กรุงเทพมหานครเขตสายไหมหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครเขตสายไหมหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 059386

ผู้จัดการแผนกบัญชี

ผู้จัดการแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องบัญชี ด้านรายรับ และ ด้านรายจ่าย
2. รวมรวมรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย ณ.สิ้นเดือนส่งผู้บริหาร
3. จัดทำ Report ต่าง ๆ ภายในแผนกส่งผู้บริหาร
4.ดูแล ควบคุมการทำงานพนักงานภายในแผนก
5.ปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059387

ผู้จัดการแผนก QC

ผู้จัดการแผนก QC

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.วางระบบคุณภาพของโรงงาน
2.รับประกันคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปตามมาตฐานที่กำหนด
3.วางแผนการครวจติดตามระบบคุณภาพต่างๆ
4.ดูแลระบบ GLP ของห้อง Lab
5.ควบคุมสถานะของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป/วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์
6.ดูแลประสานงาน การติดตามคุณภาพโดย Third Party
7.จัดการข้องร้องเรียนของลูกค้า
8.ควบคุมการทำงานของพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ
9.รับผิดชอบ / ตำแหน่งในทีม HALAL , PANELIST , FOODSAFETY , TPM ของบริษัทฯ
10.ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059388

ผู้จัดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.ทำการวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า โดยพิจารณาถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ
2.ร่วมกับฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพจัดหาข้อกำหนดของกฎหมายที่สอดคล้องกับวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงงาน และสินค้าที่ผลิตขึ้น
3.พิจารณาความปลอดภัยและทดสอบความเหมาะสมของวัตถุดิบก่อนนำมาใช้ในการผลิต
4.ร่วมกับฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพกำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
5.มีหน้าที่ชี้แจงกระบวนการผลิตให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ กรณีที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตใหม่
6.ร่วมกับฝ่ายจ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059389

พ่อบ้าน

พ่อบ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1. ดูแลเก็บกวาดความสะอาดภายนอกโรงงานทั้งหมด
2.ตัดหญ้า / รดน้ำต้นไม้
3.ปฎิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059390

ผู้ช่วย QC

ผู้ช่วย QC

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

งานประจำ : 9000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.ช่วยวิเคราะห์ตัวอย่าง / ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้อง Lab
2.ลงบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงาน
3.เตรียมตัวอย่างให้หัวหน้า QC
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059391

Supervisor R&D

Supervisor R&D

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒการศึกษา

งานประจำ : ตามวุฒการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้า
2.คิด Cost ผลิตภัณฑ์เมื่อมีการปรับสูตร
3.วางแผนและออกแบบกระบวนการผลิต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059392

QA Officer

QA Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒการศึกษา

งานประจำ : ตามวุฒการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.Document control ของโรงงานทั้งหมด
2.ประสายงาน Internal Audit
3.ประสานงานระบบคุณภาพภายในบริษัท เช่น HACCP /GMP
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059393

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 325-380

งานประจำ : 325-380 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1. ทำงานในส่วนผลิต
2. สามารถยกของหนักได้
3. สามารถอยู่ OT ตามที่บริษัทกำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059394

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒการศึกษา

งานประจำ : ตามวุฒการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1. ขับรถส่งให้ลูกค้า
2. ดูแลรักษารถยนต์ของบริษัท

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059395

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒการศึกษา

งานประจำ : ตามวุฒการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.เช็คเวลาการทำงานของพนักงาน
2.ประสานงานภายในแผนก
3.จัดทำเอกสารภายในแผนกที่ได้รับมอบหมาย
4.จัดเอกสารด้านการอบรมภายใน
5.ดูแลการทำงานของแม่บ้านและรปภ
6.จัดทำเอกสารการประเมินผลการทดลองงานประจำเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059396

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒการศึกษา

งานประจำ : ตามวุฒการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.จัดทำเอกสารภายในแผนก
2.ประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059397

เจ้าหน้าที่ QC Line

เจ้าหน้าที่ QC Line

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000

งานประจำ : 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.ควบคุมการผลิตในขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2.เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์
3.ตรวจสอบอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
4.ตรวจสอบการใช้เครื่องตรวจจับโลหะ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059398

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒการศึกษา

งานประจำ : ตามวุฒการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบพื้นที่ควบคุมกับจป.วิชาชีพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059399

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงงาน
2.ตรวจสอบและลงบันทึกประวัติของอุปกรณ์ไฟฟ้า
3.ติดต่อผู้รับเหมาที่เข้ามาปฎิบัติงานในโรงงาน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060978

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ตรวจสอบรายการค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059892

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
บริษัท เอบิท มัลติซิสเต็ม จำกัด รับออกแบบ ห้อง Server room, Data center , จำหน่ายติดตั้ง ออกแบบ Precision air, Fire suppression, Environment mobtor & Tele alarm, Riasrd floor, ต้องการพนักงานที่สามารถ ดูแล,ควบคุม ออกแบบ งานระบบไฟฟ้า, ระบบแอร์, ระบบคอนโทรล,
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059590

พนักงานปักประจำเครื่องปักคอมพิวเตอร์

พนักงานปักประจำเครื่องปักคอมพิวเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
คุมเครื่องปัก จักรคอมพิวเตอร์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059589

คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
ควบคุมเครื่องปริ้นอิ้งเจ็ต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059537

พนักงานเย็บตัวอย่าง -เสื้อผ้าสำเร็จรูป

พนักงานเย็บตัวอย่าง -เสื้อผ้าสำเร็จรูป

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
1.เย็บงานเสื้อผ้าทั้งตัวได้ด้วยระดับความเร็วที่ดี และฝีมือประณีต สวยงาม
2. มีความรู้เรื่องเทคนิคการเย็บ การใช้วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการทำงาน
3. ประสบการณ์ในการเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยใช้จักรเย็บผ้าได้ทุกประเภท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059541

เจ้าหน้าที่งานปัก ( ตีลายปัก )

เจ้าหน้าที่งานปัก ( ตีลายปัก )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
ออกแบบ/ แก้ไขงานตีลายงานปักของลูกค้า
โดยใช้โปรแกรม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา