กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 76832 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 139655

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป มี OT

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป มี OT กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
ขับรถรับ - ส่งผู้บริหารตามสถานทีต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 139087

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
รับ-ส่งเอกสาร และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137765

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการคีย์ข้อมูล(สัญญาจ้าง 4 เดือน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการคีย์ข้อมูล(สัญญาจ้าง 4 เดือน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
พิมพ์เอกสารต่างๆ
รวมรวบ จัดเก็บเอกสาร
อื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136916

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ขับรถให้ผู้บริหารตามคำสั่ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136893

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ดูแลรับผิดชอบงานปิดงบการเงิน
ดูแลรับผิดชอบงานเจ้าหนี้ต่างประเทศ ยื่นแบบ ภงด.2, 3, 53
ดูแลรับผิดชอบกระทบยอดบัญชีทุกบัญชีและบัญชีแยกประเภท
ดูแลรับผิดชอบบันทึกตัดเช็ครับระหว่างทาง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136209

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเทรลเลอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเทรลเลอร์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000+ค่าเที่ยว+ค่าล

งานประจำ : 12,000+ค่าเที่ยว+ค่าล กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าตรงตามเวลา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136100

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเตรียมสินค้า ประจำสำโรง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเตรียมสินค้า ประจำสำโรง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
จัดเตรียมสินค้า และผลิตประกอบชุดสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135120

ตำแหน่งงานว่างDIGTAL MARKETING /การตลาดออนไลน์

ตำแหน่งงานว่างDIGTAL MARKETING /การตลาดออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
1.วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ เช่น Facebook Instagram Website Line เพื่นกระตุ้นการตลาด ให้ยอดขายเพิ่ม
2.รายงานผลทางสถิติและรายละเอียดต่างๆ ตั้งเป้าหมาย และวัดผล
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133143

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย (Sale Executive)

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย (Sale Executive)

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ตามตกลง+ค่า

งานประจำ : รายได้ตามตกลง+ค่า กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
ดูแลลูกค้าเก่า,หาลูกค้าใหม่,จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย
งานประมูลกับภาครัฐฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132601

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary)

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
1.ดูแลตารางงานและบริหารการนัดหมายให้ผู้บริหาร
2.ดูแลและรับผิดชอบ ตรวจตราความเรียบร้อยของเอกสารต่างๆ ที่จะส่งถึงผู้บริหาร
3.จัดเตรียมรายงานและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4.ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายใน ภายนอกองค์กร และติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132625

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค เครื่องCNC

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค เครื่องCNC

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
1.ควบคุมดูแล เครื่องCNC 3 แกน
2.เขียนโปรแกรม CNC เพื่อผลิตงานตามที่กำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132135

ตำแหน่งงานว่างธุรการจัดซื้อ (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างธุรการจัดซื้อ (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
1.ดูแลจัดซื้อ สินค้าและบริการ ตามรายการสั่งซื้อ
2.เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการชำระเงินกับผู้ขาย
3.ค้นหา Supplier/Vendor รายใหม่ๆ
4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 131599

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
1.ติดต่อประสานงานกับผู้แทนขาย
2.เปิดบิลขาย
3.ทำใบเสนอราคา
4.งานเอกสารในแผนกขาย
5.งานอื่นๆตามมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130708

ตำแหน่งงานว่างPart-Time งานไบเทค บางนา (วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2563)

ตำแหน่งงานว่างPart-Time งานไบเทค บางนา (วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2563)

งานนอกเวลา : เงินเดือน 450 บาท / วัน

งานนอกเวลา : 450 บาท / วัน กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ จักรวรรดิ
จัดเรียงสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ (ผ้าขนหนู)
เวลาปฏิบัติงาน 09.00 - 22.00น.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130653

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด ด่วน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
1.วางแผนจัดหาข้อมูล กำหนดกลยุทธ์ และการดำเนินงานการตลาด
2.บริหาร จัดการดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนการตลาด
3.จัดทำสื่อโฆษณา ออกบูธงานแสดงสินค้า ต่างๆ
4.ส่งเสริมและสนันสนุนงานขาย
5.จัดการดูแลด้านงานออนไลน์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130447

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
- รับสินค้า , จ่ายสินค้าออก (ยกสินค้า-จัดสินค้า "ท่อ")
- ตัดท่อตาม Order ลูกค้า
- ตัด Stock สินค้า เข้า-ออก
- ทำเอกสารโอนย้ายสินค้า - รับเข้าสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130344

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเก๋ง Toyota Camry

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเก๋ง Toyota Camry

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 30,000+

งานประจำ : 20,000 - 30,000+ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
** รายได้รวม 20,000 - 35,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป **

ลักษณะงาน ได้แก่
- งานรับส่งโรงแรม-สนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ
- งานกรุ๊พสัมมนา ประชุม ฝึกอบรม
- งานกรุ๊พทัวร์ชาวไทย-ชาวต่างชาติในกรุงเทพฯ ปริมณฑล
- งานตีกอล์ฟทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด
- งานรับส่งแขกกรุงเทพฯ ชลบุรี เขาใหญ่ อยุธยา พัทยา หัวหิน ชะอำ กาญจนบุรี ฯลฯ
- งานดูโรงงาน ชลบุรี อยุธยา ระยอง ฯลฯ
- งานรับส่งศูนย์แสดงสินค้า IMPACT, BITEC, ศูนย์ฯสิริกิติ์
- งานรับส่งพนักงานตามจุดต่างๆ
-งานดินเนอร์ ล่องเรือตอนกลางคืน ฯลฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130388

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
1.ดูแลการทำงานระบบอัตโนมัติภายในโรงงาน
2.ออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต้นแบบในการผลิต
3.ค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 129616

ตำแหน่งงานว่างธุรการสโตร์

ตำแหน่งงานว่างธุรการสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
1.รับสินค้า / จ่ายสินค้า (ท่อ) (ลงในระบบ,เอกสาร)
2.ยก/ตัดท่อเหล็กได้
3.ตัด Stock สินค้าได้
4.ทำเอกสารโอนย้ายสินค้า , รับเข้าสินค้า , จ่ายสินค้าออก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128663

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ประจำสำโรง

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ประจำสำโรง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ทำความสะอาดสำนักงาน
ดูแลแขกของบริษัทฯ
เดินเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา