กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 161913 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 152344

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร ประจำสำโรง

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร ประจำสำโรง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ออกตรวจเครน หรือตรวจสอบลวดสลิงให้ลูกค้า และงาน load test
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152324

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเอกสารคลังสินค้า ประจำสำโรง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเอกสารคลังสินค้า ประจำสำโรง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ดูแลสต๊อก ตัดสต๊อก งานเอกสารของแผนกคลังสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148266

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเคลือบแก้วรถยนต์ (แยกเหม่งจ๋าย/ซ.รามคำแหง 39)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเคลือบแก้วรถยนต์ (แยกเหม่งจ๋าย/ซ.รามคำแหง 39)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
urgentjob
บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
ดูรายละเอียดบริษัท
31 ต.ค. 63
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือนตามตกลง
number of positions iconอัตรา1 อัตรา
รายละเอียดงาน
1.ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้างได้
2.สามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างได้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148100

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
จัดการบริหารงานธุรการต่างๆ
มีความสามารถและความชำนาญ Program excel
ใช้Program express ในการวางบิล/จ่ายเช็ค
ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบขอบในงานเอกสาร สัญญาต่างๆ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145979

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก/ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก/ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
- กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคุคล
- วางแผนอัตรากำลัง ดำเนินการสรรหาบุคลากร ให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท
- วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal & KPI)
- จัดทำ ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆคู่มือพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
- ให้คำปรึกษาในด้านของการบริหารงานบุคคลแต่ละส่วนงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145773

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
- ประสานงานฝ่ายขาย ในเรื่องการทำเอกสารงานขาย ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา จนถึงติดตามการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
- เตรียมประสานงานฝ่ายขาย ในเรื่องการจัดเตรียมใบเสนอราคา การขอต่อรองราคาของลูกค้า เพื่อนำไปสู่กระบวนการสั่งซื้อของลูกค้า ให้ก่อเกิดประสิทธิผล
- ประสานงานติดต่อระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ ภายในเพื่อที่จะให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทำรายงานเกี่ยวกับงานขายของลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ
- ให้บริการ และตอบข้อสอบถามของลูกค้า ตลอดจนติดตามความพึงพอใจของลูกค้า
- จั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 144597

ตำแหน่งงานว่างรองผู้จัดการ/ผู้จัดการแผนกการเงิน

ตำแหน่งงานว่างรองผู้จัดการ/ผู้จัดการแผนกการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 30,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
1.กำหนดนโยบายและวางแผนการเงินของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับธุรกิจองค์กร
2.บริหารและรักษาสภาพคล่อง (Cash Flow) ของบริษัทให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
3.บริหารอัตราส่วนทางการเงิน (Ratio) ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
4.จัดทำรายงานสถานการณ์ต่างๆ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล
5.เสนอแนวทางการพัฒนาแผนการเงิน การลดต้นทุน การเพิ่มรายได้
6.จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน
7.จัดทำเอกสารเงินกู้ธนาคาร เช่น P/N
8.ตรวจสอบและควบคุมการชำระเงินต่างประเทศ (T/T,D/A,D/P,L/C,T/R)
9.จัดทำเอกสารซื้อแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้า Forward
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144628

ตำแหน่งงานว่างเซลล์โรงงาน

ตำแหน่งงานว่างเซลล์โรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ผลตอบแทนงดงาม

งานประจำ : ผลตอบแทนงดงาม กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
เซลล์ วิ่งตามโรงงาน เน้น โรงงานตาม นิคมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143501

ตำแหน่งงานว่างครูปฐมวัย ครูภาษาอังกฤษ ฝ่ายประสานงานครูต่างชาติ

ตำแหน่งงานว่างครูปฐมวัย ครูภาษาอังกฤษ ฝ่ายประสานงานครูต่างชาติ

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
งานด้านสรรหา อบรม,งานประกันสังคม,ภาษี,ยื่นกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน,กองทุนเงินทดแทน,พิมพ์เอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142225

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ดูแลลูกค้าในสื่อออนไลน์ทั้งหมด Shopee, Lazada
• เล่น Social ได้ (Facebook, Line, Instagram)
• Live สด ขายสินค้าในเว็ปเพจของบริษัท
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

วันหยุด : ทุกวันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 8.00-17.00

www.facebook.com/phopraditherb
www.phopraditherb.com
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142125

ตำแหน่งงานว่างWebsite & Graphic Designer

ตำแหน่งงานว่างWebsite & Graphic Designer

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 25,000

งานประจำ : 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
- วางแนวคิด กำหนดทิศทางและควบคุมธีมภาพรวมของงานกราฟฟิกทั้งหมดของแบรนด์ (Art Direction)
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานออกแบบเวปไซต์และ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram และอื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141191

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service Officer / Account Executive (Ladkrabang 38/4)

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service Officer / Account Executive (Ladkrabang 38/4)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000 (Negotiable)

งานประจำ : 15,000 - 18,000 (Negotiable) กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
1. Develop effective communication platforms for clients and staff.
2. Inspire repeat-business from clients.
3. Conduct customer service workshops and presentations.
4. Monitor and measure client satisfaction.
5. Liaise with different departments about client queries.
6. Offer advice to clients on services.
7. Develop surveys and capture client information.
8. Participate in marketing campaigns.
9. Deal with client requests and troubleshoot problems.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140938

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตู้-รถมินิบัส (รับส่งผู้โดยสาร - ขนสินค้า)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตู้-รถมินิบัส (รับส่งผู้โดยสาร - ขนสินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน 13000 - 18000

งานประจำ : 13000 - 18000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
1. ขับรถรับ-ส่งลูกค้าตามสถานที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพ-ต่างจังหวัด
2. ขับรถรับ-ส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล
3. ดูแล ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
4. ช่วยงานทีมในด้านอื่นๆ ตามเหตุ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140523

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
บัญชีเจ้าหนี้
• ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
• จัดทำใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนเสนออนุมัติการจ่ายเงิน
• จัดทำใบโอนเงินต่างประเทศให้แก่ Supplier ต่างประเทศ
• บันทึกบัญชีจากใบสำคัญจ่ายและการโอนเงินต่างประเทศลงในระบบ WINSPEED พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ก่อนส่งผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
• จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30), ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53
• จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140503

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกการเงินลูกหนี้

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกการเงินลูกหนี้

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ติดตามหนี้ และตรวจเอกสาร การเงิน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140504

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกการเงินลูกหนี้

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกการเงินลูกหนี้

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ดูแลเรื่องการเก็บเงิน ติดตามหนี้ ควบคุมดูแลการเก็บเช็ค วางบิล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140502

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการการเงิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
งานในแผนกการเงินลูกหนี้ วางบิล เก็บเงิน และงานเอกสารต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140131

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
รับส่งเอกสาร และงานตามมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140314

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู

งานประจำ : 18,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
Accounting officer: เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงาน
หน้าที่และรายละเอียดของงาน : ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่าง ๆ
รายละเอียดงานเบื้องต้น
• บันทึกบัญชีเบื้องต้น ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)
• ทำเอกสารวางบิล รับเช็ค ระบบบัญชีต่าง ๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง
• จัดทำ ตรวจสอบและควบคุมเอกสารตั้งหนี้ เอกสารการจ่ายเงิน/รับเงิน และเอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญจ่าย - จัดทำหนังสือรับรองและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53, ภธ.40 รายงานภาษีซื้อ กพ30และภาษีอื่น ๆที่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140208

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ถ.มหาพฤฒาราม)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ถ.มหาพฤฒาราม)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 - 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
1.งานสรรหาว่าจ้างบุคลากร
2.ปฐมนิเทศพนักงาน
3.ติดตามการประเมินผลการทดลองงาน
4.จัดทำ/ตรวจสอบ เงินเดือนพนักงาน รายวัน-รายเดือน
5.งานแจ้ง เข้า - ออก ประกันสังคม
6.งานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ภายใน-นอก
7.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
8.ดูแลพนักงานให้อยู่ในกฏระเบียบของบริษัทฯ
9.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
10.ทำงานจันทร์-เสาร์ (หยุดเพิ่ม 2 เสาร์ต่อเดือน)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา