กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 053344

Project Manager

Project Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-บริหารจัดการงานในแผนกโยธาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของแต่ละโครงการ
- วางแผนการทำงาน, วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาของงาน
- บริหารงบประมาณการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
- ควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และบริหารคนให้ทำงานได้ประสิทธิภาพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 053347

HR Manager

HR Manager

งานราชการ : เงินเดือน 30,000-40,000 บาท

งานราชการ : 30,000-40,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
งานบริหารทรัพยากรบุคคล และ กลยุทธ์

- รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัตให้มีความสอดคล้องเป็นมมาตรฐานเดียวกัน

-กำหนดกลยทุธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยำกรมนษุย์ เพื่อ ให้บรรลเุปำ้หมายของบริษัท - การวางแผนอัตรากลัง ,สรรหาว่าจ้าง, การพัฒนาบุคลากร, การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง

- พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อให้องค์กรน่าอยู่

- จัดทำแผนและแนวทำงการประเมินผลการปฏิบัตงานพนักงาน
- พิจารณาผลประเมินพนักงานเพื่อ กำกับดูแลการแต่งตั้ง / โอนย้ำย / เลื่อนขั้น / ลงโทษพนักงาน ตลอดจนการ ปรับผลตอบแ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 052741

Sales Project

Sales Project

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ขาย แนะนำสินค้า IT Solution สินค้า IT ครบวงจร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
นัดหมาย เข้าพบ ลูกค้าประเภทองค์กร บริษัท อาจารย์ คณบดีมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ต่างๆ
-เงินเดือน+ค่าคอม+น้ำมัน+ค่าโทรศัพท์ ***
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 052742

Sales Executive ประจำสาขา iBeat IT Mall Fortune ด่วน!!!

Sales Executive ประจำสาขา iBeat IT Mall Fortune ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน 9500-11000+คอมมิสชั่น

งานประจำ : 9500-11000+คอมมิสชั่น กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
: รักงานขาย ชอบสินค้า IT
: แนะนำสินค้าของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 052736

Sales & Service Officer ประจำ AIS สาขา Robinson กำแพงเพชร

Sales & Service Officer ประจำ AIS สาขา Robinson กำแพงเพชร

งานประจำ : เงินเดือน 12,000+Commission+ค่า KPI+เบี้ยขยัน

งานประจำ : 12,000+Commission+ค่า KPI+เบี้ยขยัน กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ-แนะนำ Promotion-ขายสินค้า Smart Phone, Accessories และ Promotion ใหม่ ๆ ที่ AIS จัดให้ตรงใจ ตรงกับความต้องการของลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 052737

Sales Online

Sales Online

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-17,000

งานประจำ : 15,000-17,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
1. รับผิดชอบด้านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook / Line@ / Etc.
2. ทำแผนการตลาดออนไลน์ให้กับสินค้าของบริษัทฯ ได้
3. รู้จักและเข้าใจเทคนิคต่างๆ ของสื่อออนไลน์และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิเคราะห์สถิติต่างๆ ของการตลาดออนไลน์
5. เขียน Content ได้น่าสนใจ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 052738

พนักงานขายสินค้า Apple ประจำสาขา iShop พันธ์ทิพย์ประตูน้ำ

พนักงานขายสินค้า Apple ประจำสาขา iShop พันธ์ทิพย์ประตูน้ำ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 12,000 ++ Com

งานประจำ : 10,000 - 12,000 ++ Com กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- เสนอขายสินค้า ITภายใต้แบรนด์ Apple และอุปกรณ์ทั้งหมดภายในร้าน
- แนะนำ Promotion ที่เหมาะสมและตรงใจให้กับลูกค้า
- ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของร้าน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 052739

พนักงานขายสินค้า Apple ประจำสาขา iBeat เกตเวย์ เอกมัย

พนักงานขายสินค้า Apple ประจำสาขา iBeat เกตเวย์ เอกมัย

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 12,000 ++ Com

งานประจำ : 10,000 - 12,000 ++ Com กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- เสนอขายสินค้า ITภายใต้แบรนด์ Apple และอุปกรณ์ทั้งหมดภายในร้าน
- แนะนำ Promotion ที่เหมาะสมและตรงใจให้กับลูกค้า
- ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของร้าน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 052740

Technical Support ประจำศูนย์ซ่อม iCenter สาขา G-Tower (พระราม9)

Technical Support ประจำศูนย์ซ่อม iCenter สาขา G-Tower (พระราม9)

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 - 20,000

งานประจำ : 14,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- ต้อนรับ ตอบคำถาม แก้ปัญหาทางด้านเทคนิด การใช้งานของ iOS , Mac OS
- ออกใบรับซ่อมสินค้า ส่งคืน (โทรนัดหมาย)
- ติดตามข้อมูลของ APPLE เพื่อนำมาแก้ปัญหาให้ลูกค้า
- ทำเครมสินค้า กลุ่ม Accessories ของ apple
- Restore OS ต่างๆ ของสินค้า apple
- ติดตามงานซ่อมและแจ้งสถานะการซ่อมให้ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 052505

ช่างจักรกลหนัก

ช่างจักรกลหนัก

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์จักรกลหนัก
- ซ่อม วิเคราะห์ ,แก้ไข จัดการระบบบำรุงรักษา
- มีความรู้ ระบบ ISO 9000 - 2015
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 050575

Sales Executive ประจำสาขา iBeat IT Mall ฟอร์จูน

Sales Executive ประจำสาขา iBeat IT Mall ฟอร์จูน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 12,000 ++ Com

งานประจำ : 10,000 - 12,000 ++ Com กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- นำเสนอขายสินค้า APPLE
- นำเสนอขายสินค้าเสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
- แนะนำโปรโมชั่นให้แก่ลูกค้า
- บริการลูกค้าที่เข้ามาในร้าน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 050459

Admin(Office)

Admin(Office)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 050051

Sale & Service Officer ประจำ AIS-Telewiz Lotus มาบตาพุต

Sale & Service Officer ประจำ AIS-Telewiz Lotus มาบตาพุต

งานประจำ : เงินเดือน 13,000+Commission+ค่า KPI+เบี้ยขยัน

งานประจำ : 13,000+Commission+ค่า KPI+เบี้ยขยัน กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
-ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรวมถึงการจัดการ แก้ไขปัญหาต่างๆ
-แนะนำ Promotion-ขายสินค้า Smart Phone, Accessories และ Promotion ใหม่ ๆ ที่ AIS จัดให้ตรงใจ ตรงความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 049722

ผู้จัดการแผนกพัสดุ

ผู้จัดการแผนกพัสดุ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- วางแผนการบริหารจัดการคลังพัสดุให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา ป้องกันความเสียหาย และการสูญหาย
- วางแผนจัดการพื้นที่คลังพัสดุให้เพียงพอต่อการจัดเก็บ
- ควบคุมการดำเนินงานทางด้านคลังพัสดุ เพื่อเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน
- ควบคุมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุก่อนการจัดเก็บ
- ควบคุมการดำเนินการเบิก-จ่ายให้มีความถูกต้อง เป็นระบบระเบียบ เพื่อป้องกันการสูญหาย
- ตรวจสอบติดตามรายการพัสดุคงเหลือจากการใช้งานตามโครงการต่างๆ และเรียกคืนเข้าคลัง
- ควบคุมการดำเนินการตรวจนับสต็อก เพื่อตรวจสอบความถูก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 049101

Marketing Officer *** ทำงาน จันทร์-ศุกร์

Marketing Officer *** ทำงาน จันทร์-ศุกร์

งานประจำ : เงินเดือน 16,000-25,000

งานประจำ : 16,000-25,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
1.Routine
-ทำ Report สรุปยอดผู้สมัคร iMember ทุกอาทิตย์
-ทำ Report สรุปการทำ Survey Demo ทุกอาทิตย์ พร้อมคิดแผนกระตุ้นยอดการเข้าฟัง Demo
-เก็บข้อมูล Promotion คู่แข่ง ทุกกลางเดือนและปลายเดือน
-เก็บสต็อกการเบิกใช้ถุง Shoping หน้าร้าน เพื่อกระจายให้กับทางสาขาและสั่งซื้อถุงเข้าสต็อก
-หา Supplier เปรียบเทียบราคาผลิตสื่อ เช่น สื่อใบปลิว ,ของพรีเมี่ยม เป็นต้น
-ทำงบประมาณ (ตัดงบ) เมื่อมีการสั่งสื่อที่เกี่ยวข้องกับ Marketing
-ทำเอกสารเบิกเงินและเอกสารขอออกนอกพื้นที่ เมื่อมีการออก Evet พร้อม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 048554

Call Center (ประจำศูนย์ซ่อม ตึก G -Tower พระราม 9 )

Call Center (ประจำศูนย์ซ่อม ตึก G -Tower พระราม 9 )

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-16,000

งานประจำ : 14,000-16,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- รับโทรศัพท์ในร้าน
- โทรตามลูกค้าเพื่อมารับเครื่อง
- โทรขอคะแนน CSAT
- ทำสรุปรายงานการโทรหาลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 047251

พนักงานคลังสินค้า

พนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- เบิก จ่ายสินค้า
- ลงสินค้า และจัดเรียนสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 043624

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ด่วนนนน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ด่วนนนน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000+ค่าคอมมิชชั่น

งานประจำ : 10,000-15,000+ค่าคอมมิชชั่น กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
-มีความเชี่ยวชาญด้านตัวผลิตภัณฑ์ของBrand Apple
-สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านตัวผลิตภัณฑ์ให้กับผู้อื่นได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 042026

Admin Stock ด่วนมาก!!!

Admin Stock ด่วนมาก!!!

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-17,000

งานประจำ : 12,000-17,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ดูแล,จัดทำเอกสารต่างๆของทางบริษัทฯ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
ตรวจสอบเอกสาร,สินค้าต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯ
สั่งซื้อและจัดส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 041621

Sales & Customer Service ประจำ AIS สาขา โรบินสันจันทบุรี

Sales & Customer Service ประจำ AIS สาขา โรบินสันจันทบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 บาท

งานประจำ : 13,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- แนะนำการใช้งาน Smart Phone และ Application
- แนะนำ Promotion ที่เหมาะสมและตรงใจให้กับลูกค้า
- รับชำระค่าบริการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา