กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร


เลขที่ประกาศ : 087254

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ประจำคลัง นิคมโรจนะ

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ประจำคลัง นิคมโรจนะ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสามประเวศ
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและพนักงานขับรถ
- จัดทำรายงานการเดินรถประจำวัน
- จัดคิวรถขนส่งสินค้าตามออร์เดอร์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 085833

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลำปลาทิว
งานทางด้านบัญชีทั่วไปและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086070

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น
ประสานงาน คีย์ข้อมูล และสามารทำงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086073

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น
สรรหา ว่าจ้าง ดูแลสวัสดิการพนักงาน

ควบคุม และกำกับอัตรากำลังคนในแต่ละตำแหน่ง

ทำทะเบียนลูกจ้าง,ประวัติพนักงาน,จัดฝึกอบรมตามแผน

บันทึกสถิติพนักงาน การขาดงาน ลางาน มาสาย ประจำวัน,สรุปรายงานประจำเดือน

ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้อง กับนโยบายขององค์กร

มีความสามารถในการเชื่อความสัมพันธ์ และการจัดการในองค์กรได้

มีความรู้ด้านแรงงานต่างด้าว

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086074

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น
- จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
- จัดทำรายงานภาษี รับ-จ่าย
- จัดทำรายงานภาษี
- รายงานสินค้า และวัตถุดิบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085834

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลำปลาทิว
ติดต่อลูกค้าและหาลูกค้าใหม่ๆในการขายปลาทับทิม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085288

ตำแหน่งงานว่างพนักงานป้อนข้อมูล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานป้อนข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง
- ป้อนข้อมูลการขายเข้าระบบ SAP
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085289

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ (ปฏิบัติงานเขต ลาดกระบัง)

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ (ปฏิบัติงานเขต ลาดกระบัง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง
- ทำงานด้านเอกสาร/ ประสานงานภายในแผนก และภายนอกแผนก
- ทำเอกสารยาเข้า รพ.
- ทำใบเสนอราคา
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084568

Production Label Supervisor (หัวหน้าแผนกการผลิตเลเบล)

Production Label Supervisor (หัวหน้าแผนกการผลิตเลเบล)

งานประจำ : เงินเดือน 20000-25000+

งานประจำ : 20000-25000+ กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลำปลาทิว
- รับผิดชอบในกระบวนการผลิต ควบคุม ดูแลเครื่องพิมพ์(Printing Machine) ตัดดวง (Die-cut Machine) รวมถึงเครื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (Label)
- ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของช่างพิมพ์ พร้อมทั้งปฏิบัติตามเอกสาร เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)และใบสั่งงาน (Work Order)ให้เป็นไปตามแผนการผลิตประจำวัน (Daily Plan Production Planning Sheet)
- ตรวจสอบให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดี รวมถึงแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที ถ้าหากพบปัญหา หรือ ข้อบกพร่อง
- ประสานงานกับแผนกที่เก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084645

พนักงานทั่วไป(สำหรับตำแหน่งคนพิการ)

พนักงานทั่วไป(สำหรับตำแหน่งคนพิการ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามกำหนด

งานประจำ : ตามกำหนด กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลำปลาทิว
-จัดทำเอกสาร/พิมพ์งาน/ประสานงานฝ่ายขาย/ช่วยเหลืองานของแผนกหรือ
-ตามที่บริษัทเห็นสมควร
-ทำงานจันทร์-ศุกร์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084512

เจ้าหน้าที่บุคคลและสรรหาว่าจ้าง

เจ้าหน้าที่บุคคลและสรรหาว่าจ้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสามประเวศ
-สรรหาบุคลากร
-ทำ payroll
-ทำสัญญาจ้าง/ประกันสังคม
-ดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083994

Process Engineer(สาขานิคมลาดกระบัง)

Process Engineer(สาขานิคมลาดกระบัง)

งานประจำ : เงินเดือน 20000-28000

งานประจำ : 20000-28000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลำปลาทิว
-เป็นผู้นำรับผิดชอบในการควบคุมขั้นตอนกระบวนการผลิต และปรับปรุงกระบวนการผลิต
-ควบคุมและแก้ไขปรับปรุงการผลิตให้สอดคล้องกับ Control Plan(PMP)
-ประสานงานกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตได้ตามเป้าหมาย
-ดำเนินงานการผลิตให้สอดคล้องตามมาตราฐาน ISO 9001
-อื่นๆตามที่มอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082899

ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็คทรอนิคส์, ช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์

ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็คทรอนิคส์, ช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+เงินพิเ

งานประจำ : เงินเดือน+เงินพิเ กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น
ช่างซ่อมและทดสอบอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์,
ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082682

Sale Supervisor (หัวหน้างานขาย)

Sale Supervisor (หัวหน้างานขาย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น
วางแผนการขาย
ติดต่อผสานงานขายกับลูกค้า
ดูแลทีมงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082614

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 บ.

งานประจำ : 13,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลำปลาทิว
งานทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องยนต์ตลอดจนงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082898

พนักงานขับรถส่งของ -ขับรถฝ่ายบริการ

พนักงานขับรถส่งของ -ขับรถฝ่ายบริการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น
ขับรถบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082283

พนักงานธุรการจัดส่ง

พนักงานธุรการจัดส่ง

งานประจำ : เงินเดือน 15000 - 20000

งานประจำ : 15000 - 20000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลำปลาทิว
1. ปฏิบัติงานด้ารการตลาดตามแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย
2.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด รวมทั้งประเมินความสำเร็จขอโครงการส่งเสริมการขายบริาัทและคู่แข่งขัน
3. อาจมีส่วนร่วมในการร่างแผนโฆษณาประชาสัมธ์และแผนการตลาดของบริษัท
4. ติดความเคลื่อนไหวของตลาด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082251

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน 10000-13000

งานประจำ : 10000-13000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลำปลาทิว
- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าทางด้านข้อมูลและรับร้องเรียนต่างๆ
- นำเสนอสินค้าและบริการของทางบริษัท รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าที่จะได้รับ
- สามารถสรุปรายงานเสนอทางผู้บริหารได้
-อื่นๆตามที่มอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081831

เจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศ ปฏิบัติงาน เขตลาดกระบัง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

เจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศ ปฏิบัติงาน เขตลาดกระบัง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง
- ทำตัวเลขทางการตลาด
- คีย์ยอดขาด /
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อกับ Supplier ต่างประเทศเพื่อหาแหล่งซื้อ Raw material
- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081844

เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ(Export Sale Executive

เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ(Export Sale Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง
- ติดต่อและดูแลลูกค้าต่างประเทศ
- โต้ตอบจดหมาย/Email จดหมายธุรกิจ
- จัดการและบริหารงานขาย
- จัดทำรายงานต่างๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา