กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางวังทองหลางหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางวังทองหลางหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 053833

วิศวกรประเมินราคา

วิศวกรประเมินราคา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือ

งานประจำ : ตามโครงสร้างหรือ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1.ถอดแบบประเมินราคา BOQ งานก่อสร้าง/ปรับปรุง
2.ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อสั่งซื้อ วัสดุอุปกรณ์
3.ทำงานอื่นในสายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 053834

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/HR

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/HR

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1.สรรหาว่าจ้างบุคลากรตามตำแหน่งที่บริษัทต้องการ
2.กำกับดูแลกฏระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงาน
3.จัดทำเงินเดือน และสวัสดิการพนักงาน
4.จัดทำ-จัดเก็บข้อมูลพนักงาน ตรวจสอบบันทึกการขาด ลา มาสาย
5.ดูแลและรับผิดชอบงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม หรือเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
6.จัดทำเอกสารว่าจ้างงานหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 053835

ช่างก่อสร้าง ช่างไฟ ช่างฝ้า ช่างไม้ ช่างปูน

ช่างก่อสร้าง ช่างไฟ ช่างฝ้า ช่างไม้ ช่างปูน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ทำงานเกี่ยวกับก่อสร้าง ประจำไซต์งานก่อสร้าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 053836

วิศวกรไฟฟ้า(ประจำไซต์งานก่อสร้าง) รับสมัครด่วน

วิศวกรไฟฟ้า(ประจำไซต์งานก่อสร้าง) รับสมัครด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-รับผิดชอบงานด้านระบบไฟฟ้าในการก่อสร้าง
-เขียนแบบ/ถอดแบบ/ตรวจสอบแบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกร
-ช่วยประสานงานให้ข้อมูลสนับสนุนให้ไซต์งาน แผนงาน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณการเบิกจ่าย
-ตรวจสอบและควบคุใงานก่อสร้างหน้าไซต์งานให้เสร็จภายในกำหนกเวลา
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 053341

พนักงานขับรถผู้บริหาร **ด่วนที่สุด**

พนักงานขับรถผู้บริหาร **ด่วนที่สุด**

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ขับรถ รับ/ ส่ง ผู้บริหาร (บ้านพักอยู่ซอยเดียวกับกับสำนักงานใหญ่)
- ดูแล บำรุงรักษาเครื่องยนต์ และดูแลรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 053342

เลขานุการติดตามผู้บริหารCEO (ทำงานวันจันทร์ - เสาร์)

เลขานุการติดตามผู้บริหารCEO (ทำงานวันจันทร์ - เสาร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ดูแลตารางนัดหมายต่าง ๆ ของการประชุมผู้บริหาร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนัดหมายการประชุมต่าง ๆ
- จดบันทึกการประชุม, จัดทำรายงานการประชุม, จัดเตรียมเอกสาร
- Screen เอกสารที่จะให้ผู้บริหาร Approve ก่อนเข้าห้องผู้บริหาร
- ติดตามผู้บริหารเพื่อไปประชุมในสถานที่ต่าง ๆ
- มีความคล่องแคล่ว ว่องไว
- สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
- ถ้าจบสายวิศวกรโยธาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 053343

วิศวกรประเมินราคา (ไฟฟ้า)

วิศวกรประเมินราคา (ไฟฟ้า)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ประเมินราคางานโครงการต่างๆ
- ถอดแบบรายการวัสดุต่างๆ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 053344

Project Manager

Project Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-บริหารจัดการงานในแผนกโยธาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของแต่ละโครงการ
- วางแผนการทำงาน, วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาของงาน
- บริหารงบประมาณการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
- ควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และบริหารคนให้ทำงานได้ประสิทธิภาพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 052505

ช่างจักรกลหนัก

ช่างจักรกลหนัก

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์จักรกลหนัก
- ซ่อม วิเคราะห์ ,แก้ไข จัดการระบบบำรุงรักษา
- มีความรู้ ระบบ ISO 9000 - 2015
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 049722

ผู้จัดการแผนกพัสดุ

ผู้จัดการแผนกพัสดุ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- วางแผนการบริหารจัดการคลังพัสดุให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา ป้องกันความเสียหาย และการสูญหาย
- วางแผนจัดการพื้นที่คลังพัสดุให้เพียงพอต่อการจัดเก็บ
- ควบคุมการดำเนินงานทางด้านคลังพัสดุ เพื่อเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน
- ควบคุมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุก่อนการจัดเก็บ
- ควบคุมการดำเนินการเบิก-จ่ายให้มีความถูกต้อง เป็นระบบระเบียบ เพื่อป้องกันการสูญหาย
- ตรวจสอบติดตามรายการพัสดุคงเหลือจากการใช้งานตามโครงการต่างๆ และเรียกคืนเข้าคลัง
- ควบคุมการดำเนินการตรวจนับสต็อก เพื่อตรวจสอบความถูก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 047251

พนักงานคลังสินค้า

พนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- เบิก จ่ายสินค้า
- ลงสินค้า และจัดเรียนสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 037254

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ English teacher Part-time

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ English teacher Part-time

งานชั่วคราว : เงินเดือน 0 บ.

งานชั่วคราว : 0 บ. กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัย พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป
ลักษณะงาน : สอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปอายุ 3-80 ปี
ทำงานที่ : สถาบัน สอนสนุก ตั้งอยู่ที่ อิมพีเรีบลลาดพร้าว ชั้นสาม
สอนสัปดาห์ละ 1-7 วัน ( แล้วแต่ตกลงกัน ) คาบละ 1:30 ชั่วโมง (ในหนึ่งวันอาจได้รับมอบหมายให้สอนตั้งแต่ 1- 6 คาบ แล้วแต่ประสบการ ) คิดค่าสอนเป็นคาบ รวมยอดตามเดือน ปฏิทิน แล้วจ่ายเป็นรายเดือนตามจำนวน คาบที่สอน
ค่าตอบแทน 125 บาท/คาบ บวกค่าเดินทาง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา