กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 6099 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 126545

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามบริษัทกำหนด

ฝึกงาน : ตามบริษัทกำหนด กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1.งานเอกสารบัญชี
2.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 124992

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1.จัดทำเอกสารบัญชี
2.ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
3.จัดทำเอกสารอื่นๆและประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123602

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและคีย์ข้อมูล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและคีย์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1.ดูแลคลังสินค้าเบิกออก - รับเข้าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง
2.ดูแลคลังสินค้าให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ ตามที่บริษัทกำหนด
3.คีย์ข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
4.ขับรถส่งสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123599

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1. สามารถเขียนโปรแกรม Autocad, Sketch Up ได้
2. ออกสำรวจหน้างาน
3. ดูหน้างานและเคลียร์แบบหน้างาน
4. ควบคุมงานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
5. ควบคุมงานตกแต่งภายในและงานโปรเจค
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123600

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 12500 - 20,000

งานประจำ : 12500 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1. ดูแลซ่อมแซม แก้ไขระบบไฟฟ้า
2. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแก้ไขข้อขัดข้องให้พร้อมใช้งาน
3. ออกปฏิบัติงานตาม site งานหรือตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. รวบรวมข้อมูลปัญหาของระบบไฟฟ้าและรายงานผู้บังคับบัญชา
5. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123603

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงาน

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1.ตรวจสอบ E-mail พร้อมตอบกลับ
2.ประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าหน้างานได้
3.จัดทำสรุปรายงานพร้อมใบส่งมอบงานให้กับลูกค้า
4.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 123601

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1.งานซ่อมบำรุงอาคาร
2.คุมงานก่อสร้าง
3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123618

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 11,500 - 13,500

งานประจำ : 11,500 - 13,500 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ขับรถส่งสินค้าและคนงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123240

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (General Administrator Staff)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (General Administrator Staff)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 up

งานประจำ : 10,000 up กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1. ทำจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางของบริษัท สำนักงานใหญ่และสาขาวัชรพล และจัดทำรายงานเสนอฝ่ายบริหาร
2. ดูแลเรื่องสัญญาจ้างระว่างบริษัทและคู่สัญญา สำหรับสำนักงานใหญ่และสาขาวัชรพล
3. ดูแลการต่อใบอนุญาต และภาษีประจำปี สำนักงานใหญ่และสาขาวัชรพล
4. งานจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อผู้รับเหมาเข้าทำบริการสำหรับสำนักงานใหญ่ และสาขาวัชรพล
5. ดูแลการรับส่งเอกสารและพัสดุ และการทำงานของพนักงานส่งเอกสาร ระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาวัชรพล
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122933

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก-ออกแบบ

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก-ออกแบบ

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-35,000

งานประจำ : 25,000-35,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
สถาปนิก (Architect) แผนกออกแบบ สำนักงานสถาปัตย์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122855

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีด้านจ่าย (ประจำสำนักงานโชคชัย 4)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีด้านจ่าย (ประจำสำนักงานโชคชัย 4)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
- จัดทำบันทึกบัญชีด้านเบิก/จ่าย
- จัดทำเอกสารเบิกจ่าย และใบสำคัญจ่าย
- ติดตามเอกสารทำจ่ายเงิน ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน
- จัดทำเช็คสั่งจ่าย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำเอกสารต่างๆของฝ่ายบัญชี และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122735

ตำแหน่งงานว่างพนักงานหน้าร้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานหน้าร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
“พนักงานหน้าร้าน” (Barista) ประจำร้าน Indigoskin สาขาสีลม

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 122709

ตำแหน่งงานว่างSale ขายพื้นที่

ตำแหน่งงานว่างSale ขายพื้นที่

งานประจำ : เงินเดือน ความตามสามารถ

งานประจำ : ความตามสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
*พนักงานขายพื้นที่เช่าในตลาด
*จัดล็อคให้ลูกค้า
*หาลูกค้ามาจัดบูธในพื้นที่
*ออกไปหาลูกค้านอกสถานที่ (เป็นบางครั้ง)
*แนะนำร้านค้า มีชื่อมาเช่าพื้นที่
*มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำให้ตลาดดูน่าสนใจ
*พักอาศัยบริเวณ สายไหม หรือเพิ่มสินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122707

ตำแหน่งงานว่างแม้บ้านประจำอพาร์เม้นท์

ตำแหน่งงานว่างแม้บ้านประจำอพาร์เม้นท์

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
ดูแลอพาร์เม้นท์
ทำความสะอาด
เก็บเงินค่าห้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122706

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
1.ยื่นภาษีที่กรมสรรพากร
2.ฝาก-ถอนเงินที่ธนาคาร
3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122710

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
-เก็บเงินค่าเช่าพื้นที่
-นำเงินฝากธนาคาร
-ทำเอกสารรายรับประจำวัน
-ออกใบแจ้งหนี้-ใบเสร็จรับเงิน
-ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122708

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
-รับส่งจากบ้านไปออฟฟิศ
-ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122591

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
งานขายหน้าร้าน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 122592

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 16,000-30,000

งานประจำ : 16,000-30,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
งานขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง(ขายส่ง)ให้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122413

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Admission และ พรบ.

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Admission และ พรบ.

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
รับผิดชอบคัดกรองสิทธิรักษาพยาบาลเมื่อผู้ป่วยเข้านอนโรงพยาบาล ในผู้ป่วยทุก code (Premium, สิทธิร่วม, สิทธิ พ.ร.บ. 3 กองทุนและสิทธิประกันสังคม) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แนะนำการใช้สิทธิและจัดเตรียมเอกสารประกอบการใช้สิทธิ รวมถึงทำ Day case procedure, ประเมินค่าใช้จ่าย, เจรจาต่อรองเพื่อให้ผู้ป่วยเข้านอนโรงพยาบาล และสร้างรายได้จาก up grade ห้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ผู้ใช้บริการพึงพอใจ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองกลยุทธ์และนโยบายโรงพยาบาล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา