กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 7065 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 131432

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 331บาท/วัน

งานประจำ : 331บาท/วัน กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- ติดรถส่งสินค้า
- แพ็คของ
- ยกของ
- ย้ายของ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 131433

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.จัดส่งสินค้าตามเส้นทางที่กำหนด
2.ยกสินค้า
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 130782

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ และพนักงานในแผนก รวมถึงงานคุณภาพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130778

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการทรัพย์สิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการทรัพย์สิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- รับผิดชอบงานธุรการต่างๆ และงานด้านทรัพย์สินของบริษัท
- รับผิดชอบงานซ่อมแซม งานบำรุงรักษาเครื่องมือ อาคารสถานที่
- รับผิดชอบงานทะเบียนทรัพย์สิน
- งานธุรการต่างๆ เช่น งานต่อ พรบ., งานต่อประกัน และงานธุรการอื่นๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130781

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน(MIS)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน(MIS)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- ดึงข้อมูล และรวบรวมข้อมูลจากสาขา เพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลาที่กำหนด
- รับผิดชอบดูแล กำกับการส่งข้อมูลของต้นสังกัดในการตั้งเบิกรายได้จากส่วนงานต่างๆ ภายนอก พร้อมติดตามให้สามารถตั้งเบิกได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
- ติดตาม ประสานงานกับคลินิคสาขาและหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลเพื่อจัดส่งรายงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามเวลา
รวบรวม ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานภาพรวมคลินิคและโรงพยาบาล
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130451

ตำแหน่งงานว่างPC แผนกรองเท้า ห้างเทสโก้ โลตัส วิ่งศรีนครินทร์,สุขุมวิท 50,พัฒนาการ,บางกะปิ,พระราม 4

ตำแหน่งงานว่างPC แผนกรองเท้า ห้างเทสโก้ โลตัส วิ่งศรีนครินทร์,สุขุมวิท 50,พัฒนาการ,บางกะปิ,พระราม 4

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-14,000

งานประจำ : 10,000-14,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.เติมสินค้า
2.ทำความสะอาดสินค้า
3.เช็คสต็อกสินค้าต่อสัปดาห์
4.ส่งยอดขายต่อสัปดาห์
5.อื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 130234

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านทำความสะอาดออฟฟิต

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านทำความสะอาดออฟฟิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
ทำความสะอาดสำนักงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130236

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
ติดต่อประสานงาน พนักงานขาย ลูกค้า ฝ่ายผลิต จัดส่ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129591

ตำแหน่งงานว่างIT Support

ตำแหน่งงานว่างIT Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- Support IT Hardware
- ประสานงานกรณีเป็นเรื่อง Software
- แจ้งซ่อม, ส่งซ่อม อุปกรณ์ IT
- ติดตั้งและดูแล แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129590

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
-จัดทำเอกสารของฝ่าย คีย์รับ-จ่าย
-ดูแลด้าน Stock ยา , เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129244

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน xx,xxx

งานประจำ : xx,xxx กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- สรุปภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งภาษีซื้อและภาษีขาย ประจำเดือน
- สรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
- ออกใบกำกับภาษี, ใบเสนอราคา, ออกใบสั่งของ/ส่งของ
- ออก PO
- รับเข้าสต๊อคสินค้า และจ่ายออก
- ออกใบวางบิลขาย
- รับวางบิล
- บันทึกค่าใช้จ่ายย่อย/สด/เครดิต
- รับออเดอร์ Lazada
- จัดเก็บเอกสาร
- สรุปลูกหนี้/ เจ้าหนี้รายเดือน
- ใช้ Express , Excel ได้
ทำเอกสารทางการบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129161

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเซลล์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเซลล์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล แผนงานทั้งหมดของบริษัท กำหนดทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับทุกส่วนงานต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- เป็นผู้นำ ว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษ พนักงานตามกฏระเบียบของบริษัท และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ดูแลระบบเอกสารภายใน
- จัดระบบ และ KPI
- จัดระบบ Job Description
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากประธานบริหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 129175

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 331บาท/วัน

งานประจำ : 331บาท/วัน กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
ตรวจเช็คในการรับ-ส่งสินค้า แพ็คสินค้าตามออเดอร์ที่ได้รับ ตรวจเช็คสต็อกสินค้า ทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128614

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- สนับสนุนการทำงานของแผนกการตลาด
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน
- จัดทำรายงานสรุปประจำวัน และประจำสัปดาห์
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127436

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 ขึ้นไป (ตามประส

งานประจำ : 14,000 ขึ้นไป (ตามประส กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
ขับรถส่งสินค้า
เสร็จงานส่งของช่วยแพ็คของเตรียมจัดส่ง
ดูแลรักษารถ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126166

ตำแหน่งงานว่างCredit Analyst - SMEs / ผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิตลูกค้าผู้ประกอบการ (สังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

ตำแหน่งงานว่างCredit Analyst - SMEs / ผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิตลูกค้าผู้ประกอบการ (สังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

งานประจำ : เงินเดือน ตามเกณฑ์ธนาคารกำ

งานประจำ : ตามเกณฑ์ธนาคารกำ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
1.ช่วยสนับสนุนกระบวนการวางแผนและการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ทั้งด้านการขายและบริการแก่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship Manager)
2.วิเคราะห์งบการเงินและเครดิต รวมถึงการจัดเตรียมคำขออนุมัติเครดิต (Credit write-up) ทบทวนวงเงินเครดิต/ต่ออายุวงเงินเครดิต/ควบคุมการใช้วงเงินเครดิตตามคำแนะนำของ RM
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาเครดิตให้ลูกค้าทราบ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารสัญญา และนัดลูกค้าเพื่อลงนามในเอกสารสัญญาที่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126375

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ ประจำสำนักงานใหญ่ราษฎร์บุรณะ,แจ้งวัฒนะ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ ประจำสำนักงานใหญ่ราษฎร์บุรณะ,แจ้งวัฒนะ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
• ตรวจความถูกต้องของคำขอเปิด-แก้ไข-ยกเลิก เลตเตอร์ออฟเครดิตตามคำสั่งของลูกค้า / เอกสารธุรกิจนำเข้าและส่งออกตาม L/C หรือ B/C ที่ได้รับจากศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศหรือลูกค้า พร้อมบันทึกรายการลงระบบ ตามระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำและตรวจความถูกต้องของรายงานที่เกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการส่งออก
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125485

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่ง

งานประจำ : เงินเดือน 8,000 บ.

งานประจำ : 8,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
ติดรถส่งสินค้า (มีเบี้ยเลี้ยงติดรถ)
ยกสินค้าเข้า-ออกสต๊อก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 125330

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าภาษาพม่า (Teller Burmese Language) ประจำพื้นที่กรุงเทพ สมุทรสาคร ระนอง แม่สาย เชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าภาษาพม่า (Teller Burmese Language) ประจำพื้นที่กรุงเทพ สมุทรสาคร ระนอง แม่สาย เชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
จ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า หรือ BCO เป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้า โดยมุ่งเน้นการบริการแก่ลูกค้าของธนาคารเพื่อให้เป็นที่พอใจแก่ลูกค้ามากที่สุด
1. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
2. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราและตราสารต่างประเทศ
3. ให้บริการโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด และให้บริการทำธุรกรรมทางธนาคารต่างๆ
4. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ สมุทรสาคร แม่สาย เชียงใหม่ ระนอง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125019

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่งเอกสารหรือเซลล์รถเล็กกรอบรูป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่งเอกสารหรือเซลล์รถเล็กกรอบรูป

งานประจำ : เงินเดือน 12000++

งานประจำ : 12000++ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
เสนอขายไม้กรอบรูปโพลีสำหรับทำกรอบรูป
จัดส่งเอกสาร เก็บบัญชีลูกค้า

ต้องการบุคคลที่ต้องการพัฒนาจากการเป็นพนักงานส่งเอกสารมาเป็นเซลล์ และมีใจรักการเรียนรู้ มีใบขับขี่มอเตอร์ไซด์ และรถยนต์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา