กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 084650

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
พนักงานบัญชี

หน้าที่หลัก
1. ด้านจ่าย
- เตรียมเอกสารจ่าย,จ่ายบิล
- ทำเอกสารซื้อสินค้า
- เงินสดย่อย รับ-จ่าย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084651

ธุรการทั่วไป / Admin

ธุรการทั่วไป / Admin

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
จัดทำและจัดเก็บ เอกสารต่างๆ เช่นใบแจ้งหนี้ ,ใบเสนอราคา ฯลฯ
จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท
ประสานงานภายใน - ภายนอกหน่วยงาน (โทร/ส่งอีเมล)
คีย์ข้อมูลต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของทีมงาน
และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084552

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 - 15,000.-

งานประจำ : 14,000 - 15,000.- กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
1.ดูแลควบคุมงานระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สุขาภิบาล
2.จัดทำเอกสารรายงานประจำเดือนของงานระบบอาคาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084521

หัวหน้าชุด ประจำเพลินนารี่มอลล์ วัชรพล ด่วนมาก!!!

หัวหน้าชุด ประจำเพลินนารี่มอลล์ วัชรพล ด่วนมาก!!!

งานประจำ : เงินเดือน 600 บาท/วัน + ค่าตำแห

งานประจำ : 600 บาท/วัน + ค่าตำแห กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า ,เรียกรถ
เน้นการบริการด้านจราจร โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084342

วิศวกรโครงการ(ต.ปากน้ำ จ.สมุทราปราการ)

วิศวกรโครงการ(ต.ปากน้ำ จ.สมุทราปราการ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ควบคุมและวางแผนงานก่อสร้าง ให้เสร็จตามกำหนด
- ควบคุมงานก่อสร้างโครงการต่างๆ
- ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อให้งานเป็นไปตามแผน
- ตรวจสอบงานก่อสร้างทุกระยะ เพื่อให้เป็นไปตามแบบ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084372

ผู้จัดการแผนกบุคคล

ผู้จัดการแผนกบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- วิเคราะห์และวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบงาน
- รับนโยบายมาจัดทำแผนกลยุทธ์ ตามนโยบายหลักของบริษัท
- การสรรหาบุคลากร
- การบริหารค่าตอบแทน
- การบริหารสวัสดิการพนักงาน
- การบริหารระบบการประเมินผลการปฎิบัติงาน
- การบริหารแผนการพัฒนาบุคลากร
- ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในนโยบายและกระบวนการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงแก้ไข รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปโดยรูปแบบเดียวกันทั้งองค์การและบริษัทในเครือ
- บริหารแผนงานในการสรรหาบุคลากร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 084341

ธุรการสำนักงาน CEO รับด่วน!!

ธุรการสำนักงาน CEO รับด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- วางแผนงานด้านเอกสารของสำนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลเอกสารเข้า/ออก ให้ถูกต้อง
- ประสานงานกับเลขานุการ เกี่ยวกับเอกสารและการนัดหมายต่างๆ ของCEO เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของเอกสารในการประชุม
- ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน CEO
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084340

Executive Secretary (Chinese Language)

Executive Secretary (Chinese Language)

งานประจำ : เงินเดือน Negotiable

งานประจำ : Negotiable กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-Tasks and is responsible for the operations Secretary, according to plans.
-Activities concerning the appointment of the Executive meetings of the export receipts books.
-Interpreter Translations in Chinese, in a meeting of the Executive
-Manage in meetings both in and outside and overseas
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084370

หัวหน้า sale modern trade

หัวหน้า sale modern trade

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- สามรถขับรถแบคโฮได้
- มีประสบการณ์การขุด อเจาะ คอนกรีต
- ตรวจสอบเช็คสภาพรถก่อนใช้งาน
- รอบคอบ มีความปลอดภัยในการทำงาน
- สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องจักรได้
- ทำงานทุกประเภทที่ได้รับมอบหมาย
- มีใบอนุญาตขับขี่ ประเภทที่ 2,3
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084520

รปภ. ประจำเพลินนารี่มอลล์ วัชรพล ด่วนมาก!!!

รปภ. ประจำเพลินนารี่มอลล์ วัชรพล ด่วนมาก!!!

งานประจำ : เงินเดือน 500 บาท/วัน

งานประจำ : 500 บาท/วัน กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า ,เรียกรถ
เน้นการบริการด้านจราจร โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084338

หัวหน้าสำนักงาน CEO

หัวหน้าสำนักงาน CEO

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ดูแลจัดเก็บเอกสารราชการ/ จัดทำจดหมายและหนังสือเพื่อติดต่อหน่วยงานทางราชการ
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
- มีความสามารถในการจัดระบบและวิธีการปฏิบัติงาน
- มีภาวะความเป็นผู้นำ
- ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084007

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
1.ดูแลและสรรหาบุคลากร
2.ตรวจสอบการ ขาด/ลา/มาสาย ของพนักงาน
3.จัดทำและติดต่อประกันสังคม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 083909

พนักงานขายเชียร์สินค้า ประจำสถานีบริการ

พนักงานขายเชียร์สินค้า ประจำสถานีบริการ

งานประจำ : เงินเดือน 12000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- เชียร์ขายสินค้า (น้ำมันหัวเชื้อ)
- แนะนำ และขายสินค้า
- แจ้งโปรโมชั่นลูกค้า
- กระตุ้นยอดขาย
- งาน อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083776

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ตั้งแต่ 15,000

งานประจำ : รายได้ตั้งแต่ 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- ลงบัญชีรายวันรับ/จ่าย
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน
- ลงทะเบียนจัดส่งเอกสารทางการเงิน
- ติดต่อธนาคาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083643

พนักงานขายโทรศัพท์ประจำ สาขา บางปะอิน จ.อยุธยา

พนักงานขายโทรศัพท์ประจำ สาขา บางปะอิน จ.อยุธยา

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+Commission+เบี้ยขยัน

งานประจำ : 11,000+Commission+เบี้ยขยัน กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- ขายโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด
- แนะนำการใช้งาน Smart Phone และ Application
- แนะนำ Promotion ที่เหมาะสมและตรงใจให้กับลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083541

พนักงานขับรถขนส่ง

พนักงานขับรถขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือ

งานประจำ : ตามโครงสร้างหรือ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ส่งของตามไซท์งานก่อสร้าง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083169

นักภูมิศาสตร์ (ฝ่ายผังเมือง)

นักภูมิศาสตร์ (ฝ่ายผังเมือง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงการสร้างข

งานประจำ : ตามโครงการสร้างข กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- นำเข้า ตรวจสอบ แก้ไข และประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านต่างๆ
- จัดทำแผนที่ประกอบการศึกษา และแผนที่ประกอบรายงาน
- จัดทำรายงานการศึกษาด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านกายภาพ ด้านสภาพการใช้ที่ดิน ด้านความเหมาะสมเชิงพื้นที่ ฯลฯ เป็นต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083093

พนักงานขาย / Sale (สาขาคลองหลวง)

พนักงานขาย / Sale (สาขาคลองหลวง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
จำน่าย สินค้า กล่องวงจรปิด และสินค้าอื่นๆ ประเภทอิเล็คทรอนิค (ขายส่งเท่านั้น)
วางแผนการขาย ดูแลยอดขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 083097

แม่บ้าน ลาดพร้าว 87

แม่บ้าน ลาดพร้าว 87

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- ดูแลทำความสะอาดบ้าน
- ทำอาหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083098

ธุรการ (สาขา กระบี่ เยื้องโลตัสกระบี่)

ธุรการ (สาขา กระบี่ เยื้องโลตัสกระบี่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
เปิดบิล
เก็บเงิน
ทำรายงานส่งสำนักงานใหญ่
และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา