กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163344 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 159774

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายบริการทางการแพทย์

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายบริการทางการแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการส่ง-รับเอกสาร / จัดเก็บ / ค้นหา / ทวนสอบ บันทึกข้อมูลในงานเอกสารของฝ่ายฯ
- จัดทำรายงาน สรุปสถิติ / ตัวชี้วัด กิจกรรมของฝ่าย ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแล และเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ของฝ่ายฯ
- ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159626

ตำแหน่งงานว่างธุรการทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างธุรการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
งานธุรการทั่วไป จัดทำเอกสาร เก็บเอกสาร ประสานงานภายในและภายนอก
สามารถออกนอกพื้นที่ได้ไปเช้า เย็นกลับ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159599

ตำแหน่งงานว่าง Marketing Supervisor

ตำแหน่งงานว่าง Marketing Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 - 40,000

งานประจำ : 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
กำกับดูแล วางแผน ตรวจติดตาม และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของแผนกการตลาดให้เป็นไปโดยราบรื่นและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159312

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน 40,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู

งานประจำ : 40,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
บริหารงานทางการตลาด งานขาย ทำการวิเคราะห์สินเชื่อให้กับลูกค้าที่มาขอสินเชื่อกับบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159280

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน เครื่องกลด่วนๆ

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน เครื่องกลด่วนๆ

งานประจำ : เงินเดือน 40,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู

งานประจำ : 40,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ตรวจสอบ ดูแล คัดกรอง กระบวยการปล่อยสินเชื่อของบริษัททั้งระบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159310

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 30,000-50,000 (ขึ้นกับประส

งานประจำ : 30,000-50,000 (ขึ้นกับประส กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
มีใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชี สามารถปิดงบการเงินได้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทมหาชน สามารถปิดงานการเงินชุดใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159223

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายสินค้าเข้าช่องทีวี ( Media Sales)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายสินค้าเข้าช่องทีวี ( Media Sales)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 - 50,000 (ไม่รวมค่าค

งานประจำ : 30,000 - 50,000 (ไม่รวมค่าค กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
***ติดต่อสื่อช่องทีวีเพื่อนำสินค้า Product ของบริษัทเข้าไปช่องทีวี
• วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย
•สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
• วางแผนการหาช่องทีวีรายใหม่ กำหนด
แนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159287

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ดูแลงานทั่วไปทั้งระบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159290

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ดูแลงานบริหารเกี่ยวกับการสอบทาน ตรวจสอบฝ่ายสินเชื่อทั้งระบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159274

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

งานประจำ : เงินเดือน 40,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู

งานประจำ : 40,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ตรวจสอบกระบวนการ งานของบริษัททั้งระบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159124

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

งานประจำ : 10,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ประสานงานภายในบริษัท และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159122

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-50,000 (ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 10,000-50,000 (ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ติดตามหนี้สินของบริษัท บริหารหนี้สินของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159119

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายหาทำเล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายหาทำเล

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000 (ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 10,000-20,000 (ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
หาทำเลเพื่อเปิดสาขา ในเขต กทม.ปริมณฑล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159120

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-30,000

งานประจำ : 15,000-30,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
สรรหาพนักงาน ยื่นประกันสังคม บังคับใช้กฎระเบียบภายในของบริษัท สรุปเอกสารขาด ลา มาสาย ดำเนินการจัดการฝึกอบรมทั้งภายนอกและภายในบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159111

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสินเชื่อ/ขายสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสินเชื่อ/ขายสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-50,000 (ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 10,000-50,000 (ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
นำเสนอสินเชื่อให้กับผู้ที่สนใจ จำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อประเภทอื่นๆ รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159115

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภาคสนาม

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภาคสนาม

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-30,000

งานประจำ : 10,000-30,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ตรวจสอบลงพื้นที่ความมีตัวตนของลูกค้า สถานที่ประกอบอาชีพของลูกค้า และให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ทำการตรวจสอบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159105

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ดูแลงานบัญชีการเงิน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159113

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-50,000 (ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 12,000-50,000 (ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
พัฒนาระบบ พัฒนาโปรแกรม เพื่อใช้ภายในและภายนอกกับบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159112

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายการตลาด/ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายการตลาด/ประชาสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-30,000 (ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 10,000-30,000 (ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159117

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์/รถยนต์/และหลักประกันอื่นๆ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์/รถยนต์/และหลักประกันอื่นๆ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-50,000 (ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 10,000-50,000 (ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ดำเนินงานเกี่ยวกับการจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และหลักประกันอื่นๆ เช่น โฉนด คอนโด บ้าน เป็นต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา