jobin4.com กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 005758
เลขที่ประกาศ : 005808

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขตราชเทวี ถนนพญาไท

พนักงานสายตรวจ รปภ. **ด่วน!สมัครที่ตึกสิริภิญโญ ชั้น10 ใกล้BTSพญาไท**

พนักงานสายตรวจ รปภ. **ด่วน!สมัครที่ตึกสิริภิญโญ ชั้น10 ใกล้BTSพญาไท**

- ตรวจสอบ ควบคุมดูแล และอบรมการทำงานของรปภ.ประจำโครงการต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่หน้างาน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 024264

งานประจำ ตามวุฒิและประสบการณ์

เขตราชเทวี ถนนพญาไท

เจ้าหน้าที่หลังการขาย/ วิศวกรหลังการขาย (ก่อสร้าง, โยธา, งานแจ้งซ่อม)

เจ้าหน้าที่หลังการขาย/ วิศวกรหลังการขาย (ก่อสร้าง, โยธา, งานแจ้งซ่อม)

- รับเรื่องงานแจ้งซ่อมห้องชุดหรือบ้านเดี่ยวจากลูกบ้าน และประสานงานต่อกับผู้รับเหมา เพื่อให้เข้าซ่อมแซมงานนั้น ๆ ตามกำหนด โดยบริษัทมีระยะเวลาในการรับประกัน 1-2 ปี หลังการโอนกรรมสิทธิ์
- จัดทำรายงานการแจ้งซ่อม
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 033275

งานประจำ 10,000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน+โอที+โบนัส)

เขตราชเทวี ถนนพญาไท

พนักงานแนะนำความงาม ประจำสาขาพัทยา

พนักงานแนะนำความงาม ประจำสาขาพัทยา

แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ให้บริการทางด้านทรีทเม้นต์
ดูแลทำความสะอาดสาขา

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012692

งานประจำ พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์

เขตราชเทวี ถนนพญาไท

Cad Operator (Mechanical)

Cad Operator (Mechanical)

1. สามารถเขียนแบบการติดตั้งระบบประปา, ระบบปรับอากาศ, ท่อลม, ท่อน้ำในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
2. มีความรู้เรื่อง Meterial ระบบงานเครื่องกล

หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012693

งานประจำ พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์

เขตราชเทวี ถนนพญาไท

CAD Operator (Electrical)

CAD Operator (Electrical)

-สามารถเขียนแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม ,สามารถถอดแบบประเมินราคางานระบบไฟฟ้าและแก้ไขแบบระบบงานไฟฟ้าได้
-สามารถออกแบบรายการ จำนวนของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
-มีความรู้เรื่อง Material ระบบงานไฟฟ้า

หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026294
เลขที่ประกาศ : 026295
เลขที่ประกาศ : 027357
เลขที่ประกาศ : 027358
เลขที่ประกาศ : 027359
เลขที่ประกาศ : 035334

งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามรถ

เขตราชเทวี ถนนพญาไท

Safety Site (จ.อุบลฯ) สัญญาจ้าง 6 เดือน

Safety Site (จ.อุบลฯ) สัญญาจ้าง 6 เดือน

-
หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012691

งานประจำ 9,300 บาท ยังไม่รวมโอที

เขตราชเทวี ถนนพญาไท

เจ้าหน้าที่ธุรการ (รับสมัครด่วน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (รับสมัครด่วน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร
-ดูแลรักษาความสะอาดทั้งตัวรถยนต์และภายในรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้เสมอ
-ตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ ต่างๆ ของรถยนต์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
-ขับรถพื้นที่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ พื้นที่อุตสาหกรรม ต่างๆ เช่น ชลบุรี ระยอง อยุธยา เป็นต้น
-ขับรถด้วยความปลอดภัย เคารพกฎจราจร
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานด้านการให้บริการ
-ขับรถด้วยความไม่ประมาทและใส่ใจผู้เดินทางและผู้โดยสารเสมอ

หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035431

งานประจำ พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์

เขตราชเทวี ถนนพญาไท

Safety Officer Technical

Safety Officer Technical

1.รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้พนักงานและผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่ง หรือมาตราการความปลอดภัยในการทำงาน
2.วิเคราะห์หาจุดที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานขั้นไป
3.ตรวจหาสาเหตุการประสบอุบัติเหตุ เสนอเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานขึ้นไป
4.รายงานการเกิดอุบัติเหตุ เสนอต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานขึ้นไป
5.รวบรวมสถิติ, วิเคราะห์หาสาเหตุ, จัดทำรายงานเสนอให้กับหัวหน้า
6.จัดทำแผน, ทบทวน, กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับด้าน

หางาน สมัครงาน : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004259

งานประจำ 11,500 + เบี้ยขยัน 500 (ผ่านโปรปรับเงินเดือน + Inc

เขตราชเทวี ถนนพญาไท

Call Center แนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมบริษัทรถยนต์ (ใกล้ BTS เพลินจิต)

Call Center แนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมบริษัทรถยนต์ (ใกล้ BTS เพลินจิต)

- แนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมเฉพาะของบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่น
- ประสานงานทางโทรศัพท์กับศูนย์รถยนต์
- ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ (ทำงานเวียนวันหยุด)
- เวลาทำงาน 08:00 - 17:00 น.

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004248

งานประจำ 10,000 +เบี้ยขยัน2,000 + ค่าคอมมิชชั่น

เขตราชเทวี ถนนพญาไท

Telesales ประกันชีวิต (10,000 +เบี้ยขยัน2000+ Commission) **หยุด เสาร์-อาทิตย์**

Telesales ประกันชีวิต (10,000 +เบี้ยขยัน2000+ Commission) **หยุด เสาร์-อาทิตย์**

- โทรนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ให้กับลูกค้า
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิตแก่กลุ่มลูกค้า

** บริษัทมีฐานรายชื่อลูกค้าให้ **
-ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ (หยุดทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ )
- เวลาปฏิบัติงาน 09.00-18.00 น.

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010420

งานประจำ 12,000+เบี้ยขยัน2000 +ค่าคอมมิสชั่น

เขตราชเทวี ถนนพญาไท

ด่วน!! Telesales ประกันภัยรถยนต์ (12,000+เบี้ยขยัน2,000+Incentive) **หลายอัตรา**

ด่วน!! Telesales ประกันภัยรถยนต์ (12,000+เบี้ยขยัน2,000+Incentive) **หลายอัตรา**

-รับสายและโทรหาลูกค้าเพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านการเงินด้านประกันภัยรถยนต์

**รายชื่อลูกค้าเป็นในส่วนของการลงทะเบียนเข้ามาทาง เว็บไซต์**

-ทำงานหยุดเสาร์-อาทิตย์ เวลาปฏิบัติงาน 9.00 - 18.00น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-2039096

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025807

งานประจำ 12,000 บาท

เขตราชเทวี ถนนพญาไท

**ยินดีรับนักศึกษาช่วงปิดเทอม** ปฏิบัติงานที่อาคารอิตัลไทย

**ยินดีรับนักศึกษาช่วงปิดเทอม** ปฏิบัติงานที่อาคารอิตัลไทย

- โทรสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล ลูกค้าทางโทรศัพท์
- ประสานงานหน่วยงานต่างๆ
- ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 -17.30 น.
- หยุดเสาร์ - อาทิตย์


หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028518

งานประจำ 18,000 - 19,000

เขตราชเทวี ถนนพญาไท

ด่วนมาก ! Call Center English (ปฎิบัติงานแถวลาดพร้าว)

ด่วนมาก ! Call Center English (ปฎิบัติงานแถวลาดพร้าว)

- รับสายให้ข้อมูลเรื่องรถยนต์
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- อื่น ๆ

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035174

งานประจำ 15,000 บาท

เขตราชเทวี ถนนพญาไท

Call Center (แอปพลิเคชั่นในรถยนต์)15,000 บ./ด. !!!ด่วน!!!

Call Center (แอปพลิเคชั่นในรถยนต์)15,000 บ./ด. !!!ด่วน!!!

- แนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แก้ไขปัญหาในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ประสานงานทางโทรศัพท์

*ทางบริษัทฯ จะมีการเทรนงานในเรื่องของโปรแกรมของทางบริษัทรถยนต์ให้

ปฏิบัติงาน 5 วัน หยุด 2 วัน /สัปดาห์ (อาจจะหยุดงานไม่ตรงกับวันเสาร์ - วันอาทิตย์)
เวลาทำงาน 08:00 - 17:00 น.

หางาน สมัครงาน : 5 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา