กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163344 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 159851

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
ช่างเทคนิคอบผ้า (ควบคุมเครื่องอบผ้า)
1.สามารถใช้เครื่องจักรและควบคุมการปรับตั้งเครื่องจักร และการควบคุม Parameter ของเครื่องจักรได้ดี
2.สามารถจัดเตรียมผ้าเข้าเครื่องอบ และเคมีอบได้
3.สามารถรู้โครงสร้างและ Spec ผ้า เข้าใจกระบวนการผลิตในบิลแข็งและปฎิบัติงานได้
4.สามารถทำความสะอาดเครื่องจักรและพื้นที่พร้อมดูแล บำรุงรักษาเบื้องต้นได้
และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
5.สามารถตรวจสอบคุณภาพผ้าหลังการอบได้

ช่างเทคนิคย้อม
1.ควบคุมคุณภาพสินค้าที่อยู่ในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ
2.สรุปสาเหตุของปัญหาที่เกิด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159850

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเตรียมสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเตรียมสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
1.จัดทำ Plan การทำงานให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
2.ควบคุมดูแลให้คำแนะนำและตรวจสอบการปฎิบัติงานของพนักงาน IE
3.วิเคราะห์ข้อมูลและหารือร่วมกันกับ Operation ในการปรับปรุงระบบ/ ขั้นตอนการผลิต
4.ประสานงาน Tech ในการประยุกต์เทคนิคทางวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของพนักงาน
5.Training พนักงานผู้ปฎิบัติงาน Operation ให้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ/ขั้นตอนวิธีการทำงานที่ถูกต้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159781

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท

งานประจำ : 15,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
- ประจำบ้านผู้บริหาร
- ทำงานบ้านทุกอย่าง ตามคำสั่ง
- ทำงาน จันทร์ - เสาร์ หยุดงานวันอาทิตย์
- มีที่พัก อาหาร
- สวัสดิการอื่น ๆ ตามข้อตกลง
- สถานที่ทำงาน หมู่บ้าน สุขสบาย เขตบางบอน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159727

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่ตกลงและควา

งานประจำ : ตามแต่ตกลงและควา กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
1.รับส่ง เอกสาร
2.วางบิล เก็บเช็คลูกค้า
3.วางแผนการจัดส่งเอกสารให้ทันเวลาและถูกต้อง


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159496

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
ทำการผลิตหมึกพิมพ์ตามออเดอร์ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158578

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งานฝ่ายบุคคล / งานจัดซื้อภายใน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งานฝ่ายบุคคล / งานจัดซื้อภายใน

งานประจำ : เงินเดือน โครงสร้าง + ประสบก

งานประจำ : โครงสร้าง + ประสบก กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานด้านฝ่ายบุคคล
• งานด้านบันทึกทะเบียนประวัติของพนักงานเริ่มงานใหม่, ลาออก และอื่นๆ ในเบื้องต้น
• งานด้านบันทึกข้อมูลต่างๆลงในระบบ Payroll Business Plus เช่น การลางาน, เงินได้อื่นๆ, เงินหักอื่นๆ เป็นต้น
• จัดการงานด้านระบบบันทึกเวลาของพนักงานประจำวัน ( Time ) เข้าในระบบ Payroll
• จัดการงานด้านบันทึกการทำงานล่วงเวลาของพนักงานประจำวัน และตรวจสอบความถูกต้อง
• จัดการงานด้านสรุปรายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้ในการคำนวณเงินเดือนของพนักงาน ของรอบการจ่ายเงินเดือน ( จ่ายเงินเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 158320

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
เจ้าหน้าที่เงินเดือน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.กำหนดกะ หรือตารางเวลาการทำงาน ตามเวลาที่บริษัทฯกำหนด
2.ดึงข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ ลงข้อมูลเวลาการทำงาน ข้อมูลรายได้อื่นๆ ของพนักงานประจำวัน
3.ประสานงาน ติดตาม สอบถาม ตรวจสอบ ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา (OT) ของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและข้อกำหนดของลูกค้า หรือทำการ Balance OT
4.สรุปข้อมูล ตรวจสอบ การประมวลผลเวลาการทำงานให้กับผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
5.จัดทำรายงาน การจ่ายค่าจ้าง เบี้ยขยัน และเงินได้อื่นๆย้อนหลังกรณีมีการค้างจ่าย
6.รวบรวมข้อมูล เอกสารท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158305

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสานสนเทศ (Programmer) ประจำเพชรเกษม 71

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสานสนเทศ (Programmer) ประจำเพชรเกษม 71

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
1.เขียนโปรแกรมตามความต้องการของ User
2.แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมต่างๆให้กับ User
3.วิเคราะห์ระบบตามความต้องการของผู้ใช้
4.ทดสอบการทำงานของระบบ
5.งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158326

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดแผนกบัญชี (Accounting Department Manager) ประจำเพชรเกษม 71

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดแผนกบัญชี (Accounting Department Manager) ประจำเพชรเกษม 71

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีในการจัดทำและปิดบัญชี เพื่อออกรายงานการเงินประจำเดือนและประจำปี ทั้งนี้รวมถึงการกระทบยอดบัญชีตามหลักการบัญชีทั่วไป ตรวจสอบรายงานผิดปกติและปรับปรุงให้ถูกต้องตลอดเวลา วิเคราะห์และนำเสนอรายงานทางการเงินแก่ผู้บังคับบัญชาได้ตรงตามเวลาและถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบและปัญหา งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษี โดยถูกต้อง

ด้าน Operations
1.จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบทุกเดือน ภายใน 4 วันทำการนับจากสิ้นเดือนและในรูปแบบข
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158200

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถจัดส่ง(สาขาเพชรเกษม)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถจัดส่ง(สาขาเพชรเกษม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
ยกสินค้า จัดเตรียมเอกสาร ให้พร้อมกับการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158021

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำลูกค้า(ชลบุรี)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำลูกค้า(ชลบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
กำกับดูแลหมึกพิมพ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและร่วมแก้ไขป้องกันปัญหาหน้างานให้กับบริษัทลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157826

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 13,000

งานประจำ : 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
- บันทึกประวัติและการอบรมของพนักงาน เข้า-ออก
- ถ่ายรูปทำบัตรพนักงาน
- จัดทำใบส่งตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทางผู้ว่าจ้าง
- บันทึกการขาด ลา มาสาย และสรุปประจำเดือน
- จัดทำใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 157306

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน)

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 430 บาท หากผ่า

งานประจำ : วันละ 430 บาท หากผ่า กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
ยกสินค้า และปฏิบัติงานภายในคลังผลิตของโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156606

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design & Online Marketing

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design & Online Marketing

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
- ดูแลสื่อการตลาดออนไลน์ของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
- ออกแบบกราฟฟิคต่างๆ ที่จะนำไปใช้กับ Digital Marketing
- นำเสนอ Content ต่างๆ ในทุกช่องทาง Social Media เช่น FB,Line@,Web,และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- การมีส่วนร่วมในคิดวิเคราะห์วิจัยงานด้านการตลาดกับทีม เพื่อหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- ทำงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156717

ตำแหน่งงานว่างSales & Maketing

ตำแหน่งงานว่างSales & Maketing

งานประจำ : เงินเดือน Around 20 - 23k.

งานประจำ : Around 20 - 23k. กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
Coordinate with existing customers and provide products, equipment or expand machines to meet the needs of customers.
Contact new customers and sell the company's products.
Coordinate with relevant internal departments so that customers can get the products they want.
Coordinate other tasks as received from the customer and others as assigned by the supervisor.


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156229

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC (ประจำนิคมฯสินสาคร)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC (ประจำนิคมฯสินสาคร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
-กำหนดรหัสเอกสาร ขึ้นทะเบียนเอกสาร สำเนาแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บเอกสารควบคุม
-ควบคุม ดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
-ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานในองค์กร
-นัดสัมภาษณ์เพื่อสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงาน
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156169

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่างรถเล็ก สาขาเพชรเกษม

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่างรถเล็ก สาขาเพชรเกษม

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
สามารถซ่อมเครื่องยนต์ได้
ประกอบอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์
มีความรู้ความเข้าใจในการซ่อมและดูแลรถยนต์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155958

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขาย (สาขาเพชรเกษม,สาขากิ่งแก้ว)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขาย (สาขาเพชรเกษม,สาขากิ่งแก้ว)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท

งานประจำ : 15,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
ธุรการด้านเอกสารของฝ่ายชาย ประสานงานกับที่ปรึกษาการขายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คีย์ข้อมูลในระบบ MIRAI จัดทำรายงานโดย EXCEL
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 155876

ตำแหน่งงานว่างธุรการและบริการลูกค้า

ตำแหน่งงานว่างธุรการและบริการลูกค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง + ความสามา

งานประจำ : ตามตกลง + ความสามา กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
- ประกอบเครื่องประดับทั่วไป
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155911

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร พนักงานขายทีวีเครื่องเสียง เเบรนด์ SONY ( ลงสาขา PWB มิตรภาพขอนเเก่น ) สมัครพร้อมสัมภาษณ์เเละทำงานทันที การันตีรายได้สูง!

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร พนักงานขายทีวีเครื่องเสียง เเบรนด์ SONY ( ลงสาขา PWB มิตรภาพขอนเเก่น ) สมัครพร้อมสัมภาษณ์เเละทำงานทันที การันตีรายได้สูง!

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อขยายงาน วางกลยุทธ์ในการตลาด รวมถึงวิเคราะห์ภาวะตลาดและการแข่งขัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา