กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 161914 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 152570
No: 152570 ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
55motor

ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ

ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
หน้าที่
1. ดูแลการลงโฆษณาการซื้อ- ขาย รถยนต์ทางสื่อออนไลน์
2. ถ่ายรูปเพื่อลงโฆษณา
3. ดูแลเรื่องการตลาดและการขาย

รายได้
1. เงินเดือน 15,000 บาท
2. คอมมิสชั่น 10,000-100,000 บาท (ตามตกลง)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152346

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว ทำร้านข้าวแกงและขาย

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว ทำร้านข้าวแกงและขาย

งานประจำ : เงินเดือน 350 รายวัน

งานประจำ : 350 รายวัน กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ทำงาน เที่ยง - 2 ทุ่ม
มีที่พัก + พร้อมอาหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151835

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินและรถพยาบาล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินและรถพยาบาล

งานประจำ : เงินเดือน ตามค่าประสบการณ์

งานประจำ : ตามค่าประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1. รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการของแผนกให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์/เป้าหมายตัวชี้วัดที่ได้รับ
2. ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานตามแผนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
3. กำกับดูแลระบบบริการในแผนกที่รับผิดชอบในการนำมาตรฐานการดูแลมาตรฐานความปลอดภัยกลุ่มผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องลงสู่การปฏิบัติ
4. รับผิดชอบให้เกิดการสื่อสารที่ดีประสานการปฏิบัติงานระหว่างส่วน/ฝ่ายให้เกิดความราบรื่นของการบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย
5. การบริหารจัดการงานประจำวันและคำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณภาพการดูแล และความปลอดภัยของผู้ป่ว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151830

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกผู้ป่วยวิกฤต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกผู้ป่วยวิกฤต

งานประจำ : เงินเดือน ตามค่าประสบการณ์

งานประจำ : ตามค่าประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1. รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการของแผนกให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์/เป้าหมายตัวชี้วัดที่ได้รับ
2. ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานตามแผนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
3. กำกับดูแลระบบบริการในแผนกที่รับผิดชอบในการนำมาตรฐานการดูแลมาตรฐานความปลอดภัยกลุ่มผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องลงสู่การปฏิบัติ
4. รับผิดชอบให้เกิดการสื่อสารที่ดีประสานการปฏิบัติงานระหว่างส่วน/ฝ่ายให้เกิดความราบรื่นของการบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย
5. การบริหารจัดการงานประจำวันและคำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณภาพการดูแล และความปลอดภัยของผู้ป่ว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151537

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
1.ขับรถให้ผู้บริหารตามที่ได้รับหมอบหมาย
2.ดูแลรักษาความสะอาดให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151137

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกร

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกร

งานประจำ : เงินเดือน 35,000 (ตามค่าประสบกา

งานประจำ : 35,000 (ตามค่าประสบกา กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
จ่ายยาตามใบสั่งยาของแพทย์
การให้คำแนะนำการใช้ยา ติดตามการใช้ยาให้ผู้ป่วย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 150752

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า (ยา / เวชภัณฑ์และพัสดุ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า (ยา / เวชภัณฑ์และพัสดุ)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
• ควบคุมดูแลบริหารคลังสินค้า สินค้าคงเหลือในคลัง และพื้นที่การจัดเก็บ
• วางแผนการตรวจนับ และตรวจสอบสต็อกสินค้า
• จัดทำรายงานสรุปสต็อก และการเบิกจ่ายสินค้าเข้าออก
• บริหารและจัดการบุคคลากรในแผนกให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150751

ตำแหน่งงานว่างวิสัญญีพยาบาล (Nurse Anesthetist)

ตำแหน่งงานว่างวิสัญญีพยาบาล (Nurse Anesthetist)

งานประจำ : เงินเดือน ตามค่าประสบการณ์

งานประจำ : ตามค่าประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
เตรียมผู้ป่วยให้พร้อมในการดมยา เตรียมให้น้ำเกลือ อุปกรณ์ ช่วยเหลือแพทย์-เฝ้าระวังผู้ป่วยขณะดมยา


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150753

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (แผนกห้องผ่าตัด)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (แผนกห้องผ่าตัด)

งานประจำ : เงินเดือน 26,500 (ตามค่าประสบกา

งานประจำ : 26,500 (ตามค่าประสบกา กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
พยาบาลวิชาชีพ (แผนกห้องผ่าตัด)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150638

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ตามป

งานประจำ : 20,000 บาทขึ้นไป ตามป กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
- เข้าประจำหน่วยงานตามโครงการต่างๆ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
- วางแผนดูแลงานก่อสร้างตกแต่งภายในและงานสถาปัตย์ ควบคุมระยะเวลาการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนด เคลียร์แบบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- ควบคุมคุณภาพให้ช่างและ/หรือซัพพลายเออร์ ทำงานให้ถูกต้องตามแบบและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยหน้างานก่อสร้าง
- ประสานงานกับลูกค้า ผู้ร่วมงาน ช่าง และซัพพลายเออร์ รวมทั้งการประชุมงาน
- สรุปความคืบหน้าของงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150542

ตำแหน่งงานว่างStore Supervisor

ตำแหน่งงานว่างStore Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ควบคุมระบบงานต่างๆในคลังสินค้า
วางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน การรับ การจัดเก็บ การเบิกจ่าย ภายในคลังสินค้าให้ถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสม
ประสานงานและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับการจัดเก็บและการเบิกจ่ายสินค้า
ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ภายในคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าร่วมกับผู้บังคับบัญชา
ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่งสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วางแผนอัตรากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงานประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150548

ตำแหน่งงานว่างAsst. Health and Safety Manager

ตำแหน่งงานว่างAsst. Health and Safety Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทำงานในด้านความปลอดภัยของโรงงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดนโยบายและแผนงาน ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
กำหนดและจัดทำโครงสร้างแผนฉุกเฉินด้านความปลอดภัย
อบรมและประกาศให้พนักงานทราบถึงหลักความปลอดภัยตามที่กฏหมายกำหนด
จัดทำคู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
กำหนดหลักเกณฑ์และตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
กำหนดคู่มือการทำงานสำหรับการใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ปลอดภัย
บริหารจัดการในส่วนของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและห้องพยาบาล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 150541

ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor

ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน
กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝายผลิต
กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ประสานงานและแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วางแผนอัตรากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงานประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150549

ตำแหน่งงานว่างAsst. QC/QA/R&D Manager

ตำแหน่งงานว่างAsst. QC/QA/R&D Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ทำหน้าที่บริหารงานในแผนกควบคุมคุณภาพให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่บริษัทกำหนดไว้ในเรื่องเกี่ยวกับระบบการรับประกันและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมดดังนี้
1. ข้อร้องเรียนจากลูกค้า
'2. ข้อกำหนดมาตรฐานจากลูกค้าในระบบรับประกันคุณภาพ
'3. บริหารจัดการระบบเอกสารตามมาตรฐาน ISOและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องในฝ่าย
4. บริหารจัดการระบบคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบลูกค้าและคู่ค้า
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-ข้อกำหนดจากลูกค้าในส่วนของเอกสารในระบบร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150543

ตำแหน่งงานว่างRaw Material Supervisor

ตำแหน่งงานว่างRaw Material Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ตรวจสอบกระบวนการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายคลังวัตถุดิบ ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ควบคุมและวางแผนการจัดเก็บวัตถุดิบ
ดำเนินการคีย์ข้อมูล และตรวจสอบ การรับเข้าเบิกจ่ายสินค้า ให้ทันสมัยและถูกต้อง
ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150550

ตำแหน่งงานว่างAssistant Production Manager

ตำแหน่งงานว่างAssistant Production Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
การวางแผนและควบคุม ตรวจสอบ กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
รักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานและข้อกำหนด ISO และคุณภาพมาตรฐานของโรงงาน
บริหารงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย
บริหาร วางแผนจัดการด้านอัตรากำลังภายในฝ่ายผลิต
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150540

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
กำหนดแผนติดตามผลพร้อมประเมินผลการปฏิบัติP.M ของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายวิศวกรรม
ประเมินผลการซ่อมเครื่องจักร-อุปกรณ์ของทีมงาน เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
กำหนดมาตรการแก้ไข การซ๋อมบำรุงรักษาเครื่องจักร-อุปกรณ์
ควบคุมระบบ Spare Part ของเครื่องจักร-อุปกรณ์
เรื่องอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150552

ตำแหน่งงานว่างAssist. Maintenance Manager

ตำแหน่งงานว่างAssist. Maintenance Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
วางแผนและควบคุมด้านวิศวกรรม ทุกระบบภายในโรงงาน ให้เป็นไปตามระบบ ISO และ HS
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและการใช้ประโยชน์สูงสุด
บริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
เรื่องอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 150553

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์ VB.Net

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์ VB.Net

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
บริหารจัดการและควบคุมผลการดำเนินงานของโรงงานให้บรรลุตามแผนทั้งในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพและต้นทุน
พัฒนากลยุทธ์การผลิตที่สนับสนุนแผนการดำเนินงาน และแผนการเติบโตของธุรกิจ
กำหนดแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อส่งมอบกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมาย พร้อมวิสัยทัศน์ภารกิจและทิศทาง
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ
รักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานและข้อกำหนด ISO และคุณภาพมาตรฐานของโรงงาน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการในโรงงาน สำหรับการดำเนินงานในระยะยาวและมุ่งให้ให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150545

ตำแหน่งงานว่างR&D Supervisor

ตำแหน่งงานว่างR&D Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ดูแลการวิจัย และการวิคราะห์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่า เพื่อลดต้นทุน
พัฒนา ค้นคว้า เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์
ร่วมวางแผน และกำหนดมาตรฐานสินค้าของการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบทุกขั้นตอนร่วมจัดทำคู่มือ มาตรฐานสินค้าของการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบ
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา