กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

งานเด่น


17/02/2562
รับสมัครพ่อครัว Cruise (กรุงเทพมหานคร)
17/02/2562
29/01/2562
รับสมัคร Graphic designer Global Apparel Networks Ltd. (กรุงเทพมหานคร)
25/01/2562
16/11/2561
บริษัท พีเพิลเสปซ คอนซัลติง(ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงาน บริษัท พีเพิลสเปซ คอนซัลติง (ประเทศไทย) จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
18/10/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
16/09/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
21/08/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
26/07/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
26/07/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
05/07/2561
รับสมัคร Modern Trade Executive Officer บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
03/07/2561
Modern Trade Executive Officer บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
28/06/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
03/06/2561
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ English teacher Part-time Fun Tutor สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สอนสนุก (กรุงเทพมหานคร)

เลขที่ประกาศ : 075933

พยาบาลวิสัญญี (Full Time)

พยาบาลวิสัญญี (Full Time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- ดูแลผู้ป่วยตามมาตราฐานวิชาชีพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075819

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
- วางแผนงาน ปฎิบัติตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ควบคุม/ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานให้สามารถผลิตชิ้นงานได้ตามแผนการผลิต
- บริหารและจัดการ ระบบโรงงานได้ทั้งหมด
- วางแผน ปฎิบัติงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074846

วิศวกร

วิศวกร

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 30,000

งานประจำ : 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
ดูแลระบบ แจ้งเหตุป้องกันไฟไหม้ ภายในอาคารสูง คอนโด โรงแรม และโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073617

คอมพิวเตอร์กราฟิค

คอมพิวเตอร์กราฟิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
-ขึ้นบล็อคปักจักรคอมพิวเตอร์ หรือ ออกฟิล์มสกรีน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071346

นักเทคนิคการแพทย์ Part Time ( เฉพราะเวรดึกเท่านั้น )

นักเทคนิคการแพทย์ Part Time ( เฉพราะเวรดึกเท่านั้น )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ การตรวจสอบความถูกต้อง ( Verification และ Validation ) การควบคุมคุณภาพทั้ง ภายในและภายนอก การแปลผลการวิเคราะห์ ( Interpretation ) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ทันเวลาที่กำหนด มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย รวมถึงการให้คำแนะนำ ตลอดจนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071223

นักเทคนิคการแพทย์ Full Time

นักเทคนิคการแพทย์ Full Time

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ การตรวจสอบความถูกต้อง ( Verification และ Validation ) การควบคุมคุณภาพทั้ง ภายในและภายนอก การแปลผลการวิเคราะห์ ( Interpretation ) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ทันเวลาที่กำหนด มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย รวมถึงการให้คำแนะนำ ตลอดจนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071033

พนักงานธุรการทรัพยากรบุคคล

พนักงานธุรการทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- การสรรหาพนักงาน
- ประเมินผลการปฎิบัติงาน
- Time Attendance
- Trainning
- พัฒนาเรื่องระเบียบ วินัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070139

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
บัญชีรายได้และบัญชีสินค้าคงเหลือ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069113

เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร ( HRD )

เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร ( HRD )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1. การรวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากร
2. การประสานงานการอบรมภายนอกโรงพยาบาล
3. ดำเนินงานอบรมภายในโรงพยาบาล
4. การจัดการเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
5. ให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจ สร้างประสบการณ์และความรู้สึกเชิงบวก เกี่ยวกับระบบงานพัฒนาบุคลากร
6. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068953

หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต

หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000

งานประจำ : 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอน
2.จัดทำลำดับการผลิตประจำวัน
3.ตรวจสอบยอดสินค้าที่ผลิต
4.ตรวจสอบดูแลการทำงานของพนักงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068644

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- ดูแลระบไฟฟ้า
- ดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์
- ดูแลระบบประปา-สุขาภิบาล
- ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
- ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068645

นักโภชนาการ

นักโภชนาการ

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- มีความรู้ทางด้านหลักโภชนาการและโภชนาบำบัดในโรงพยาบาล
- มีความรู้ความสมารถในการคำนวนสารอาหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068089

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.ดูแล ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน แก้ไข ยกเลิกขั้นตอนการปฏิบัติงาน(PM),วิธีปฏิบัติงาน(WI)และแบบฟอร์ม
(FM) ของทุกหน่วยงานให้ถูกต้อง ทันสมัยอยู่เสมอ
2. จัดทำสำเนาเอกสารแจกจ่าย ปรับปรุงทะเบียนควบคุมเอกสาร Master List
3.เป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน จัดทำ Check list และจัดทำทะเบียน CAR LOG
4. ดำเนินการออกเอกสารร้องขอให้ทำการแก้ไข CAR/PAR ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
5. เป็นเจ้าภาพในการติดตามการแก้ไขและป้องกัน ร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับ CAR ให้ปิดได้ตามกำหนดเวลา
6. จัดเตรียมเอกสารการประชุมทบทว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067591

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.สามารถวางระบบบัญชีได้
2.จัดทำ Budget Control
3.จัดทำ Cash Folw
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067450

ครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
-ส่งสินค้าในกรุงเทพ,ปริมณฑลและต่างจังหวัด
-รับเช็ค-วางบิลในกรุงเทพ,ปริมณฑลและต่างจังหวัด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067066

ธุรการ

ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานประจำ : 13,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
จัดทำเอกสาร
ออกใบกำกับภาษี

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066857

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างอิเล็คทรอนิคส์/ช่างกล

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างอิเล็คทรอนิคส์/ช่างกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ซ่อมบำรุงเครื่องทำความสะอาด เช่น ปั๊ม มอเตอร์ เครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ในใบแจ้งซ่อม,ทำรายการตรวจเช็คและการซ่อมเครื่องส่งให้หัวหน้า,ดูแลเครื่องมือในแผนกซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและไม่ให้สูญหาย,ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆอันที่จะมีผลต่อเนื่องและกระทบกับการทำงาน,ตรวจเช็คเครื่องซ่อมที่ส่งเข้ามาซ่อมจากลูกค้า,ออกไปให้บริการการตรวจเช็คซ่อมเครื่อง ณ สถานที่ลูกค้า,ปฎิบัติงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066858

เจ้าหน้าที่ธุรการ/จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่ธุรการ/จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
จัดซื้อ/จัดหา/เตรียมความพร้อมอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย,การตรวจสอบใบขอซื้อกับผู้ขอซื้อ ก่อนการสั่งซื้อ การขอราคา การทำเปรียบเทียบราคา การเจรจาต่อรองราคา การส่งใบขอซื้อและยืนยันการสั่งซื้อรวมถึงการติดตามการส่งสินค้า การแก้ไขปัญหาการสั่งซื้อสินค้าในเบื้องต้น, ทำเอกสารในส่วนของการขาย เช่น ใบเสนอราคา จัดทำเอกสารต่าง ๆ ในฝ่าย ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกรณีติดตามงาน จัดทำเอกสารรายงานการประชุม,
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066859

ธุรการสโตร์/คลังสินค้า

ธุรการสโตร์/คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ควบคุมการรับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าและอะไหล่ในคลังสินค้า,จัดทำรายงานสต๊อค รายวัน รายเดือน สรุปยอดสินค้าคงเหลือสิ้นเดือน รวมถึงการเบิกจ่ายที่ถูกต้องนำส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง,ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อทั้งจำนวนและคุณภาพ,ตรวจสอบการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายในระบบคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง,ออกบิลอินวอยซ์และตัดสต๊อคสินค้า,ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า, ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065935

Sale Executive

Sale Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอก และประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ
-บริหารยอดขายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
-สามารถวางแผนงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-นำเสนองานขายบริษัท และความต้องการของลูกค้า
-พัฒนาคุณภาพของการขายและบริการอยู่เสมอ
-งานกิจกรรมอื่นๆของทางบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา