวัฒนะ ซอย 10

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน Digital Marketing ประจำ แจ้งวัฒนะ ซอย 10

งานประจำ : เงินเดือน มีเบี้ยเลี้ยงให้

งานประจำ : มีเบี้ยเลี้ยงให้ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
- คิดสร้างสรรค์ นำเสนอ content
- เตรียมบทความ เขียนข้อความต่างๆ เพื่อโปรโมทสินค้า
- ออกแบบ infrographic สื่อโฆษณาทุกชนิดทั้ง Online & Offline
- โปรโมทโฆษณาโดยใช้ SEO
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของโฆษณา
- พัฒนากลยุทธ์และแผนการตลาด จัดทำแผนการโฆษณา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159631

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design / Video Editor ประจำพหลโยธิน 80

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design / Video Editor ประจำพหลโยธิน 80

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-25,000

งานประจำ : 15,000-25,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
- งานออกแบบกราฟิกเพื่อโฆษณาช่องทางออนไลน์
- เตรียมบทความ เขียนข้อความต่างๆ เพื่อโปรโมทสินค้า
- ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ เช่น banner ads
- ถ่ายภาพ ถ่ายวิดิโอ
- ตัดต่อรูปภาพ จัดทำวิดิโอ เพื่อเสนอสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159633

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design / Video Editor ประจำแจ้งวัฒนะ ซอย 10

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design / Video Editor ประจำแจ้งวัฒนะ ซอย 10

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-25,000

งานประจำ : 15,000-25,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
- งานออกแบบกราฟิกเพื่อโฆษณาช่องทางออนไลน์
- เตรียมบทความ เขียนข้อความต่างๆ เพื่อโปรโมทสินค้า
- ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ เช่น banner ads
- ถ่ายภาพ ถ่ายวิดิโอ
- ตัดต่อรูปภาพ จัดทำวิดิโอ เพื่อเสนอสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 163405

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
งานสรรหา, ฝึกอบรม, ค่าจ้าง,ประกันสังคม, จ้างงานคนพิการ, ประสานงานติดต่อราชการในสายงานบุคคล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา