กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163344 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 159405

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเย็บสลิงผ้าใบ ประจำสำโรง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเย็บสลิงผ้าใบ ประจำสำโรง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
เย็บสลิงผ้าใบให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159198

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน (++ด่วน++)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน (++ด่วน++)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน
มีความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารการเงินเป็นอย่างดี
มีทักษะด้านการบริหารจัดการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความสามารถให้การโน้มน้าวใจผู้อื่น ให้ปฏิบัติตามนโยบายการเงินของบริษัทฯ ได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158604

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ รถจักรยานยนต์ (ถ.มหาพฤฒราม)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ รถจักรยานยนต์ (ถ.มหาพฤฒราม)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นอยู่กับประ

งานประจำ : 12,000 ขึ้นอยู่กับประ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
1. ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามใบสั่งซื้อสินค้า
2. ขับรถส่งเอกสารระหว่างสาขา และธนาคาร
3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

***สถานที่ปฏิบัติงาน ถ.มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ***
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157655

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
1. ตรวจสอบการตัด Stock Carel
2. ประสานงานกับฝ่าย Import (กรณีรับเข้าสินค้าจากต่างประเทศ)
3. อัพเดตเอกสาร Certificute เข้าระบบ Access
4. จัดเตรียมเอกสาร Invoice + Pacleing List ให้กับฝ่ายคลังสินค้า
5. ถ่ายรูปก่อน-หลัง การโหลดสินค้าจากตู้ Container
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157549

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. ตรวจนับจำนวนสินค้าและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
3. จัดเก็บสินค้าให้ตรงตามหมวดหมู่ที่กำหนดไว้
4. ช่วยเหลือคนขับรถในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
5. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157633

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (Sales วิ่ง)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (Sales วิ่ง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
1. ติดต่อลูกค้า ร้านค้า เพื่อเสนอขายสินค้า
2. เจาะกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มยอดขาย
3. เปิดตลาดสินค้า
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 156868

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า/สโตร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า/สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบกรองน้ำ UF OZONE ในเขตจังหวัด จันทบุรี ตราด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156901

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ควบคุมการดำเนินงานวางแผนการทำงานของช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่ระบบกรองน้ำ UF OZONE ในเขตจังหวัดจันทบุรี ตราด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156895

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบกรองน้ำ UF OZONE ในเขตจังหวัดจันทบุรี ตราด
งานซ่อมบำรุง ซ่อมสร้างต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156916

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสนับสนุน ประจำสำโรง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสนับสนุน ประจำสำโรง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
งานเอกสารต่างๆ
ติดตามประสานงานแต่ละฟาร์ม (ไซด์งานอยู่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156897

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ควบคุมการดำเนินงานวางแผนการทำงานของช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่ระบบกรองน้ำ UF OZONE ในเขตจังหวัดจันทบุรี ตราด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155673

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ (โรงงานโคราช)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ (โรงงานโคราช)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 บาท

งานประจำ : 30,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
- ดูแลและบริหารงานด้าน บุคคล ทั้งระบบ
- วางแผนในการสรรหาพร้อมทั้งสรรหาบุคลากร
- ดูแลด้านอัตรากำลังคน
- ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ
- ดูแลระบบประเมินผลงาน
- จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน
- ดูแลด้านฝึกอบรม

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 153787

ตำแหน่งงานว่างแอดมิน

ตำแหน่งงานว่างแอดมิน

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนอันงดงา

งานประจำ : เงินเดือนอันงดงา กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดูแลเอกสาร

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152344

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร ประจำสำโรง

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร ประจำสำโรง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ออกตรวจเครน หรือตรวจสอบลวดสลิงให้ลูกค้า และงาน load test
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152324

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเอกสารคลังสินค้า ประจำสำโรง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเอกสารคลังสินค้า ประจำสำโรง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ดูแลสต๊อก ตัดสต๊อก งานเอกสารของแผนกคลังสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148266

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเคลือบแก้วรถยนต์ (แยกเหม่งจ๋าย/ซ.รามคำแหง 39)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเคลือบแก้วรถยนต์ (แยกเหม่งจ๋าย/ซ.รามคำแหง 39)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
urgentjob
บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
ดูรายละเอียดบริษัท
31 ต.ค. 63
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือนตามตกลง
number of positions iconอัตรา1 อัตรา
รายละเอียดงาน
1.ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้างได้
2.สามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างได้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148100

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
จัดการบริหารงานธุรการต่างๆ
มีความสามารถและความชำนาญ Program excel
ใช้Program express ในการวางบิล/จ่ายเช็ค
ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบขอบในงานเอกสาร สัญญาต่างๆ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145979

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก/ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก/ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
- กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคุคล
- วางแผนอัตรากำลัง ดำเนินการสรรหาบุคลากร ให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท
- วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal & KPI)
- จัดทำ ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆคู่มือพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
- ให้คำปรึกษาในด้านของการบริหารงานบุคคลแต่ละส่วนงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 145773

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
- ประสานงานฝ่ายขาย ในเรื่องการทำเอกสารงานขาย ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา จนถึงติดตามการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
- เตรียมประสานงานฝ่ายขาย ในเรื่องการจัดเตรียมใบเสนอราคา การขอต่อรองราคาของลูกค้า เพื่อนำไปสู่กระบวนการสั่งซื้อของลูกค้า ให้ก่อเกิดประสิทธิผล
- ประสานงานติดต่อระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ ภายในเพื่อที่จะให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทำรายงานเกี่ยวกับงานขายของลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ
- ให้บริการ และตอบข้อสอบถามของลูกค้า ตลอดจนติดตามความพึงพอใจของลูกค้า
- จั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144597

ตำแหน่งงานว่างรองผู้จัดการ/ผู้จัดการแผนกการเงิน

ตำแหน่งงานว่างรองผู้จัดการ/ผู้จัดการแผนกการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 30,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
1.กำหนดนโยบายและวางแผนการเงินของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับธุรกิจองค์กร
2.บริหารและรักษาสภาพคล่อง (Cash Flow) ของบริษัทให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
3.บริหารอัตราส่วนทางการเงิน (Ratio) ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
4.จัดทำรายงานสถานการณ์ต่างๆ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล
5.เสนอแนวทางการพัฒนาแผนการเงิน การลดต้นทุน การเพิ่มรายได้
6.จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน
7.จัดทำเอกสารเงินกู้ธนาคาร เช่น P/N
8.ตรวจสอบและควบคุมการชำระเงินต่างประเทศ (T/T,D/A,D/P,L/C,T/R)
9.จัดทำเอกสารซื้อแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้า Forward
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา