กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 062059

หัวหน้า ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้า ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 30,000

งานประจำ : 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- ดูแลงานด้านเอกสาร สัญญาต่างๆ
- ประสานงานกับผู้รับเหมา บริษัทต่างๆ
- พิมพ์เอกสารและจดหมายตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลควบคุมและประสานงานกับพนักงานรับ-ส่งเอกสารต่างๆของบริษัท
- ดูแลการใช้รถยนตร์ส่วนกลางของบริษัท
- ดูแลค่าใช้จ่ายของสำนักงาน เช่น ค่าน้ำประปา , ค่าไฟ , ค่าน้ำมันรถส่วนกลาง เป็นต้น
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062044

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 9000 - 15000

งานประจำ : 9000 - 15000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ทำความสะอาด / ดูแลออฟฟิศ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062049

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่
- ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายใน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคัญบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062050

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง

งานราชการ : เงินเดือน 90,000-150,000 (ตามประสบการ

งานราชการ : 90,000-150,000 (ตามประสบการ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- Co-Ordinator ประสานงานกับโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนงาน,งบประมาณก่อสร้างและแผนจัดซื้อ จัดจ้าง
วัสดุ,จัดหาผู้รับเหมา,เครื่องจักโครงการก่อสร้างอาคารสูง
- บริหารงานก่อสร้าง,ควบคุมบุคลากร,ดูแลและแนะนำ,อบรมทีมงานให้เกิดความชำนาญและสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ติดตาม,ตรวจสอบ,ประเมินผลและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมแผนการปรับปรุงแก้ไขโครงการ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062051

เลขานุการ

เลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
บุคคลิกดี ใจเย็น ประสานงานได้ดี
สามารถทำรายงานการประชุมได้
จัดทำค่าใช่จ่ายของกรรมการ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062041

รองผู้จัดการโครงการ (งานสถาปัตย์)

รองผู้จัดการโครงการ (งานสถาปัตย์)

งานประจำ : เงินเดือน 60,000-120,000

งานประจำ : 60,000-120,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- ควบคุม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
- ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการ
- รายงานสรุปการก่อสร้างและประเมินผลการดำเนินงาน
- มีความรู้พื้นฐานงานโครงสร้างอาคารสูงเพื่อประสานงานกับวิศวกร
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 059685

ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี

ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1.คิดเงินเดือนพนักงาน
2.จัดเตรียมเอกสารยื่นภาษีต่างๆของแต่ละเดือนให้สำนักงานบัญชี เช่น ภงด.1/ภงด.3/ภงด.53/ภพ.30/ภพ.36
3.จัดทำแบบและยื่นชำระเงินสมทบประกันสังคมของพนักงาน
4.จัดทำแบบและยื่นกท.20
5.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายการเงินของบริษัทลูกค้า
6.ติดต่อประสานงานกับสำนักงานบัญชีภายนอก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 061009

ช่างประจำโครงการ

ช่างประจำโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบก

งานประจำ : ตามตกลง/ตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ซ่อมบำรุง และดูแลงานระบบไฟฟ้า,ประปา,และระบบอื่น ๆ ภายในอาคาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 061010

ธุรการ-บัญชี ประจำโครงการ

ธุรการ-บัญชี ประจำโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ธุรการ ประจำอาคารชุด จัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ออกบิลเงินสด งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 061233

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (QS)

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (QS)

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-40,000

งานประจำ : 25,000-40,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ประเมินต้นราคาต้นทุนงานตกแต่งภายใน (Interior Design)
- ถอดปริมาณวัสดุและพื้นที่จากแบบ
- จัดทำเอกสาร BOQ
- จัดหาผู้รับเหมา
- ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00–17.00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006199

พนักงานแม่บ้าน ประจำออฟฟิศ ซอย (ลาดพร้าว 88)

พนักงานแม่บ้าน ประจำออฟฟิศ ซอย (ลาดพร้าว 88)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- ทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมาย เช่น กวาด ถูพื้น ดูดฝุ่นช่วยจัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้ ช่วยขนเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดอาหารให้นาย
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019810

เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก

เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
-ออกตรวจสอบสินค้าหน้าร้าน ตามสาขาทั่วประเทศ
-มีค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์ ให้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019812

ผู้จัดการร้าน Playboy Cafe สาขา Central East Ville (Lumyook Food บริษัทในเครือ)

ผู้จัดการร้าน Playboy Cafe สาขา Central East Ville (Lumyook Food บริษัทในเครือ)

งานประจำ : เงินเดือน 22000-25000

งานประจำ : 22000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
-ควบคุมดูแลความเรียบของร้านและพนักงานเสิร์ฟ
-คีย์ออเดอร์อาหารที่เครื่องเก็บเงินหน้าร้าน
-ติดต่อสื่อสารและให้ความช่วยเหลือลูกค้า
-ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
-เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019813

Commis III (ผู้ช่วยกุ๊ก) Playboy Cafe ประจำสาขา Central East VIlle (Lumyook Food บริษัทในเครือ)

Commis III (ผู้ช่วยกุ๊ก) Playboy Cafe ประจำสาขา Central East VIlle (Lumyook Food บริษัทในเครือ)

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000++

งานประจำ : 10000-12000++ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
-รักษาสภาพแวดล้อมการทำงานทให้สะอาดและปลอดภัย
-จัดเตรียมวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหาร
-ตรวจสอบความสดใหม่ของอาหารและเครื่องปรุง
-และหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
-ทำอาหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019814

Chef de Partie (หัวหน้าครัว) Playboy Cafe ประจำสาขา Central Pattaya (Lumyook Food บริษัทในเครือ)

Chef de Partie (หัวหน้าครัว) Playboy Cafe ประจำสาขา Central Pattaya (Lumyook Food บริษัทในเครือ)

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000++

งานประจำ : 15000-20000++ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
-ตรวจสอบสต็อก และรับผิดชอบการสั่งซื้อ
-จัดเตรียมวัตถุดิบเครื่องปรุงทั้งหมด
-รับผิดชอบดูแลการทำอาหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019815

ผู้จัดการร้าน Playboy Cafe สาขา Central Pattaya (Lumyook Food บริษัทในเครือ)

ผู้จัดการร้าน Playboy Cafe สาขา Central Pattaya (Lumyook Food บริษัทในเครือ)

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-28,000

งานประจำ : 25,000-28,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
-ควบคุมดูแลความเรียบของร้านและพนักงานเสิร์ฟ
-คีย์ออเดอร์อาหารที่เครื่องเก็บเงินหน้าร้าน
-ติดต่อสื่อสารและให้ความช่วยเหลือลูกค้า
-ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
-เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019817

บาร์เทนเดอร์ Playboy Cafe สาขา Central East Ville (Lumyook Food บริษัทในเครือ)

บาร์เทนเดอร์ Playboy Cafe สาขา Central East Ville (Lumyook Food บริษัทในเครือ)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 16,000

งานประจำ : 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
-ชง Cocktail ให้ลูกค้า
-คอยดูแล บริการลูกค้า
-คิดสูตร Cocktail ใหม่ ๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019819

พนักงานเสิร์ฟ Playboy Cafe สาขา Central East Ville (Lumyook Food บริษัทในเครือ

พนักงานเสิร์ฟ Playboy Cafe สาขา Central East Ville (Lumyook Food บริษัทในเครือ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
-คีย์ออเดอร์อาหารที่เครื่องเก็บเงินหน้าร้าน
-ติดต่อสื่อสารและให้ความช่วยเหลือลูกค้า
-ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
-เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019821

Commis I (กุ๊ก) Playboy Cafe ประจำสาขา Central East Ville (Lumyook Food บริษัทในเครือ)

Commis I (กุ๊ก) Playboy Cafe ประจำสาขา Central East Ville (Lumyook Food บริษัทในเครือ)

งานประจำ : เงินเดือน 10000-13000++

งานประจำ : 10000-13000++ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
-รักษาสภาพแวดล้อมการทำงานทให้สะอาดและปลอดภัย
-จัดเตรียมวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหาร
-ตรวจสอบความสดใหม่ของอาหารและเครื่องปรุง
-และหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
-ประกอบอาหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019822

Steward (พนักงานล้างจาน) Playboy Cafe ประจำสาขา Central East Ville(Lumyook Food บริษัทในเครือ)

Steward (พนักงานล้างจาน) Playboy Cafe ประจำสาขา Central East Ville(Lumyook Food บริษัทในเครือ)

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000++

งานประจำ : 10000-12000++ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
-ทำความสะอาดครัว
-ล้างจาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา