กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 161914 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 153218

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 20,000++ - 30,000++ ขึ้นกับคว

งานประจำ : 20,000++ - 30,000++ ขึ้นกับคว กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
- จัดการงาน / เอกสารด้านบัญชีก่อนส่งสำนักงานบัญชี
- จัดการงาน / เอกสารด้านทรัพยากรบุคคล
- จัดการงาน / เอกสารธุรการทั่วไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152305

ตำแหน่งงานว่างTelecom Project Coordinater ด่วน !!!!!!!

ตำแหน่งงานว่างTelecom Project Coordinater ด่วน !!!!!!!

งานประจำ : เงินเดือน 15000-18000

งานประจำ : 15000-18000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
จัดทำเอกสารและรายงาน - ปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งของหัวหน้างาน
1ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับโครงการ
2.ติดต่อและประสานงานกับเจ้าของไซต์
3.ควบคุมและสอนงานรับเหมาช่วงหรือทีมงาน
4.การจัดการและรายงานความคืบหน้าโครงการ
5.การจัดการเอกสารในโครงการ
6.การเตรียมเอกสารในโครงการ
7.Progress management

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151808

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกร Full Time

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกร Full Time

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ปฏิบัติตามมาตราฐานวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151809

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Graphic & Production

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Graphic & Production

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- ออกแบบชิ้นงาน สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นผับ ป้าย
- ผลิต ติดตั้ง ชิ้นงาน สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- ดูแล ผลิต ตรวจสอบ ป้ายบ่งชี้ /บอกทาง และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
- ถ่ายภาพนิ่ง/วิดีโอ สำหรับใช้งานสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล
- ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรณีต้องส่งงานผลิตป้ายภายนอก


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150808

ตำแหน่งงานว่างธุรการเซอร์วิส

ตำแหน่งงานว่างธุรการเซอร์วิส

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000

งานประจำ : 10000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ประสานงาน ดูแลงานเอกสารส่วนงานช่าง ดูแลสต๊อกอะไหล่ ติดต่อประสานงานลูกค้าขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149535

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- เพิ่มจำนวนรายได้บริการตรวจสุขภาพ และรายได้บริการรักษาพยาบาล จากกลุ่มบริษัทคู่สัญญา
- ออกเยี่ยมลูกค้าบริษัทคู่สัญญา
- เพิ่มจำนวนผู้รับบริการกลุ่มบริษัทคู่สัญญาใหม่ เพื่อทำสัญญารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี/ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
- เพิ่มจำนวนผู้รับบริการกลุ่มประกันสังคม
- เสนอผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ศูนย์ต่างๆ และแผนกต่างๆ รวมถึงบริการใหม่ ของโรงพยาบาล ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล เรื่องการตรวจร่างกายกลุ่มของลูกค้าบริษัทคู่สัญญา/การเข้ารับการรักษาพยาบาลท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 149269

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์

งานประจำ : เงินเดือน 1x,000 +/- ตามความสามารถ

งานประจำ : 1x,000 +/- ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เจรจาให้ลูกค้าชำระเงิน
- ประสานงานสนับสนุนทีมงาน ในหน่วยอื่นๆในระบบงาน
- บันทึกรายงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148294

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานประจำ : 10,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระและให้ชำระหนี้ที่คงค้างอยู่
- ติดตามทวงถาม เจรจาประนอมหนี้ กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป
- ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามและแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148153

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลคุณภาพ (บริหารความเสี่ยง)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลคุณภาพ (บริหารความเสี่ยง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการประยุกต์ พัฒนา ธำรงรักษาระบบคุณภาพและประเมินระดับพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
2.เป็นผู้ประสานงาน สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษา ให้กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ คณะต่าง ฯ และหน่วยงานที่เกียวข้อง
3. ร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพในการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อติดตามกำกับ ควบคุมคุณภาพในการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อติดตามกำกับ ควบคุมคุณภาพงาน
4.สนับสนุนกิจกรรมงานพัฒนาคุณภาพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146703

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ รวบรวมข้อมูล ผลงานต่างๆ ดูแลรักษาและเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงช่วยสื่อสารประสานงาน ไปยังหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอก เพื่อให้ฝ่ายบริการส่วนหน้า ดำเนินงานไปได้อย่างมีระบบ เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามนโยบายของโรงพยาบาล และปฏิบั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146702

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ตรวจรับสินค้าจาก Supplier, จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง, ตรวจเช็ค และเบิกจ่ายสินค้าตามวิธี FEFO
- จัดทำ Transaction ในระบบ Medtrak เพื่อรับสินค้าเข้า เบิกจ่ายสินค้า และตรวจนับสินค้า
- ตรวจนับสินค้าประจำเดือน/ไตรมาส
- ดูแลสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
- เก็บ Report ต่าง ๆ
- ประสานงานการเบิกจ่ายสินค้า รับเรื่อง/ข้อร้องเรียน/แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146569

ตำแหน่งงานว่างด่วน!!! Telecom พนักงานอ็อฟฟิศ ซัพพอร์ททีมช่าง ติดตั้งอินเตอร์เนต

ตำแหน่งงานว่างด่วน!!! Telecom พนักงานอ็อฟฟิศ ซัพพอร์ททีมช่าง ติดตั้งอินเตอร์เนต

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1. วางแผนและติดต่อประสานงานกับทีมช่าง ให้มีตรงตามความต้องการและข้อกำหนด
2. เตรียมเอกสารหน้างานให้ทีมช่าง
3. ทำ Report ส่งงานให้กับลูกค้า
ดูแลจัดการงานด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร คีย์ข้อมูลลงในระบบของบริษัท

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 145101

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer กราฟฟิค

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer กราฟฟิค

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-25,000 บาท

งานประจำ : 18,000-25,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1 ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร
2 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดขององค์กร
3 ดูแลรับผิดชอบเรื่องการออกแบบสื่อของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายตาม
4 นำเสนอผลงานการออกแบบ สื่อสารภายในองค์กร
5 อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144712

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- จัดเก็บเงินของผู้ป่วยที่มารับบริการ
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143989

ตำแหน่งงานว่างทนายความ

ตำแหน่งงานว่างทนายความ

งานประจำ : เงินเดือน ฟรีแลนซ์ (ตามตกลง)

งานประจำ : ฟรีแลนซ์ (ตามตกลง) กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
- ฟ้องคดีผูบริโภค (เช่าซื้อ,บัตรเครดิต,กู้ยืม) ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- สืบพยาน
- ดำเนินกระบวนการในฐานะทนายความจนจบชั้นศาล
- อุทธรณ์ ฎีกา และดำเนินคดีในชั้นอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143483

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
- ลงระบบข้อมูลเกี่ยวกับงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลและจัดการงานทางด้านเอกสาร
- ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143479

ตำแหน่งงานว่างเสมียนทนาย

ตำแหน่งงานว่างเสมียนทนาย

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
- ลงระบบข้อมูลเกี่ยวกับสำนวนคดีตามที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายและแสกนงานฟ้อง คัดทร.14 และออกหนังสือบอกกล่าวทวงถามโนติส
- ดูแล จัดการ และเตรียมงานทางด้านเอกสารต่างๆ ให้กับทีมทนายความ และประสานงานกับแผนกต่างๆ
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงส่งเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสนับสนุนช่วยเหลือการทำงานของทีมทนาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142549

ตำแหน่งงานว่างProgrammer(ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างProgrammer(ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
- สามารถเขียนรูปแบบ Framework ได้ หรือถ้าเขียน Codeigniter ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะ HTML, CSS, JavaScript, JQuery, MySQL, Bootstrap, Responsive
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 142547

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
Illustrator , Photoshop
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141253

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (OPD)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (OPD)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
• มีความรู้ ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
• มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
• มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
• มีความสามารถนำเสนอชี้แจง และติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา