กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 397 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 098527

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-20,000 บาท

งานประจำ : 17,000-20,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ และคัดเลือกบุคลากร ทั้งทาง online และ offline พร้อมทั้งหาช่องทางใหม่ๆ
- ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น
- ดูแลปรับปรุงข้อมูลใน Website สมัครงานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ
- ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
- ดำเนินการในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้าง เช่นสัญญาจ้างฯ
- จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน
- จัด, ประสานงาน ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- จัดเก็บ ทำข้อมูลประวัติพนักงาน ลงในโปรแกรมสำเร็จรูป
- ท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098511

ตำแหน่งงานว่างPR Sale (ประจำคลินิก สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต)

ตำแหน่งงานว่างPR Sale (ประจำคลินิก สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
พนักงานขายอิสระ (Sale Freelance) ส่งลูกค้า เข้าคลีนิค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098433

ตำแหน่งงานว่างซุปเปอร์ไวเซอร์ (Supervisor)

ตำแหน่งงานว่างซุปเปอร์ไวเซอร์ (Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
-วางแผนกลยุทธ์งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
-วางแผนกลยุทธ์งานด้านการพัฒนาองค์การ
-จัดทำและประชุม PMC,CG,ประชุมอื่นๆ
-จัดทำแผน Kpi ,JD,JS และ Org chart
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098512

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน สาขาเอสพละนาด รัชดาภิเษก ด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน สาขาเอสพละนาด รัชดาภิเษก ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานประจำ : 9,000-12,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ดูแลและทำความสะอาดร้าน ทุกอย่างตามที่บริษัทฯกำหนด
เสริฟน้ำลูกค้า
เช็ดกระจก
ช่วยรับของจากสำนักงานที่เข้ามาส่งสาขา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098379

ตำแหน่งงานว่างSales and Marketing Supervisor

ตำแหน่งงานว่างSales and Marketing Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
• ดำเนินตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจงานขายเพื่อให้บรรลุเป้า ปฏิบัติงานสอดคล้องและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
• วิเคราะห์กำไร-ขาดทุน
• ประสานและติดตาม feedback ของคู่ค้า
• ประสานงานกับส่วนงานภายในเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย
• ปฏิบัติตามโปรเจคอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098363

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการอาคารชุด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการอาคารชุด

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 22,000.- บาท

งานประจำ : 20,000 - 22,000.- บาท กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
1.บริหารจัดการงานอาคาร
2.บริหารจัดการ การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ประสานงานแก้ไขปัญหา การดำเนินการในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
3.ประสานงานการซ่อมบำรุงระบบงานต่างๆ
4.ควบคุมดูแล ช่าง แม่บ้าน รปภ. ประจำอาคาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 098018

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร รปภ. ลาดหลุมแก้ว ด่วน!!! โทร.081-8438455

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร รปภ. ลาดหลุมแก้ว ด่วน!!! โทร.081-8438455

งานประจำ : เงินเดือน 470 -550.- / วัน

งานประจำ : 470 -550.- / วัน กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า ,เรียกรถ,โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098135

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร/สินค้า ประจำภูเก็ต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร/สินค้า ประจำภูเก็ต

งานประจำ : เงินเดือน ตามชิ้นงาน

งานประจำ : ตามชิ้นงาน กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
-เข้าประจำศูนย์และจัดส่งสินค้าตามที่ทางศูนย์กำหนด
-ส่งเอกสารให้ถึงมือลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097784

ตำแหน่งงานว่างIT ดูแล Database

ตำแหน่งงานว่างIT ดูแล Database

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
เขียนโปรแกรมงานด้านคอมพิวเตอร์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097740

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ประจำโรงงาน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ประจำโรงงาน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
1. วางแผนการขาย
2. เสนอขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์หินอ่อน
3. ติดตามและบริการลูกค้า
4. ดูแล ยกระดับ และรักษาลูกค้าเก่า อย่างต่อเนื่อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097842

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ติดต่อประสานงาน ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade ,Drugstore ,
Bea ,Beauty chain และ ดูแลในเรื่องของการรับ Order ,จัดส่ง ,การชำระเงิน และขบวนการออกเอกาสารการวางบิลกับทางร้านค้า ,ตรวจสอบสินค้าคงเหลือของร้านค้า และสรุปยอดขาย ,ยอดสินค้า และตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097735

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในสายการผลิต
2. จัดทำรายงานการตรวจสอบ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
3. ตรวจสอบสินค้าซื้อมาขายไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 097843

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภายในประเทศ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภายในประเทศ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1.รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อ (เนื้อครีม น้ำหอม บรรจุภัณฑ์ สติ๊กเกอร์) และเอกสารต่างๆ
2.ติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรองกับ Supplier
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097797

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งสินค้า ประจำศูนย์กิฟฟารีน อ.เมือง จ.นครราชสีมา (รถจักรยานยนต์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งสินค้า ประจำศูนย์กิฟฟารีน อ.เมือง จ.นครราชสีมา (รถจักรยานยนต์)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000

งานประจำ : 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
1. ประจำศูนย์และจัดส่งสินค้าตามสถานที่ๆ ทางศูนย์ฯ กำหนด
2. มีความรอบคอบในการจัดส่งสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097598

ตำแหน่งงานว่างProduct Management (PM) (Multi Brand)

ตำแหน่งงานว่างProduct Management (PM) (Multi Brand)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-30,000

งานประจำ : 20,000-30,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- forecast ยอดการสั่งซื้อ smart Phone (all brand) ให้กับร้านค้า AIS , Telewiz , Mobi
- ทำการสั่งซื้อในระบบ , ออก PO
- ดูแล บริหารจัดการ Aging , Stock สินค้าที่รับผิดชอบ
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ประสานงานเครมสินค้า กับ AIS (ครั้งคราว)
- ออกงาน Event (เป็นครั้งคราว)
** ใช้โปรแกรม excel ได้ คำสั่ง Pivot,V-lookupได้***

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097502

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร รปภ.ดูแลโรงแรม ลาดพร้าว/ รัชดา/ดินแดง โทร.081-8438455

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร รปภ.ดูแลโรงแรม ลาดพร้าว/ รัชดา/ดินแดง โทร.081-8438455

งานประจำ : เงินเดือน 490+

งานประจำ : 490+ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า ,เรียกรถ
เน้นการบริการด้านจราจร โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097558

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (สาขามหาสารคาม)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (สาขามหาสารคาม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
เปิดบิลเก็บเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097249

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ควบคุมต้นทุนการผลิตของวัสดุที่ใช้ในแต่ละโครงการเพื่อไม่ให้เกิน Budget ที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบข้อมูล ใบขอซื้อ (PR) ให้ตรงตามโครงสร้าง Cost Code ของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิน Budget ที่กำหนดไว้
- จัดทำรายงานสรุป Budget ประจำเดือนของแต่ละโครงการ
- ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ราบรื่น
- เสนอแนะแนวทางในการประมาณราคาวัสดุ อุปกรณ์ ของแต่ละโครงการ
- ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตาม Action Plan ที่กำหนดไว้
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 097261

ตำแหน่งงานว่างธุรการสำนักงานCEO

ตำแหน่งงานว่างธุรการสำนักงานCEO

งานราชการ : เงินเดือน 12000 - 15000

งานราชการ : 12000 - 15000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ดูแลจัดเก็บเอกสารราชการ/ จัดทำจดหมายและหนังสือ เพื่อติดต่อหน่วยงานทางราชการ
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
- มีความสามารถในการจัดระบบและวิธีการปฏิบัติงาน
- มีภาวะความเป็นผู้นำ
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097223

ตำแหน่งงานว่าง Webmaster/Web Design

ตำแหน่งงานว่าง Webmaster/Web Design

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
- ออกแบบ พัฒนา ดูแลและบริหารเว็บไซต์และ Social Media ต่างๆของบริษัท
- จัดทำ Banner Website
- ตัดต่อ Media File ต่างๆ (VDO Clip, Audio Clip)
- ประสานงาน และรวบรวมกิจกรรมต่างๆของบริษัทเพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ Social Media ของบริษัท
ทำการตลาดด้านต่างๆของบริษัททางเว็บไซต์
- ควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- รับฟังความคิดเห็นและติชมเกี่ยวกับการทำงานของเว็บเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา