กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 162745 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 153972

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกฉีดกระปุก

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกฉีดกระปุก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.ควบคุมการปรับฉีด บำรุง รักษาของเครื่องฉีดพลาสติกได้เป็นอย่างดี เช่น การปรับแต่งเครื่องฉีด ทั้งหน้าจอทัชสกรีน และ Manual
2.สามารถซ่อม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร ระบบไฮดรอลิก ระบบวาล์วต่างๆ เป็นต้น
3.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในความรับผิดชอบให้ดีอยู่เสมอ
4.ตรวจเช็คอุปกรณ์ ความปลอดภัยของเครื่องจักร อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และแจ้งผู้บังคับบัญชาหากพบความผิดปกติ
5.สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดกับโมลด์ฉีดพลาสติก เพื่อควบคุมให้ชิ้นงานอยู่ใน Spe
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153971

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2.ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
3.สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
4.พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้าน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153917

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธาประจำหน้างาน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธาประจำหน้างาน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท

งานประจำ : 12,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
บริหารงานก่อสร้างประจำโครงการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152535

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.วางแผนการผลิต
2.ประสานงานกับฝ่ายผลิต เพื่อออกแผนการผลิตล่วงหน้าให้กับฝ่ายผลิต
3.แจ้งปัญหาจากการผลิต ควบคุมการทำงานของพนักงานให้ทำงานได้ตามประสิทธิภาพที่ตั้งไว้
4.ตรวจสอบ ประเมินกำลังผลิต วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อจัดเตรียมกำลังพลให้สอดคล้องตามเป้าหมาย
5.ควบคุมและติดตามสถานการณ์ผลิตให้เป็นไปตามแผน หรือตามกำหนดส่งมอบ
6.ติดตามผลการผลิตประจำวัน เพื่อประเมินความสำเร็จในการทำงาน และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการปรับแผนผลิต ตามความเหมาะสม และเสนอผู้บังคับบัญชา
7.ทบทวน รายงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150809

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกส่งออก

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกส่งออก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.ควบคุมดูแลงานด้านการส่งออก
2.สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
3.มีประสบการณ์ติดต่อลูกค้าด้านตะวันออกกลาง
4.สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้
5.สามารถอ่าน L/C ได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150814

ตำแหน่งงานว่างSales Office

ตำแหน่งงานว่างSales Office

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.รับยอดขายอยู่ประจำออฟฟิศ
2.โทรหาลูกค้าตามที่บริษัทฯกำหนด
3.รับออเดอร์จาก Sales ต่างจังหวัดและในกรุงเทพ
4.นำเสนอขายสินค้าผ่าน โทรศัพท์ Line พร้อมปิดการขาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 150807

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายนำเข้า-ส่งออก

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายนำเข้า-ส่งออก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.บริหารจัดการด้านปฎิบัติการ การนำเข้า-ส่งออก
2.ควบคุมดูแลประสานงาน ด้านปฏิบัติการนำเข้า-ส่งออกทางเรือ/สายการบิน
3.ดูแลเอกสารฟอร์มต่าง ๆ เช่น CO / ฟอร์ม E
4.ดูแลตรวจสอบติดตามสินค้านำเข้าที่ต้องยื่นขออนุญาต อย./ มอก.
5.ตรวจสอบงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
6.แก้ไขปัญหา/ป้องกันความเสียหายของงาน
7.บริหารทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
8.ทำ report และเก็บรวมรวมข้อมูล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150806

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีต้นทุนและการผลิตในโรงงานทั้งหมด
2.ทำต้นทุนทางบัญชี-ต้นทุนโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150830

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
งานไฟฟ้าโรงงาน ตู้คอนโทรล เดินระบบไฟฟ้า ระบบ automation

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150799

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีทั้งด้านรับและด้านจ่าย
2.ดูแลตรวจสอบด้านการบันทึกบัญชี ภาษี ทรัพย์สินของบริษัทฯ
3.ดูแลตรวจสอบเอกสารด้านบัญชที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
4.จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภททีเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
5.ทำต้นทุนบัญชีและต้นทุนการผลิตในโรงงาน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150611

ตำแหน่งงานว่างSale Suppervisor

ตำแหน่งงานว่างSale Suppervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.วางแผนงาน วิเคราะห์งานด้านการขาย และการตลาดพร้อมทั้งดูแลให้คำปรึกษาทีมขายได้เป็นอย่างดี และบริหารยอดขายของทีม
2.ดูแลยอดขายของทีมงาน
3.วางแผนงานทางด้านการตลาด
4.สรุปรายงานประจำสัปดาห์ ต่อ Sales Manager และ GM
5.ดูแลลูกค้าเขตกรุงเทพฯ รักษาลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่
6.ออกตลาดพร้อมนำเสนอสินค้าใหม่ๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148790

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายในการบริหารจัดการฝ่ายผลิต ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุนการผลิต ปรับปรุงและพัฒนา วิธีการผลิต และคเรื่องที่ใช้ในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
2.บริหาร จัดการ แผนการผลิต ให้สอดคล้องตามนโยบายและเป้าหมายองค์กร
3.บริหาร จัดการ ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณผลผลิตและระยะเวลารวมถึงระยะเวลาในการส่งมอบ
4.บริหาร จัดการกระบวนการผลิตให้สอดคล้องตาม เป้าหมาย (KPI Key performance Indicator) และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
5.วิเค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 148795

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร ด่วนนน !!!

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร ด่วนนน !!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.วางแผนการซ่อมบำรุง ทั้งการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) และการซ่อมเครื่องจักร (CM) เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมตรวจสอบเครื่องจักรอยู่เสมอ
2.ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงทั้งเชิงป้องกัน และการซ่อมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยให้มีผลกระทบต่อการผลิตให้น้อยที่สุด
3. ควบคุมดูแลการจัดหา และการจัดเก็บอะไหล่ เครื่องมือต่างๆ รวมถึงการเบิกจ่าย รับเข้า สต็อกของอะไหล่ และเครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. ประสานงานในการติดตั้ง ดัดแปลงหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิตทั้งจากผู้รับเหมาหรือปฏิบัติเอง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148906

ตำแหน่งงานว่างประสานงานฝ่ายขาย/เซลล์ ออฟฟิส (ไม่ใช่งานขายประกันแน่นอน)

ตำแหน่งงานว่างประสานงานฝ่ายขาย/เซลล์ ออฟฟิส (ไม่ใช่งานขายประกันแน่นอน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
- ขับรถให้กับผู้บริหาร
- ดูแลความสะอาด ตรวจเช็คความพร้อมการใช้งาน
- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147822

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการต้อนรับลูกค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการต้อนรับลูกค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
-ต้อนรับคนไข้ที่มาใช้บริการ ซักประวัติเบื้องต้น
-นำเสนอบริการด้านสุขภาพ เพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนไข้
-ติดตามลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ (รักษาฐานลูกค้าเดิม) โดยการโทรนัดหมายติดตามให้เข้ามาใช้บริการ
-ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องมือเครื่องใช้ และความสะอาดของคลินิก
-ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
***มีส่วนแบ่งจากยอดรายได้ของคลินิก***

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147771

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.รับผิดชอบงานด้านระบบบัญชีการเงินของบริษัทฯทั้งระบบ
2.บริหารระบบบัญชี บัญชีเจ้าหนี้,บัญชีลูกหนี้ สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน
3.ควบคุมการจัดทำบัญชี การปิดบัญชีประจำเดือนและจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบการเงินรวม งบการเงินสะสม จัดทำวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน วิเคราะห์รายได้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย และรายงานบัญชีต่างๆนำเสนอรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน
4.ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีต่างๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
5.ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องในรายการรับเงิน –
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147772

ตำแหน่งงานว่างช่างปรับฉีดพลาสติก (ด่วน เรื่มงานได้ทันที)

ตำแหน่งงานว่างช่างปรับฉีดพลาสติก (ด่วน เรื่มงานได้ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.ปรับฉีด-เครื่องฉีดพลาสติก
2.รับผิดชอบต่องานในกะ ดูแลการทำงานของพนักงานในกะ
3.รับผิดชอบงานให้ได้ตามแผนการผลิต
4.รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตและทรัพย์สินของบริษัทฯ


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147830

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่มารับบริการ
- รับชำระเงินจากผู้ป่วยที่มารับบริการ
- สรุปยอดเงินตามเวรที่รับผิดชอบ
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 147829

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145935

ตำแหน่งงานว่างพนักงานดูแลอพาร์ทเม้นท์(ประจำอพาร์ทเมนท์แถวBTSสะพานควาย)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานดูแลอพาร์ทเม้นท์(ประจำอพาร์ทเมนท์แถวBTSสะพานควาย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของอพาร์ทเม้นท์
- ประสานงานกับผู้เช่า รับจอง เข้าอยู่ ทำสัญญาเช่า แจ้งย้ายออก
- เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องต่างๆ เช่น แจ้งซ่อม รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย
- พาลูกค้าชมห้องตัวอย่าง พร้อมให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา