กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 6132 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 126809

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงานตำแหน่งบัญชีสต๊อก

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงานตำแหน่งบัญชีสต๊อก

ฝึกงาน : เงินเดือน 0 บ.

ฝึกงาน : 0 บ. กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
ดูแลสต๊อกสินค้าในคลังสินค้า เปิดบิล PO PR ฯลฯ ด้วยระบบ ERP
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126871

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสิร์ฟและงานจัดเลี้ยง ปากช่อง (CPLI)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสิร์ฟและงานจัดเลี้ยง ปากช่อง (CPLI)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-16,000 บาท

งานประจำ : 13,000-16,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
1.รับผิดชอบในการบริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมด้วยอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตร มีกิริยามารยาทที่ดี
2.มีหน้าที่ดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตลอดเวลาที่มีงานประชุม/ จัดเลี้ยง/ ทานอาหาร รวมถึงรักษามาตรฐานการบริการให้ดีสม่ำเสมอ
3.บริการเสริฟอาหาร และเครื่องดื่ม, จัดเตรียมโต๊ะอาหาร, ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร
4.ดูแลความสะอาดในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อย พร้อมให้บริการผู้เข้าร่วมประชุมเสมอ
5.ดูแล จัดเก็บอุปกรณ์ (โต๊ะ เก้าอี้ จาน) ให้เรียบร้อยทั้งก่อนเวลาที่มีงาน และหลังจากจบงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126810

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคเครื่องพิมพ์

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคเครื่องพิมพ์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 บาท ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
ซ่อมและติดตั้งเครื่องพิมพ์บัตร ออกแบบบัตรตามคำสั่งลูกค้า ผลิตบัตรตามคำสั่งลูกค้า ดูรายละเอียดได้ที่ www.idcardthailand.com
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126807

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Graphic Designer

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Graphic Designer

ฝึกงาน : เงินเดือน 0 บ.

ฝึกงาน : 0 บ. กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
ออกแบบภาพสำหรับการพิมพ์ลงวัสดุต่าง ๆ เช่น case มือถือ
แก้ว จาน หมวก กระเบื่อง เสื้อ คริลตัส สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.internationalconnectedtrade.com
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126221

ตำแหน่งงานว่างธุรการจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างธุรการจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
ทำงานด้านเอกสารจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานระบบและก่อสร้าง, จัดเก็บเอกสาร ,ชอบงานด้านเอกสารพิเศษ
,และงานที่ได้รับมอบหมาย , สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126213

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน งานระบบไฟฟ้า, ประปา,ปรับอากาศ (แอร์)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน งานระบบไฟฟ้า, ประปา,ปรับอากาศ (แอร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและแบบก่อสรา้ง,เคลียร์ Shop Drawing วางแผน,วิเคาะห์,ตรวจสอบคุณภาพงาน, และส่งมอบงาน, แก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นฯ (สามารถเดินทางไปทำงานที่Site งานได้ทุกจังหวัด)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 126543

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
1.ติดตาม/จัดเตรียม/สั่งการ/ตรวจสอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงาน
2.ควบคุม/สั่งการ/ให้คำแนะนำ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ติดต่อ/ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง
4.ควบคุม/ดูแล การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้มีสภาพสมบูรณ์
5.ให้คำแนะนำ/ดูแล/ตรวจตรา เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
6.ควบคุม/ตรวจสอบ/ประเมิน การจัดสรรกำลังคนและวัสดุต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
7.ตรวจสอบ/สรุป/รายงาน ผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
8.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126223

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายวิศวกรรม,ธุรการทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายวิศวกรรม,ธุรการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
ทำงานด้านเอกสาร, จัดเก็บเอกสารแยกตามโครงการและชนิดเอกสาร ,ชอบงานด้านเอกสารพิเศษ,
ติดต่อประสานงานกับโฟร์แมน และ วิศวกร,ติดต่อบุคคลภายนอก,และงานที่ได้รับมอบหมาย , สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126222

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยธุรการฝ่ายการเงิน/บัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยธุรการฝ่ายการเงิน/บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
- จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายประจำเดือน - นำส่ง ภงด.30
- จัดทำสำคัญจ่ายรายเดือน - จัดทำค่าใช้จ่ายรายเดือน
- จัดทำเอกสารตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
- จัดเรียงข้อมูลดิบ จากส่วนงาน ที่เกี่ยวข้อง
- หลักเป็นการทำงานเกี่ยวกับเอกสารทางด้านบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126167

ตำแหน่งงานว่างDraftman

ตำแหน่งงานว่างDraftman

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งแก้ไข ปรับปรุงแบบ หากเกิดข้อผิดพลาดตามที่ผู้จัดการโครงการมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities)
1. ประสานงานกับวิศวกรโครงการในการจัดทำแผนการจัดทำ Shop Drawing เพื่อส่งขออนุมัติให้ทันเวลาก่อนขึ้นหน้างาน
2. รวบรวมและบันทึกหมายเลขแบบทั้งหมดที่ต้องจัดทำทั้ง Shop Drawing และแบบที่ใช้อ้างอิง เช่น แบบก่อสร้าง, แบบสถาปัตย์ เป็นต้น
3. ร่วมศึกษาแบบกับวิศวกรโครงการ และประสานงานกับโฟร์แมนเพื่อเคลียร์แบบหน้างานแต่ละระบบให้สอดคล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126168

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประเมินราคางานก่อสร้าง และ ระบบประกอบอาคาร

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประเมินราคางานก่อสร้าง และ ระบบประกอบอาคาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
1.ประชุมชี้แจงแบบ เกี่ยวกับงาน เสนอราคา
2.Estimate ราคา งานก่อสร้าง และหรือ งานระบบไฟฟ้า,ประปา,แอร์
3.Estimate ราคางานจากแบบ เพื่อส่งเสนอราคาและควบคุมต้นทุน
4.จัดทำสรุปวัสดุ ที่ใช้ในโครงการ
5.เขียนแบบ ด้วยโปรแกรม Auto CAD ได้คล่อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125940

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมและติดตั้งจักรยานไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมและติดตั้งจักรยานไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
-ซ่อมและติดตั้งจักรยานไฟฟ้า
-จำหน่ายจักรยานไฟฟ้า
ดูรายละเอียดได้ที่ www.bkkebike.com
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 125288

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย ภายในโครงการ
ให้เป็นไปตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125289

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน งานโยธา,ก่อสร้าง(Site Engineer)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน งานโยธา,ก่อสร้าง(Site Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและแบบก่อสรา้ง,เคลียร์ Shop Drawing วางแผน,วิเคราะห์,ตรวจสอบคุณภาพงาน, และส่งมอบงาน, แก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นฯ (สามารถเดินทางไปทำงานที่Site งานได้ทุกจังหวัด)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125290

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรงานระบบไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรงานระบบไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความร

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความร กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและแบบก่อสรา้ง,เคลียร์ Shop Drawing ออกแบบ,วางแผน,วิเคาะห์,ตรวจสอบคุณภาพงาน, และส่งมอบงาน, แก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นฯ (สามารถเดินทางไปทำงานที่Site งานได้ทุกจังหวัด)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125287

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา,ก่อสร้าง(Site Engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา,ก่อสร้าง(Site Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและแบบก่อสรา้ง,เคลียร์ Shop Drawing วางแผน,วิเคาะห์,ตรวจสอบคุณภาพงาน, และส่งมอบงาน, แก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้ดี,สามารถโต้ตอบด้วยจดหมายอิเล็คทรอนิคได้ E-mail,สามารถทำงานภายใต้ความกดดัดได้เป็นอย่างดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นฯ (สามารถเดินทางไปทำงานที่Site งานได้ทุกจังหวัด)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125286

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านประจำไซน์งาน จ.ราชบุรี

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านประจำไซน์งาน จ.ราชบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงรายวัน 350/วัน

งานประจำ : ค่าแรงรายวัน 350/วัน กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
- ทำความสะอาด ภายใน ห้องทำงาน / ห้องครัว / ห้องน้ำ / เช็ดกระจก / โต๊ะทำงาน / ชั้นวางเอกสาร / จัดเก็บอุปกรณ์ของใช้บนโต๊ะทำงาน (สำนักงาน)
- ทำความสะอาด ภายนอก บริเวณรอบสำนักงาน รดน้ำต้นไม้ ต้ดแต่งต้นไม้
- ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125144

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค

งานประจำ : เงินเดือนประจำ + ค กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
- วางแผนการขายสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
- นำเสนอ และประชาสัมพันธ์สินค้า ให้กับลูกค้า ทั้งรายใหม่และฐานลูกค้าเดิม
- จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า รวมทั้งการประสานงานการชำระสินค้า และการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
- ให้การบริการแนะนำและขายสินค้าให้กับลูกค้าที่มาติดต่อภายในร้าน และหน้าเพจ Facebook ของทางร้าน
- ให้คำแนะนำ และบริการลูกค้าในส่วนของข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าของบริษัท เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 124932

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
บันทึกรายการบัญชี
ประสานงานกับแผนกอื่นๆ และ ลูกค้า ทำเงินเดือนพนักงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124931

ตำแหน่งงานว่างWeb programmer

ตำแหน่งงานว่างWeb programmer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
พัฒนาโปรแกรม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา