กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 073151

เจ้าหน้าที่ธุรการ(บุคคล)

เจ้าหน้าที่ธุรการ(บุคคล)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- บันทึกข้อมูลสถิติ ขาด,ลา,สาย
- บันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติงาน
- ดึงข้อมูลรายงานการสแกนนิ้ว
- เก็บลายนิ้วมือพนักงานใหม่
- ประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 072701

ผู้จัดการจัดชื้อในประเทศ

ผู้จัดการจัดชื้อในประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก เพื่อให้จัดซื้อสินค้า และบริการ เป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ ตามที่ได้รับการอนุมัติ อย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเหมาะสม และการส่งมอบสินค้าให้ทันตามความต้องการ
- ควบคุมราคาสินค้าและบริการ ที่จัดซื้อ ให้เหมาะสมตามคุณภาพสินค้า และหรือ ต่ำกว่าราคาประเมิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯสูงสุด
- สำรวจ จัดเก็บข้อมูลของผู้ขายแต่ละราย เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อในครั้งต่อไป
- ควบคุมดูแลทะเบียนประวัติและแคตตาล็อกสินค้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071539

เลขานุการผู้บริหาร

เลขานุการผู้บริหาร

งานราชการ : เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท

งานราชการ : 15,000 - 25,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
รับผิดชอบงานเอกสารและบัญชีของผู้บริหารทีตนเองรับผิดชอบ
ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
ติดต่อประสานงานแผนกจัดซื้อ หรือ สินค้าต่างๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071384

พนักงานรับส่งเอกสาร

พนักงานรับส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
รับส่งเอกสาร/ขับรถ/ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071267

Graphic Designer/Video Editor/กราฟฟิกดีไซน์เนอร์/ช่างตัดต่อ

Graphic Designer/Video Editor/กราฟฟิกดีไซน์เนอร์/ช่างตัดต่อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัดต่อลำดับภาพ ตัดต่อวีดีโอ สร้างสรรค์คลิปต่างๆ ออกแบบกราฟฟิค ทำข่าวสาร โปรโมชั่น การตลาดออนไลน์
-สามารถทำ Banner
-ทำ VDO Motion
-ทำ VDO

(กรุณาเตรียมPortfolio งานของคุณมาด้วย)


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071260

พนักงานเติมสินค้าตามร้าน ห้างสรรพสินค้า (ด่วนที่สุด)

พนักงานเติมสินค้าตามร้าน ห้างสรรพสินค้า (ด่วนที่สุด)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
นำสินค้าไปเติมให้กับร้าน อาทิเช่น Top Suppermarket ตามสาขาที่บริษัทฯ ลงสินค้าไว้เพื่อจำหน่าย ตามใบ Order ลูกค้า ตรวจเช็คสินค้า เก็บยอดคงเหลือ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 071261

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ วัตถุดิบ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ วัตถุดิบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
วิเคราะห์ใบขอให้ซื้อ เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ
คำนวณราคาของสิื่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง
ส่งใบสั่งซื้อ วิเคราะห์รายงานการรับรองของ
ตรวจสอบใบกำกับสินค้า สรรหาวัตถุดิบตามคำสั่งซื้อของฝ่ายของ
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก ดูแลเรื่องการคืนและการเคลมสินค้าที่มีปัญหา รับและตรวจสอบสินค้าตามนัดหมายให้ถูกต้องทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071259

เจ้าหน้าที่สมุนไพร

เจ้าหน้าที่สมุนไพร

งานประจำ : เงินเดือน 9,750 บาท

งานประจำ : 9,750 บาท กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- จัดเตรียมความพร้อมวัตถุดิบ สมุนไพร อุปกรณ์ ห้องทำงาน สถานที่สำหรับผลิตยา
- ตรวจรับและจัดเก็บวัตถุดิบ สมุนไพร และส่วนประกอบอื่นๆที่ใช้ในการผลิต
- บันทึกการตรวจรับวัตถุดิบ ทำรายงานวัตถุดิบที่ได้จากกระบวนการผลิตทั้งหมด
- ดูแลการผลิต การจัดเก็บยา การอบ การมิกซ์ การบด และการต้มยา ให้เป็นไปตามคำสั่งและขั้นตอนการผลิต
- งานทั่วไปตามคำสั่งของผู้บริหารหรือหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071174

วิศวกรประมาณราคางานโยธา

วิศวกรประมาณราคางานโยธา

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ถอดแบบ ประมาณราคาตามแบบให้ถูกต้อง
- คิดราคาต้นทุนในการก่อสร้าง
- จัดทำเอกสารเสนอราคา
- คิดราคาต้นทุนในการก่อสร้างจริง
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071019

รับสมัครพนักงานรับส่งเอกสาร ประจำพื้นที่ สาทร /คลองเตย/บางรัก/ยานนาวา/ปทุมวัน ด่วน !!

รับสมัครพนักงานรับส่งเอกสาร ประจำพื้นที่ สาทร /คลองเตย/บางรัก/ยานนาวา/ปทุมวัน ด่วน !!

งานประจำ : เงินเดือน 13,000+

งานประจำ : 13,000+ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-รับเช็ควางบิลและส่งเอกสารทั่วไป
-รู้เส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071020

รับสมัคร พนักงานส่งเอกสาร ประจำพื้นที่ เขต บางรัก + บางคอแหลม + สาทร ด่วน!!

รับสมัคร พนักงานส่งเอกสาร ประจำพื้นที่ เขต บางรัก + บางคอแหลม + สาทร ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน 13,000+

งานประจำ : 13,000+ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- รับเช็ควางบิลและส่งเอกสารทั่วไป
- รู้เส้นทางเป็นอย่างดี

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069934

สมุห์บัญชี รับด่วน!!

สมุห์บัญชี รับด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- วางแผนคบวคุมระบบงานด้านภาษีอากร ภพ.30 ภงด.3 53 51 50
- ควบคุมและตรวจสอบระบบการจัดทำบัญชี
- ควบคุมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
- ควบคุมและบริหาร Stock สินค้าคงเหลือทางบัญชี
- จัดทำและวิเคราะห์งบทางการเงินรายงายผู้บริหารประจำเดือน
- ตรวจสอบรายงานต่างๆ ของแผนกบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีคลัง
- ปิดงบการเงินประจำปี
- ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 069928

วิศวกรสำนักงาน (อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)

วิศวกรสำนักงาน (อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- จัดเตรียมแบบก่อสร้างให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในโครงการที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง
- จัดทำแผนการปฎิบัติงานประจำเดือน และแผนประจำสัปดาห์ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ผลสำเร็จของโครงสร้างสอดคล้องกับแผนงาน
- ปฎิบัติงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069930

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1. จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
3. บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน
4. จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร
5. ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
6. จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ
7. ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069931

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1.ดูแลเครื่องยนต์และเครื่องจักร์
2.การช่อมบำรุงเครื่องยนต์และเครื่องจักร์ต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069932

พนักงานขับรถขนส่ง

พนักงานขับรถขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ขับรถยนต์ประเภท 4 ล้อ (รถตู้, รถกระบะ) เพื่อรับ/ส่งพนักงาน
- จัดวางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นรถ
- ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งานเสมอ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069933

หัวหน้าพัสดุุ(ปฏิบัติการ)

หัวหน้าพัสดุุ(ปฏิบัติการ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-วางแผน/กำหนดนโยบยในการทำงาน
-ควบคุมดูแลการขนย้าย งานวัสดุอุปกรณ์ต่าง ในคลังสินค้า
-จัดสรร ดูแลพนักงาน ใต้การบังคับบัญชาให้เหมาะสม
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069911

พนักงานประจำร้านกาแฟ ด่วนมาก

พนักงานประจำร้านกาแฟ ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน 10000++

งานประจำ : 10000++ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- แนะนำสินค้าให้ลูกค้า
- ดูแลความสะอาดภายในบริเวณร้าน
- ทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 069495

Customer Service

Customer Service

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ติดต่อประสานงาน ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade ,Drugstore ,Beauty chain และ ดูแลในเรื่องของการรับ Order ,จัดส่ง ,การชำระเงิน และขบวนการออกเอกาสารการวางบิลกับทางร้านค้า ,ตรวจสอบสินค้าคงเหลือของร้านค้า และสรุปยอดขาย ,ยอดสินค้า และตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069496

Sale & Marketing officer

Sale & Marketing officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-ดุแลสนับสนุนส่วนงานขายที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้าประเภท Generat Trade และการจัดกิจกรรมงานขาย Field Sales Event
-ดูแลสลับสนุนส่วนงานการตลาดในการติดต่อประสานงานเอเจนซี่
-บริหารจัดการสินค้าและการคัดสรร Promotion พิเศษเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายยอดขายแต่ละสถานที่
-สนับสนุนและช่วยเหลือด้านการประงานหลังการอนุมัติแผนการปล่อยสื่อและกิจกรรมทางการตลาด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา