กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 7065 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 131470

ตำแหน่งงานว่างSale

ตำแหน่งงานว่างSale

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
ดูแลการขายและปิดการขายตามยอดที่กำหนดไว้ตรงตามเป้าหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 131063

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ ( รถกอล์ฟ )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ ( รถกอล์ฟ )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษา รถกอล์ฟ และ ยานพาหนะ (รถยนต์ TATA , รถตุ๊กๆ) ให้พร้อมใช้งาน ในการให้บริการ รับ-ส่ง ผู้มารับบริการของโรงพยาบาล ตามจุดตรวจต่างๆ และลานจอดรถของโรงพยาบาล เพื่อให้ถึงจุดหมายถูกต้อง ปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130219

ตำแหน่งงานว่างนักอุปกรณ์ชีวการแพทย์

ตำแหน่งงานว่างนักอุปกรณ์ชีวการแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สอบเทียบ และซ่อมบำรุงเครื่องมือ / อุปกรณ์ทางการแพทย์ในหน่วยงานทางคลินิค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล และการสรรหา / คัดเลือก ติดตั้งเครื่องมืออุปการณ์ทางการแพทย์ให้มีความเพียงพอพร้อมใช้งาน ให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน และจัดทำแนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัยในขณะใช้งานเครื่อง รวมทั้งบริหารจัดการเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายของโรงพยาบาล ตลอดจนพัฒนางานให้ผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130118

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามผลงาน

งานประจำ : ตามผลงาน กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่มาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าและแจ้งข้อมูลเข้าบริษัท
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่อยู่อาศัยของลูกค้าว่าตรงตามที่ระบุ
ทำสัญญาเช่าซื้อ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129882

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

งานประจำ : เงินเดือน 15000 หรือตามประสบกา

งานประจำ : 15000 หรือตามประสบกา กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
เขียนโปรแกรม
พัฒนาข้อมูลระบบงานของบริษัท
Update Website ของบริษัท

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130115

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สาขาปราจีนบุรี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สาขาปราจีนบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามผลงาน

งานประจำ : ตามผลงาน กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
- ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่มาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
- สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าและแจ้งข้อมูลเข้ามาที่บริษัท
- ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่อยู่อาศัยของลูกค้าว่าตรงตามที่ระบุ
- ทำสัญญาเช่าซื้อ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 130117

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 14000

งานประจำ : รายได้รวม 14000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
รับโทรศัพท์ คีย์ข้อมูลลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130116

ตำแหน่งงานว่างทีมยึด

ตำแหน่งงานว่างทีมยึด

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ขึ้นอยู่กั

งานประจำ : รายได้ขึ้นอยู่กั กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ติดตามยึดรถจักรยานยนต์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130119

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม15,000

งานประจำ : รายได้รวม15,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
โทรศัพท์ติดตามทวงถามค่างวดที่ลูกค้าเลยกำหนดนัดชำระเงิน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129242

ตำแหน่งงานว่างPR Sale

ตำแหน่งงานว่างPR Sale

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-13,000 บาท

งานประจำ : 12,000-13,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
บริษัท เอบิท มัลติซิสเต็ม จำกัด รับออกแบบ ห้อง Server room, Data center , จำหน่ายติดตั้ง ออกแบบ Precision air, Fire suppression, Environment mobtor & Tele alarm, Riasrd floor, ต้องการพนักงานที่สามารถ ดูแล,ควบคุม ออกแบบ งานระบบไฟฟ้า, ระบบแอร์, ระบบคอนโทรล,
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129112

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายขายโปรเจคต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายขายโปรเจคต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1. รับผิดชอบงานด้านเอกสาร
2. ติดต่อประสานงานภายในองค์กร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129108

ตำแหน่งงานว่างขับรถ 6 ล้อ/บังคับเครน

ตำแหน่งงานว่างขับรถ 6 ล้อ/บังคับเครน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ขับรถประจำที่ ปากช่อง/สุพรรณบุรี รายวัน มีโอที ที่พักฟรี ประกันสังคม
เงินเบิกล่วงหน้า เงินกู้ยืม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 129118

ตำแหน่งงานว่างPC BOONTHAVORN ประจำ

ตำแหน่งงานว่างPC BOONTHAVORN ประจำ

งานประจำ : เงินเดือน 9900 +ค่าคอมตามผลงาน

งานประจำ : 9900 +ค่าคอมตามผลงาน กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ดูแลและบริการลูกค้าในพื้นที่
2.นำขายสินค้าปูนกาวซีเมนต์
3.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัทฑ์ ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัด Promotion แก่ลูกค้า
4.รายงานยอดขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129107

ตำแหน่งงานว่างSale & Marketing ( ด่วนมาก )

ตำแหน่งงานว่างSale & Marketing ( ด่วนมาก )

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
- จัดเก็บข้อมูลลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่
- Present ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้ารายใหม่ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- วางสเปคผลิตภัณฑ์กับผู้ออกแบบ เช่น สถาปนิก มัณฑนาการ ผู้ออกแบบหรือผู้พิจารณาสเปควัสดุ
- จัดทำรายงานสรุปรายวันในการไปพบลูกค้าในแต่ละวัน
- ทำใบเสนอราคาเพื่อเป็นราคากลาง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129110

ตำแหน่งงานว่างit support/เจ้าหน้าทีสารสนเทศ

ตำแหน่งงานว่างit support/เจ้าหน้าทีสารสนเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.มีความรู้ และทักษะในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน อุปกรณ์สำนักงาน (Computer/Printer/Network/อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ)
2.สามารถติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน,เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานได้เป็นอย่างดี
3.ตรวจสอบความปลอดภัย ความพร้อม ของอุปกรณ์สารสนเทศ
4.มีความรู้และสามารถแนะนำการใช้งานโปรแกรมที่จำเป็นในการทำงานได้ เช่น MS.Office / Outlook / อุปกรณ์ IT
5.มีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษา ASP.NET,PHP,VISUAL.NET และสามารถเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลได้
6.มีทักษะในการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล MS ACCESS, MSSQL,MYSQL และส
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129113

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.จัดทำใบเสนอราคาลูกค้าทั่วไปและโครงการ
2.ติดตามลูกค้าที่มีการเสนอราคา
3.เช็คสินค้าหินโบราณในกรณีมีการเสนอราคาหินโบราณ
4.ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
5.ประสานงานขอตัวอย่างไปยังโรงงาน
6.จัดส่งตัวอย่างพร้อมทั้งแคตตาล็อค
7.ช่วยธุรการ 2 ทำงานในกรณีที่ไม่มา
หรือทำงานไม่ทัน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129109

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถ 6 ล้อ ด่วน

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถ 6 ล้อ ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน

งานประจำ : รายวัน กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ขับรถส่งของตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129114

ตำแหน่งงานว่างธุรการขายทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างธุรการขายทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
จัดทำเอกสารด้านธุรการ Sale
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 129116

ตำแหน่งงานว่างdraftman,สถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างdraftman,สถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
-เขียนแบบ ประเมินราคาได้ สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
-ใช้โปรแกรม AutoCad sketchup และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129115

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อง,ช่างปูน,ช่างอลูมิเนียม,ช่างไฟฟ้า,ช่างกล

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อง,ช่างปูน,ช่างอลูมิเนียม,ช่างไฟฟ้า,ช่างกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
รับสมัครช่างเชื่อง,ช่างปูน,ช่างอลูมิเนียม,ช่างไฟฟ้า,ช่างกล รับด่วนจำนวนมาก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา