กรุงเทพมหานคร เขตสาทร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสาทร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตสาทร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสาทร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 87002 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 144963

ตำแหน่งงานว่างSale Supervisor ลูกค้ากลุ่มร้านค้า

ตำแหน่งงานว่างSale Supervisor ลูกค้ากลุ่มร้านค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
- รับผิดชอบในการดูแลการทำงานและยอดขายของทีมขาย กลุ่มลูกค้าร้านค้า
- ดูแลการทำงานของทีม เพื่อให้ได้ได้เป้าหมายของงานตามที่กำหนดไว้
- ดูแลร้านค้า ในเขตที่รับผิดชอบ/สร้างความพึงพอใจ
- รับผิดชอบร่วมกับทีมรวม ในการร่วมคิดโปรโมชั่น สนับสนุนกิจกรรมการขายและพลักดันยอดขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144970

ตำแหน่งงานว่างDraftman

ตำแหน่งงานว่างDraftman

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
- ดูแลรับผิดชอบงานเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม AUTO CAD ตามที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถอ่านแบบ และ ถอดแบบได้
- ประสานงานผู้รับเหมา/ Engineering Team และ ส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144967

ตำแหน่งงานว่างSales ภาคใต้

ตำแหน่งงานว่างSales ภาคใต้

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 -20,000

งานประจำ : 15,000 -20,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
1. วางแผนการทำงานกับ Project Manager เพื่อเข้าพบลูกค้าในกลุ่มและพื้นที่ภาคใต้ ใต้ตอนบน/ใต้ตอนล่าง
2. เสนอขายสินค้า กลุ่มหลอดไฟ โคมไฟฟิลิปส์ และสินค้า LED รวมถึงการให้คำแนะนำทางด้านข้อมูลและสเปคสินค้า แก่กลุ่มลูกค้า ร้านค้า โรงงาน, อาคารสำนักงาน, โรงแรม, ฯลฯ
3. ติดตามยอดขายและปิดเป้าหมายในแต่ละเดือน
4. ส่งรายงานการทำงานในแต่ละสัปดาห์ และสรุปผลงานตัวเองแก่ Project Manager

โดยทางบริษัทฯจะมีการจัดอบรมให้แก่พนักงาน หรืออบรมที่ เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับสินค้าทั่วไปและเน้นสินค้า LED การ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144743

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แผนก Event& PR **ด่วนมาก**

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แผนก Event& PR **ด่วนมาก**

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
1.ดูแลการจัดกิจกรรม,บูธในงานEvent และประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.สร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นยอดขายให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3.มีประสบการณ์ด้านการขายคอร์สเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 142222

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15,000

งานประจำ : 12000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
1.ตอนรับลูกค้า
2.ตรวจสอบพนักงานเข้า-ออก
3.รับโทรศัพท์-ติดต่อประสานงานด้านต่างๆ
4.ตรวจทรัพย์สินก่อนออกนอกบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142223

ตำแหน่งงานว่างธุรการทั่วไป-บัญชีช่าง

ตำแหน่งงานว่างธุรการทั่วไป-บัญชีช่าง

งานประจำ : เงินเดือน 10000-13,000

งานประจำ : 10000-13,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
1.ดูแลเรื่องของการรับวางบิล-ออกใบกำกับภาษี
2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft Office หรือโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี เช่น โปรแกรม Express เป็นต้น
3.มีประสบการณ์ทางด้านสายบัญชีมาบ้าง
4.งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 142001

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT Support

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT Support

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
1.Support ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ Software, Hardware Network ,Server , Internet ภายในบริษัทฯ
2.ดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในองค์กรเมื่อได้รับแจ้ง
3.ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4.ติดต่อผู้ให้บริการต่างๆเพื่อสอบถามข้อมูล รวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาด้าน IT
5.ดูแล Program ต่างๆ ของบริษัท
6.งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142024

ตำแหน่งงานว่างธุรการทั่วไป-ลงบิล

ตำแหน่งงานว่างธุรการทั่วไป-ลงบิล

งานประจำ : เงินเดือน 1000-12,000

งานประจำ : 1000-12,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
1.มีประสบการ์ณด้านบัญชี ใช้โปรแกรมการทำเอกสารออกบิล-ออกใบกำกับภาษี
2.สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142026

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก /พนักงานQC

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก /พนักงานQC

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-25,000

งานประจำ : 15,000-25,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
1.ตรวจสอบคุณภาพงานตั้งแต่ขั้นตอนการตกแต่งประกอบ การฝั่ง การขัด มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
2.สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
3.สามารถทนภาวะแรงกดดันได้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141740

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจ่ายงาน (จิวเวลรี่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจ่ายงาน (จิวเวลรี่)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 15,000

งานประจำ : 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
เกี่ยวกับจ่ายงานช่างข้างนอก (สั่งงาน และ ตามงานช่างข้างนอก)
( ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านจิวเวลรี่ )
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141495

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 15000-30000

งานประจำ : 15000-30000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า
- จัดบูธแสดงสินค้าของบริษัท (ใน กทม.)
- งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141206

ตำแหน่งงานว่างจัดชื้อพลอย

ตำแหน่งงานว่างจัดชื้อพลอย

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
สามารถหาสินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาถูก ใช้ระยะเวลาในการสั่งซื่อได้เร็ว และอำนวยความสะดวกในการส่งสินค้าได้ตามวัน เวลาที่กำหนด ตรวจสอบราคาเปรียบเทียบให้ได้มาตราฐาน มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานจัดซื้อพลอยจะรับผิดจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140288

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร PC เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ลงงานร้านสตาร์มันนี่ สาขาบ้านฉาง จ.ระยอง

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร PC เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ลงงานร้านสตาร์มันนี่ สาขาบ้านฉาง จ.ระยอง

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 25,000-30,000 บา

งานประจำ : รายได้รวม 25,000-30,000 บา กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
- แนะนำสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ DAIKIN
- ทำรายงานการขาย รายงานสต๊อกสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า
- คอยให้บริการ ตอบข้อซักถามเรื่องคุณสมบัติ และบริการลูกค้าหลังการขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140121

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด (อิสระ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด (อิสระ)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-50,000

งานประจำ : 10,000-50,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลรูปแบบธุรกิจของบริษัท สร้างฐานลูกค้า ติดตาม ปิดการขาย และ ทำยอดขายให้บริษัทได้ตามที่กำหนดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139745

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท

งานประจำ : 12,000 - 15,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
- ติดต่อประสานงานขายสินค้าให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ และทำเอกสารงานขายต่างๆ ในแต่ละวัน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139804

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร PC เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ลงงานร้านโฮมฮับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร PC เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ลงงานร้านโฮมฮับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 25,000-30,000 บา

งานประจำ : รายได้รวม 25,000-30,000 บา กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
- แนะนำสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ DAIKIN
- ทำรายงานการขาย รายงานสต๊อกสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า
- คอยให้บริการ ตอบข้อซักถามเรื่องคุณสมบัติ และบริการลูกค้าหลังการขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139746

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและโฮมออโตเมชั่น

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและโฮมออโตเมชั่น

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท

งานประจำ : 10,000 - 15,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
ติดตั้งระบบโฮมออโตเมชั่น ระบบสัญญาณกันขโมย และระบบกล้องวงจรปิดตามบ้าน และสำนักงานทั่วไป

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139409

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร PC เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ลงงานร้านเอ็มพลัส อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร PC เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ลงงานร้านเอ็มพลัส อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 25,000-30,000 บา

งานประจำ : รายได้รวม 25,000-30,000 บา กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
- แนะนำสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ DAIKIN
- ทำรายงานการขาย รายงานสต๊อกสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า
- คอยให้บริการ ตอบข้อซักถามเรื่องคุณสมบัติ และบริการลูกค้าหลังการขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 139410

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร PC เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ลงงานร้านนิยมพานิช จ.ลำปาง

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร PC เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ลงงานร้านนิยมพานิช จ.ลำปาง

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 25,000-30,000 บา

งานประจำ : รายได้รวม 25,000-30,000 บา กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
- แนะนำสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ DAIKIN
- ทำรายงานการขาย รายงานสต๊อกสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า
- คอยให้บริการ ตอบข้อซักถามเรื่องคุณสมบัติ และบริการลูกค้าหลังการขาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138525

ตำแหน่งงานว่างSupport Sales

ตำแหน่งงานว่างSupport Sales

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000

งานประจำ : 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.รับข้อมูล/เอกสาร ในความต้องการของลูกค้า จากเจ้าหน้าที่ขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ติดต่อประสานงาน รับข้อมูล รายละเอียดต่างๆ กับลูกค้า และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.รวบรวมจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าจากทีมขาย และโทรติดตาม /นำเสนอ /สอบถาม /ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับลูกค้า
4.ประสานงานใบสั่งซื้อ และ บิลขายสินค้า
5.วางแผนกับทีมขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น ยอดขาย จำนวนลูกค้า
6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา