กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 91010 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 146703

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ รวบรวมข้อมูล ผลงานต่างๆ ดูแลรักษาและเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงช่วยสื่อสารประสานงาน ไปยังหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอก เพื่อให้ฝ่ายบริการส่วนหน้า ดำเนินงานไปได้อย่างมีระบบ เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามนโยบายของโรงพยาบาล และปฏิบั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146702

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ตรวจรับสินค้าจาก Supplier, จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง, ตรวจเช็ค และเบิกจ่ายสินค้าตามวิธี FEFO
- จัดทำ Transaction ในระบบ Medtrak เพื่อรับสินค้าเข้า เบิกจ่ายสินค้า และตรวจนับสินค้า
- ตรวจนับสินค้าประจำเดือน/ไตรมาส
- ดูแลสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
- เก็บ Report ต่าง ๆ
- ประสานงานการเบิกจ่ายสินค้า รับเรื่อง/ข้อร้องเรียน/แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146569

ตำแหน่งงานว่างด่วน!!! Telecom พนักงานอ็อฟฟิศ ซัพพอร์ททีมช่าง ติดตั้งอินเตอร์เนต

ตำแหน่งงานว่างด่วน!!! Telecom พนักงานอ็อฟฟิศ ซัพพอร์ททีมช่าง ติดตั้งอินเตอร์เนต

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1. วางแผนและติดต่อประสานงานกับทีมช่าง ให้มีตรงตามความต้องการและข้อกำหนด
2. เตรียมเอกสารหน้างานให้ทีมช่าง
3. ทำ Report ส่งงานให้กับลูกค้า
ดูแลจัดการงานด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร คีย์ข้อมูลลงในระบบของบริษัท

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145101

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer กราฟฟิค

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer กราฟฟิค

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-25,000 บาท

งานประจำ : 18,000-25,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1 ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร
2 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดขององค์กร
3 ดูแลรับผิดชอบเรื่องการออกแบบสื่อของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายตาม
4 นำเสนอผลงานการออกแบบ สื่อสารภายในองค์กร
5 อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144712

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- จัดเก็บเงินของผู้ป่วยที่มารับบริการ
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143989

ตำแหน่งงานว่างทนายความ

ตำแหน่งงานว่างทนายความ

งานประจำ : เงินเดือน ฟรีแลนซ์ (ตามตกลง)

งานประจำ : ฟรีแลนซ์ (ตามตกลง) กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
- ฟ้องคดีผูบริโภค (เช่าซื้อ,บัตรเครดิต,กู้ยืม) ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- สืบพยาน
- ดำเนินกระบวนการในฐานะทนายความจนจบชั้นศาล
- อุทธรณ์ ฎีกา และดำเนินคดีในชั้นอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 143483

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
- ลงระบบข้อมูลเกี่ยวกับงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลและจัดการงานทางด้านเอกสาร
- ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143479

ตำแหน่งงานว่างเสมียนทนาย

ตำแหน่งงานว่างเสมียนทนาย

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
- ลงระบบข้อมูลเกี่ยวกับสำนวนคดีตามที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายและแสกนงานฟ้อง คัดทร.14 และออกหนังสือบอกกล่าวทวงถามโนติส
- ดูแล จัดการ และเตรียมงานทางด้านเอกสารต่างๆ ให้กับทีมทนายความ และประสานงานกับแผนกต่างๆ
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงส่งเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสนับสนุนช่วยเหลือการทำงานของทีมทนาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142549

ตำแหน่งงานว่างProgrammer(ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างProgrammer(ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
- สามารถเขียนรูปแบบ Framework ได้ หรือถ้าเขียน Codeigniter ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะ HTML, CSS, JavaScript, JQuery, MySQL, Bootstrap, Responsive
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142547

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
Illustrator , Photoshop
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141253

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (OPD)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (OPD)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
• มีความรู้ ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
• มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
• มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
• มีความสามารถนำเสนอชี้แจง และติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141252

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยนักรังสี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยนักรังสี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
•ดูแลช่วยเหลือคนไข้ หรือผู้มารับบริการ
•ช่วยงานนักรังสีเทคนิค ในการจัดท่าผู้ป่วยในการเอกซ์เรย์ หรือการเช็คผลฟิล์ม x-ray
•ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
•จัดทำเอกสารต่างๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 141254

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่วยการพยาบาล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่วยการพยาบาล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
•ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ศึกษาสังเกตุอาการผู้ป่วยเพื่อดำเนินการพยาบาล และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
•จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
•ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาลในการเตรียมตรวจ และทำหัตถการต่างๆ
•ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการทางการพยาบาล หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อให้เป็น
ไปตามมาตรฐานที่กำหนด

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140996

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์ อาวุโส Full time

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์ อาวุโส Full time

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1.ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
2.งานบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.บริหารจัดการเครื่องมือ น้ำยาทดสอบ/เวชภัณฑ์ต่างๆ
4.กำกับ ควบคุม และตรวจสอบการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตราฐานวิชาชีพ
5.รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141000

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว /พ่อครัว

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว /พ่อครัว

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1.สามารถปรุงประกอบอาหารแปรรูป และจัดเตรียมการผลิตได้เป็นอย่างดี
2.จัดเก็บอาหาร วัตถุดิบ บรรจุสินค้าให้ถูกต้อง
3.ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้สะอาดอยู่เสมอ
4.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140999

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์ Full time

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์ Full time

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1.ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
2.งานบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.บริหารจัดการเครื่องมือ น้ำยาทดสอบ/เวชภัณฑ์ต่างๆ
4.รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140466

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ล้างจาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ล้างจาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1.ทำหน้าที่ในการทำความสะอาดทั่วไป ภายในครัว ดูแลรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ ถ้วย - ชาม เครื่องมือประกอบอาหาร และภาชนะต่างๆ
2.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139877

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Hardware/Software/Tester (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Hardware/Software/Tester (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
-ทดสอบซอฟท์แวร์และHardwareที่บริษัทมอบหมายให้ทดสอบ
-จัดทําเอกสารการทดสอบซอฟท์แวร์และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมอบหมายให้ทดสอบ
-จัดทําคู่มือซอฟท์แวร์และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมอบหมายให้ทดสอบ
-ประสานงานการแก้ปัญหาซอฟท์แวร์กับโปรแกรมเมอร์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 139782

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังสินค้า (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังสินค้า (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
-วางแผน บริหาร สต๊อค สินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนการผลิตและแผนการจัดส่งออก
-ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
-ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139666

ตำแหน่งงานว่างธุรการจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างธุรการจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1. ประสานงานด้านการจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ
2. ควบคุมดูแล Stock และจัดซื้อสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
3. ประสานงาน Supplier ต่างประเทศและติดตามความคืบหน้าต่างๆพร้อมประสานงานกับ บ. Shipping ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
4. ควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถไปยังท่าเรือ
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา