กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 079677

Admin ธุรการ เลขานุการ

Admin ธุรการ เลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
จัดเอกสาร ทำบัญชีทั่วไป จัดเช็ํค Stock สินค้า จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ติดต่อช่างผู้รับเหมา โพสท์สินค้าผ่าน social และอื่นๆตามที่มอบหมายงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079605

ผู้จัดการแผนกพัสดุ

ผู้จัดการแผนกพัสดุ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- จัดทำเอกสารการจัดเก็บ ระบบ ISO 9000
- บริหารจัดการ-จัดเก็บสินค้าคงคลัง
- การบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079564

พนักงานบัญชี, หัวหน้าฝ่ายบัญชี

พนักงานบัญชี, หัวหน้าฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
โทรติดตามลูกค้า,ประสานงานต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079256

Inter Law (นักกฏหมายต่างประเทศ)

Inter Law (นักกฏหมายต่างประเทศ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- จัดทำ-ตรวจสอบสัญญาและเอกสารทางกฏหมายของบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงติดต่อประสานงานด้านเอกสารสัญญาระหว่างคู่ค้าในประเทศและต่างประเทศ
- ให้คำแนะนำ-ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัท
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078807

เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ประสานงาน และรวบรวมความต้องการสั่งซื้อ พร้อมรายละเอียดสเป็คของสินค้าจากหน่วยงานต้นสังกัด
- ค้นหา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และผู้ขายตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำเอกสารการจัดซื้อ และประสานงานจ่ายเงินแก่ผู้ขาย
- ประสานงานสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศให้ได้ทันเวลาตามแผนงาน และสเป็คที่กำหนด
- ติดตามการจัดส่งสินค้า
- ประสานงานส่งเคลม และซ๋อมแซมสินค้า เพื่อดูแลการรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078808

หัวหน้างาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้างาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านระบบ Network IT (ระบบ Internet, CCTV etc.)
- ดูแลและออกแบบระบบ IT
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 078809

เจ้าหน้าที่ธุรการ (แผนกพัสดุ)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (แผนกพัสดุ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- จัดเอกสารงานต่างๆ ที่แต่ละแผนกนำเสนอมาให้เรียบร้อยก่อนนำเข้าห้องเพื่อพิจารณา
- บันทึก การรับส่งเอกสารให้ถูกต้อง
- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
- จัดเก็บเอกสารเข้าหมวดหมู่ให้ถูกต้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078134

ผู้จัดการฝึกหัด

ผู้จัดการฝึกหัด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง บริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้าง บริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ขายและแนะนำสินค้า ดูแลสต๊อคเข้า-ออกทางสาขา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078133

พนักงานขาย ประจำสาขาเทสโก้โลตัส นครนายก

พนักงานขาย ประจำสาขาเทสโก้โลตัส นครนายก

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 11,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ขายและแนะนำสินค้า ให้ได้ยอดตามเป้าหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078132

pc ประจำสาขาเทสโก้โลตัสนครนายก

pc ประจำสาขาเทสโก้โลตัสนครนายก

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 11,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ขายและแนะนำสินค้า เปิด - ปิดการขายได้ตามเป้าหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077894

ผช.ผู้จัดการวฝ่ายคลังสินค้า

ผช.ผู้จัดการวฝ่ายคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ดูแลรับผิดชอบส่วนงานคลังสินค้าและจัดส่ง
- วางแผนและควบคุมตัวเลขของสินค้าคงคลังให้มีความถุกต้อง
- ควบคุมดูแลการบริหารงานคลังสินค้าและการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
-กำกับ ดูแลงานในฝ่ายฯ ตามที่ได้รับมอบมาย ให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อกำหนด คู่มือ มาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076923

เจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1.เป็นผู้ช่วยด้านการตลาดให้ผอ.ฝ่ายการตลาด
2.พัฒนาสินค้าใหม่ให้กับฝ่ายการตลาด
3.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 076643

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 12,500

งานประจำ : 9,000 - 12,500 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ทำความสะอาดสำนักงาน โชว์รูมสินค้า
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของสำนักงาน
จัดการไปรษณีย์ของบริษัท
จัดการระบบน้ำดื่มและของใช้สิ้นเปลืองของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075404

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานลำลูกกา คลอง 9)

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานลำลูกกา คลอง 9)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1.คำนวนและจัดทำต้นทุนการผลิต และต้นทุนบริการอื่นๆ
2.เสนอราคาและจัดทำสัญญางานบริการรวมถึงงานอื่นๆ
3.จัดทำงบประมาณ Project ต่างๆ
เข้าสู่โปรแกรม Bplus ระบบงาน Costing
4.บันทึกชั่วโมงแรงงานพนักงานเข้าสู่ระบบต้นทุน
5.บันทึกชั่วโมงเครื่องจักรเข้าสู่ระบบต้นทุน
6.ติดตามความคืบหน้าของสัญญาว่าจ้าง
7.จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
8.จัดเตรียมข้อมูลรายการตัดเบิกวัตถุดิบ/ภาชนะ/สารเคมี
9.กระทบยอดรายการทางบัญชี
10.จัดการและดูแลเรื่องการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075146

ธุรการประสานงานภายในโรงงาน

ธุรการประสานงานภายในโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ประสานงานระหว่างผู้บริหารด้านงานผลิต วัตถุดิบ และส่วนโรงงาน ทำรายงานการผลิต และวัตถุดิบ เสนอผู้บริหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075123

พนักงานเติมเต็มสินค้า (ยาหม่อง)

พนักงานเติมเต็มสินค้า (ยาหม่อง)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
นำสินค้าไปเติมเต็มหน้าร้านฝากขาย ตามสาขาที่บริษัทฯ ได้นำสินค้าไปวางจำหน่ายไว้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075118

Sale Packeging (พนักงานขายงาน งานดีไซต์บรรจุภัณฑ์ ทำด้วยกระดาษ)

Sale Packeging (พนักงานขายงาน งานดีไซต์บรรจุภัณฑ์ ทำด้วยกระดาษ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- เสนอขาย บรรจุภัณฑ์ อาทิเช่น กล่องกระดาษ กระดาษจั่วปัง packaging ต่างๆ
- วางแผน/เตรียมข้อมูลเนาเสนอ/เข้าพบลูกค้า/บันทึกการเข้าพบลูกค้า Sales Activity
- ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074687

ผู้ช่วยเภสัชกร/พนักงานขาย ประจำห้างสรรพสินค้าชั้นนำ รับสมัครด่วน!!!

ผู้ช่วยเภสัชกร/พนักงานขาย ประจำห้างสรรพสินค้าชั้นนำ รับสมัครด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
บริการให้คำแนะนำยา / วิตามิน เวชสำอางค์ อุปกรณ์การแพทย์
ดูแลทำความสะอาดภายในบริเวณร้าน
งานแคชเชียร์
งานเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 073355

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ืn/a

งานประจำ : ืn/a กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- แปลภาษาจากจีนเป็นไทย และ ไทยเป็นจีน ในเชิงธุรกิจ
- ติดต่อประสานงานกับชาวจีน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 072981

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- จัดทำวิธีการตรวจสอบ(Audit Program), ตรวจสอบขั้นต้น
- ตรวจสอบกระบวนการปฎิบัติงานภายในองค์กรทั้งหมด
- ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน
- ตรวจสอบโครงการก่่อสร้างของสร้างของบริษัท
- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา