กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางวังทองหลางหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางวังทองหลางหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 037313

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายขายงานโครงการ ( Sale Project Manager)

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายขายงานโครงการ ( Sale Project Manager)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000

งานประจำ : 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1.เสนอขายสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า ทั้งส่วน ผู้ออกแบบ,ผู้รับเหมา,เจ้าของโครงการ,ดูแลและควบคุมส่วนงานติดตั้งหน้างานบ้างบางครั้งคราว (ทั้งส่วนงาน กทม และต่างจังหวัด )
2.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ และดูแลเยี่ยมลูกค้าเก่า ขายสินค้าและบริการและรับผิดชอบในการเก็บหนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยมีเป้าการขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 037323

พนักงานขับรถยนต์เเละรถจักรยานยนต์ส่งสินค้า

พนักงานขับรถยนต์เเละรถจักรยานยนต์ส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ขับรถจัดส่งส่งสินค้าและพนักงานติดรถ ร่วมปฏิบัติงานด้วยกัน
ในการขนย้านสินค้าขึ้นลง และจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทันตามกำหนด
- ตรวจสอบบิลในการส่งสินค้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055873

แม่บ้านประจำสำนักงาน

แม่บ้านประจำสำนักงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058344

ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร (Branding)

ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร (Branding)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ดูแลพวกสื่อต่างๆ การประชาสัมพันธ์องค์กร ประสานงานกับสื่อสารมวลชน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058345

พนักงานเย็บจักร

พนักงานเย็บจักร

งานประจำ : เงินเดือน 9,750

งานประจำ : 9,750 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
เย็บจักร ประเภทผ้า หนังเทียม ชิ้นส่วนต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058346

Digital Content Creator

Digital Content Creator

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- เป็นผู้ที่สามารถสร้าง content ในสื่อ social media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram ได้ รวมทั้งพวก newsletter เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทาง E-mail เพื่อ Update ความเคลื่อนไหวของแบรนด์
- หาและประสานงานกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำ content
- ประสานงานและหารือร่วมกับทีมงานเพื่อกำหนดแนวทางเนื้อหาและรูปแบบของ content
วางแผนการผลิต จัดหา และ ประสานงานการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058347

Packaging Designer

Packaging Designer

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ออกแบบบรรจุภัณฑ์, POP (point of sale) ออกแบบพวก shelf วางขายสินค้า แผ่นโฆษณา และงานประเภท Instruction card Manual ที่แนะนำการใช้สินค้าในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058348

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1. มีความรู้การวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาด Online ประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์
2. มีความสามารถในการทำการตลาดออนไลน์ เช่น มีผลงาน Facebook Fan page ,LING , IG หรือเว็บไซต์
3. มีความรู้ความเข้าใจในการทำการตลาดออนไลน์ SOCIAL MEDIA MARKETING
4. อัฟเดทข่าวสารข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
5. ขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต ทำการตลาด
6. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธ์
7. สามารถทำ Microsoft Office 2007-2010 (Power point, Word, Excel) และ Photoshop ได้ดี
8. ถ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058349

ประสานงานขาย (Sales co-ordination)

ประสานงานขาย (Sales co-ordination)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ประสานงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้า-ฝ่ายโรงงาน-ฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีกับฝ่ายโรงงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
- ติดตามสถานะงานของลูกค้า และทำหน้าที่แทนฝ่ายขายเพื่อให้แน่ใจทุกฝ่ายเข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
- จัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขาย สรุปรายงานการขาย รวมถึงจัดทำเอกสารและรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดเก็บเอกสาของรฝ่ายขายและทำงานสนับสนุนงานขายและการตลาด
- ช่วยดูแล รับผิดชอบงานภายในฝ่ายตามที่ได้รับมอบหม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058350

Sourcing Purchase

Sourcing Purchase

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ติดต่อซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศ
สามารถเจรจาต่อรองราคาได้เป็นอย่างดี
มีความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า สินค้าจากต่างประเทศ เช่นเอกสารต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058351

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000+คอมมิชชั่น+ค่า

งานประจำ : 12,000+คอมมิชชั่น+ค่า กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะนำไปในการตัดสินใจเลือกซื้อ
มีวิธีการที่จะดึงดูดลูกค้า หรือสร้างจุดสนใจให้ลูกค้าได้

ทำงาน จ.-ศ (เวลา 08.00 -18.00 น.)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058352

ผู้ช่วยผู้บริหารทางด้านการค้าต่างประเทศ

ผู้ช่วยผู้บริหารทางด้านการค้าต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ให้ความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารแนะแนวทางความน่าจะเป็นของการทำธุรกิจ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058342

พนักงานขาย PC ประจำ (ด่วนมาก)

พนักงานขาย PC ประจำ (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน 10,000 +ค่าโ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 +ค่าโ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ขายสินค้า กระเป๋า แบรนด์ Theorem ดูแลสินค้าของบริษัท ในห้างฯ ตรวจเช็คสต๊อกสินค้าเข้า-ออก จำนวนคงเหลือ
จัดเชลล์ให้สวยงาม เป็นระเบียบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058329

หัวหน้าฝ่าย Marketing and Sale สินค้ากลุ่ม stationery 'THEOREM'

หัวหน้าฝ่าย Marketing and Sale สินค้ากลุ่ม stationery 'THEOREM'

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ดูแลช่องทางจำหน่ายและประสานงาน กลุ่ม Modern Trade ทั้งหมด และหาช่องทางจำหน่ายอื่นๆเพิ่มเติม
- Monitor ช่องทาง online marketing
- รับผิดชอบเป้าหมายการขาย วางแผนการตลาด และการควบคุมดูแลสินค้าหน้าร้าน
- ดูแลระดับคลังสินค้าให้เหมาะสมกับแต่ละหน้าร้านและสัมพันธ์กับเป้าหมายการขาย (weight distribution and variety distribution)
- ดูแลการทำงานของ PC
- เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบในการออก Event และงานแสดงสินค้าของแบรนด์ (ปีละ 2 ครั้ง) (เฉพาะที่จัดในประเทศ)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057942

ช่างขึ้นตัวอย่าง (แพทเทิร์น) กระเป๋าหนังและสินค้ากลุ่ม สเตชันนารี่หนัง

ช่างขึ้นตัวอย่าง (แพทเทิร์น) กระเป๋าหนังและสินค้ากลุ่ม สเตชันนารี่หนัง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1.สามารถขึ้นแพทเทิร์นตาม Drowing หรือตามแบบจริง
2.สามารถกำหนดวิธีการตัดเย็บ และตัดตัวอย่างได้
3.สามารถแก้ไขแพทเทิร์นตามความต้องการของลูกค้าได้
4.สามารถสร้างแบบและขึ้นตัวอย่างจากภาพสเก็ตและ/หรือสินค้าตัวอย่างที่มีอยู่ได้
5.มีความชำนาญในการเย็บวัตถุดิบประเภทหนังแท้ หนังเทียม ได้เป็นอย่างดี

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057409

สถาปนิก(บริษัทก่อสร้าง)

สถาปนิก(บริษัทก่อสร้าง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-มีความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ อ่านแบบ และถอดปริมาณแบบได้
-มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Auto cad , Stecthup ,Photoshop ได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการพัฒนาแบบ สถาปัตยกรรมทั้งภายใน รวมถึงโครงสร้างอาคารและงานระบบ
-มีความสามารถในการเข้าตรวจสอบหน้างานเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องเรียบร้อย ให้เป็นไปตามแบบและสามารถปรับแบบและพัฒนาแบบให้งานสร้างสามารถเดินหน้าต่อไปได้ตามแผนงาน
-มีความสามารถและตั้งใจในการศึกาารูปแบบงานของคู่แข่งเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโครงการของบริาัทให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
-มีความ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057400

เจ้าหน้าที่สโตร์(ก่อสร้าง)

เจ้าหน้าที่สโตร์(ก่อสร้าง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือ

งานประจำ : ตามโครงสร้างหรือ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1. จัดทำใบรายการสั่งของจากวิศวกร ให้ถูกต้องตามแผนงาน
2. ตรวจสอบวัสดุในสโตร์/ห้องช่าง
3. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ โดยเสนอราคาเปรียบเทียบ และเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติยืนยัน
4. ตรวจเช็คความพร้อมของวัสดุ-อุปกรณ์
5. ตรวจสอบ-ติดตามงานซ่อมแซม ปรับปรุง
6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในและภายนอกองค์กร
7.สามารถยกของหนักได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057407

จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือ

งานประจำ : ตามโครงสร้างหรือ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1.ดูแลงานด้านความปลอดภัยในไซท์งานก่อสร้าง
2.อบรมพนักงานใหม่เรื่องความปลอดภัย
3.ดำเนินงานความปลอดภัยตามแผนงาน
4.จัดทำรายงานความปลอดภัย
5.งานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
6.งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057408

โฟร์แมนก่อสร้าง และ โฟร์แมนสำรวจ

โฟร์แมนก่อสร้าง และ โฟร์แมนสำรวจ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-รับผิดชอบควบคุมช่างและผู้รับเหมาให้ทำงานถูกต้องตามแบบ และตามกำหนดเวลา
-เคลียร์แบบ ถอดแบบ ร่วมกับวิศกร เพื่อให้งานถูกต้อง
-สำรวจ ระดับหน้างาน วางผังโครงสร้าง
-ถอดแบบเพื่อสั่งวัสดุ เข้าทำงาน
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 045531

วิศวกรโยธา/วิศวกรสนาม รับด่วน!!

วิศวกรโยธา/วิศวกรสนาม รับด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตรงลง

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตรงลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-ควบคุมงานก่อสร้าง
-ประสานงานกับช่าง ผรม.อื่นๆ ผู้ควบคุมงานและฝ่ายอื่นๆเรื่องแผนงาน
-สามารถเคลียร์แบบหน้างาน ดูแลความเรีบยร้อยหน้างานได้เป็นอย่างดี
-ดูแลการทำงานของคำงานให้เกิดความปลอดภัย และเสร็จตามกำหนด
-มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย
-หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา