กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 086681

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ

งานประจำ : เงินเดือน 10000 - 12000

งานประจำ : 10000 - 12000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1.ตรวจรับสินค้าที่มาส่งให้ถูกต้อง
2.จัดเก็บสินค้าไว้ตามตำแหน่งที่กำหนดใว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
3.ตรวจจ่ายสินค้าตามใบเบิกให้ถูกต้อง
4.ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
5.ต้วจนับสินค้าทุกสิ้นเดือน
6.ลงบันทึกรับจ่ายสินค้าในการ์ดสต็อกทุกครั้งเมื่อมีการรับจ่าย
7.งานอื่นๆ ที่ใด้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085982

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1. วางแผน/สรรหา/คัดเลือก สินค้าและSupplier ให้ตรงตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขต่างๆ กับ Supplier
3. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงาน หรือ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำเอกสารการจัดซื้อ และ เอกสารในการขอทำจ่ายค่าสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086157

ตำแหน่งงานว่างธุรการ, ประสานงาน, QC,คีร์ข้อมูล

ตำแหน่งงานว่างธุรการ, ประสานงาน, QC,คีร์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน 17000-25000

งานประจำ : 17000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- นำเสนอขายการผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท
- ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้า
- กระตุ้นยอดขาย
- ประสานงานต่างๆในส่วนของร้านค้า
- จัดทำเอกสารส่งรายงานยอดขายประจำวันให้กับทางบริษัท
- ดูแลหน้าร้านจัดสินค้าให้สวยงามอยู่เสมอ
- นับสต๊อกเช็คสินค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085821

ตำแหน่งงานว่างOversea Purchasing Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ)

ตำแหน่งงานว่างOversea Purchasing Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-Oversee the procurement foreign products.
-Check and credit bargain.
-Subscribe to import products from foreign.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085983

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภายในประเทศ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภายในประเทศ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1.รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อ (เนื้อครีม น้ำหอม บรรจุภัณฑ์ สติ๊กเกอร์) และเอกสารต่างๆ
2.ติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรองกับ Supplier
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086041

ตำแหน่งงานว่างInternational Marketing Coordinator

ตำแหน่งงานว่างInternational Marketing Coordinator

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป

งานต่างประเทศ : 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1. จัดทำแผนการตลาดของการส่งออก
2. วางแผนกลยุทธ์การตลาด
3. ประสานงานช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด ทำเอกสารติดต่อแผนกกับโรงงาน
4. ออกสำรวจตลาด พร้อมจัดฟอร์ม survey
5. ดูแลในส่วนของ Artwork และงานด้านต่างประเทศทั้งหมด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 085937

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย การตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 18000 up+commission - 100000

งานประจำ : 18000 up+commission - 100000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
หาลูกค้า หาตัวแทนฯ ทั่วประเทศ ทำยอดขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084342

วิศวกรโครงการ(ต.ปากน้ำ จ.สมุทราปราการ)

วิศวกรโครงการ(ต.ปากน้ำ จ.สมุทราปราการ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ควบคุมและวางแผนงานก่อสร้าง ให้เสร็จตามกำหนด
- ควบคุมงานก่อสร้างโครงการต่างๆ
- ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อให้งานเป็นไปตามแผน
- ตรวจสอบงานก่อสร้างทุกระยะ เพื่อให้เป็นไปตามแบบ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084372

ผู้จัดการแผนกบุคคล

ผู้จัดการแผนกบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- วิเคราะห์และวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบงาน
- รับนโยบายมาจัดทำแผนกลยุทธ์ ตามนโยบายหลักของบริษัท
- การสรรหาบุคลากร
- การบริหารค่าตอบแทน
- การบริหารสวัสดิการพนักงาน
- การบริหารระบบการประเมินผลการปฎิบัติงาน
- การบริหารแผนการพัฒนาบุคลากร
- ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในนโยบายและกระบวนการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงแก้ไข รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปโดยรูปแบบเดียวกันทั้งองค์การและบริษัทในเครือ
- บริหารแผนงานในการสรรหาบุคลากร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084341

ธุรการสำนักงาน CEO รับด่วน!!

ธุรการสำนักงาน CEO รับด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- วางแผนงานด้านเอกสารของสำนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลเอกสารเข้า/ออก ให้ถูกต้อง
- ประสานงานกับเลขานุการ เกี่ยวกับเอกสารและการนัดหมายต่างๆ ของCEO เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของเอกสารในการประชุม
- ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน CEO
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084340

Executive Secretary (Chinese Language)

Executive Secretary (Chinese Language)

งานประจำ : เงินเดือน Negotiable

งานประจำ : Negotiable กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-Tasks and is responsible for the operations Secretary, according to plans.
-Activities concerning the appointment of the Executive meetings of the export receipts books.
-Interpreter Translations in Chinese, in a meeting of the Executive
-Manage in meetings both in and outside and overseas
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084370

หัวหน้า sale modern trade

หัวหน้า sale modern trade

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- สามรถขับรถแบคโฮได้
- มีประสบการณ์การขุด อเจาะ คอนกรีต
- ตรวจสอบเช็คสภาพรถก่อนใช้งาน
- รอบคอบ มีความปลอดภัยในการทำงาน
- สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องจักรได้
- ทำงานทุกประเภทที่ได้รับมอบหมาย
- มีใบอนุญาตขับขี่ ประเภทที่ 2,3
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 084338

หัวหน้าสำนักงาน CEO

หัวหน้าสำนักงาน CEO

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ดูแลจัดเก็บเอกสารราชการ/ จัดทำจดหมายและหนังสือเพื่อติดต่อหน่วยงานทางราชการ
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
- มีความสามารถในการจัดระบบและวิธีการปฏิบัติงาน
- มีภาวะความเป็นผู้นำ
- ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083541

พนักงานขับรถขนส่ง

พนักงานขับรถขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือ

งานประจำ : ตามโครงสร้างหรือ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ส่งของตามไซท์งานก่อสร้าง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082655

เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน รับสมัครด่วน!!

เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน รับสมัครด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-จัดเตรียมเอกสารทางด้านบัญชี
-จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
-คีร์ข้อมูลตามเอกสารงานที่ได้รับมอบหมาย
-จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบวางบิล
-รวบรวมจัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย ภงด.ต่างๆ
-อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082005

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (รับเฉพาะผู้พิการเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (รับเฉพาะผู้พิการเท่านั้น)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- จัดทำเอกสารในงานโครงการต่างๆ
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082007

วิศวกรควบคุมคุณภาพเครื่องกล

วิศวกรควบคุมคุณภาพเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ตรวจสอบชุดเครื่องจักรต่างๆ เช่น ชุดสายพานลำเลียง, เครื่องเก็บขยะ,งานเชื่อมท่อ 1G - 6G และเครื่องจักรอื่นๆ
- ตรวจสอบงานจัดจ้างในโครงการต่างๆ ของบริษัทและควบคุมงานผู้รับเหมาภายนอกให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนด

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082006

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร จ.ฉะเชิงเทรา)

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร จ.ฉะเชิงเทรา)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- จัดทำเอกสารต่างๆ ในโครงการก่อสร้าง
- พิมพ์เอกสาร,รับ-ส่งเอกสาร
- จัดเตรียมเอกสารการประชุม,จัดรายละเอียดวาระการประชุม
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 080649

คนขับรถของบริษัท

คนขับรถของบริษัท

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ทำหน้าที่ขับรถของออฟฟิศ เดินทางไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อปฏิบัติงาน ในบางครั้งอาจจะต้องเดินทางไปไซต์งานขุดเจาะน้ำมันที่ต่างจังหวัดในช่วงเวลาระยะสั้นได้ รอบรู้เส้นทางในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ทำงานจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. มี OT ให้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079687

โฟร์แมน ,วิศวโยธาควบคุมงาน

โฟร์แมน ,วิศวโยธาควบคุมงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
บริหาร ควบคุมงาน ก่อสร้าง และงานตกแต่งภายใน ให้สำเร็จลุล่วง ตั้งแต่ต้นจนจบ จัดหา ประสานงานช่าง และผู้รับเหมารายย่อย เข้ามาดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย, ประมาณราคาค่าก่อสร้าง , เคลียแบบ ดูแลควบคุมงานให้สำเร็จด้วยตามกำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา