กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 068308

Site Engineer

Site Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบการทำงาน และคุณภาพงานของผู้รับเหมา
- ควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณการก่อสร้าง
- แก้ไขปัญหาแชเฉพาะหน้าและประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้งานดำเนินได้ต่อไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068223

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- จัดทำเอกสารของโครงการ Site
- ดูแลและจัดทำรายงานการปฎิบัติงานของพนักงานในโครงการ
- จัดหาอุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องใช้ต่าง ๆ ตามความจำเป็นของโครงการ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068226

โฟร์แมน (อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)

โฟร์แมน (อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ติดต่อผู้รับเหมา ดูไซต์งาน ประสานงานและควบคุม
- ดูแลและควบคุมงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลรับผิดชอบโครงการ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067550

พนักงานบริการลูกค้า customer service (ด่วน)

พนักงานบริการลูกค้า customer service (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 + ค่าคอมมิชชั่น

งานประจำ : 15,000 + ค่าคอมมิชชั่น กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1.เสนอขายสินค้า (มีทีมสอนผลิตภัณฑ์ให้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านสิ่งทอ)
2.ให้ข้อมูล แนะนำสินค้า
3.รักษาฐานลูกค้าเก่า เพื่อขายสินค้าอย่างต่อเนื่อง
4.ติดต่อลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้า
5.วางแผนการขายสินค้า และหาช่องทางการขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067500

พนักงานขับรถผู้บริหาร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1. ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหาร
2. ดูแลความสะอาด - นำรถยนต์เข้าศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ
3. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067332

เจ้าหน้าที่วีซ่า

เจ้าหน้าที่วีซ่า

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ดูแล ให้คำปรึกษาด้านวีซ่าให้กับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ
- จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการด้านวีซ่าให้กับลูกค้า
- ติดต่อประสานงานกับสถานฑูตต่างๆ
- ช่วยเหลืองานต่างๆ ในแผนก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 067329

.Net Programmer

.Net Programmer

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 30,000

งานประจำ : 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
พัฒนา Application สำหรับระบบการท่องเที่ยวในประเทศไทย ด้วย .Net App/SQL/Barcode Gen/TXT Pars

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067330

Airline Ticketing

Airline Ticketing

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป ตามความ

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป ตามความ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ให้บริการลูกค้าบริษัทคู่สัญญา
ทางด้านการจองและออกตั๋วเครื่องบิน
ผ่านระบบ AMADEUS และ
เป็นตัวแทนในการให้บริการทางด้านวีซ่า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067331

Accounting

Accounting

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 25,000

งานประจำ : 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
บันทึกข้อมูลบัญชีและจัดทำบัญชีของบริษัท
จัดเก็บเอกสารและข้อมูลของแผนกบัญชี

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067325

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน-CHINESE

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน-CHINESE

งานประจำ : เงินเดือน 20000 - 40000

งานประจำ : 20000 - 40000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ติดต่อประสานงานลูกค้าต่างประเทศ
ประเมินค่าใช้จ่าย ต้นทุน สินค้าแหละบริการต่างๆ
ในต่างประเทศ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067326

Asst Airline Ticketing Manager

Asst Airline Ticketing Manager

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 ++ ตามความสามารถ

งานประจำ : 20,000 ++ ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ให้บริการด้านตั๋วเครื่องบินแก่บริษัทลูกค้า Corporate
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการบริการลูกค้า
ประสานงานการปฏิบัติงานภายในองค์กร
รายงานการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067327

นักศีกษาฝีกงาน

นักศีกษาฝีกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน 5,000 บ.

ฝึกงาน : 5,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ให้บริการลูกค้าทางด้านการจองและออกตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ GDS และเป็นตัวแทนในการให้บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ ต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานดังนี้
1. สาขาการเงินและการบัญชี
2. สาขาการท่องเที่ยว
3. สาขาโปรแกรมเมอร์/IT
4. Sale/AE/Secretary
5. ภาษาญี่ปุ่น

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 067328

Programmer

Programmer

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 30,000

งานประจำ : 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
พัฒนา Application สำหรับระบบการท่องเที่ยวในประเทศไทย ด้วย .Net App/SQL/Barcode Gen/TXT Pars พร้อมทั้งดูแลฐานข้อมูลบริษัท

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067324

Account Executive -JAPANESE

Account Executive -JAPANESE

งานประจำ : เงินเดือน 20000 - 45000

งานประจำ : 20000 - 45000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ติดต่อประสานงานลูกค้าต่างประเทศชาวญี่ปุ่น
ประเมินค่าใช้จ่าย ต้นทุน สินค้าแหละบริการต่างๆ
ในต่างประเทศ แก้ปัญหา และคอยดูแลลูกค้าชาวญี่ปุ่น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 045852

PC Superviser ประจำ shop waki สาขาเทสโก้โลตัส บางกะปิ

PC Superviser ประจำ shop waki สาขาเทสโก้โลตัส บางกะปิ

งานประจำ : เงินเดือน 11,000-30,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 11,000-30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
แนะนำสินค้า และ เปิด-ปิด การขายได้ตามเป้าหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 045870

พนักงานช่าง

พนักงานช่าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ซ่อม/ติดตั้ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 045872

พนักงานขับรถส่งของ

พนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ขับรถไปตามสถานที่ ที่ทางบริษัทกำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 046642

PC พนักงานขาย ประจำ shop waki

PC พนักงานขาย ประจำ shop waki

งานประจำ : เงินเดือน 11,000-30,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 11,000-30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
แนะนำ เสนอการขาย เปิด-ปิดการขายตามเป้าหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 050111

พนักงานล้างเครื่องกรองน้ำ

พนักงานล้างเครื่องกรองน้ำ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ซ่อม-ดูแลเครื่องกรองน้ำ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 052505

ช่างจักรกลหนัก

ช่างจักรกลหนัก

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์จักรกลหนัก
- ซ่อม วิเคราะห์ ,แก้ไข จัดการระบบบำรุงรักษา
- มีความรู้ ระบบ ISO 9000 - 2015
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา