กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร


เลขที่ประกาศ : 086187

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยแผนกจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยแผนกจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ เป็นผู้ช่วยแผนกจัดซื้อ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084597

ประสานงาน

ประสานงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.พนักงานจัดเรียงสินค้าในห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส (เป็นหน่วยเติมสินค้า)
2.ตรวจนับสินค้า เช็คสต็อกสินค้า เช็คทำความสะอาดสินค้าหน้าร้าน- หลังร้าน
3.สามารถ ทำงานล่วงเวลาได้ ออกต่างจังหวัดได้ (ต่างจังหวัด ไป-กลับ)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084404

จป. วิชาชีพหน่วยงานก่อสร้าง

จป. วิชาชีพหน่วยงานก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
จป. วิชาชีพหน่วยงานก่อสร้าง
1.รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
2.ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย
3.การตรวจความปลอดภัยตามที่ กม.กำหนดไว้
4.ทำงานประจำอนู่ที่หน่วยงานส่วนกลาง จ.กรุงเทพฯ
5.ทำงาน จ.- ส. 08.30 - 17.30 น.


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083560

นักเวชสถิติ

นักเวชสถิติ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- ให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ
- ให้รหัสโรคผู้ป่วยนอกที่มารับการรักษาของโรงพยาบาล ทบทวนข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
- อื่นๆตามมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083272

ช่างเครื่องมือแพทย์

ช่างเครื่องมือแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
• ให้บริการงานซ่อม บำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือแพทย์และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
• รับแจ้งงานซ่อม ดำเนินการซ่อม และบันทึกการซ่อมในประวัติเครื่องมือแพทย์ทุกครั้ง
• ติดตามความคืบหน้าของงานคงค้างซ่อม และแจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
• จัดทำ PM เครื่องมือแพทย์ กลุ่ม เสี่ยงต่ำ ตามแผนที่กำหนดไว้
• ระบุสาเหตุของการซ่อมทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์การซ่อมข้อมูลเครื่องมือแพทย์
• ติดตามตรวจสอบแผน PM/CAL ของบริษัทคู่สัญญาให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
• ปฏิบัต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082752

ธุรการบัญชี

ธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.รับผิดชอบงานการบัญชีและการเงิน
2. ตรวจสอบใบสำคัญทางบัญชีและขั้นตอนต่างๆ
3.ช่วยในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและลงบัญชีที่เกี่ยวข้อง
4. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082755

พนักงานฝ่ายขาย Online

พนักงานฝ่ายขาย Online

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานประจำ : 13,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1. นำเสนอขายสินค้า Promotion ที่เหมาะสมและตรงใจให้แก่ลูกค้า
2. ปฏิบัติงานและดูแลงานขายทาง online ให้แก่บริษัทฯ กำหนด
3. วางแผนงานการขาย
4. ดูแลลูกค้ารายเก่า และเปิดตลาดลูกค้ารายใหม่
5. ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
7. จัดทำรายงานขาย
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

** ทำงาน จันทร์ - เสาร์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082323

หัวหน้า PC ประจำกรุงเทพ

หัวหน้า PC ประจำกรุงเทพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ร่วมกันกับทีมขายในพื้นที่ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล
2.ตรวจสอบยอดขายและสต็อกสินค้า
3.ประสานงานกับ PC
4.ติดตามงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082322

หัวหน้า PC ต่างจังหวัด

หัวหน้า PC ต่างจังหวัด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
บริหารและวางแผนการจัดเก็บเอกสาร ควบคุมงาน
ตรวจสอบสินค้าของพนักงานขาย PC ในพื้นที่ต่างจังหวัด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082110

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
ขับรถส่งสินค้าไปตามร้านค้าและขนส่งภายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079634

Credit Analyst - SMEs / ผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิตลูกค้าผู้ประกอบการ (สังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

Credit Analyst - SMEs / ผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิตลูกค้าผู้ประกอบการ (สังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

งานประจำ : เงินเดือน ตามเกณฑ์ธนาคารกำ

งานประจำ : ตามเกณฑ์ธนาคารกำ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
1.ช่วยสนับสนุนกระบวนการวางแผนและการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ทั้งด้านการขายและบริการแก่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship Manager)
2.วิเคราะห์งบการเงินและเครดิต รวมถึงการจัดเตรียมคำขออนุมัติเครดิต (Credit write-up) ทบทวนวงเงินเครดิต/ต่ออายุวงเงินเครดิต/ควบคุมการใช้วงเงินเครดิตตามคำแนะนำของ RM
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาเครดิตให้ลูกค้าทราบ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารสัญญา และนัดลูกค้าเพื่อลงนามในเอกสารสัญญาที่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079649

Foreign Exchange Officer (เจ้าหน้าที่ปริวรรตเงินตรา)

Foreign Exchange Officer (เจ้าหน้าที่ปริวรรตเงินตรา)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
รับบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำพื้นที่บูธแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารกสิกรไทย ทั่วประเทศ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079362

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
รับผิดชอบในการจัดสรรหาว่าจ้าง
การจัดทำสัญญาว่าจ้าง
การจัดเก็บแฟ้มประวัติ
จัดการฝึกอบรม
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079261

Marketing ฝึกงาน (ระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

Marketing ฝึกงาน (ระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

งานประจำ : เงินเดือน เบี้ยเลี้ยงฝึกงา

งานประจำ : เบี้ยเลี้ยงฝึกงา กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.Research Market
2.Analysis Product
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กรอบรูป

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077654

Designer ตกแต่งภายใน

Designer ตกแต่งภายใน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
ลักษณะงาน ลักษณะงาน - ออกแบบ และเขียนแบบงานตกแต่งภายใน และรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง - ดูแลและประสานงานจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์,วัสดุตกแต่งภายใน เเละจัดProp...ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
-พัฒนา ปรับปรุง มาตรฐานงานออกแบบตกแต่งภายในให้มีคุณภาพถูกต้อง สวยงาม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075301

PC แผนกรองเท้า (เทสโก้ โลตัสพระราม 3)

PC แผนกรองเท้า (เทสโก้ โลตัสพระราม 3)

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

งานประจำ : 9000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- แนะนำสินค้า
- จัดเรียงสินค้า
- ดูแลสต็อกสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074795

Graphic Designer

Graphic Designer

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 18,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
บริษัท branding agency digital agency
website : http://www.korra.co.th

1. งาน Brand Identity Design (Cl, logo, retail)
2. ออกแบบ packaging
3. ทำ layout design สำหรับงาน digital (facebook ads, facebook content)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074873

Product Design and Graphic

Product Design and Graphic

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาท หรือแล้วแต

งานประจำ : 18,000 บาท หรือแล้วแต กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม้บัว ไม้กรอบรูป
2. ออกแบบ Graphic , เค้าโครงและออกแบบงานศิลป์ต่างๆ สำหรับโปรโมทแบรนด์ เช่น บรรจุภัณฑ์ โบรชัวร์ แบนเนอร์ ออนไลน์ แบนเนอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ชั้นวางสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073329

PC แผนกรองเท้า (เทสโก้ โลตัส สาขาท่าหลวง-พิจิตร)

PC แผนกรองเท้า (เทสโก้ โลตัส สาขาท่าหลวง-พิจิตร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- แนะนำสินค้า
- จัดเรียงสินค่า
- ดูแลสต็อกสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073328

PC แผนกรองเท้า (เทสโก้ โลตัส สาขาสระบุรี)

PC แผนกรองเท้า (เทสโก้ โลตัส สาขาสระบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

งานประจำ : 9000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
-แนะนำสินค้า
-จัดเรียงสินค่า
-ดูแลสต็อกสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา