กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 76832 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 139621

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการแก้ไขหนี้ ( DA ) สาขาอ่างทอง

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการแก้ไขหนี้ ( DA ) สาขาอ่างทอง

งานประจำ : เงินเดือน 9900 + คอมมิสชั่น + ค่า

งานประจำ : 9900 + คอมมิสชั่น + ค่า กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการแก้ไขหนี้ให้กับลูกค้ากลุ่มซื้อหนี้ All Product ( NON & Legal )
- วางแผนการเข้าพบลูกค้า นำแผนงานเข้าระบบ Mobile Application และเข้าพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด
- เข้าพบลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย โดยติดต่อ--ทำความรู้จักสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมายทุกราย แจ้งรายละเอียดภาระหนี้ ข้อดีของการแก้ไขหนี้ และผลเสียของการมีภาระหนี้คงค้าง
- ใช้ระบบ Mobile Application ในการบันทึกผลการลงพื้นที่เข้าพบลูกค้า
- ปฏิบัติงานตามกฎระเบี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 139568

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้ (DA) สาขาชุมพร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้ (DA) สาขาชุมพร

งานประจำ : เงินเดือน 9900 + คอมมิสชั่น + ค่า

งานประจำ : 9900 + คอมมิสชั่น + ค่า กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
- วางแผนการเข้าพบลูกค้า เพื่อเจรจาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับทางลูกค้า
- เข้าพบลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย
- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 139556

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้ (DA) สาขาสตูล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้ (DA) สาขาสตูล

งานประจำ : เงินเดือน 9900 + คอมมิสชั่น + ค่า

งานประจำ : 9900 + คอมมิสชั่น + ค่า กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการแก้ไขหนี้ให้กับลูกค้า
- วางแผนการเข้าพบลูกค้า เพื่อเจรจาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับทางลูกค้า
- เข้าพบลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย
- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139617

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้ (DA) สาขาชลบุรี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้ (DA) สาขาชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 9900 + คอมมิสชั่น + ค่า

งานประจำ : 9900 + คอมมิสชั่น + ค่า กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการแก้ไขหนี้ให้กับลูกค้า
- วางแผนการเข้าพบลูกค้า เพื่อเจรจาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับทางลูกค้า
- เข้าพบลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย
- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139598

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้ (DA) สาขานครพนม

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้ (DA) สาขานครพนม

งานประจำ : เงินเดือน 9900 + คอมมิสชั่น + ค่า

งานประจำ : 9900 + คอมมิสชั่น + ค่า กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการแก้ไขหนี้ให้กับลูกค้า
- วางแผนการเข้าพบลูกค้า เพื่อเจรจาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับทางลูกค้า
- เข้าพบลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย
- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139569

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้ (DA) สาขาลำพูน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้ (DA) สาขาลำพูน

งานประจำ : เงินเดือน 9900 + คอมมิสชั่น + ค่า

งานประจำ : 9900 + คอมมิสชั่น + ค่า กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการแก้ไขหนี้ให้กับลูกค้า
- วางแผนการเข้าพบลูกค้า เพื่อเจรจาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับทางลูกค้า
- เข้าพบลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย
- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 139111

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+รายได้อื่

งานประจำ : ตามตกลง+รายได้อื่ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1. ทำการเก็บตัวอย่างภาคสนามได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงและพื้นราบ
3. ส่งมอบตัวอย่าง เอกสารและบันทึกเพิ่มเติมหากมีความผิดปกติในการเก็บตัวอย่างให้กับหน่วยงานที่
รับผิดชอบขั้นต่อไปทราบ
4. สามารถปฏิบัติงานพื้นราบ ตลอดจนการเก็บตัวอย่างทุกอย่างได้
5. ตรวจสอบความพร้อมและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
6. ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในทีม
7. สามารถขับรถกระบะและเดินทางไกลได้
8. ดัดแปลงอุปกรณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
9. ซ่อมแซมอุปกรณ์ในทีมที่ชำรุดให้พร้อม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138057

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ช่วยเหลือนักเทคนิคการแพทย์ จัดเตรียมสิ่งปฏิเสธส่งตรวจ(เช่น เลือดน้ำลาย)และงานด้านเอกสารต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137849

ตำแหน่งงานว่างLogistics Coordinator (ประสานงานธุรการคลังสินค้า)

ตำแหน่งงานว่างLogistics Coordinator (ประสานงานธุรการคลังสินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-25,000 บาท

งานประจำ : 18,000-25,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
• ควบคุมดูแลงบประมาณของฝ่าย/เงินสดย่อย
• การควบคุมดูแลงานของ Outsource ทำความสะอาด
• ดูแลและประสานงานซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ
• จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตามที่ร้องขอและstock อุปโภค บริโภค
• ติดตามแผนและ KPI ของฝ่ายตามกำหนด
• ประสานงานการจ่ายค่าจ้างพนง.รายวัน และการเบิกจ่าย งานเอกสาร สัญญา รายงาน / อื่นๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137794

ตำแหน่งงานว่างAdmin

ตำแหน่งงานว่างAdmin

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-13,000 บาท

งานประจำ : 10,000-13,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
คีย์ข้อมูลค่าใช้จ่าย ทำเอกสาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137382

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีลูกหนี้

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีลูกหนี้

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-22,000 บาท

งานประจำ : 20,000-22,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.ตรวจสอบสรุปยอดขายบริษัทและบันทึกบัญชีเพื่อตัดชำระหนี้
2.ควบคุมและตรวจสอบระบบการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้และหนี้ค้างชำระ
3.วางบิลและจ่ายงานรับเช็ค
4.ติดตามลูกหนี้เกินกำหนดชำระ
5.สรุปและกระทบยอดสินค้าคงเหลือลูกค้าฝากขาย
6.ตรวจสอบและจัดทำเอกสารโอนย้ายและปรับราคาสินค้าของห้าง
7.ประมาณการรายได้และเช็คความเคลื่อนไหวบัญชี

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137395

ตำแหน่งงานว่างนักกายภาพบำบัด

ตำแหน่งงานว่างนักกายภาพบำบัด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย ของทางแผนกกายภาพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 137196

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ตรวจสอบใบเปลี่ยนแปลงตารางเวรของแต่ละแผนก ,เก็บเอกสาร,ประสานงานแต่ละแผนก.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136674

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แห้ไขปัญหาหนี้ (DA) ชลบุรี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แห้ไขปัญหาหนี้ (DA) ชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 9,900 บ.

งานประจำ : 9,900 บ. กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการแก้ไขหนี้ให้กับลูกค้า
- วางแผนการเข้าพบลูกค้า เพื่อเจรจาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับทางลูกค้า
- เข้าพบลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย
- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136578

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-14,000 บาท ไม่รวม OT

งานประจำ : 13,000-14,000 บาท ไม่รวม OT กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.ขับรถจัดส่งและรับสินค้า
2.ขับรถส่งและเก็บงานโปรโมชั่น
3.ตรวจเช็คสินค้าและติดตามเอกสารในการจัดส่งสินค้า
4.ดูแลรักษารถขนส่งหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136577

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถขนส่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 350 บาท ไม่รวม

งานประจำ : วันละ 350 บาท ไม่รวม กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.ติดรถส่งสินค้าและงานโปรโมชั่น
2.ตรวจเช็คสินค้ายกขึ้นรถเตรียมจัดส่งทุกเช้า
3.ขึ้นเฟอร์ลงเฟอร์งานโปรโมชั่น
4.ช่วยเตรียมเอกสารในการจัดส่ง
5.ดูแลรักษารถขนส่ง


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136558

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (บัญชีเจ้าหนี้)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (บัญชีเจ้าหนี้)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
- จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ - ขาย
- จ่ายชำระหนี้ Suppliers (PS)
- บันทึกจ่าย Suppliers
- บันทึกค่าใช้จ่ายแยกตามประเภทบัญชี
- บันทึกบัญชี OE,PV
- ค่าสาธารณูปโภค และ ค่าความเสียหาย
- ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
- จัดทำรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อที่อยู่ผู้กูกหัก
- จัดทำรายงานภาษีซื่อขาย ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีซื้อ ภาษีขาย
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136393

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม)

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ

งานประจำ : ตามตกลง+ประสบการณ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1.ตรวจสอบเอกสารจากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการ
2.ส่งมอบตัวอย่าง เอกสาร และบันทึกความผิดปกติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอย่างให้ครบถ้วน
4.วางแผนงานเพื่อใช้ในการเบตัวอย่าง
5.จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทีมงาน
6.ทำการเก็บตัวอย่างภาคสนาม
7.ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานบนพื้นที่ราบและที่สูง
8.ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ให้ใช้พร้อมงาน
9.จัดเก็บอุปกรณ์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136101

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผุู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ (พาร์ท-ทาร์ม, ปฏิบัติงาน วันเสาร์-อาทิตย์)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผุู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ (พาร์ท-ทาร์ม, ปฏิบัติงาน วันเสาร์-อาทิตย์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่ตกลง

งานประจำ : ตามแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
ทำสํญญาจ้างงาน
จ่ายค่าแรง
ประเมิณผล การปฏิบัติงาน
และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135807

ตำแหน่งงานว่างเซลล์ต่างจังหวัด

ตำแหน่งงานว่างเซลล์ต่างจังหวัด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ

งานประจำ : ตามตกลง+ประสบการณ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
- ติดต่อประสานงานลูกค้า
- จัดแผนงานตรวจวัดใน Electronic File
- เวรประจำวัน
- ผู้ประสานงานโครงการ
- ตรวจเอกสาร Chain
- จัดทำแผนงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา