กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 062168

พ่อครัว/แม่ครัว (ครัวไทย)

พ่อครัว/แม่ครัว (ครัวไทย)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000 แล้วแต่ประส

งานประจำ : 10,000-15,000 แล้วแต่ประส กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ร้านเปิด 10.00-21.00 น.
สวัสดิการ
* ค่า OT
* ค่า ทิป
* เบี้ยขยัน
* ปรับเงินเดือนประจำปี
* งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062142

ธุรการจัดซื้อ รับด่วน หยุดเสาร์ อาทิตย์

ธุรการจัดซื้อ รับด่วน หยุดเสาร์ อาทิตย์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
-จัดซื้อ จัดจ้าง (เปิดสาขาใหม่) ประสานงาน เทียบร้าน ทำร้านสาขา AIS
- จัดเตรียมเอกสารงานขาย , PO , PR
- ประสานงานภายใน และ ภายนอก
- งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อ Suppier , Stock , ขนส่ง ,ติดต่อผู้รับเหมาเปรียบเทียบราคา
- รับผิดชอบงานเปิดร้าน ,เปิดสาขาใหม่ ,ประสานงานห้างเพื่อเปิดสาขา
- ทำงบประมาเณ ตัดงบค่าใช้จ่ายของสาขาที่ดูแล
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062068

ธุรการช่าง,ธุรการสนาม,ธุรการสโตร์

ธุรการช่าง,ธุรการสนาม,ธุรการสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 18,000

งานประจำ : 11,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- ตรวจเช็คของและทำใบรับ ใบเบิก สรุปยอดประจำเดือน
- จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ รวมทั้งการชี้บ่งวัสดุ-อุปกรณ์บริเวณชั้นเก็บให้มีความเรียบร้อย
- ดูแลและควบคุมวัสดุ-อุปกรณ์ ให้มีความเพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ
- ตรวจรับวัสดุ-อุปกรณ์เบื้องต้น พร้อมตรวจเอกสาร PR , PO และใบกำกับสินค้าโดยตรวจนับจำนวนและตรวจตามคุณสมบัติ
- จัดการในเรื่องการจัดเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้จากหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062069

พนักงาน สโตร์ ไซต์งานก่อสร้าง

พนักงาน สโตร์ ไซต์งานก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 - ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- ดูแลและควบคุมวัสดุ-อุปกรณ์ ให้มีความเพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ
- ตรวจรับวัสดุ-อุปกรณ์เบื้องต้น พร้อมตรวจเอกสาร PR , PO และใบกำกับสินค้าโดยตรวจนับจำนวนและตรวจตามคุณสมบัติ
- จัดการในเรื่องการจัดเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้จากหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062070

ผจก.บ้านพักคนงาน (CAMP BOSS)

ผจก.บ้านพักคนงาน (CAMP BOSS)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ดูแล บริหารบ้านพักคนงาน ตามโครงการต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062060

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย เพื่อยื่น ภพ.30. และยื่นสรรพากรตามกำหนดเวลา
- จัดทำ ภงด.1 ,ภงด.3 ,ภงด.53 และยื่นสรรพากรตามกำหนดเวลา
- จัดทำ ภงด.90 ,ภงด.91 บุคคลธรรมดา
- จัดทำประกันสังคมเพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคมตามกำหนดเวลา
- วิเคราะห์และบันทึกในบัญชีสำคัญรับ สำคัญจ่าย รายวันซื้อ รายวันขาย และรายวันทั่วไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062061

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 20,000

งานประจำ : 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- ดูแลการวางบิล การจ่ายเงินเมื่อครบกำหนดเครดิต
- จัดทำใบวางบิล ใบแจ้งหนี้
- ดูแลการตรวจจ่ายของ Supplier และเจ้าหนี้ร้านค้า
- สรุปรายการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
- จัดทำงบฯ กระแสเงินสด (Cash Flow)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062062

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย-จป.วิชาชีพ (Safety Officer)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย-จป.วิชาชีพ (Safety Officer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- ตรวจสอบ ดูแลความปลอดภัยภายในหน้างาน
- ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์และเครื่องจักร พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ปฏิบัติงานในหน้างาน
- ประเมินความเสี่ยงและสอบสวนอุบัติเหตุ
- จัดประชุมและฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยของพนักงาน
- จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งออกกฎระเบียบด้านความปลอดภัยต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062063

โฟร์แมนงานระบบ

โฟร์แมนงานระบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- ดูแบบและตรวจเช็คอุปกรณ์ ให้ถูกต้องตามแผนรูปแบบ
- จัดทำแผนการใช้วัสดุและออกแผนการก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและอยู่ในมาตรฐาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062064

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 20,000

งานประจำ : 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- จัดซื้อจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง
- จัดทำใบสั่งซื้อ เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไข
- มีทักษะการเจรจาต่อรองและประสานงานได้ดี
- ประสานงานกับฝ่ายโครงการ จัดทำแผนการสั่งซื้อวัสดุต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062065

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- ถอดแบบงานก่อสร้างอาคารสูง
- เขียนแบบและแก้ไขแบบงานก่อสร้าง
- ประมาณราคาวัสดุ
- ใช้ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062066

โฟร์แมนโครงสร้าง/สถาปัตย์

โฟร์แมนโครงสร้าง/สถาปัตย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- ดูแลควบคุมงานด้านก่อสร้างอาคารสูงให้ถูกต้องตามแบบและเสร็จตามเวลาที่กำหนด
- ตรวจสอบงานจากผู้รับเหมา ดูแลควบคุมหน้างาน
- ตรวจรับงาน
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062067

วิศวกรโครงการ (Project Engineer)

วิศวกรโครงการ (Project Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- วางผังโครงการ จัดงวดงาน ตรวจแบบ ประมาณราคา
- จัดทำแผนงานหลัก แผนอนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์ รวมทั้งทำแผนเร่งรัดงานผู้รับเหมา
- จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
- จัดทำต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการ
- ศึกษาระบบควบคุมงบประมาณโครงการและสามารถนำไปใช้อย่างเป็นระบบ
- ศึกษาวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องจักรที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง
- ควบคุมต้นทุนตามแผนงาน(Shop Drawing Schedule) ที่กำหนดไว้
- จัดทำรายงานผลงาน ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062052

เจ้าหน้าที่ควบคุม คุณภาพงานก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่ควบคุม คุณภาพงานก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสูง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062053

QS-Quantity

QS-Quantity

งานประจำ : เงินเดือน 25000-30000

งานประจำ : 25000-30000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
-ประเมินราคา,เปรียบเทียบ/วิเคราะห์ต้นทุน
-Set-up เอกสารควบคุมต้นทุน
-จัดทำเอกสาร VO./k-Factor
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062054

รองผู้จัดการโครงการ (งานก่อสร้าง)

รองผู้จัดการโครงการ (งานก่อสร้าง)

งานราชการ : เงินเดือน 80,000-150,000

งานราชการ : 80,000-150,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- ควบคุม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
- ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการ
- รายงานสรุปการก่อสร้างและประเมินผลการดำเนินงาน
- วางแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ และผู้รับเหมา เข้าดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานหลัก
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062055

ช่างสำรวจ

ช่างสำรวจ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- สำรวจพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารสูง
- ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินเพื่อการทำแผนที่หรือแผนภูมิงานก่อสร้าง
- วาดภาพลักษณะภูมิประเทศ ตรวจสอบบันทึก แผนที่ แผนผัง โฉนด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการคำนวณเบื้องต้น
- ตรวจสอบและปรับกล้องรังวัดหรือกล้องทำแผนที่เข็มทิศ
- สำรวจและสั่งงานผู้ช่วยเพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามสถานที่ที่กำหนด และเพื่อความแน่นอนเกี่ยวกับพื้นผิวดิน พื้นที่ใต้ดิน และพื้นที่ใต้ท้องน้ำ
- บันทึกการใช้มาตรการต่างๆและคำนวณเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่วัดได้ รวมทั้งการเข
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062056

วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)

วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)

งานราชการ : เงินเดือน 25,000 - 60,000

งานราชการ : 25,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- รอบคอบ อดทน หากมีประสบการณ์ในบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสูงของหน่วยงานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถวางแผนงานก่อสร้างและประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี จนบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้
- สามารถสร้างทีมงานและผู้รับเหมาช่วงได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- อบรม จป.บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062057

วิศวกรสนาม (Site Engineer)

วิศวกรสนาม (Site Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
วางแผนงานและควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายในการก่อสร้างให้บรรลุตามเป้าหมาย
ตรวจสอบวิธีการทำงานและคุณภาพผลงานของผู้รับเหมา
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและประสานงานทุกฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 062058

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- ดูแลการทำงานฝ่ายบุคคลทั้งระบบ
- งานสวัสดิการ
- งานสรรหาบุคลากร/จัดฝึกอบรม
- เงินเดือน,โอที ด้วยโปรแกรม E-Business Plus
- ภาษีต่างๆ
- มีความรอบรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- แรงงานต่างชาติ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา