jobin4.com กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 032556

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์

เขตวังทองหลาง

Human Resources Officer

Human Resources Officer

- ดำเนินการสรรหา คัดเลือกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ และประสานงานกับต้นสังกัดในการสัมภาษณ์พนักงาน
- พัฒนาช่องทางในการสรรหาพนักงาน
- จัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแฟ้มพนักงาน
- ตรวจสอบข้อมูล Time Attendance ของพนักงาน
- ติดตามผลประเมินการทดลองงาน ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032513

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท , (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

เขตวังทองหลาง

ช่างเทคนิค (ออกต่างจังหวัดได้)

ช่างเทคนิค (ออกต่างจังหวัดได้)

มีความรู้ทางด้านเทคนิค อิเล็คทรอนิค ไฟฟ้า โปรแกรม สามารถออกต่างจังหวัด ขับรถยนต์ได้
หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032486

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท , (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

เขตวังทองหลาง

บัญชี

บัญชี

ขายสินค้าประเภท กล้องวงจรปิด
หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000448

งานประจำ 18,000-25,000

เขตวังทองหลาง

Programmer /Wab Application

Programmer /Wab Application

ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ให้กับลูกค้า ภาษาที่ใช้เขียน VB, C+, JAVA, PHP และดูแล SQL Database
หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000449

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขตวังทองหลาง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรม และ บริการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ Site ลูกค้า
หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000450

งานประจำ 12,000-18,000

เขตวังทองหลาง

ช่างซ่อม Printer Dot Laser

ช่างซ่อม Printer Dot Laser

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ , ช่างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , Printer , UPS , จอ LCD
หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000452

งานประจำ 12,000-20,000

เขตวังทองหลาง

Helpdesk

Helpdesk

รับข้อมูลปัญหาจากลูกค้า คีย์ข้อมูล แนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกับลูกค้า
หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000453

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขตวังทองหลาง

IT Support ประจำไซร์งาน (Outsourcing)

IT Support ประจำไซร์งาน (Outsourcing)

ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรม และ บริการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ Site ลูกค้า
หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000455

งานประจำ 12,000-18,000

เขตวังทองหลาง

IT Support ประจำศูนย์พัทยา

IT Support ประจำศูนย์พัทยา

ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย และให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ Site ลูกค้า ทั้ง Hardware และ Software ที่มีคุณภาพ พื้นที่ให้บริการคลอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีระบบ Call Service 7 วัน
หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000456

งานประจำ 12,000-18,000

เขตวังทองหลาง

IT Support ประจำศูนย์กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว 94)

IT Support ประจำศูนย์กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว 94)

ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย และให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ Site ลูกค้า ทั้ง Hardware และ Software ที่มีคุณภาพ พื้นที่ให้บริการคลอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีระบบ Call Service 7 วัน
หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000447

งานประจำ 10,000-15,000

เขตวังทองหลาง

พนักงานประจำร้านกาแฟ คอฟฟี่ทูเดย์ (สาขาลาดพร้าว 94)

พนักงานประจำร้านกาแฟ คอฟฟี่ทูเดย์ (สาขาลาดพร้าว 94)

- ต้อนรับลูกค้า ทักทาย เชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ ทำงานด้วยความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย คิดเงิน ทอนเงิน ดูแลบริการลูกค้า เชิญชวนลูกค้าให้มาใช้บริการในครั้งถัดไป

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031659

งานนอกเวลา 12,000.-

เขตวังทองหลาง วังทองหลาง

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Admin Officer)

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Admin Officer)

จัดการด้านเอกสารเพื่อสนับสนุนทีมทั้งหมด คีย์ข้อมูล รวมถึงค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031660

งานนอกเวลา 10,000

เขตวังทองหลาง วังทองหลาง

ช่างเทคนิค (Event)

ช่างเทคนิค (Event)

ติดตั้งและควบคุม ระบบแสง เสียง ภาพ และโครงสร้าง ในงาน Event ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงดูแล รักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001555

งานประจำ ตามตกลงและประสบการณ์

เขตวังทองหลาง

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

- วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท
- ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ประสิทธิผล
- ดำเนินงานตามคำสั่งของผู้บริหารให้ได้ตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ
- บริหารงานภายใต้ พรบ.อาคารชุด/พรบ.หมู่บ้านจัดสรรและนโยบายของคณะกรรมการ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001556

งานประจำ ตามตกลง

เขตวังทองหลาง

ช่างประจำอาคาร

ช่างประจำอาคาร

ดูแลรักษาระบบไฟฟ้า,ประปา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาคารชุด
หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001558

งานประจำ ตามตกลง

เขตวังทองหลาง

ช่างประจำหมู่บ้าน

ช่างประจำหมู่บ้าน

ดูแลงานระบบต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, และซ่อมบำรุงทั่วไป
หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012633

งานประจำ ตามตกลง/ตามประสบการณ์

เขตวังทองหลาง

ช่างประจำโครงการ

ช่างประจำโครงการ

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ซ่อมบำรุง และุดูแลงานระบบไฟฟ้า,ประปา,และระบบอื่น ๆ ภายในอาคาร

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015574

งานประจำ ตามตกลง

เขตวังทองหลาง

ช่างประจำอาคาร

ช่างประจำอาคาร

ดูแลจัดการภายในหมู่บ้่าน
หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 020428

งานประจำ 10,000-16,000

เขตวังทองหลาง

พนักงานทรีทเม้นท์ (Theraphist) ประจำสาขาเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี (ด่วน!!!!)

พนักงานทรีทเม้นท์ (Theraphist) ประจำสาขาเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี (ด่วน!!!!)

ทำทรีทเม้นท์ตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องทรีทเม้นท์ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย

หางาน สมัครงาน : 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 020429

งานประจำ 13,000 - 15000

เขตวังทองหลาง

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ Cashier ประจำสาขาสยามสแควร์ วัน ด่วนมากก!!!

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ Cashier ประจำสาขาสยามสแควร์ วัน ด่วนมากก!!!

ดูแลระบบการเงินทั้งหมดในสาขา
เปิดประวัติใหม่ของลูกค้าเข้าระบบ ลงระบบการตัดคอร์สหลังจากลูกค้าใช้บริการเสร็จ

หางาน สมัครงาน : 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา