กรุงเทพมหานคร เขตสาทร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสาทร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตสาทร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสาทร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร


เลขที่ประกาศ : 087315

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า Smooth E (บิ๊กซีราชดำริ) 15,000+++

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า Smooth E (บิ๊กซีราชดำริ) 15,000+++

งานประจำ : เงินเดือน 10,750-20,000++/เดือน+OT+ค่าค

งานประจำ : 10,750-20,000++/เดือน+OT+ค่าค กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น
จัดเรียงและเติมเต็มสินค้า
จัดทำรายงานยอดขาย

เข้างาน 11:00-20:00น. พัก 1 ชั่วโมง หรือเข้างานตามกะห้าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 086782

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000 + ค่านำ้มัน+ค

งานประจำ : 10,000-12,000 + ค่านำ้มัน+ค กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
รับส่งเอกสาร รับเช็ค-วางบิล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ในเขต กทม.และปริมณฑล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086889

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 - 35,000

งานประจำ : 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
-วางแผนและดำเนินการทางด้านสรรหา เงินเดือน ค่าจ้าง งานสวัสดิการ งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
- จัดทำเงินเดือน ผ่านซอฟท์แวร์ HR & Payroll (โปรแกรม Pay Day)
- ดูแลและดำเนินงานกับส่วนงานภายนอก กรมแรงงาน กรมสวัสดิการ
- สรุปวิเคราะห์ รายงานและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
- สรรหาพนักงานใหม่ที่เหมาะสม จัดหา ลงโฆษณาผ่าน Web Recruitment และช่องทางใหม่ๆ
- สัมภาษณ์และจัดทดสอบตามตำแหน่งงาน
- ประเมินผลพนักงานประจำ เพื่อปรับเงินเดือนและโบนัส
- จัดทำตารางอบรมพนักงาน ทดลองงาน และดูแลติดตามกา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086851

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 18000-22000

งานประจำ : 18000-22000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายการ การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086888

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลสรรหา(ประจำสำนักงานใหญ่ สาทร)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลสรรหา(ประจำสำนักงานใหญ่ สาทร)

งานประจำ : เงินเดือน 27,000 - 30,000

งานประจำ : 27,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
- ด้านกำลังคน สรรหา สัมภาษณ์พนักงาน
- อัพเดท jobสมัครงาน Facebook ,อัพเดทผังโครงสร้างอัตรากำลังคน
- จัดทำเอกสารใบสมัครพนักงาน
- จัดกิจกรรม และดูแลสวัสดิการ
- จัดทำการประเมินครบทดลองงาน
- งานสวัสดิการพนักงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086195

ตำแหน่งงานว่างครู ประจำสาขาเซนทรัลลาดพร้าว**ด่วน**สื่อสารภาษาอังกฤษได้**

ตำแหน่งงานว่างครู ประจำสาขาเซนทรัลลาดพร้าว**ด่วน**สื่อสารภาษาอังกฤษได้**

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
สอนผ่านกิจกรรมและเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็ก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085303

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน/ล้างจานร้านอาหาร (สาขาอารีย์)

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน/ล้างจานร้านอาหาร (สาขาอารีย์)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
-ทำงานเวลา 16.00 - 01.00 น.
-ทำความสะอาดภายในร้าน เช่น กวาด ถูพื้น เช็ดกระจก ทำความสะอาดห้องน้ำ
-คอยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า เช่น นำขยะในห้องน้ำไปทิ้ง เช็ดอ่างน้ำ นำทิชชู่หรือสบู่ล้างมือเติม เป็นต้น
-ล้างจานและภาชนะ
-และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086196

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
เสนอและแนะนำหลักสูตร / ให้ข้อมูลและบริการลูกค้าในศูนย์การศึกษา
ส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มและรักษาจำนวนนักเรียน
ออกบูธประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของสถาบัน
ทำรายงานการประกอบการส่งผู้บริหาร

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085154

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

งานประจำ : เงินเดือน 15000-18000

งานประจำ : 15000-18000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดทำตารางนัดหมาย และอำนวยความสะดวกในการประชุม
- บริหารงานเอกสารต่างๆ
- ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน
- สรุป รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีมาตรฐานด้านประสิทธิภาพในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง ไว้วางใจได้
- มีความคล่องตัวแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีประสบการณ์งานด้านอสังหาริมทรัพย์พิจรณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085948
เลขที่ประกาศ : 085301

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส(สายงานร้านอาหาร)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส(สายงานร้านอาหาร)

งานประจำ : เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท

งานประจำ : 35,000 - 40,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
1. วางแผนสื่อสารทางการตลาด เช่นโปรโมชั่น,การโฆษณา,กลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ควบคุมและดูแลการสื่อสารทางการตลาดทั้งหมดที่ออกจากองค์กรถึงลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
3. ประสานงานกับทีม PR,OnlineและแผนกGraphic
4. อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085302

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้าน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 40,000 บาท

งานประจำ : 40,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
1.ดูแลร้านอาหารในด้านการบริหารงาน (Management) ร่วมสร้างแผนกลยุทธตารางการทํางาน การจัดสรรคบุคลากรให้เพียงพอต่อการทำงาน ควบคุมค่าใช้จ่าย / รายได้ ภายในสาขา
2.ดูแลเรื่องการดําเนินการ (Operation) ให้มีประสิทธิภาพ ดูแลผลการปฏิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชารักษามาตรฐานของร้านและนโยบายของบริษัท
3.ผลักดันยอดขายและกำไร รวมถึง KPI ของร้าน
4.ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085304

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (บริษัทในเครือ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (บริษัทในเครือ)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 -16,000 บาท

งานประจำ : 13,000 -16,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
-สนับสนุนงานด้านเอกสารฝ่ายขาย
-ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086097

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี Admin Accounting Officer (สัญญาจ้าง 1 ปี ทำงานดีมีต่อสัญญา และปรับเงินเดือนทุกปี)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี Admin Accounting Officer (สัญญาจ้าง 1 ปี ทำงานดีมีต่อสัญญา และปรับเงินเดือนทุกปี)

งานประจำ : เงินเดือน 22,000 - 25,000 บาท/เดือน

งานประจำ : 22,000 - 25,000 บาท/เดือน กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
- งานด้านธุรการงานบัญชี จัดทำรายงาน งานคีย์ข้อมูล จัดเตรียมเอกสารธุรการทั่วไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085753

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการประจำร้าน YNO สาขา - โลตัสยโสธร ด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการประจำร้าน YNO สาขา - โลตัสยโสธร ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน 13000-16000

งานประจำ : 13000-16000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
รับผิดชอบงานขาย/แคชเชียร์, ดูแลร้านค้าและพนักงาน, และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขายหน้าร้าน

สวัสดิการ
- ค่าคอมมิชชั่น
- ค่าอินเซนทีฟ
- ค่าล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085300

ตำแหน่งงานว่างแมสเซ็นเจอร์ (ด่วนสามารถเริ่มงานได้ทันที)

ตำแหน่งงานว่างแมสเซ็นเจอร์ (ด่วนสามารถเริ่มงานได้ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 +

งานประจำ : 15,000 + กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
รับส่งเอกสาร วางบิล เก็บเช็ค ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ตามเส้นทางที่กำหนดให้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084011

เลขที่ประกาศ : 083767

Head Chef (เชฟ อาหารไทย-ฟิวชั่น)

Head Chef (เชฟ อาหารไทย-ฟิวชั่น)

งานประจำ : เงินเดือน 40,000-50,000

งานประจำ : 40,000-50,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
- คิดสูตรอาหาร และออกแบบเมนูใหม่ๆ สำหรับร้านอาหารและงานสำคัญต่างๆ
- วางแผน และคำนวณราคาของแต่ละเมนู คำนวณรายรับรายจ่ายโดยรวม
- ดูแลความสะอาด และความปลอดภัยของอาหาร
- ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของอาหาร
- วางแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดขอบเขตลักษณะโครงสร้างงาน
- ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อที่จะให้บรรลุตามเป้าหมาย
- การจัดการต่างๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083768

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 18,0000 - 28,000 บาท

งานประจำ : 18,0000 - 28,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
ดูแลรับผิดชอบงานสั่งซื้อสินค้า
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อวางแผนการสั่งซื้อ
งานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083769

พนักงานเสิร์ฟ (Part time ช่วงเทศกาล)

พนักงานเสิร์ฟ (Part time ช่วงเทศกาล)

งานประจำ : เงินเดือน 350 บาทต่อวัน

งานประจำ : 350 บาทต่อวัน กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
งานเสิร์ฟ เวลาทำงาน 17.00 - 01.00 น.
- สามารถรับออเดอร์ได้ มีใจรักงานบริการ
- สาขาที่เปิดรับ อารีย์ ( ซ.อารีย์สัมพันธ์9 ติดบีทีเอส อารีย์)


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา