กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 397 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 097842

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ติดต่อประสานงาน ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade ,Drugstore ,
Bea ,Beauty chain และ ดูแลในเรื่องของการรับ Order ,จัดส่ง ,การชำระเงิน และขบวนการออกเอกาสารการวางบิลกับทางร้านค้า ,ตรวจสอบสินค้าคงเหลือของร้านค้า และสรุปยอดขาย ,ยอดสินค้า และตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097843

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภายในประเทศ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภายในประเทศ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1.รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อ (เนื้อครีม น้ำหอม บรรจุภัณฑ์ สติ๊กเกอร์) และเอกสารต่างๆ
2.ติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรองกับ Supplier
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097249

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ควบคุมต้นทุนการผลิตของวัสดุที่ใช้ในแต่ละโครงการเพื่อไม่ให้เกิน Budget ที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบข้อมูล ใบขอซื้อ (PR) ให้ตรงตามโครงสร้าง Cost Code ของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิน Budget ที่กำหนดไว้
- จัดทำรายงานสรุป Budget ประจำเดือนของแต่ละโครงการ
- ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ราบรื่น
- เสนอแนะแนวทางในการประมาณราคาวัสดุ อุปกรณ์ ของแต่ละโครงการ
- ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตาม Action Plan ที่กำหนดไว้
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097261

ตำแหน่งงานว่างธุรการสำนักงานCEO

ตำแหน่งงานว่างธุรการสำนักงานCEO

งานราชการ : เงินเดือน 12000 - 15000

งานราชการ : 12000 - 15000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ดูแลจัดเก็บเอกสารราชการ/ จัดทำจดหมายและหนังสือ เพื่อติดต่อหน่วยงานทางราชการ
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
- มีความสามารถในการจัดระบบและวิธีการปฏิบัติงาน
- มีภาวะความเป็นผู้นำ
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097223

ตำแหน่งงานว่าง Webmaster/Web Design

ตำแหน่งงานว่าง Webmaster/Web Design

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ออกแบบ พัฒนา ดูแลและบริหารเว็บไซต์และ Social Media ต่างๆของบริษัท
- จัดทำ Banner Website
- ตัดต่อ Media File ต่างๆ (VDO Clip, Audio Clip)
- ประสานงาน และรวบรวมกิจกรรมต่างๆของบริษัทเพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ Social Media ของบริษัท
ทำการตลาดด้านต่างๆของบริษัททางเว็บไซต์
- ควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- รับฟังความคิดเห็นและติชมเกี่ยวกับการทำงานของเว็บเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097306

ตำแหน่งงานว่างFinance Staff

ตำแหน่งงานว่างFinance Staff

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ดูแลเครื่องจักร และควบคุมการผลิตสมุนไพร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 096983

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุระการฝ่ายขาย Sales Admin ประจำโชร์รูม

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุระการฝ่ายขาย Sales Admin ประจำโชร์รูม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ประสานงานฝ่ายขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096094

ตำแหน่งงานว่างIT SUPPORT

ตำแหน่งงานว่างIT SUPPORT

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ดำเนินงานการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่ฝ่ายต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096048

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก และดูแลสายการผลิต

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก และดูแลสายการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ควบคุมดูแลงานผลิตส่วน QC ก่อนส่งให้ลูกค้า ดูแลทีมงานให้ร่วมมือกันทำงานให้สำเร็จลุล่วง
- ลำดับเหตุการณ์ ก่อน-หลัง ในการส่งงาน
- ตรวจสอบคุณภาพให้ตรงกับตัวอย่างของลูกค้า
- งานเอกสารต่างๆ ที่เกียวข้องในการทำงาน ให้กับฝ่ายบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096047

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์ ( สาขาแหลมฉบัง )

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์ ( สาขาแหลมฉบัง )

งานประจำ : เงินเดือน 9,750 + เบี้ยเลี้ยงรา

งานประจำ : 9,750 + เบี้ยเลี้ยงรา กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ขับรถขนส่งสินค้าตาม Order ลูกค้า และตามห้างสรรพสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095380

ตำแหน่งงานว่างsale executive

ตำแหน่งงานว่างsale executive

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-25,000

งานประจำ : 20,000-25,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1.หาพาร์ทเนอร์มาเพิ่ม
2.พัฒนาพาร์ทเนอร์ให้โตขึ้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094296

ตำแหน่งงานว่างDigital Marketing

ตำแหน่งงานว่างDigital Marketing

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ดูแลGoogle Ads, Facebook Ads, IG, Shoppee, Lazada หรือช่องทางการขายใหม่ๆได้
- วางแผนการตลาดออนไลน์ (SEO, Social Network, เว็ปบอร์ดต่างๆ)
- ออกแบบ Feature ใหม่ๆ และจัดทำ Content บทความ การสื่อสาร ทางตลาดออนไลน์
- วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ปรับปรุงพัฒเพิ่มช่องทางการตลาดในอินเตอร์เน็ต เพือให้ลูกค้าเข้าถึงและรู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รวดเร็วขึ้น
- ตอบแชท คำถาม กับลูกค้าที่สนใจ
- มีความคิดสร้างสรรค์ ทำสื่อโฆษณาให้น่าสนใจ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 094291

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายสรรหาและดูแลตัวแทนจำหน่าย (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายสรรหาและดูแลตัวแทนจำหน่าย (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1. สรรหาตัวแทนจำหน่าย ประเมินคุณภาพ ศักยภาพของตัวแทนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
2. ฝึกอบรมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆแก่ตัวแทนจำหน่าย
3. ออกเยี่ยมและช่วยเหลือตัวแทนจำหน่ายกำหนดเป้าหมาย ตลอดจนแนวทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4. ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจและดูแลลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093836

ตำแหน่งงานว่างMarketing Manager

ตำแหน่งงานว่างMarketing Manager

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-30,000

งานประจำ : 25,000-30,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
วางแผนการตลาด การโฆษณา การโปรโมท การวางแผนจัดแสดงงาน การพัฒนาสินค้า ไปจนถึงการทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093715

ตำแหน่งงานว่างSales

ตำแหน่งงานว่างSales

งานประจำ : เงินเดือน 13,000

งานประจำ : 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ดำเนินงานตามแผนการตลาดของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093716

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย(ประจำกรุงเทพมหานคร)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย(ประจำกรุงเทพมหานคร)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ขายน้ำตามแผนการตลาดของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093699

ตำแหน่งงานว่างHR manager

ตำแหน่งงานว่างHR manager

งานประจำ : เงินเดือน 30,000

งานประจำ : 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-การจัดหาบุคลากร
-งานระบบHRต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093648

ตำแหน่งงานว่างmarketing

ตำแหน่งงานว่างmarketing

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-30,000

งานประจำ : 25,000-30,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
วางแผนการตลาด การโฆษณา การโปรโมท การวางแผนจัดแสดงงาน การพัฒนาสินค้า ไปจนถึงการทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 093639

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-พิมพ์เอกสารต่างๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093640

ตำแหน่งงานว่างsupport ชาวลาว

ตำแหน่งงานว่างsupport ชาวลาว

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
-ตอบคำถามลูกค้าทางแชทข้อความและการโทรประสานงานแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
-แก้ไขปัญหาต่างๆให้ลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา