กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5665 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 108983

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชระเบียน (สาขาแหลมฉบัง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชระเบียน (สาขาแหลมฉบัง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริ

งานประจำ : ตามข้อตกลงของบริ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- ดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษา เช่น งานเชื่อม งานไฟฟ้า งานปูน งานไม้ งานประปา
งานเหล็ก งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และงานก่อสร้าง ระบบไฟฉุกเฉิน เครื่องดับเพลิง ให้พร้อมใช้งานใน/นอกเวลา
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104299

ตำแหน่งงานว่างผู้นำทีมงานจัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS Supervisor)

ตำแหน่งงานว่างผู้นำทีมงานจัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
- กำกับดูแลการจัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนการติดตามและแก้ไขหนี้ ให้ถูกต้องและส่งมอบตาม SLA
- จัดการและประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อมูลและรายงาน
- ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ MIS
- จัดทำการสรุปตัวเลข Incentive สำหรับทีมติดตามหนี้
- พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อใช้วิเคราะห์และจัดทำรายงานทั้งที่เป็นรายงานประจำวัน,สัปดาห์และ รายเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104300

ตำแหน่งงานว่างผู้นำทีมติดตามหนี้ (OA Supervisor/Supervisor)

ตำแหน่งงานว่างผู้นำทีมติดตามหนี้ (OA Supervisor/Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
- เจรจาต่อรองและให้คำแนะนำ สำหรับการแก้ไข/ปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อผู้บริโภค กลุ่ม Non Performing Loan (NPL)
- วิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อผู้บริโภคและนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
- จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อผู้บริโภค
- ติดตามผลการปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อผู้บริโภค และประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามหนี้จนถึงที่สุดทั้งหนี้กลุ่มมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันและกลั่นกรองส่งงานให้บริษัทติดตามทวงถามหนี้ภายนอก
- ควบคุม ติด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104297

ตำแหน่งงานว่างInbound (English) เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์_ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งงานว่างInbound (English) เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์_ภาษาอังกฤษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
- ให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ ลูกค้าทางโทรศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
- ประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภายในเรื่องการให้ข้อมูลทางด้านสินเชื่อ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104303

ตำแหน่งงานว่างเลขาผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขาผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 13000-15000

งานประจำ : 13000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
-ติดต่อ ประสานงาน นัดหมายการประชุม จัดตารางการประชุม
-จัดทำเอกสาร และเก็บข้อมูลต่างๆ
-งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเลขานุการ
-งานอื่นตามแต่จะได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104298

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Inbound)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Inbound)

งานประจำ : เงินเดือน 13000-15000

งานประจำ : 13000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
- ให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ ลูกค้าทางโทรศัพท์
- ประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภายในเรื่องการให้ข้อมูลทางด้านสินเชื่อ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 104305

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
- ทำรายงานและวิเคราะห์ตัวเลข
- พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้วิเคราะห์และจัดทำรายงานทั้งที่เป็นรายงานประจำวัน,สัปดาห์และเดือน รวมถึงรายงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานใกล้ชิดกับทีมงานการติดตามหนี้และไอทีในส่วนของการเรียกข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104301

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลสารสนเทศ (IT Support)..ด่วน..

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลสารสนเทศ (IT Support)..ด่วน..

งานประจำ : เงินเดือน 14,500 บ.

งานประจำ : 14,500 บ. กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
• ควบคุมระบบ โปรแกรมที่ใช้ในการติดตามหนี้ (Indus System,PCS System,Nice Recorder System)
• ประสานงานในการแก้ปัญหาเมื่อระบบไม่สามารถใช้งานได้ หรือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
• แก้ปัญหาเกี่ยวกับ Hardware,Network,ระบบโทรศัพท์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104302

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลและเอกสารเครดิต Walk-in Interview วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. ด่วนมาก!!!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลและเอกสารเครดิต Walk-in Interview วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. ด่วนมาก!!!

งานประจำ : เงินเดือน 13000+

งานประจำ : 13000+ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบของทางธนาคาร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดการงานด้านเอกสารของฝ่ายงาน
- งานธรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104304

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการติดตามหนี้ (QA)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการติดตามหนี้ (QA)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000 หรือตามประส

งานประจำ : 13,000-15,000 หรือตามประส กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
คำอธิบายลักษณะงาน
- ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการด้านการติดตามหนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรและเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ประเมินสายสนทนา (Silent Monitor) และสรุปผลคะแนนของพนักงานติดตามหนี้รายบุคคล ทั้งด้านคุณภาพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบงานสำคัญของบริษัทฯ และพรบ.การติดตามหนี้
- สรุปประเด็นปัญหาในการ Observe สายสนทนาของพนักงานติดตามหนี้ พร้อมสรุปรายงานผล ในแต่ละเดือน
- ควบคุมป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียนจากการใช้วาจาของพนักงานติดตามหนี้และส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการติดตามหนี้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104306

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ทางโทรศัพท์ (Collector) Walk-in Interview วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. ด่วนมาก!!!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ทางโทรศัพท์ (Collector) Walk-in Interview วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. ด่วนมาก!!!

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 หรือตามประสบกา

งานประจำ : 13,000 หรือตามประสบกา กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
- ติดตาม, แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ทางโทรศัพท์
- เจรจาต่อรอง, ให้คำแนะนำ และจัดสรรการชำระหนี้ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา